Megkér (to ask) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
megkérek
I ask
megkérsz
you ask
megkér
he/she to ask
megkérünk
we ask
megkértek
you all ask
megkérnek
they ask
Present definite tense
megkérem
I ask
megkéred
you ask
megkéri
he/she asks
megkérjük
we ask
megkéritek
you all ask
megkérik
they ask
Past indefinite tense
megkértem
I asked
megkértél
you asked
megkért
he/she asked
megkértünk
we asked
megkértetek
you all asked
megkértek
they asked
Past definite tense
megkértem
I asked
megkérted
you asked
megkérte
he/she asked
megkértük
we asked
megkértétek
you all asked
megkérték
they asked
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
megkérnék
I would ask
megkérnél
you would ask
megkérne
he/she would ask
megkérnénk
we would ask
megkérnétek
you all would ask
megkérnének
they would ask
Conditional present definite tense
megkérném
I would ask
megkérnéd
you would ask
megkérné
he/she would ask
megkérnénk
we would ask
megkérnétek
you all would ask
megkérnék
they would ask
Conditional past indefinite tense
megkértem volna
I would have asked
megkértél volna
you would have asked
megkért volna
he/she would have asked
megkértünk volna
we would have asked
megkértetek volna
you all would have asked
megkértek volna
they would have asked
Conditional past definite tense
megkértem volna
I would have asked
megkérted volna
you would have asked
megkérte volna
he/she would have asked
megkértük volna
we would have asked
megkértétek volna
you all would have asked
megkérték volna
they would have asked
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok megkérni
I will ask
fogsz megkérni
you will ask
fog megkérni
he/she will ask
fogunk megkérni
we will ask
fogtok megkérni
you all will ask
fognak megkérni
they will ask
Future definite tense
fogom megkérni
I will ask
fogod megkérni
you will ask
fogja megkérni
he/she will ask
fogjuk megkérni
we will ask
fogjátok megkérni
you all will ask
fogják megkérni
they will ask
Subjunctive present definite tense
megkérjem
(if/so that) I ask
megkérd
(if/so that) you ask
megkérje
(if/so that) he/she ask
megkérjük
(if/so that) we ask
megkérjétek
(if/so that) you all ask
megkérjék
(if/so that) they ask
Subjunctive present indefinite tense
megkérjek
(if/so that) I ask
megkérj
(if/so that) you ask
megkérjen
(if/so that) he/she ask
megkérjünk
(if/so that) we ask
megkérjetek
(if/so that) you all ask
megkérjenek
(if/so that) they ask
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
megkérnem
I to ask
megkérned
you to ask
megkérnie
he/she to ask
megkérnünk
we to ask
megkérnetek
you all to ask
megkérniük
they to ask

Examples of megkér

Example in HungarianTranslation in English
"Mielőtt elmegy, szeretném megkérni, hogy látogasson meg következő újévkor!"Before you leave, I'd like to ask you to visit me again next New Year's Eve. "
"Mr. Vanderplatt, szeretném megkérni a lánya kezét.""Mr. Vanderplatt, sir, I would like to ask for your daughter's hand in marriage. ".
- A ház úrnőjét kell megkérni.Got to ask the lady of the house!
- Egy szívességre szeretnélek megkérni.- I wanted to ask you a favour.
- Ha te nem akarod megkérni őket, majd én megteszem!- You don't want to ask them, I will.
A helyzeti urai vagyunk, de elővigyázatosságból megkérek mindenkit, hogy menjen vissza a kabinjába... és maradjon ott amíg további utasítást nem kap.It's under control, But as a precaution, I ask everyone to return to their quarters
A különbség, hogy én megkérek valakit rá.The difference is, I ask for help when I need it.
Az a megtiszteltetés ért minket, hogy egy különleges vendéget és egyben közeli barátomat üdvözölhetjük körünkben, akit megkérek, hogy énekeljen el nekünk egy dalt.We are privileged to have here tonight... a very special guest... who is a close personal friend of mine... and I'm gonna ask him to come up here and sing a song.
Azt írja: "Szigorúan megkérek mindenkit, hogy ne hozzon élő virágot," művirágot, vagy fehér galambokat. Ez a végakaratom."As a testament, I rigidly ask you all not to donate any live flowers, artificial flowers, or 'White Dove Releases'," it says.
- Elena... remélem, hogy megkérsz majd rá.But, Elena, I hope you ask me.
- Igazán kedves, hogy megkérsz...- It's very kind of you to ask...
- Jó, mert attól tartottam, hogy ide jössz, és megkérsz rá, hogy vigyelek el horgászni, vagy valami.Good, because I was afraid you were going to come over here and ask me to take you fishing or something.
- De van egy olyan furcsa érzésem, hogy mindjárt megkér, hogy adjam neki az egyik vesémet!It's actually starting to weird me out. I keep waiting for him to ask for, like, a kidney or something.
Ahn igazgató később megkér majd, hogy szaunázz vele.President Ahn is going to ask you to a sauna after.
Csak annyit kell tennie, hogy megkér.All he had to do was to ask.
Hamarosan apád megkér, hogy távozzam.Pretty soon your father's going to ask me to leave.
- és megkérünk, hogy hozz el egy hajót.We will call you and ask you to collect the boat.
A helyi médiának átadom a fényképét, megkérünk mindenkit, hogy hívjanak, ha látják.Well, I'm getting her picture out with the local media asking anyone to call us if they spot her.
Amíg a parkolóban újrafestik a vonalakat, megkérünk mindenkit, hogy az utcán parkoljon.We're asking everyone to do street parking.
- A new york-i karrierem éppen egy helyben állt amikor megkértek, hogy rendezzek meg egy előadást az itteni operaházban.- My career was at a standstill in New York when a friend asked me to direct a stock production at the opera house.
- A szülei megkértek, hogy rakjak ki néhányat.- ehh, her parents i think asked me to put some up
- Engem is megkértek.- They asked me to.
- Felhívtak és megkértek, hogy jöjjek.They rang me and asked me to come.
- Julia! Amikor Crosby és Jasmine átjöttek, és megkértek, hogy legyünk keresztszülők, az nagyon sokat jelentett nekem.When Crosby and Jasmine came over here and they asked us to be her godparents, that meant so much to me.
"Csak akkor árulkodj, ha megkérnek rá.""Only snitch when asked to snitch."
- Én sem ugrálok, ha megkérnek rá.I don't jump when people ask me to either.
A barátaim megkérnek a költözködéskor mindig én vagyok a Mikulás.Friends ask me to help them move always ask me to play Santa Claus.
A hatóságok mindenkit megkérnek, ha bármilyen információja van a gyilkosságokról, jelentkezzen az ingyenes forródróton.Authorities are asking anyone for information to please come forward. Back to you Bill.
Ahol megkérnek, hogy csókolj meg valakit az etnikuma alapján, ami rasszista.Where you're asked to kiss someone based on their ethnicity, which is racist.
"Ha valaha élve visszajutok, megkérem Germaine kezét."I said, "If I ever get back to France alive, I'm going to ask Germaine to marry me."
"Letérdepelek elé... és megkérem, hogy legyen enyém örökké.""I'll kneel before her... and ask her to be mine forever."
- A postahivatal megköveteli a rendet, úgyhogy megkérem, hogy tartson rendet.The Post Office demands order, so I would ask you to be tidy.
! Ezután hivatalosan kegyelemért folyamodsz, és megkéred, hogy küldjenek a Falra.When you are, you need to enter a formal plea for mercy and ask to be sent to the Wall.
- Jon - Apám elenged, ha megkéred.- Father will let me if you ask him.
- Most megkéred a lányom kezét?Are you asking to marry my daughter? Whoa, no.
- Szóval megkéred Carla kezét?- So you're gonna ask Carla? - I'm doing it.
- Aztán megkéri az összes gyereket a lelkesítő összejövetelen... hogy aki kockafejűnek hiszi magát jöjjen előre.-Right on. -Then he asks all the kids at the pep rally... who think they are nerds, to come forward.
A bátyja megkéri a családi papot: "Atyám, imádkozz érte."His brother asks the family priest to pray for him.
A házasság az, amikor a nő megkéri a férjét, hogy vegye le a pizsamáját.Marriage is when the woman asks the man to take off his pajamas.
A mise végén, a pap megkéri a hívet, menjenek békével majd becsukja a bibliát.At the end of the mass, the priest asks the faithful to go in the peace of God and closes the Holy Book.
A művész megkéri a nézőt, hogy nézzen figyelmesen egy üres keretet, vagy egy csupasz falat.An artist asks the spectator to carefully look at an empty frame or a naked wall.
- Megmutatjuk Lisa Ianellinek és megkérjük, beszéljen róla.Show this photo to Lisa Ianelli and ask her if it was ever taken.
- Tudja, ha már iskoláról beszélünk, minden évben megünnepeljük Tu Bishevat ünnepét, és megkérjük a gyerekeket, adományozzanak pénzt, - amiből egy fát ültetünk Izraelben.Speaking of rain, as you know, every year to celebrate the holiday of Tu Bishevat, we ask the children to donate money to have a tree planted in Israel.
- És megkérjük, hogy vegye le a vérdíjjat.- So we ask him to call off the hit.
...akkor a bizonyítékot a Miniszter elé tárjuk, és ha ő aláírja, akkor megkérjük a venezuelai Külügyminisztériumot, hogy vonja vissza a védettségét....then we take your proof to the Secretary, and if she signs off on it, we then ask the Venezuelan Foreign Mission to waive his immunity.
A Liga egy privát szervezet, ezért megkérjük a látogatóinkat, hogy figyelmüket a város többi nevezetessége felé fordítsák, hogy megőrizhessük a szervezet privát jellegét.The friendship league is a private organization, and we ask all our valued visitors to avail themselves of all the tourist opportunities here in Copper Summit and to grant us our privacy.
Eljön a pillanat, amikor nem a külsőségek alapján fogjátok nézni az embereket, és megkéritek őket, mutassák meg, mire képesek.There comes a point When you've got to stop seeing people for what they look like, And ask them to show you what they can do.
Nekem nagyon fontos. Ha megkéritek, talán elvisz a Jaguárjával.If you ask him, he might take you in his Jag.
Oké, azt gondoljátok az emberek odaadják az inzulinukat ha megkéritek őket?Okay, you think people are just gonna give you their insulin if you ask?
40 milligram orálisan, és a szervezetbe jutást követően, megkérik, hogy részletesen emlékezzen vissza a traumás eseményre.40 milligrams orally, and after it's in the patient's system, they're asked to recall the traumatic event in specific detail.
A helyiek szalagokat akasztanak rá, és megkérik az égieket, hogy bőséges terményt adjanak.The locals hang ribbons on it to ask the heavens to bless the crops
A nyomozók megkérik majd magát és Nealt, hogy mondjanak el mindent, amit tudnak, anélkül, hogy felfednék a forrást.The investigators are gonna ask you and Neal to tell them everything you can without revealing the source.
Az NClS ügynökei nem hunynak szemet, csak mert megkérik őket, Cassidy ügynök.NCIS special agents do not look the other way because they're asked to, Agent Cassidy.
"Drága Jenny, ha ezt olvasod, akkor én már nem vagyok köztetek, és megkértem Helent, hogy legyen a gyerekek gyámja.""Dear Jenny, if you're reading this, you know that I am gone, and I asked Helen to be the guardian for the kids."
- A jövő héten az elnök egyetemi lapok szerkesztőivel találkozik és megkértem C.J. -t, hogy tegyen be téged is a csapatba.-Next week, the president's meeting with college editors for Martin Luther King Day and I asked C.J. if it would be okay for you to join.
- Aha. No, megkértem, hogy nézzen utána, minden érdekel.Well, I asked him if he could find out anything.
"Drága anyukám, ...emlékszel, mikor megkértél betegen haldokolva?"Dear Mother, Remember you asked me when you were sick... well, dying...?
- Apa, sokat jelent, hogy megkértél rá.Dad, it means a lot to me that you asked.
- Elmondom neki, hogy megkértél, mutassalak be egy barátomnak.I'm gonna tell her you asked me to find a friend.
- Emlékszel, hogy megkértél, hogy intézzem el a Kate ügyet?- Do you remember how you asked me to handle the Kate situation?
"Félt, hogy valaki megtámadja, ezért megkért, hogy vegyem elő a fegyvert."He said he was frightened of a hold-up and asked me to get the gun, just in case.
"Kalinda, az ügyfél megkért, hogy nézd át azokat a dolgokat, amikről a megbeszélésen szó volt.""Kalinda, the client asked me to have you look "into matters we discussed at the meeting.
"Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Wilhelm Melchior megkért hogy vegyem át a díjat, amit ma este neki adnak."I'm very honored that Wilhelm Melchior asked me" "to accept the prize you are awarding me tonight."
"Nem találkoztunk"... de megkért, hogy rögvest hozzam vissza az öltönyét."He looked at the street name... and asked again if it was the right address. A very conscientious little guy. Get to the point.
'Az ügy, amire megkért, el lett rendezve.'About the case you asked to be settled...
A "múltkori" alatt azt érti, amikor Crane-nel megkértünk, hogy segítsen kiiktatni egy gonosz, gyerekrabló lényt, amire maga nemet mondott?By "the other day," you mean when Crane and I asked you to help us take down a vicious child-stealing creature and you said no?
Bedugtunk egy vezetéket az AUX csatlakozóba és megkértünk egy helyi gitárost, hogy próbálja ki.We plugged the lead into the auxiliary socket and asked a local guitarist to try it out.
Elmegyünk ma este, és megkértünk Ally-t, hogy vigyázzon a fiúkra.We're going out tonight, and we've asked Ally to babysit.
Elnézést uram, de megkértünk az összes pláza-kocogót, hogy jobb oldalt haladjanak.Oh, excuse me, sir? We asked all mall-walkers to stay to the right.
Elvittük Sam-el a helyi templomba közvetlenül a születése után, és megkértünk egy apácát, hogy keressen otthont neki.Sam and I took her to a local church as soon as she was born. And we asked the nun there to find a home for her.
Az irodában csináltuk. Egyszer a kocsiban. És emlékszel, megkértetek, hogy nézzük át a házat, mikor elmentetek a városból?We did it at the office, once in the car, and you remember when youasked us to wa when you guys were going out of town?
Emlékszel amikor megkértetek, hogy pénzeljük a filmeteket, előadtál egy jelenetet, ahol forró gesztenyét ejtesz a nadrágodba.Do you remember when you asked us to finance the movie, you acted out a scene where you dropped a hot chestnut down your trousers.
Jól esett volna, ha engem is megkértetek volna, hogy vegyek részt a karrier napon.I guess I just wish that somebody Would have asked me to do career day.
Mintha megkértetek volna rá.Seems to me you've only asked for my submission.
"és megkérted volna, hogy legyen a tanúd," - "akkor nem léptél volna le...""asked him to be your best man, you'd not have gone sneaking off..."
- Aznap, mikor megkérted a kezem, emlékszel, mit mondtam?- The day yöu asked for my hand, do yöu remember what I said?
- Biztos megkérted rá?Are you sure you asked him for it?
- Mit gondoltál, mi történik, amikor megkérted a férjem, hogy ezt a szegény lányt szolgálómként alkalmazza?- What do you mean, what happens when you asked my husband to apply this poor girl szolgálómként ?
"...ugyanis meg kell mondanom, Effi... hogy Innstetten báró az imént megkérte a kezedet.""I have to tell you, Effi... "that Baron Innstetten has asked for your hand."
"Amikor felfedezi azt a hitvány ostobaságot, mely megkérte, egy szál virág nélkül""When it discovers the vile nonsense which it asked for, without a flower
"Mikor szomszédja, Pierrot úr, megkérte, hogy hagyja abba a trillázást,When a neighbour, Monsieur Pierrot, asked him to put off his warbling,
A bányásztelepet is megkértük, hogy minden járművükkel kezdjenek keresésbe.But we have asked the mining settlement to send any vessels they might have.
A drazi kormányt megkértük, hogy támogassa a tetteinket, mivel az enfilik drazi felségtér szélén vannak. Így van, nagykövet?We asked the Drazi government to support our action since the Enfili are on the edge of Drazi Space.
A jobb megértés érdekében megkértük a kanadai eredetű diákokat, hogy mutassák be kultúrájukat...In order for better understanding, we have asked students of Canadian origin to introduce you to their culture and...
Adele épp azt teszi, amire megkértük.Adèle's doing exactly what we asked her to do.
'Hogy bemutassák, a sportos ferdehátúak biztonságosabbak a mi autóinknál, 'a producerek megkérték a Stig-et, hogy üljön be egy Citroen AX GT-be, 'amit egy speciális kábellel egy teherautó oldalának vezetnek 80km/h-val.''To try and show us that hot hatchbacks are safer than our cars, 'the producers asked The Stig to get into a Citroen AX GT, 'which would then be dragged by a special cable into the side of a lorry at 50 miles an hour. '
- Már megkérték, de még nem tett semmit.He's been asked, And he's been slow to answer.
- Nikki ezt még nem beszélte meg Toby-val, de megkérték, hogy maradjon Peruban még fél évig.Nikki hasn't discussed this with Toby yet, but they've asked her to stay another six months in Peru.
1992-ben Paul Wolfowitz a védelmi minisztériumban dolgozott, és megkérték, hogy írja meg a nemzetbiztonsági stratégia új tervét.In 1992, Paul Wolfowitz, working in the Department of Defense, was asked to write the first draft of a new national security strategy
Mielőtt kezdenénk, megkérnék mindenkit, hogy tartózkodjanak a fényképezőgépek használatától különben a leszbikusok támadhatnak.Before we begin, I would ask that you refrain from the taking of flash photography as the lesbians may attack you.
Mindenkit megkérnék, hogy koncentráljunk az alapvető dolgokra.I would ask everyone to focus on the fundamentals.
Nincs a földön senki más, akit megkérnék háromszor is.There's no one else in the world I would ask to marry me three times.
Ha bármlyik férfi megkérne, rohannék és a szeretője lennék!Well, if any man would ask me, I'd run away and become his mistress!
A helyedben én... megkérném, hogy vegye igénybe egy szakértő segítségét, emlékeztetném, hogy a viselkedése hatással van másokra, éppúgy, mint saját magára.Well, if I were you, I would ask him to get professional help, remind him that his behavior's affecting others, as well as himself.
Cserébe megkérném az osztályát, hogy kedvezően ítélje meg a jogi kérelmünket, és ésszerű kereteken belül támogassa a kegyelmet.Now, in exchange, I would ask your department to take a favorable view of our plea proposal and support lenience within reasonable constraints.
De megkérném, ha olyasmi folyik itt, amiről egy anyának és egy apának tudnia kell, mondja el, kérem.But i would ask that if something's going on, something that a mother and father should know, that you'll tell us.
Elküldöm a takarítás áráról szóló számlát a CBI-nak, és megkérném önöket, hogy a nyomozás további részében Mr. Jane ne tartózkodjon az iskolában.I will send a bill to CBI which will cover the cost of cleaning... .and I would ask that as we move forward with this investigation it is conducted without Mr. Jane on site.
Gondoltam, megkérném Danát, hogy legyen a koszorúslány, és a barátnőm, Emily lesz a tanúm.I thought I would ask your Dana to be one of my junior bridesmaids, and then my friend Emily is gonna be the maid of honor.
Hailey, ha megkérnéd a seprűsHailey, if you would ask your friend
A védelem megkérné a bíróságot, hogy köszönje meg és bocsássa el a 10-es esküdtet.Um, the defense would ask the court To thank and excuse juror 10.
Bíró úr, a védelem megkérné a bíróságot, hogy köszönje meg és bocsássa el a 3-mas számú esküdtet.Your honor, the defense would ask the court To thank and excuse juror number 3.
* Rusina a mezőket védelmező istennő ("rus" latinul azt jelenti: "vidék"). hogy megkérjem, bocsássa meg azokat a szörnyűségeket, amiket tettem.asking her if she'll forgive me for all the bad things I've done.
- Azért jöttem önhöz, hogy megkérjem képviselje történelmi városunkat egy igen komoly indítvány foganatosításában.I come to you asking you to represent our historic town in a rather drastic cause of action.
- Herr Fröhlich... - Azért jöttem, hogy megkérjem...The purpose of my visit was, to ask you to do something for my boys.
-Mi okból? -Hogy megkérjem a kezed.- To ask permissión for your hand.
-Soha nem adott esélyt, hogy megkérjem.You never gave me a chance to ask you.
- Téged is rávett, hogy megkérd.She even gets you to ask him.
A feladatod, hogy megkérd Sarah Walkert a Loire völgyében, hogy legyen a feleséged.Your assignment? To ask Sarah Walker to marry you in the Loire Valley.
Azt akarja, hogy megkérd őt magát.I want to ask him yourself.
Azt akarja, hogy megkérd, maradjon. Ő maga mondta.He wants you to ask him to stay; he told me.
Azt akarja, hogy megkérd, maradjon.He wants you to ask him to stay.
"Így esett meg, hogy Veramesh-t egyszer nagy éhínség sújtotta, ezért Markon elment Articus prófétához, hogy megkérje, hadd mehessen az erdőbe élelemért."So it came to pass that Veramesh was gripped by a great famine, so Markon went to the Prophet, Artakes, and asked to go to the forest for food.
- És képes volt 200 km-t utazni, hogy megkérje a kezedet!He drove 200 kilometers, to ask your hand in marriage.
...Charlotte adott Treynek még egy esélyt, hogy megkérje, hogy költözzön be.... Charlotte gave Trey one more chance to ask her to move in.
Ez nagyszerü vonzerő mindazon emberek számára ... akik nem akarnak felnőni ... hanem inkább azt akarják, hogy az égi felnőtt vigyázzon rájuk, ... vagy, hogy megkérjék Jézust, tegye meg helyettük.The great appeal of all to people... who don't want to grow up... but want the great parent in the skies looking after them... is to ask Jesus to do it for me.
Legközelebb, mielőtt átveszi a szerepet, várja meg, hogy megkérjék.And next time, will you wait to be asked before you take charge?
Azt hiszed nincs más, akit megkérjek, csak te?You think I have no one else to ask but you?
- Hogy vettek rá, hogy megkérj erre?- Nothing How did they get you to ask me?
- És nem akarok arra várni... ..hogy megkérj.What? And i don't want to wait too long For you to ask.
Ahogy én is. És ez sohasem tartott vissza attól hogy megkérj engem hogy legyek a 'fegyverhordozód'.So do I. And never once has that stopped you from asking me to be your wacky sidekick.
Amikor eljöttél a boltba hogy megkérj hogy szálljak be a csapatba... Az azért volt mert...So, you know, when you came into the store to ask me to join the team, was that because...
Annyi év után először azért lépsz most be ebbe az irodába, hogy megkérj, mondjak le.All of these years the first time ever you stepped forward in these offices it's to ask me to step down.
A retardált haverja randizni akar, de túl szégyenlős, hogy megkérjen.His retarded boyfriend wanted a date, but he was too shy to ask.
Arra várunk, hogy egy doktor megkérjen egy családot akik pár perce veszítették el a szerettüket, hogy ajánlják fel az elhunyt szerveit.We're waiting for a doctor to ask a family who, moments earlier, lost someone they loved to let them harvest their organs.
Azt hiszem azért keresett meg, hogy megkérjen akadályozzam meg, hogy valami veszélyeset tegyen.I think it came to ask me to stop him from doing dangerous things.
- Apa, azért jöttünk, hogy megkérjünk...- Dad, we came to ask you...
Azért jöttünk, hogy megkérjünk, Lourieval adjátok fel magatokat.Bart, we've come to ask you and Laurie to give yourselves up.
De ezen felül, azért is, hogy megkérjünk tegyél esküt, hogy hazajöhess végre velünk.But beyond that, it was to ask you to swear the oath, so that you can come home with us.
Mindenható és kegyes Eve, azért gyűltünk ma itt össze, hogy megkérjünk, hogy segítsd meg drága Leo barátunkat.All powerful and merciful Eve, we have come here today to ask you to assist our dear friend, Leo.
Hogy megkérjenek egy úriembert hogy befejezze játékát mielőtt annak vége van, az valami ami még sohasem történt a Bedford-ban.To ask a gentleman to break off his game before it is ended, sir, is a thing that is never done at the Bedford.
Már vártam, hogy megkérjenek!I have been waiting for you to ask!
Nagy bátorság kellett azoktól a kölyköktől, hogy ide jöjjenek és megkérjenek téged.It took those kids a lot of courage to come up here and ask you that.
A lánc folyton leesett és egy furcsa alakot kellet megkérnem hogy segítsen .The chain kept coming off and I had to ask a weird man for help.
Az orra előtt csinálom ezt, hogy ne kelljen megkérnem később, hogy kapcsolja ki, és hogy magának ne kelljen azt mondania, hogy...I'm doing this right in front of you so that I don't have to ask you to switch it off later, and then you don't have to say--
De jött, szerencsére, különben Mr. Darcyt kellett volna megkérnem.Lucky, he did, or I would've had to ask Mr Darcy.
De kétszer kellett megkérnem rá.The point is I had to ask him twice.
- Nem kell megkérned.You don't have to ask me.
Az emberek nagyon szívesen segítenek, de neked kell őket megkérned.People will be more than willing to help you out, but it's up to you to ask.
De ha azt akarod, hogy Sandy kihúzzon a bajból neked kell megkérned, mert az sokat jelentene Sandynek.But if you want Sandy's help after all these years then you need to ask him, because that would mean a lot to Sandy.
De legközelebb neked kell megkérned az én kezem.But next time, it's your turn to ask me to marry you.
- Mire kell megkérnie?You're gonna have to ask me to what?
A barátnőmet kell megkérnie. Bár, azt hiszem, nemet mond.We'd have to ask my friend, but she'd probably say no.
Mivel nem akart otthon maradni, az unokatestvérét kellett megkérnie.Since she couldn't just not come, she had to ask her cousin to take her.
Nem kell megkérnie rá.You don't have to ask.
- Csak jól kell megkérnünk.- You just need to know how to ask. - What's the p...
Azt hiszem egy nagy szívességre kell megkérnünk Jun-t.I think we gotta to ask June for a big favor now.
Azt hiszem, nekünk kell megkérnünk rá.I think we need to ask her.
Ha magának adnánk szobát, másik vendégeket kellene megkérnünk, hogy távozzanak.If we are to give you a room, we would need to ask other guests to leave.
- Csak a szüleiteket kell megkérnetek.- You just need to ask your parents.
A lányoknak kell megkérniük a srácokat.Girls have to ask the guys.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

megkap
receive
megver
beat

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

kortyol
sip
lenéz
look down
megad
repay
megállapít
find
megfordul
turn round
megfoszt
bereave
megjelenik
appear
megkárosít
damage
megkérdez
ask someone
megráz
shock

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'ask':

None found.
Learning languages?