Jelöl (to mark) conjugation

Hungarian
108 examples
This verb can also have the following meanings: to nominate, indicate, notate, flag, nominate

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
jelölök
I mark
jelölsz
you mark
jelöl
he/she to mark
jelölünk
we mark
jelöltök
you all mark
jelölnek
they mark
Present definite tense
jelölöm
I mark
jelölöd
you mark
jelöli
he/she marks
jelöljük
we mark
jelölitek
you all mark
jelölik
they mark
Past indefinite tense
jelöltem
I marked
jelöltél
you marked
jelölt
he/she marked
jelöltünk
we marked
jelöltetek
you all marked
jelöltek
they marked
Past definite tense
jelöltem
I marked
jelölted
you marked
jelölte
he/she marked
jelöltük
we marked
jelöltétek
you all marked
jelölték
they marked
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
jelölnék
I would mark
jelölnél
you would mark
jelölne
he/she would mark
jelölnénk
we would mark
jelölnétek
you all would mark
jelölnének
they would mark
Conditional present definite tense
jelölném
I would mark
jelölnéd
you would mark
jelölné
he/she would mark
jelölnénk
we would mark
jelölnétek
you all would mark
jelölnék
they would mark
Conditional past indefinite tense
jelöltem volna
I would have marked
jelöltél volna
you would have marked
jelölt volna
he/she would have marked
jelöltünk volna
we would have marked
jelöltetek volna
you all would have marked
jelöltek volna
they would have marked
Conditional past definite tense
jelöltem volna
I would have marked
jelölted volna
you would have marked
jelölte volna
he/she would have marked
jelöltük volna
we would have marked
jelöltétek volna
you all would have marked
jelölték volna
they would have marked
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok jelölni
I will mark
fogsz jelölni
you will mark
fog jelölni
he/she will mark
fogunk jelölni
we will mark
fogtok jelölni
you all will mark
fognak jelölni
they will mark
Future definite tense
fogom jelölni
I will mark
fogod jelölni
you will mark
fogja jelölni
he/she will mark
fogjuk jelölni
we will mark
fogjátok jelölni
you all will mark
fogják jelölni
they will mark
Subjunctive present definite tense
jelöljem
(if/so that) I mark
jelöld
(if/so that) you mark
jelölje
(if/so that) he/she mark
jelöljük
(if/so that) we mark
jelöljétek
(if/so that) you all mark
jelöljék
(if/so that) they mark
Subjunctive present indefinite tense
jelöljek
(if/so that) I mark
jelölj
(if/so that) you mark
jelöljön
(if/so that) he/she mark
jelöljünk
(if/so that) we mark
jelöljetek
(if/so that) you all mark
jelöljenek
(if/so that) they mark
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
jelölnöm
I to mark
jelölnöd
you to mark
jelölnie
he/she to mark
jelölnünk
we to mark
jelölnötök
you all to mark
jelölniük
they to mark

Examples of jelöl

Example in HungarianTranslation in English
A bank szabályzata szerint minden bankjegyet meg kell jelölni... arra az esetre, ha lopás történne.Now it's the bank's policy to mark all currency in case any kind of theft occurs.
Be akarom jelölni a naptáramba, egy nagy mosolygós arccal.I want to mark it down on my calendar with a big smiley face.
Be szoktam jelölni a szavakat, amiket kikeresek belőle.I used to mark the words that I looked up.
Fogok kell jelölni le ezt.I'm going to have to mark you down for this.
Ha ennyire meg akarod jelölni a területedet, Nathaniel, talán csak rá kellene pisilned.If you needed to mark your territory so badly, nathaniel, Maybe you should just pee on her.
Aztán te jelölsz be egy 2x3 centiméteres darabot a koponyafalon a graftnak.Then you will mark a 2x3-centimeter piece of the parietal for the graft.
Szeretnénk, ha Mr. Mifsud eskü alatt vallaná, hogy ő volt a képen szereplő sofőr, amit egyes számú bizonyítékként jelölünk meg.We ask that Mr. Mifsud state under oath that he was the driver in this photo which we will mark as People's Exhibit #1.
A számok pontokat jelölnek ki, igaz?The numbers are markers, points on a map, right?
Csak olyan gyerekeket jelölnek meg, akiknek rémálmaik vannak.They only mark kids who have night terrors.
De az ilyen jellegzetes minták... általában egy nagyobb kollektívához, vagy csoporthoz való tartozást jelölnek.But such distinctive markings generally indicate a connection to a larger collective or group.
Ha öt gyereket jelölnek meg, akkor miért hat név?If there are five kids who are marked, then why would there be six?
Koordináták, amik egy csillagállást jelölnek egy bizonyos időpontban.They're a coordinate system keyed to mark the position of stars at a certain time of night.
- Csak a körzetemet jelölöm meg.- I just marked my territory.
Az illatommal jelölöm meg a területemet.I'm spreading my scent to mark my territory.
Az életben nem találtál volna ki onnan, ha nem jelölöm végig a sziklákat.You never would've found your way out of there if I hadn't left that marker on that rock.
Azzal jelölöm az évtizedeket.That's how I mark the decade.
Ezzel jelölöm meg az útat, hogy vissza találjunk az autóhoz.No, we still have to go a ways that way. Just gonna mark our path with these guys so we can find our way back to the truck.
Néhányan azt gondolták brutálisan jelölöd meg majd a területedet.Some people thought you were gonna be brutal, marking your territory.
Így jelölöd ki a területed, a prédádat, az alvóhelyed.That's how you mark your territory, your prey, your bed at night.
Így jelölöd meg a kurvádat a sitten, egy tetoválással vagy egy billogóval.Well, that's how you mark your bitch in prison, with a tattoo or a brand.
"Az ajkaival jelöli meg a férfit.""She marks her man with her lips."
"Már nem csak meleg, hanem forró, várj, hol az X jelöli a pontot.""Now you aren't just warm. You're hot. Wait here where 'x' marks the spot."
"X jelöli a nyomás helyét. ""X" marks the spot for the treasure.
"X" jelöli a bűntett helyszinét."X" marks the scene of the crime.
"X" jelöli a helyet."X" marks the spot.
- És mi nem is jelöljük meg.- And we don't put markings on them.
Azonban azt kérte, hogy jelöljük meg.He has,however,ordered her to be marked.
De akkor hogyan jelöljük meg a sírját illendően?But how are we to properly mark her grave, then?
Egyértelműen parancsba kaptuk hogy a határt a földön jelöljük ki, egy mérföld távolságra, a határozat szerint.The Royal Commission has clear rules. The border is to be marked verst by verst as the instructions state.
Ezzel jelöljük az utunk kezdetét.Just to mark the departure.
- Ja, a hiúzok a vadászterületüket vizelettel és ha szerencsés vagy, ürülékkel jelölik meg.- Oh, yeah. They mark their feeding area with urine and, if you're lucky, feces.
- Így jelölik a gladiátorokatThe mark of a gladiator.
A cápák koncentrikus körökben haladva jelölik ki a területüket vadászvaSharks move in concentric circles when marking new territory. It's how they hunt.
A farkasembert ezzel jelölik meg, és látszik a következő áldozat tenyerén.Every werewolf is marked with it and sees it in the palm of his next victim's hand.
A kincset X-szel jelölik, nem?Isn't treasure usually marked with an "x"?
A legjobb képességeim szerint jelöltem meg a terepet, de nem vagyunk...Look, I marked the terrain as best I could, but we're not....
A nyomozás elkerülése végett, az almákat a tetejükön jelöltem meg.To avoid detection, I marked the bottom of the apples.
A vér java része ebben a helyiségben van, a kimaradt részeket, ahol a bútorok voltak, krétával jelöltem meg.So, the predominance of blood is in this main living area. I marked the voids with chalk to determine the furniture placement.
Be is jelöltem ennél.I have it marked right there.
Beadtam egy felfüggesztő kérvényt Reilly bíróhoz, hogy megakadályozzam, hogy árverésre bocsássák azokat a tárgyakat, amiket pirossal jelöltem.I filed an injunction with judge Reilly to prevent you from auctioning off any item marked in red.
Van itt jópár olyan panasz, amit ezzel jelöltél meg.There is a file full of complaints in here marked "redacted"?
- A pénz jelölt, hogy követhessék, és a nyomok magához vezettek, Neil.- They were marked so they could be traced and the footprints led right back to you, Neil.
- Ha költ a jelölt pénzből majd fognak.- As soon as he puts some of our marked money into the system
- Hablaty, a sárgával jelölt sárkányok a Bánat szigetéről kezdenek megjelenni.Hiccup, the yellow-marked dragons from Sorrow island just started showing up.
- Lizzie... csak foglald le az X-szel jelölt helyen, és érted megyek, mielőtt nekilátna, ígérem!Lizzie... just keep him busy. I have the place marked with an "X" and I'll get to you before it can start, I promise.
- Nála van a jelölt pénz?Does he have the marked bills on him?
Városunk járása közben megfigyelheti, hogy több területet történelmi helynek jelöltünk számozott fehér jelzőtáblával.As you explore our town, you'll notice that we've designated several areas as historical sites, each marked with a white reference number.
- Az ifjonc itt... arra vetemedett, hogy jogszerűtlenül behatoljon... olyan területre, melyet az én embereim számára jelöltek ki.- Junior here took it upon himself to make unlawful incursions into county territory that was marked for my people.
- Igen, úgy tűnik, mindkettőnket akaratunk ellenére jelöltek meg.- Yeah, it looks like we were both marked against our will.
- Mennyit jelöltek meg?- How much was marked?
A bankjegyek jelöltek, ha esetleg mahinálnátok.Bills are marked in case you get any ideas.
A főldrengés kutatók a rengés középpontjának egy trendi lakást jelöltek meg akiknek a lakói vonzó huszasok akik a szar '80 évek slágereire táncolnak Abercrombie Fitch-t viselnek, és diétás sőrt isznak.Seismologists have marked the epicenter at a trendy loft district whose residents are attractive twentysomethings who dance to bad '80s music wear Abercrombie Fitch, and like to drink light beer.
- Te jelölted meg Cass testét.- You marked Cass for death. - (BORG):
Azokkal jelölted meg a "A birodalmi derékbőség diadalmas visszatérés"-ét.You bookmarked the "triumphant return of the empire waistline."
Láttam, hogy ma már nem jelölted.I saw that today is not marked.
Meg is jelölted mindet.And you marked 'em too!
Te jelölted meg a programfüzetemben.You marked it on my program.
- Halálra jelölte.- she's marked you for death.
A deer harbori vonatokat jelölte meg.He's marked trains to Deer Harbor.
A régi héberek szerint az Úr ilyen jelekkel jelölte meg az angyalait.According to the old Hebrews, God marked all his angels with such a sign.
A termékét is rózsával jelölte.He marked all his product with a rose.
Apám mindig pontos volt, ezzel mérte, jelölte, meg a köszönésekkel.My father kept perfect time marked it, measured it with this, the hellos and goodbyes.
A vasúti pályát vörös vonallal jelöltük.The course that the railway line will take is clearly marked in red.
Ezért jelöltük meg.That's why we marked it.
Minden "R."- rel jelöltük.They're all marked exhibit "R".
Üzenetét elküldtük és sürgősnek jelöltük.(AUTOMATED FEMALE VOICE) Your message has been sent and marked urgent. No.
Látod, azt hittem, hogy azt jelöltétek be:See, I thought you guys checked the box marked,
Sokan azt jelöltétek, hogy "Nagyon erősen egyetértek", de ideális esetben a "Teljesen egyetértek" opciót választottátok volna.Now, some of you marked that you very strongly agree. But ideally, you would have selected "totally agree."
- Aha. - Ezt nem jelölték meg.- This one is unmarked.
- Akkor miért jelölték Vörös 17-esnek?- Then why is she marked for Red 17?
- Franket tábornoki rangra jelölték.Now I'm not leaving. - Frank was earmarked for general.
Akkor miért jelölték Vörös-17-esnek?Then why is she marked for Red-17?
Amikor az első sarki felfedezők dél felé indultak hatalmas jég katedrálisok jelölték útjukat a feltérképezetlen területen.When the first polar explorers headed south giant cathedrals of ice marked their entry into uncharted territory.
Nem látok semmit ami egy oltárt jelölne.(sydney:) I don't see anything that would mark an altar.
Hogyan jelöljem meg őt?How do I put my mark on her?
Mikor közeledik, bekapcsolja, és amikor kétszázat mér, jelez, hogy jelöljem meg a kocsit.As it approaches flip the switch. The needle hits 200, you give me the signal, I'll mark the truck.
- Igen, jelöld is meg! Egyet tegyél oda, és a másikat meg tehetjük majd oda.Yeah, one more up there, one more up there and then we can have the other mark over there.
A legbiztosabb és legegyszerűbb mód, ha fogsz egy papírt és ceruzát, és amikor olvassuk a bűnöket, jelöld meg, amit elkövettél.The safest and simplest way is if you have something to write and a piece of paper. And as we read all the sins, mark those ones that you made.
Amikor meglátod a babát, titokban jelöld meg egy olyan jellel, amit csakis te ismersz,When the baby emerges, mark it secretly in a kind of a mark that only you could recognize
Csak jelöld meg, öreg, aztán kerüld ki!Just mark it buddy and then deviate.
Darryl, jelöld meg a másodikat.Darryl, mark the second one.
- Kolléga, ezt jelölje meg!Office, mark this.
A bukik mindig vesznek fel egy kis kölcsönt a főfutam napján, és megkérik a bankot, hogy jelölje meg nekik, igaz, Kimmy?Bookies always keep a big float on a major race day and they get the bank to mark the notes, don't they, Kimmy?
A jegyzö jelölje meg a képeket... a vád 2A-2D bizonyítékaként!The recorder will please mark these People's Exhibit 282-D.
Amíg bezárok, jelölje be az étlapon, mit kér.Well, then, mark down what you want on the menu while I lock the door.
Anya folyton elfelejti benyomni a "ne jelölje olvasott"-nakot és "igent" válaszolt helyettem amikor Amanda meghívott a bálra.Mom keeps forgetting to click "marked as unread," and she responded "yes" for me when Amanda asked me to junior prom.
Vigyétek ki a hullákat az erdőbe, ne ássátok mélyre, és jelöljétek meg!Let's get the bodies out of there. Chigger Woods. Keep them shallow and marked.
A lámpát tegyék odébb, és jelöljék be ezt a helyet.You might want to move this light and put a marker over here.
Azonban, amennyiben a test már több mint 5 napja fekszik az épületben,... és biztonságban ki tudnak menni az óvóhelyről,... földeljék el a holttestet egy árokban... vagy fedjék be földdel, és jelöljék meg a helyét!If, however, you have had a body in the house for more than five days and if it is safe to go outside, then you should bury the body for the time being in a trench or cover it with earth and mark the spot of the burial.
Azután jelöljék meg az ujjukkal... a tök alját.And then use your finger to mark where the bottom is.
Beszélek a tanácsadónkkal, addig is, ha bárki említi ezt a Chumhum pert, jelöljék meg lehetséges mulasztásként.Okay, I'll check with counsel, and in the meantime, if anyone refers to this Chumhum suit, mark it down as a possible omit.
Bíró úr, szeretném megkérni, hogy jelöljék ezeket a söröket,Oh. Your honor, I'd ask that these beers be marked
Arra kérlek,jelölj meg egy utat, a biztonságos utat... hogy kijuttathassam az embereket innen.I need you to mark me a path, a safe path... so I can get people out of here.
Ez az utolsó alkalom hagytam Charles jelöljön meg egy nyílás.Thatisthelasttime IletCharlesmarkavent.
Egy tengerészeti retikült keresünk, de jelöljenek meg mindent, ami nem növekszik!We're searching for a Navy purse, but I want you to mark everything that's not growing.
Gyerünk, mindent jelöljenek meg!You all, mark all media!
Nézzék meg, hogy mikorra kell beadni a dolgozatot, aztán a naptárjukba egy ehhez képest két héttel korábbi időpontot jelöljenek meg.You look at the due date of the paper, and then you mark it on your calendar two weeks prior to that date.
Tehát, jelöljenek ki egy biztonsági zónát azért, hogy megbizonyosodjanak, a súlypont nem billen ki.Or if you prefer, you can mark out a security perimeter for the hands to ensure that no pressure is applied outside the center of gravity.
Meg kell jelölnöm a területem hogy tudják csak az enyém lehet[Laughs] Huh? Got to mark my territory! Now I know where to smell it on
Meg kell jelölnöm a területem.I need to mark my territory.
Meg kellett jelölnöm a területemet.'Needed to mark the territory.
Oké, először meg kell jelölnöm magamat.Okay, first I have to mark myself.
Tudod, meg kell jelölnöm a területemet.You know, I need to mark my territory.
Meg kell jelölnöd a disznókat, vadat kell lőnöd.There'll be the pigs to mark, fresh meat to shoot.
Meg kell jelölnünk ezt a házat.We got to mark this house.
Valamivel meg kell jelölnünk.We need something to mark it.
Harrell ezredes, a földi egységeknek az egyes számú roncsnál... infravörös sugarakkal kell jelölniük a célpontokat a légitámadás számára.Colonel Harrell, ground personnel at crash site one... Will have to mark the target with infrared strobes to prep for air strike.
Én készítettem a jelölő festéket.I formulated the marking dye.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

jelez
signify

Similar but longer

kijelöl
appoint

Random

gubancol
do
imádkozik
pray
indít
start
intrikál
intrigue
ismétlődik
recur
jellemez
characterize
jógázik
practice yoga
kalapál
hammer
kattan
click
kéklik
appear blue

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'mark':

None found.
Learning languages?