Tanít (to teach) conjugation

Hungarian
148 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
tanítok
I teach
tanítasz
you teach
tanít
he/she to teach
tanítunk
we teach
tanítotok
you all teach
tanítanak
they teach
Present definite tense
tanítom
I teach
tanítod
you teach
tanítja
he/she teaches
tanítjuk
we teach
tanítjátok
you all teach
tanítják
they teach
Past indefinite tense
tanítottam
I taught
tanítottál
you taught
tanított
he/she taught
tanítottunk
we taught
tanítottatok
you all taught
tanítottak
they taught
Past definite tense
tanítottam
I taught
tanítottad
you taught
tanította
he/she taught
tanítottuk
we taught
tanítottátok
you all taught
tanították
they taught
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
tanítanék
I would teach
tanítanál
you would teach
tanítana
he/she would teach
tanítanánk
we would teach
tanítanátok
you all would teach
tanítanának
they would teach
Conditional present definite tense
tanítanám
I would teach
tanítanád
you would teach
tanítaná
he/she would teach
tanítanánk
we would teach
tanítanátok
you all would teach
tanítanák
they would teach
Conditional past indefinite tense
tanítottam volna
I would have taught
tanítottál volna
you would have taught
tanított volna
he/she would have taught
tanítottunk volna
we would have taught
tanítottatok volna
you all would have taught
tanítottak volna
they would have taught
Conditional past definite tense
tanítottam volna
I would have taught
tanítottad volna
you would have taught
tanította volna
he/she would have taught
tanítottuk volna
we would have taught
tanítottátok volna
you all would have taught
tanították volna
they would have taught
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok tanítani
I will teach
fogsz tanítani
you will teach
fog tanítani
he/she will teach
fogunk tanítani
we will teach
fogtok tanítani
you all will teach
fognak tanítani
they will teach
Future definite tense
fogom tanítani
I will teach
fogod tanítani
you will teach
fogja tanítani
he/she will teach
fogjuk tanítani
we will teach
fogjátok tanítani
you all will teach
fogják tanítani
they will teach
Subjunctive present definite tense
tanítsam
(if/so that) I teach
tanítsd
(if/so that) you teach
tanítsa
(if/so that) he/she teach
tanítsuk
(if/so that) we teach
tanítsátok
(if/so that) you all teach
tanítsák
(if/so that) they teach
Subjunctive present indefinite tense
tanítsak
(if/so that) I teach
taníts
(if/so that) you teach
tanítson
(if/so that) he/she teach
tanítsunk
(if/so that) we teach
tanítsatok
(if/so that) you all teach
tanítsanak
(if/so that) they teach
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
tanítanom
I to teach
tanítanod
you to teach
tanítania
he/she to teach
tanítanunk
we to teach
tanítanotok
you all to teach
tanítaniuk
they to teach

Examples of tanít

Example in HungarianTranslation in English
""Amint jön hozzá az adószedő ""Bár megpróbál tanítani# She'll try to teach the things I taught her #
- Amit jobb oldalról megtanítunk a lónak, balról is meg kell tanítani."Whatever you teach the horse from the right side, you have to teach from the left as well."
- Arra is meg fogsz tanítani?Are you going to teach me that, too?
"Szabadidős aktivista vagyok, és foglyokat tanítok írásra."I'm a sometime activist, and I teach writing to prisoners.
- A New York Egyetemen tanítok.- I teach a class at NYU.
- Abból tanítok.- Yeah, heh, I teach it in class.
- Arab iskolában tanítok.- I teach at an Arabic school.
- Az összes többi barátja diák az egyetemen, ahol tanítok.All her other friends are students at the university where I teach.
- Akkor biztos rajzot tanítasz.'Cause I'm guessing you teach art.
- Csak egy osztályt tanítasz.You are just teaching a class. - Stop.
"Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálványáldozati húst egyenek.""Jezebel, which calleth herself a prophetess,"to teach and to seduce my servants to commit fornication.
"Nem szenvedhetem, ha nő tanít, sose szerezzen hatalmat férfi fölött."I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over man"
- - De hogy tanít?- ls this the way to teach?
"Soha nem tanítunk idegeneket, csalókat, vagy gyenge embereket.""We never teach strangers, cheats or weak men."
- Mi nem tanítunk gyűlöletet.-We don't teach hatred.
- Mi tanítunk, ti nézitek.- For now, we teach, you watch.
A Shizukawa általános iskolában tanítunk.We teach at Shizukawa Elementary.
Azt mondja, "Ha csak a félelemre tanítotok minket,"She says : "If you teach us only fear,"
Gyerekeket tanítotok.Kindergarten teachers.
És mit tanítotok ebben az iskolában?So what do you teach at this school anyway?
"Az evek turelemre tanítanak.""The years teach us patience.
# You'll see the sun come shining through # De néha épp a legnehezebb dolgok tanítanak a legtöbbet...* You'll see the sun come shining through * but sometimes, it's the hard things in life that teach us the most...
"Elég, ha én tanítom jó modorra!""I'm the only one who can teach him manners."
"Itt tanítom, hogy a gének irányítják az életet, de ezek a sejtek azt mondják, hogy a gének reagálnak az életre."Here I am teaching that genes control life, and the cells are telling me genes respond to life."
- A másodéveseket is én tanítom._BAR_- I teach sophomore classes, too.
- A pánikot tanítom, emlékszik? - És?- I teach panic, remember?
* Amikor arra tanítod a gyerekeket *When you make a point to teach the boys and girls
- 10-től Weitzmanéknak tanítod az esküvői táncukat...You teach the Weitzman couple their wedding dance at 10:00...
- Arra tanítod a lányát, hogy tegyen be egy tampont?- You're teaching his daughter how to put in a tampon?
- Hát erre tanítod agyereket? - Igen.-How did you teach your son?
"lgazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg őket.""He guides the humble in what is right and teaches them his way."
- De a vallás azt tanítja...- But religion teaches us...
- Gitározni tanítja a lányát.He teaches her daughter guitar.
- Tüntetni tanítja a diákokat.- He teaches students how to protest.
""Miért nem tanítjuk meg gyermekeinket szépen beszélni angolul?# Why can't the English teach their children how to speak? #
- Az életben maradásra tanítjuk őket!In Special Forces, we teach our people to stay alive in the line of duty.
Akkor hogyan tanítjátok meg a gyerekeiteknek a történeteiteket? Hogy honnan származnak és hová tartanak.Then how do you teach your children their history... who their ancestors were, where they come from?
Bár le vagyok nyűgözve, hogy kínaiul tanítjátok.Though I'm very impressed you're teaching him chinese.
Láttam, ahogy tanítjátok egymást, és tanultok egymástól.I watched you teach each other and learn from each other.
Vagy ezt nem tanítjátok a harmadik osztályos gyerekeknek?Or did you not teach that to your third graders?
"Akik nem tudják, tanítják.""Those who can't, teach."
"Ezt tanítják a kollégiumban?""Is that what they teach you at boarding school?"
- Akik nem tudják, tanítják, nem igaz?Those who can't do, teach. Right? No.
- Az archív szövegek csak az elméletet tanítják, ifjú padawanom.Archive texts can only teach you a part of the picture, my young Padawan.
- Amikor Kansas-ban tanítottam...When I taught in Kansas...
- Arra tanítottam, tisztelje az idősebbeket.He was taught to have more respect for his elders.
- Azt én tanítottam? Igen.- I taught you that ?
- Bizony, én tanítottam neked!Yes, I taught you this one.
"Megtanultam, amit tanítottál nekem.""I've learnt what you've taught me."
"Te tanítottál meg, hogy nekünk úgy kell egymásra tekintenünk..."You have taught me to look at each other...
# Arra tanítottál, ne érjem be kevesebbel #♪ you taught me to never settle for less ♪
"Adj bele mindent, és engedd el!" Így tanított Deucalion kontrollra.That's how Deucalion taught us control.
"egy pedofilról, aki itt tanított három évtizeddel ezelőtt."of the pedophile who taught there decades ago.
'Hollywood és a TV 'közülünk sokakat arra tanított, hogy utáljuk Afrikát.''Because of Hollywood and TV 'a lot of us had been taught to hate Africa.'
- Egy iskolában tanítottunk.- Mmm. We taught at the same school. God.
- Tedd mindazt, amit nem tanítottunk neked a börtönben.Do everything we taught you not to do while in prison."
A sajátjuknál évszázadokkal modernebb technológiával ajándékoztuk meg őket,... .. felvittük őket a csillagok közé, törvényeket tanítottunk nekik, civilizáltuk őket.We gave them technology centuries ahead of their own... took them with us to the stars, taught them laws, civilized them.
- Jól tanítottatok...You taught me well.
Arra tanítottatok, hogy hogyan öljek, és kényszerítettetek rá.You taught me how to kill, and you forced me to do it.
Batman, készen állunk, hogy használjuk, amit tanultunk, vagy akkor minek tanítottatok minket?- Batman, we're ready to use what you taught us, or why Teach us at all?
"Megtanítjuk nekik, amit ők tanítottak nekünk. ""We teach them what they taught us."
"Róluk szól a kampány, nem rólunk." Te tanítottad."Campaigns are about them, not us. " You taught me that.
- Abszolút! - Csak ahogy tanítottad.- Just like you taught me.
- Aliyát is csókolózni tanítottad!-You taught Aliya how to kiss?
- Asszem, ezt te tanítottad, Lalo.I think you taught me this one, Lalo.
"Egy gyönyörű tanította meg nekem a leckét.""A beautiful girl taught me a lesson."
"és azért kapta, mert olvasni tanította a rabszolgákat.""given to him because he had taught slaves to read.
-Egymást tanítottuk.We taught each other.
600 évig tanítottuk maguknak hogyan kontrollálják az ösztöneiket az eszükkel.For 600 years we taught you to control your impulses with reason.
A "Működő munka" program indítása óta katonák százait tanítottuk meg arra, hogyan indítsanak saját vállalkozást, olyan otthoni vállalkozást, amit magukkal vihetnek áthelyezéskor.Since the jobs on the run program began, We've taught over a hundred young army spouses How to start their own businesses--
A barátnőimmel egymást tanítottuk táncolni, miközben a "Wonderful!My girlfriends and I taught each other to dance listening to "Wonderful! Wonderful!"
Apával mindig azt tanítottátok, hogy mindig másokat helyezzek előtérbe. Arra használjam a képességeimet, hogy azokat segítsem, akik erre szorulnak.You and dad always taught me to put other people first, to use my abilities to help those in need.
Egy csapat vagyunk. Ti tanítottátok.We're a team... you guys taught us that.
Persze, a nagyját a kukába köptem, ahogy tanítottátok, de néhány morzsát véletlenül lenyeltem és uram segíts... talán egy diót is.Sure, I spit most of it into a trash can like they taught me, but I accidentally swallowed a few crumbs and god help me... maybe a nut
Te és Dennis tanítottátok Joeyt és engem hogy kapjunk el egy szarvast.You and Dennis taught Joey and me how to flush out a deer.
* A fiatal sereg menetel, mint a libák Mert nekik ezt tanították *♪The Youth Storm, stepping like a goose That is what they've been taught to do♪
- Akkor úgy játssz, ahogy tanították!- Then play the way you've been taught!
Megtisztelne, ha tanítanál engem.I would be honored if you would teach me.
Miféle szörnyeteg tanítana gyilkolni egy gyereket?What kind of monster would teach a child to kill?
Milyen szülő tanítana ilyesmit a gyerekének?Now, what kind of parent would teach a kid to do something like that?
Van ez a modern aerobikstúdió, és boldogok lennénk, ha ott tanítana.There's this state-of-the-art aerobics studio and we'd be very, very happy if you would teach there.
Ha ezer fiam volna is, az első emberi szabály, melyre őket tanítanám, az volna, hogy le kell mondaniok a vízitalról, s a borhoz kell szegődniök.If I had a thousand sons, the first humane principle I would teach them would be, to forswear thin potations and to addict themselves to sack.
Ezt tanítaná a fiunknak?Would that be what you would teach our son?
Ha manapság valaki tanítaná Gdula módszerét...If today someone would teach Gdula's method ...
"Hadd tanítsam meg neked a társkeresést.""Let me teach you... the dating chapter."
*Gyere csak hát, hadd tanítsam,* *hogyan is forgasd a fakanalam*I will teach you how to, even from out of a book.
- Arra kér, hogy tanítsam meg főzni?Oh, you want me to teach you how to cook?
- Hadd tanítsam meg.- Let me teach you. - Oh, no.
" Ha etetni akarsz egy embert, ne adj neki halat, hanem tanítsd meg halászni." Mi a válaszod, Al?" If you want a man to eat, don't hand him a fish teach him to be a fisherman." So, what do you say, Al?
"Mondd el és elfelejtem, tanítsd meg és talán emlékszem rá, de vonj be és megtanulom"."Tell me and I forget, teach me, and I may remember," "but involve me, and I learn."
'Talán soha nem leszek menyasszony de leszek koszorúslány.' 'tanítsd meg Marcnak a jelbeszédet, sok panaszkodni valóm van rólad.'"I may never be the bride, but I will still be the bridesmaid." "Do teach Marc how to sign, I have lots to complain about you."
"Valaki foglalkozzon Josh bolygó méretű egójával, tanítsa meg neki az 101 -es kormányrendeletet!"Someone needs to deal with Josh's planet-sized ego by teaching him Government 101.
"és magát is csak azért, mert fizetnek, hogy tanítsa.""..and that is only because you get paid to teach it.".
- De először tanítsa meg nekem a tangót, jó?Deal. - But first teach me how to tango, yeah?
A Virginia gyarmati rabszolgatartóknak nehézségeik támadtak a rabszolgák "igazgatásában", ezért elküdtek Lynch úrért, hogy tanítsa meg a módszereit.The slave-masters in the colony of Virginia were having trouble "controlling" their slaves, So they sent for Mr. Lynch to teach them his methods.
- Hogy nem jöttek rá? - Talán újra csókolózhatnánk, hogy móresre tanítsuk őket a nyilvánvalóval kapcsolatban.- Maybe we should kiss again... and teach them a lesson about obvious.
- nem az, hogy arra tanítsuk...- not to teach them about...
Hé srácok, meg kell, hogy tanítsátok nekem ezt az imát.Hey, hey, man. You guys gotta teach me that prayer.
Jól van, tanítsátok meg őket mindenre, amit tudtok!Okay, teach them everything you know.
Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket megtartani mindazt, amit parancsoltam nektek!teaching them to obey all the commandments I have given you.
Legyetek példái a durvább vérűeknek, tanítsátok meg, hogy kell harcolni.Be copy now to men of grosser blood, and teach them how to war.
A 28-dik hely... A 28-dik hely arra jó, hogy geológiát tanítsák középiskolásoknak.28th is, um... 28th is i'm gonna end up teaching high school geology.
Az lehetséges, hogy az istenek, mint Ozirisz, ...valójában földönkívüliek voltak, ...akik arra használták ezt a csillagkapu technológiát, ...hogy ide jöjjenek a Földre és tanítsák az emberiséget.Maybe gods like Osiris were actually extraterrestrials using this stargate technology to come to Earth and teach mankind.
- Hogy művészetet tanítsak?To teach art!
- Mit tanítsak, hogy mit ne csináljanak az emberek?What the hell would I teach? What not to do?
- Oleg, hadd tanítsak egy új szót!Oleg, let me teach you a new word.
- Sajnos én nem vagyok olyan okos, mint te, hogy tanítsak.Unlike you, I'm not smart enough to be teaching classes.
"...és taníts meg hogyan kell sírni.""...and let us teach you how to cry."
'Akkor taníts meg hogy mondjam! ''Then teach me how to say it!
- "De taníts meg egy embert halászni..."- but teach a man to fish...
- Akkor csak ideiglenesen taníts!- Then teach temporarily.
"Az álma, hogy tanítson, Los Angelesbe vezette őt,"Her dreams to teach brought her to L.A.,
- Engem egy lódoktor ne tanítson lovaglásra!I don't need a horse healer trying to teach me how to ride.
- Jó, csak ne hagyd, hogy valami rosszra tanítson.Yeah, well, don't let him teach you any bad habits. Hey, you should stay and watch me rope.
- Hogy tanítsunk együtt a Harvardon.To teach with him at Harvard.
Az a munkánk, hogy gondolkodni tanítsunk, nem memorizálni néhány hétre.Our job is teaching to think, not memorizing for a couple of weeks.
Arról, hogy rögtön menj haza, és te is... és tanítsatok meg a nejeteknek pár új dolgot és akkor... fogadok, megváltozik odahaza a helyzet.I'm talking about you, going home... and you, going home... and teaching your wife a couple of new tricks. You will find the picture changes very quickly.
Ne tanítsatok neki semmilyen technikát!Do not teach her any type of technique!
menjetek, tanítsatok meg ilyenre másokat is.Go, and teach the others what we know.
- ..és kényszerítették őket, hogy tanítsanak bennünket.- ..and forced them to teach us.
Azért kellett volna idejönniük, hogy tanítsanak minket.You were supposed to come here and teach us.
Cromwell, Őfelsége tudta nélkül, engedélyezte az eretnekeknek, hogy szónokoljanak és tanítsanak.Cromwell has, without His Majesty's knowledge, licensed heretics to preach and teach.
- De professzorként tanítanom is kellene.But if I'm a professor, then I'll have to teach a class.
- Hittant kell tanítanom.-l have to teach catechism.
- Hé. Nincs már mit tanítanom neked.I got nothing left to teach you, kid.
- Még sokmindent kell tanítanom.- I have so much to teach you.
- Egyiküket meg kell tanítanod.Well, you're gonna have to teach one of them.
- Meg kell tanítanod.- You'll have to teach me.
- Nem rezidenseket kell tanítanod?I thought you had to teach residents.
A fenébe is, Perry, magának tanítania kellene.Dammit, Perry, you're there to teach.
Akkor a törvény szerint tanítania kell őket.Then the law says that you have to teach them.
Anyu, valakinek meg kell tanítania verekedni.Mom, someone needs to teach him to fight.
Anyának meg kellett tanítania a lábával enni!Mother had to teach him to eat with his feet.
Apa, ha meg kellett volna tanítania téged táncolni, amikor jártatok, akkor nem vetted volna el, ugye?Okay, good. Dad, if she'd had to teach you to dance while you guys were dating, you wouldn't have married her, would you?
- Igaz. Móresre kell tanítanunk őket.We need to teach these guys a lesson.
- Kezd felnőni. És mivel például szolgálunk neki, felelősségre is meg kell tanítanunk.Yeah, I know, she's growing up, and as her role models, it is our job to teach her some responsibility.
- Van még mit tanítanunk nekik.We still have so much to teach them.
A rezidensek olyanok, mint a kiskutyák. Fürgék és lelkesek, és úgy kell őket tanítanunk, hogy ez ne vesszen el útközben.Residents are like puppies, eager and enthusiastic, and you need to learn how to teach without crushing their spirit.
Együtt kell tanítanotok.You guys have to teach together.
A fanatikusok, legbelül, abban hisznek, hogy tanítaniuk kell valamit a világnak.Fanatics, at their core, believe they have something to teach the world.
A mítoszoknak tanítaniuk kellene valamit.Myths are supposed to teach us something.
A szüleidnek meg kellet volna tanítaniuk.Aren't parents supposed to teach you stuff like that?
Ezt meg kell tanítaniuk nekem.That's one you have to teach me.
Meg kell tanítaniuk rá.They'll have to teach me.
Behoznád a tanító kancsót?Can we have the teaching pitcher, please?
Egy Sufi spirituális tanító tart előadást ma este.Hey, there is an expert in Sufi spiritual teaching talking with us tonight.
Ez egy tanító eszköz volt.This is a model, for teaching.
Jó, függetlenséget adhat neked, de a tanító szülővel töltött idő teszi emlékezetessé.Sure, you gain your independence, but it's the quality bonding time with the parent teaching you that really makes it memorable. - Maintain your speed.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

tágít
stretch
tanul
learn
telít
saturate
terít
set
térít
turn
tömít
caulk
vénít
age
vonít
howl

Similar but longer

tanúsít
certify

Random

sikolt
scream
szorít
press
szökik
hop
szűkít
narrow
tágít
stretch
tangózik
tango
taníttat
taught
tanúsít
certify
tapint
touch
tapos
trample

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'teach':

None found.
Learning languages?