Žvejoti (to fish) conjugation

Lithuanian
16 examples
This verb takes on the case: kas?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
žvejoju
I fish
žvejoji
you fish
žvejoja
he/she fishes
žvejojame
we fish
žvejojate
you all fish
žvejoja
they fish
Past tense
žvejojau
I fished
žvejojai
you fished
žvejojo
he/she fished
žvejojome
we fished
žvejojote
you all fished
žvejojo
they fished
Past freq. tense
žvejodavau
I used to fish
žvejodavai
you fish
žvejodavo
he/she used to fish
žvejodavome
we used to fish
žvejodavote
you all used to fish
žvejodavo
they used to fish
Future tense
žvejosiu
I will fish
žvejosi
you will fish
žvejos
he/she will fish
žvejosime
we will fish
žvejosite
you all will fish
žvejos
they will fish
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
žvejočiau
I would fish
žvejotum
you would fish
žvejotų
he/she would fish
žvejotume
we would fish
žvejotute
you all would fish
žvejotų
they would fish
Imperative mood
-
žvejok
you fish
-
-
žvejokite
you all fish
-

Examples of žvejoti

Example in LithuanianTranslation in English
Gabonas, prieš imant laikinai taikyti protokolą, ES perduoda savo žvejybos zonų bazinių linijų ir visų zonų, kuriose žvejoti draudžiama, geografines koordinatesBefore provisional application of the Protocol, Gabon shall inform the EU of the geographical coordinates of the baselines, its fishing zone and all zones within it which are closed to fishing.
Bet kuris laivas, norintis žvejoti pagal šį protokolą, taip pat turi būti įtrauktas į ICCAT žvejybos laivų registrą.Each vessel wishing to fish under this Protocol must also be included in the ICCAT record of vessels.
ES Gabonui pateikia paraiškas dėl kiekvieno laivo, pageidaujančio žvejoti pagal susitarimą, ne vėliau kaip likus 15 dienų iki prašomos licencijos galiojimo pradžios dienos; tam naudojama šio priedo 1 priedėlyje esanti forma.The EU shall submit to Gabon a licence application for any vessel wishing to fish under the Agreement at least 15 days before the start of the period of validity requested using the form attached to this Annex as Appendix 1.
Laivų, kuriems leidžiama žvejoti, sąrašasList of vessels authorised to fish
Išdavęs licencijas, Gabonas nedelsdamas sudaro galutinį kiekvienos kategorijos laivų, kuriems leista žvejoti Gabono vandenyse, sąrašą.Once the licence is issued, Gabon shall draw up immediately for each category of vessel the final list of vessels which are authorised to fish in the Gabonese zone.
Tikrai? Todėl, kad aš tau netrukdau savo kalbom kol tu žvejoji.Yeah, but I don't mess with you while you're fishing.
Jeigu žvejoji šiaurinėje dalyje, pagauni "Oklahomos" žuvį.You fish the north bank, you caught Okie fish.
Pabandykime įsivaizduoti tokią situaciją: Europos piliečiai valgo sveikus ir saugius, ES viduje pagamintus žuvies produktus, žuvininkystės pramonė teikia perspektyvų, o sektoriaus darbuotojai jaučiasi saugūs ir gauna pakankamą atlygį, jaunesnės kartos vertina žuvininkystės pramonę kaip patikimą pragyvenimo šaltinį, žvejojame savo vandenyse nebijodami, kad sunaikinsime visus išteklius.Imagine a situation where we are able to eat healthy and safe fish that is not imported from outside the Union; where the fishing industry is viable and its workers feel secure and adequately rewarded; where younger generations once again start to consider fishing as a reliable way of making a living; and where we can draw from our marine resources without fear of destroying them for good.
Jūs žinote tą tiltą kur Dagas ir aš žvejojame?You know that bridge that Doug and I fish at?
Ar kada žvejojai Solto ežere?You ever fish the lower Salt?
„Nurodoma, ar laivas žvejojo šio priedo 2 punkto a ar b papunktyje nurodytame rajone.“‘Indicate if the vessel has been fishing in Area 2(a) or 2(b) of this Annex’;
„Nurodoma, ar laivas žvejojo šio priedo 2 punkte nurodytame rajone“;‘Indicate if the vessel has been fishing in the Area referred to in point 2 of this Annex’;
Nurodoma, ar laivas žvejojo šio priedo 2 punkto a ar b papunktyje nurodytame rajone.Indicate if the vessel has been fishing in Area 2(a) or 2(b) of this Annex
2006 ir 2007 m. didžiausias laivų, kuriems valstybė narė gali leisti laikyti dreifuojančius tinklus arba jais žvejoti, skaičius negali būti didesnis nei 40 % ir 20 % žvejybos laivų, kurie dreifuojančiais tinklais žvejojo 2001–2003 m.In 2006 and 2007, the maximum number of vessels which may be authorised by a Member State to keep on board, or use for fishing, driftnets shall not exceed 40 % and 20 % respectively of the fishing vessels which used driftnets during the period 2001 to 2003.
(dienų, kurias laivas žvejojo nuo paskutinio ataskaitos perdavimo, skaičius)(days fished since last report)
rajoną, kuriame žvejos laivas, kaip apibrėžta 3 straipsnio e punkte;The area where the vessel will fish as defined in Article 3(e);

More Lithuanian verbs

Related

pažvejoti
fish

Similar

abejoti
doubt
dvejoti
hesitate
žvelgti
glance
žvengti
snicker

Similar but longer

pažvejoti
fish

Random

daužyti
beat
įpainioti
implicate
išlepinti
spoil
išvarginti
tire out
nutylėti
be silent (about something)
pagulėti
lie
pasišvaistyti
throw around
patikti
be liked
spustelėti
click
uždengti
cover

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'fish':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In