Išmokti (to learn) conjugation

Lithuanian
47 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
išmokstu
I learn
išmoksti
you learn
išmoksta
he/she learns
išmokstame
we learn
išmokstate
you all learn
išmoksta
they learn
Past tense
išmokau
I learned
išmokai
you learned
išmoko
he/she learned
išmokome
we learned
išmokote
you all learned
išmoko
they learned
Past freq. tense
išmokdavau
I used to learn
išmokdavai
you learn
išmokdavo
he/she used to learn
išmokdavome
we used to learn
išmokdavote
you all used to learn
išmokdavo
they used to learn
Future tense
išmoksiu
I will learn
išmoksi
you will learn
išmoks
he/she will learn
išmoksime
we will learn
išmoksite
you all will learn
išmoks
they will learn
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
išmokčiau
I would learn
išmoktum
you would learn
išmoktų
he/she would learn
išmoktume
we would learn
išmoktute
you all would learn
išmoktų
they would learn
Imperative mood
-
išmok
you learn
-
-
išmokite
you all learn
-

Examples of išmokti

Example in LithuanianTranslation in English
Lengva išmokti naudotis sistema, ji yra savaime suprantama ir turi elektroninę pagalbos funkciją.The system is easy to learn, self explanatory and contains help-text.
Atsižvelgiant į tai, kad dabar laikomasi įvairių saugos vertinimo metodų, reikia pereinamojo laikotarpio kad susiję subjektai prireikus turėtų pakankamai laiko naujam bendrajam metodui išmokti ir jį taikyti, taip pat jį taikydami įgyti patirties.In view of the different approaches currently in use for assessing safety, a transitional period is necessary, in order to give sufficient time to the actors concerned, where needed, to learn and apply the new common approach as well as to gain experience from it.
Kiekvienas žmogus geba išmokti naujų dalykų, bet kasdienės veiklos struktūros ne visada skatina apmąstymus ir mokymąsi.Everyone has the capacity to learn new things, but the structures and daily routines do not always stimulate reflection and learning.
● „Kultūrų įvairove grindžiamas požiūris“ pažymi, kad ir romai, ir bendra visuomenė gali vieni iš kitų daug ko išmokti, o kultūrų įvairove grindžiamas mokymasis bei įgūdžiai turi būti skatinami kovojant su išankstiniu nusistatymu ir stereotipais;● The‘inter-cultural approach’which stresses that both the Roma and mainstream society have much to learn from each other and that inter-cultural learning and skills deserve to be promoted alongside combating prejudices and stereotypes
Vaikai turi išmokti valdyti savo emocijas ir žaisdami jie gali reikšti tiek savo neigiamas, tiek teigiamas emocijas.Children have to learn to deal with their emotions and, by playing, children are able to express both their negative and positive emotions.
„Sutikau naujų žmonių ir kasdien išmokstu ką nors naujo.“I’ve met new people and I learn something new every day.
Dabar kiekvieną dieną išmokstu ko nors naujo –mokausi, kaip spręsti problemas.Now I’m learning something new every day – learning how to resolve problems.
Ko išmokstu čia, ten panaudoti negaliu.What I learn in here, I can't use out there.
Kai esi priremtas prie sienos, teisę išmoksti labai greitai.You got no choice, you learn the law real fast.
Tu keliauji išmoksti daug dalykų, sutinki įdomių žmonių.You travel... ..you learn things, you see people.
Žinai, kai praleidi kelis metus gatvėje, išmoksti kaip išlikti šiltam.You know, you spend some years on the streets and you learn how to keep warm.
Tu nustebtum kaip viskas lengva kai išmoksti kelis triukus.You'd be surprised how easy it is once you learn a few of the tricks.
Kuomet neįmanoma pabėgti ir tu esi visiškai priklausomas nuo kitų, išmoksti... verkti šypsodamasis.When you can't escape and depend constantly on others You learn to cry by laughing
Gyvenime viskas nuolat keičiasi – visi kasdien išmokstame ko nors naujo ar susiduriame su naujais sunkumais.Life never stands still: every day we all learn something new or face a new challenge.
Gal net kažko išmokstame.Plus who knows maybe we even learned a little something.
Ir išmokstame, kaip džiaugtis paprastais gyvenimo dalykais, kaip šeima, namai.And learn how to enjoy simple pleasures of life, like a family, a home.
Vienas dalykas, kurio išmokau iš tėčio buvo išmokti mąstyti taip, kaip mąsto tave supantys žmonės.One thing I learned from Pop was to try to think as people around you think.
Per paskutinius 10 metų išmokau tavęs nekęsti.I learned to hate you in the last ten years.
Jau išmokau.I learn.
Taigi turbūt čia aš jums pasakysiu, ko išmokau.So l guess this is where l tell you what l learned.
Šio triuko aš išmokau senelių namuose.A little trick I learned in the car thief retirement home.
„Ko šiandien išmokai darbe?“Bijau, kad ateis diena, kai mano vaikas į klausimą „Ko šiandien išmokai mokykloje, sūneli?“ atsakys klausimu „O tu, tėveli?“‘What did you learn at work today?’ I fear the day when my own question to my kid: ‘What did you learn at school today, dear little boy of mine’, is returned to me with ‘And what about you, Daddy?’
Kas svarbiausia iš to, ko čia išmokai?What is the most important lesson you have learned here?
Iš kur išmokai tuos parlez-vous francais niekus?Where'd you learn them parlez-vous français dishes?
- Kur tu tai išmokai?Who did you learn this from? - My mom.
Pavyzdžiui: "Kur, po galais, išmokai groti pianinu".For example: "Where the hell did you learn to play the piano?".
Žmonės turėtų sugebėti skirti laiko savarankiškam ir organizuotam mokymuisi, o besimokydami taip pat bendradarbiauti, pasinaudoti nevienalytės grupės teikiamais privalumais ir dalintis tuo, ko jau išmoko.Individuals should be able to dedicate time to learning autonomously and with self-discipline, but also to work collaboratively as part of the learning process, draw the benefits from a heterogeneous group, and to share what they have learnt.
2006 m. viduryje Bendrijoje buvo atkurta salyklo gamybos ir faktinės paklausos pusiausvyra, nes salyklo gamintojai išmoko riboti gamybą ir neviršyti galimų pardavimo kiekių.By mid-2006, production of malt in the Community appears to have been brought into equilibrium again with actual demand, as malt producers have learned to limit their production to possible sales volumes.
Po 1 etapo dalyviai turėtų sugebėti naudoti savo naujas žinias, programinę ir kompiuterinę įrangą bei įdiegti šiuos naujus įrengimus ir su jais dirbti, kaip jie išmoko mokymo metu.After the completion of phase 1, the participants should be able to utilise their new knowledge, software, and hardware and to install and operate these new items based on what was learned during the training session.
Todėl augintojai išmoko perdirbti visą turimą mėsą.In this way producers learned to process all of the pieces of meat at their disposal.
Daugelis šios iniciatyvos dalyvių – ir kaip pavieniai asmenys, ir kaip grupių nariai – išmoko labai daug.During the initiative so many people have learnt so much, either as individuals or in groups.
„Skaičiai skaičiais, bet mes taip pat daug išmokome, dirbdami su Struktūriniais fondais, – tęsė Jim Higgins. – Jų valdymas mums leido pagerinti nacionalinę praktiką ir – kas ne mažiau svarbu – ilgalaikį planavimą ir vertinimą.‘Beyond the figures, we have also learned a great deal from the Structural Funds,’ continues Jim Higgins.
Vėliau mes kalbėjomes ir su "HAL 9000" kompiuteriu i kurį, kaip mes išmokome, reikia kreiptis "Hal".We next spoke with the HAL 9000 computer whom, we learned, one addresses as "Hal. "
Mes šio to išmokome.We learned something.
Tai ko jie mus gali išmokyti, mes jau išmokome.What they have to teach us, we have already learned.
Aš turiu omenyje, kad mes išmokome sodinti ir apdirbti kukurūzus, naudodami įvairias technologijas, tačiau niekas nesusimąsto:I mean we have learned-- for example, in cattle we have learned how to-- how to plant, fertilize and harvest corn using global positioning satellite technology, and nobody sits back and asks
Tikimės, kad su mokymu apie sveiką mitybą mokiniai išmoks teisingai rinktis nesiribodami vien turimomis pajamomis.Part of our position is that we're hoping that through nutrition education, the students will learn to make the right food choices without restricting what they can purchase.
Ir tuomet mano vaikas išmoks, kaip triuškinti.And then my baby will learn how to smash.
Galbūt gerai tas, kad jie išmoks gerbti vyresnius.Maybe it was good that they will learn to respect their elders.
Jūs juos mokysite, ir jie išmoks.You will teach them this, and they will learn.
Ir tai yra tai, ko jis išmoks mano virtuvėje.And that is what he will learn in my kitchen.
Į žodžių pilną kalbų pasaulį. Mes išmoksime svarbią informaciją apie ryšį tarp atminties ir skaičiavimų, o tai yra komunikacijos pagrindas.Into the word stock of a given language... we will learn crucial information... about the relationship between memory and computation... that is the very essence of communication.
Kaip jauni žmonės gali išmok -ti būti atsa kin gais var to jais?“How do youngpeople learn to be responsible consumers?’
Mission Europe – saugok Europą ir išmok kalbąMission Europe — Save Europe and learn a language
Iš pradžių išmok šaudyti šautuvu su optiniu taikikliu, jis leidžia būti toli nuo kliento.The rifle is the first weapon you learn how to use, because it lets you keep your distance from the client.
Pirmiausiai išmok naudoti tai.First, learn to use... this.
Tiesiog išmok susitaikyt su tuo.Just learn to like it.

More Lithuanian verbs

Related

pramokti
learn

Similar

išlikti
survive
išmesti
throw away
išmokėti
pay out
išmokyti
teach
išmušti
dislodge
išnykti
disappear
išsekti
run out
iššokti
jump out
išvykti
depart

Similar but longer

išmokėti
pay out
išmokinti
teach
išmokyti
teach

Random

išsinuomuoti
rent
keiksnoti
swear
laistyti
water
lemti
predetermine
palinkėti
wish
pasikliauti
rely
pavaišinti
treat
prisisapnuoti
dream up
smukti
slip down
užsimoti
swing

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'learn':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In