Žaisti (to play) conjugation

Lithuanian
52 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
žaidžiu
I play
žaidi
you play
žaidžia
he/she plays
žaidžiame
we play
žaidžiate
you all play
žaidžia
they play
Past tense
žaidžiau
I played
žaidei
you played
žaidė
he/she played
žaidėme
we played
žaidėte
you all played
žaidė
they played
Past freq. tense
žaisdavau
I used to play
žaisdavai
you play
žaisdavo
he/she used to play
žaisdavome
we used to play
žaisdavote
you all used to play
žaisdavo
they used to play
Future tense
žaisiu
I will play
žaisi
you will play
žais
he/she will play
žaisime
we will play
žaisite
you all will play
žais
they will play
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
žaisčiau
I would play
žaistum
you would play
žaistų
he/she would play
žaistume
we would play
žaistute
you all would play
žaistų
they would play
Imperative mood
-
žaisk
you play
-
-
žaiskite
you all play
-

Examples of žaisti

Example in LithuanianTranslation in English
Katėms reikėtų duoti įvairių žaislų, kuriuos reikėtų nuolat keisti, kad katės būtų nuolat stimuliuojamos ir išvengtų pripratimo, nes tuomet jos mažiau nori žaisti.A selection of toys should be available and these should be changed on a regular basis in order to ensure ongoing stimulation and avoid familiarity, which decreases the motivation to play.
Tačiau jie nusileidžia ant žemės ieškoti maisto, o jauni gyvūnai nusileidžia žaisti.They do, however, descend to the ground to look for food and, and in the case of young animals, to play.
Lėlė nepritvirtinta prie knygelės viršelio, todėl su ja galima žaisti nesinaudojant knyga.The doll is not fixed to the book and therefore it is possible to play with the doll without using the book.
Draudimas žaisti tam tikrus žaidimus ir (arba) užsiimti tam tikra sportine veiklaProhibition to play certain games/sports
Šie gaminiai naudojami kartu pokeriui žaisti.The articles are to be used together to play a game of poker.
Juk žaidžiu.I am playing the game.
Niekas negali stoti prieš mane, kai žaidžiu krepšinį.Nobody fronts me when I'm playing hoops.
Aš paprasčiausiai žaidžiu toliau.l'm just gonna play.
-Aš tik žaidžiu.- I'm just playing.
Tai paskutinis kartas, kai aš žaidžiu su degtukais.That's the last time I play with matches.
Ši strategija numato žaidi m ų cent r teikia dalie s dieno s prie ž i ū ro s 2 - 3 m et ų vaikam s i r p r ie š mo k y k l i nio u gdymo pasl au g as 4 – 5 met ų vfia i kam s, fina n sa v im ą. Ve ngrija kelia sau p ana ši u s tikslu s: n uo 2The policy involves funding play centres (peuterspeelzalen) which provide children aged between 2 and 3 years with part-time daycare and primary schooling for 45 year olds.
Kai kuri e vaikai lank ė p r i v a č i u s mo kam u s da r ž el i u s įmokos d ų ir ė sava no riškojo sekto r i aus žaidi m ų grup es , kur ėl sa van or i ar klases.Many more attended voluntary sector playgroups, which kept fees affordable by relying on volunteer and community support.
Tu žaidi?Are you playing?
Tu tikrai gerai žaidi.You play very well.
Skipai, ką, dabar jau žaidi su modeliais?Have they got you playing with models now?
Mes žaidžiame, pone Prezidente.We're playing, Mr. President.
Mes tiesiog žaidžiame.Nothing. We're playing.
Dar kartą pakartosiu, žaidžiame pavojingą žaidimą, šachmatų partiją, su savo senu priešininku, amerikiečių jūrų laivynu.Once more, we play our dangerous game. A game of chess, against our old adversary, the American Navy.
Mes žaidžiame su ugnimi. Vieno, ko tu negali suprasti, tai, kad jei nežaisime su ugnimi, tai ugnyje atsidursi tu.But what you have to understand is that ifyou play shadow games... by the second night the heat is onto you.
-Jay, mes žaidžiame "twisterį".- Jay, we're playing Twister.
Žinok, jaunystėje gerai žaidžiau.You know, I played pretty well in my youth.
Kartą aš žaidžiau 48 valandas be pertraukos.I once played forty-eight hours nonstop.
Aš žaidžiau su tavim.I played you.
Viskas ką dariau tai žaidžiau kompiuterinius žaidimus.All l did was play video games.
# Lyg du šunys narve Aš pradžioje žaidžiau ##Like two dogs caged I was playin'in the beginning #
Kada nors žaidei, Vade?Ever play this game, Chief?
Ypač jei žaisi taip, kaip žaidei vakar.Especially if you keep playing like you did last night.
Tai su juo tu žaidei, teisingai?That is who you was playin', right?
Jei kada žaidei visą žaidimą, jis panašus į visus kitus.If you've ever played a high-low game, it's like any other. Waste of time and money.
Puikiai žaidei pirmame raunde.You played a great first round.
Europos standartizacijos komiteto (CEN) teigimu, standartų nustatymas pusrutulio formos žaislams buvo pagrįstas incidentais, kai vaikai žaidė su tokiais žaislais savitarnos restoranuose.According to the European Committee for Standardization (CEN) the standardisation on hemispheric toys was justified by incidents with infants playing with such toys in self-service restaurants.
Ten, Žydrojoje saloje, trys vėžliai žaidė skaidriame milžiniško vandenyno vandenyje.Down below, near the tiny white dot, three turtles were playing in the clear ocean water.
Visi šie daktarai kažką žaidė mano galvoje.All these doctors were playing around with me gulliver.
- Jis žaidė su klijais.He was playing with the glue gun again.
40 metų jūsų tėvai ir vyresnieji broliai gerai žaidė šį žaidimą.For 40 years, your fathers before you played this game well.
Mes sėdėjome taksi ir žaidėme "Aš matau".We were in the cab playing I-spy.
Mes kartu su Bugu žaidėme jaunių lygoje.Me and Bug played juniors together.
Tu turi savo kortas, aš savo, žaidėme, ir aš laimėjau, ar ne?You got your cards, I got my cards, we made our play, and I came out on top, okay?
Mes kartu žaidėme pokerį.We played poker together, Ian.
Taip, mano sesuo ir aš žaidėme su fejerverkais.Yeah, my sister and I were playing with firecrackers.
Aš čia žaisdavau slėpynes.I used to play hide-and-seek here.
Vaikystėj žaisdavo su namu.She used to play house.
Su tėvu žaisdavome tokį žaidimą:I used to play a game with my dad:
Dvi komandos, pasiekusios geriausią rezultatą savo grupėje, žais dėl didžiosios pergalės Šiaurinio kvartalo čempionate.The two teams with the best record out of their respective groupings will play for all the marbles in the Uptown Championship.
Jis žais golfą kitą sekmadienį.He will play golf next Sunday.
Tik nerėk šitaip, ir mes žaisime.OK. Keep your voice down, and we will play.
Štai kur aš žaisčiau.That's where I would play.
Mokyk ir žaisk dvikalbėje aplinkoje [Teach and play in a bilingual environment’], kurie pa de d a dar b u o to ja m s pa sirengti darbui su ri z i ko s gru p ės v a i kai s.In Slovenia, continuing professional development programmes use the Supplement to the Preschool Curriculum for Roma children (also included in initial training programmes) and Teach and play in a bilingual environment’ which prepare staff for work with children at risk.
- Na, žaisk!TABER: Just play the game.
Keliauk tyloje, ilgu ir klaidžiu keliu, drasiai sutik nesėkmių strėles, neišsigąsk žabangų ir ugnies, žaisk didžiausią iš visų žaidimų ir bet kokia kaina laimėk - tuomet likimo išdaigos tau bus niekai ir galiausiai laimėsi raktą, kuris atrakins Devintuosius vartus!To travel in silence by a long and circuitous route, to brave the arrows of misfortune and fear neither noose nor fire, to play the greatest of all games and win, foregoing no expense, is to mock the vicissitudes of fate and gain at last the key
Išeik ir žaisk!Come out and play!
Ir žaisk tiek, kad dėžutę nutrintum.And play so much you break the box.

More Lithuanian verbs

Related

įžaisti
put into play
pažaisti
play
sužaisti
play

Similar

bristi
wade through
geisti
desire
kaisti
heat up
keisti
change
keistis
change
knisti
root
knistis
delve
kristi
fall
kuisti
rummage
leisti
let
leistis
land
plisti
spread
spisti
surround
švisti
lighten
teisti
judge

Similar but longer

įžaisti
put into play
pažaisti
play
sužaisti
play

Random

apsibrėžti
define
apvainikuoti
crown
gilintis
go deep (into some subject)
išduoti
give (something) in
nurodinėti
order around
parsivežti
bring back
sužadinti
excite
šaudyti
shoot
tikrėti
become more real
vesti
lead

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'play':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In