Juoktis (to laugh) conjugation

Lithuanian
51 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
juokiuosi
I laugh
juokiesi
you laugh
juokiasi
he/she laughs
juokiamės
we laugh
juokiatės
you all laugh
juokiasi
they laugh
Past tense
juokiausi
I laughed
juokeisi
you laughed
juokėsi
he/she laughed
juokėmės
we laughed
juokėtės
you all laughed
juokėsi
they laughed
Past freq. tense
juokdavausi
I used to laugh
juokdavaisi
you laugh
juokdavosi
he/she used to laugh
juokdavomės
we used to laugh
juokdavotės
you all used to laugh
juokdavosi
they used to laugh
Future tense
juoksiuosi
I will laugh
juoksiesi
you will laugh
juoksis
he/she will laugh
juoksimės
we will laugh
juoksitės
you all will laugh
juoksis
they will laugh
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
juokčiausi
I would laugh
juoktumsi
you would laugh
juoktųsi
he/she would laugh
juoktumesi
we would laugh
juoktutesi
you all would laugh
juoktųsi
they would laugh
Imperative mood
-
juokis
you laugh
-
-
juokitės
you all laugh
-

Examples of juoktis

Example in LithuanianTranslation in English
Gyvenimo kokybei labai svarbios bendros pramogos ir sugebėjimas juoktisHaving fun together and being able to laugh are essential for quality of life
Man patinka juoktis, Fredai.I like to laugh, Fred.
Nėra ko juoktis, tai tiesa, tėvuk.There's nothing to laugh about. It's all true, Pops.
Jei norite juoktis, juokitės.If you want to laugh, laugh.
Pamiršau kaip juoktis.- I forgot how to laugh.
Kai aš įsivaizduoju jį važiuojantį savo kabrioletu nuleistu stogu visada juokiuosi.That's where Andy crossed. When I picture him heading south in his own car with the top down it always makes me laugh.
Aš juokiuosi, todėl kad tu galvoji, kad esi juokingas.l'm laughing because you think you're funny.
O aš beveik juokiuosi, nes jam tenka daugiau darbo negu man.And I'm almost laughing because, hell, it's getting more to him than to me.
Galiu apsimest, kad juokiuosi, jei nori grumtis humoru.Pretending to laugh if that's what you want, some sort of battle of humor.
Aš juokiuosi viduje.I'm laughing on the inside.
Tu juokiesi!Hey, you laugh!
Iš ko juokiesi, Martini?What are you laughing at, Martini?
Kodėl tu juokiesi?Why are you laughing?
Tiesiog matau, kaip juokiesi.I could see you laughing.
Tu juokiesi.You're laughing.
Ir mes juokiamės kaip švelnūs, pašėlę vaikai... patenkinti savo minkštomis, vatinėmis kūdikių smegenimis.And we laugh like soft, mad children Smug in the woolly cotton brains of infancy
Mes visi juokiamės iš Rodo!We're all laughing at Rod!
Kodėl mes visada juokiamės?Why are we always laughing?
Mes juk juokiamės?Look, we're laughing, right?
Dabar juokiamės.We're laughing now.
Jūs visi juokiatės, bet aš sakau tiesą.Y'all laughing, but I do.
Nežinau iš ko jūs mylimieji juokiatės.I don't know what you sweethearts are all laughing at.
Pareigūnė, iš kurios juokiatės, turi daugiau principingumo, atsidavusi darbui, drąsesnė nei jūs visi.That officer you're making fun of and all laughing at has more integrity, commitment, courage and guts than anybody in this room.
Iš laimės rėkiau, šokinėjau, juokiausi.And I was so happy I started screaming, and jumping and laughing.
Taip juokiausi.I laughed so hard.
Aš juokiausi, nes juokeisi ir tu.No. I was laughing because you were laughing.
Aš juokiausi.I laughed.
Aš tiek juokiausi, maniau kad numirsiu.I laughed so much, I thought I'd die.
O pameni, išsigandau šamo. Tu iš manęs juokeisi.And remember, l got frightened by a catfish, ...and you laughed at me?
Tu juokeisi.You laughed.
Kaip tu juokeisi? Ir dar...How you could laugh... again.
Kalbėdama telefonu juokeisi.You were laughing on the phone. That was nice to see.
Maisto valgymas per ištiestą ranką nuo lavonų... Vyrų su kuriais vakar juokeisi.Eating meals within arm's length of corpses ...men you laughed with a day before.
Jis juokėsi.He laughed.
Jie tik juokėsi, mesjė.They laughed, monsieur.
Jie juokėsi ir šaipėsi iš manęs!They laughed at me blood and me moans, this murderous dog!
Jie juokėsi iš manęs.They was laughing at me.
Jis ten tiesiog taip stovėjo... ir juokėsi.He just stood there, laughing.
Vis juokėmės ir nenustojom sakyti "Greitai pasimatysime". Bet viduje abu žinojom, kad daugiau niekada vienas kito nepamatysim.We laughed, we kept saying "see you soon", but we knew we'd never see each other again.
Mes čiuožinėjom misą rytą, juokėmės ir kalbėjom apie prisiminimusWe've been skating all morning, laughing and talking of memories past.
Mes buvom laimingi ir juokėmės, kol pasirodė Blanša.We laughed and were happy together until your sister Blanche appeared.
Mes visi juokėmės iš to, kad moteris gali būti priimta.We all laughed at the idea of a woman being admitted.
Mes iš jo juokėmės, kai jis šnekėjo angliškai Nankingo tarme.We used to laugh at him, whenever he spoke in English or in Nanking dialect.
Žmonės juokdavosi iš jo.People used to laugh at him.
Žmonės juoksis iš manes jei aš ištrauksiu lauk.People will laugh at me if I pull this out.
Visi juoktųsi iš tavęs Australijoje.They would laugh you out of Austria.
Visi iš jo juoktųsi, o jis nueitų žliumbti į kambarį.And everybody would laugh at him and he'd go cry in the other room.
Juokis, juokis, bet atsimink vieną dalyką.All right, laugh, but remember this.
Gerai, juokis.Well, laugh.
Taip, juokis.Yeah, laugh it up.
Dabar apkabink mane ir juokis, grįžtam atgal į spektaklį.Now hug me and laugh and let's get back into the show.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

dvokti
stink
jaukti
mess
jauktis
become cluttered
judėti
move
jungti
connect
jungtis
fuse
juodėti
become black
niokti
clutter
suokti
jug
tuokti
marry
tuoktis
get married

Similar but longer

išjuokti
mock
juokauti
be kidding
juokinti
make (somebody) laugh

Random

audėti
buzz
auginti
grow (something)
ėmėti
take
galvoti
think
išsisukti
evade
mėginti
try
papildyti
supplement
perpirkinėti
keep buying away
prisiglausti
take shelter
sugerti
soak

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'laugh':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In