Javít (to improve) conjugation

Hungarian
111 examples
This verb can also have the following meanings: to fix, to correct, fix

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
javítok
I improve
javítasz
you improve
javít
he/she to improve
javítunk
we improve
javítotok
you all improve
javítanak
they improve
Present definite tense
javítom
I improve
javítod
you improve
javítja
he/she improves
javítjuk
we improve
javítjátok
you all improve
javítják
they improve
Past indefinite tense
javítottam
I improved
javítottál
you improved
javított
he/she improved
javítottunk
we improved
javítottatok
you all improved
javítottak
they improved
Past definite tense
javítottam
I improved
javítottad
you improved
javította
he/she improved
javítottuk
we improved
javítottátok
you all improved
javították
they improved
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
javítanék
I would improve
javítanál
you would improve
javítana
he/she would improve
javítanánk
we would improve
javítanátok
you all would improve
javítanának
they would improve
Conditional present definite tense
javítanám
I would improve
javítanád
you would improve
javítaná
he/she would improve
javítanánk
we would improve
javítanátok
you all would improve
javítanák
they would improve
Conditional past indefinite tense
javítottam volna
I would have improved
javítottál volna
you would have improved
javított volna
he/she would have improved
javítottunk volna
we would have improved
javítottatok volna
you all would have improved
javítottak volna
they would have improved
Conditional past definite tense
javítottam volna
I would have improved
javítottad volna
you would have improved
javította volna
he/she would have improved
javítottuk volna
we would have improved
javítottátok volna
you all would have improved
javították volna
they would have improved
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok javítani
I will improve
fogsz javítani
you will improve
fog javítani
he/she will improve
fogunk javítani
we will improve
fogtok javítani
you all will improve
fognak javítani
they will improve
Future definite tense
fogom javítani
I will improve
fogod javítani
you will improve
fogja javítani
he/she will improve
fogjuk javítani
we will improve
fogjátok javítani
you all will improve
fogják javítani
they will improve
Subjunctive present definite tense
javítsam
(if/so that) I improve
javítsd
(if/so that) you improve
javítsa
(if/so that) he/she improve
javítsuk
(if/so that) we improve
javítsátok
(if/so that) you all improve
javítsák
(if/so that) they improve
Subjunctive present indefinite tense
javítsak
(if/so that) I improve
javíts
(if/so that) you improve
javítson
(if/so that) he/she improve
javítsunk
(if/so that) we improve
javítsatok
(if/so that) you all improve
javítsanak
(if/so that) they improve
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
javítanom
I to improve
javítanod
you to improve
javítania
he/she to improve
javítanunk
we to improve
javítanotok
you all to improve
javítaniuk
they to improve

Examples of javít

Example in HungarianTranslation in English
"Olyan, mintha lecsón akarnánk javítani" - "azzal, hogy egyre több erőspaprikát teszünk bele."Also, at three minutes 51, you say and I'm paraphrasing here, that giving it more power is like trying to improve a curry by adding more chillies.
- Haver, egy pillanat. - Fél évig próbáltak javítani...Please ... 6 months to improve hydraulic pressure.
- Nem egészen úgy értettem, de szeretnék javítani a köztünk lévő dolgokon.No, I don't mean it exactly like that. But... I would like to improve things between us.
- ha javítani akartok az idén.If you want to improve your gpa this year.
-Tudom, hogy ez nem fog javítani azon, ami volt, de hajlandó vagyok Andrewnak megadni amivel tartozom neki.-I know it's not going to improve beyond what was but I'm willing to give Andrew I owe him.
Azt hogy ha nem javítok az eredményeimen, kiraknak.It means that if I don't improve, I'm out,
Csak javítok rajta, hogy növeljem a robbanás hatósugarát.I'm making some improvements so I can increase the blast radius.
Ha nem javítok franciából, nem vesznek fel egyetemre.If I don't improve my French grades, I can kiss Vassar goodbye.
Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én javítok a munkafeltételeken.I don't know about you guys... ...butI'mgonnadowhatI can to improve the work conditions.
Remélem, ma javítok rajta egy kicsit.And today I'm hoping to, you know, improve it a little.
- Dehát így javítasz fel egy lecsót!That is how you improve a curry! No, it isn't.
Elküldtelek, hogy bosszuld meg az apád, mert ha sikerül, lehet, hogy kicsit javítasz a szánalmas hírneveden.I sent you off to avenge your father, as if you had succeeded, you might have slightly improved your pathetic reputation
Először is, nem javítasz a tökéletesen!First of all, you don't improve perfection.
Ha nekifekszel és javítasz a jegyeiden, amint eljön az idő, hogy gimnáziumba menj, a nagyi vesz neked egy új autót.If you buckle down and your grades improve, when the time comes for you to go to college, Grandmommy is going to buy you a new car.
A törzsi tanácson a két leggyengébb, Semhar és Cochran került veszélybe, de Cochran ígéretett tett, hogy javít a teljesítményén, így megmenekült.At tribal council,it came down to the two weakest,semhar and cochran, but cochran saved himself by promise to improve.
Ez javít az esélyeiden.It's got to improve your chances.
- És javítunk a helyzeten.- We crack down, improve life for everyone else.
Elvesszük a dílerek hasznát és ellenük fordítjuk, ezzel az önök életén javítunk.We're taking the dealers' profits and using it against them... to improve your lives.
Ezekkel a munkákkal javítunk az emberek életén?In this line of work do we improve people's lives?
Mindig javítunk egy kicsit, egyszer csak tökéletes lesz.If it improves a little bit at a time, it could become successful some day.
Mindig javítunk valamicskét a rendszeren.We're always working to find ways to improve the system.
Addig ne is köszöntsetek, míg nem javítotok az osztályátlagon!Don't greet me until you improve the class average, d'you hear?
Miért nem nézzük végig Pierce változtatásait, és nézzük meg, hátha javítanak rajta?Why don't we look over Pierce's changes and see if they improve things?
Na majd, az apácák hamarosan javítanak a modorodon!Well, the nuns will soon improve your manners.
Tán javítanak rajta.Who knows, they might improve it.
Igen, ha meditálsz velem, akkor nagyban javítod majd az életminőségemet.Yes, if you meditate with me, you will greatly improve the quality of my life.
- Úgy tűnik, a stressz javítja a memóriát.Apparently, stress improves memory.
A ballett javítja a koordinációd, IQ-d, és bejuttatja a fél NFL-t Szombat Esti Lázba!Ballet improves your coordination, it boosts your IQ, and it gets half of the NFL on Dancing With the Stars!
A kezelés, amit tőlem kaptak, javítja az életüket, és jobb munkássá teszi őket. Cserébe...The treatment l provide improves their lives and makes them better workers.
A nyilvános beszéd javítja az önbecsülésemet, és része a munkámnak a tévében.Public speaking improves my self-esteem and it's part of getting ahead at VSN.
A puska nyomásának növelése javítja a pontosságot és lőtávot, de meg is öl mindent, aminek nincs páncélja.Well, increasing the rifle's air pressure improves accuracy and range, but it'll definitely kill anything without armor plating.
A mellette szóló érv, hogy a genetikailag módosított termékek javítják a terméseredményt és kevesebb növényvédőt igényelnek.Well, the argument is that genetically modified crops improve yields and require fewer pesticides.
Azok a bajszok az elején, a rács alatti gumi izék, nagy sebességnél megváltoztatják az alakjukat és javítják a levegő áramlását és a leszorító erőt egyszerre.Those little moustache things on the front, the rubbery bits you can see on the grill, they actually deform at speed, and that way they improve the air flow and increase the downforce at the same time.
Azt hiszik, hogy jelentősen javítják az ember arcszínét.It's believed to significantly improve one's complexion.
Meg is javítják őket?And improve them also?
Mr. Neelix azzal érvelne, hogy javítják a hangulatot.Mr. Neelix would argue that they improve morale.
A végletekig javítottam a Subaru stílusát!I've improved the style of the Subaru no end!
Majdnem 20 százalékkal javítottam a reakcióidőmön, de még hiányzik 5 százalék.l've improved my reaction time by 20%. l've got to get it up another five.
Megszüntettem a gyermekmunkát, javítottam az orvosi ellátást, és megnöveltettem a fejadagokat.Child labour was abolished. Medical care was improved. Food rations were increased.
Szerintem javítottam rajta, már ha ez lehetséges.Do you know what? I think I've improved it, actually, against all odds.
Sőt, javítottam is rajta!In fact, I improved upon it.
- Én pedig be fogom mutatni az új és javított verzióját a klasszikus szték szendvicsemnek.- And I will be unveiling the new and improved version of my classic steak sandwich.
A szúrás amit érzel az a tiopentál része az új és javított kotyvaléknak.The sting you feel is a thiopental part of a new and improved concoction.
Az új, javított kiadású szívvonalad ezennel a helyére került.Okay, your new and improved longer love lines are all set.
Bailey Parker az új és javított változata Jennának.Bailey Parker's the new and improved version of Jenna.
Barry Byck javított a zsákolásán.Barry Byck has improved his dunk.
Nos, néhány éve rendőr kocsikat javítottunk fel, a múlt hétenNow, a few years ago, we improved police cars, and last week,
Mind a tízen javítottak a kinézetükön. A legszembetűnőbb, hogy jobb a frizurájuk.All ten of you have improved your appearance, most noticeably by sprucing up your hair.
A technológia javította az életviteledTechnology has improved your life.
A wellness hétvége nem csak kitisztította a fejedet, de javította a technikádat is.Whatever that spa weekend did to clear your head, it also improved your technique.
Ahogy látom a lövedék nem javította meg a humorérzékét.Well, I see the bullet hasn't improved your sense of humor, then.
Az biztos, hogy ez a mai este nem javította a kialakított véleményemet.Being around you for an evening hasn't improved it.
Az állkapocs kifejlődése javította a táplálékszerzési képességet, így a többiek, akiknek nem volt, kevés kivételtől eltekintve, mint az orsóhal, kihaltak.The development of the jaw improved the ability to collect food, and those that lacked it, with a few exceptions like the lamprey, died out.
Hubbard dicsérte a hitelderivatívákat és az értékpapírosítást, azt állítva, hogy javították a tőkekihelyezést, illetve növelik a pénzügyi stabilitást.In the paper, Hubbard praised credit derivatives... and the securitization chain... stating that they had improved allocation of capital, and were enhancing financial stability.
Negyven éven keresztül nem javították megIt hasn't improved in the 40 Years since...
Katrina édesapja tudta, hogy ez a frigy Abrahammel javítana az anyagi helyzetén.Katrina's father knew a union with Abraham would improve his finances.
Szeretnék végezni a feladatommal, és sokat javítana az értékelésen, ha együttműködne.I would really really like to finish my job. Your cooperation would improve my evaluation.
Igen. Mondtátok, hogy egy meglepetésparti javítaná a hangulatot.You said a surprise party would improve morale.
Phil Jackson olyan könyveket ad a játékosainak, amelyek inspirálják őket, szóval szerinted Winston Churchill melyik életrajza javítaná Rashid ütéseit?A marriage? Phil Jackson likes to give books to his players to inspire them, so which biography of Winston Churchill do you think would improve Rashid's bunting?
Azért fogadtam el az állást, hogy javítsam a betegellátást, de többnyire csak a bürokratikus szeméttel kellett foglalkoznom.Still, I took the job to improve patient care, But you spend most of your time dealing with bureaucratic garbage.
Nos, tehetek bármit, hogy javítsam az esélyeimet az év végén?Well, is there anything I can do to improve my chances at the end of the year?
"Elfogadsz kisebb kompromisszumokat, hogy javítsd a kapcsolatotokat?" - Igaz!"Will you accept compromises to improve your relationship?"
Arra gondoltam, itt a lehetőség, hogy javítsd a mechanikai tudásod.I thought it would be an opportunity for you to improve your ... field mechanics.
A deflektorrendszert szabályozza, hogy javítsa a pajzs-összhangot.You were adjusting the deflector array to improve shield harmonics.
A fuvolás, Benjamin Raspail esetében... például azért tette, hogy javítsa az összhangzását... a baltimorei filharmónikusoknak... Felszolgálta a nem különösebben tehetséges fuvolás... máját... egy üveg Montrachet-tel aminek üvegje 700 dollár.In the case of the flutist, Benjamin Raspail... he did it to improve the sound... of the Baltimore Philharmonic Orchestra... serving the not-so-talented flute player's sweetbreads... to the Board... with a nice Montrachet at $700 a bottle.
A legelső sebességmérőt egy versenyző fejlesztette ki, hogy javítsa az idejét.The first speed-trap camera was actually invented by a race driver to improve his time.
A menüt maga az iskolaigazgató állította össze hogy javítsa a koncentrációt és a teljesítményt.The menu has been specifically designed by the headmaster to improve concentration and performance.
Akkor azt javaslom töltsön kevesebb időt a női alkalmazottak fellázításával, és házas alkalmazottaink ágyba invitálásával, és több időt, hogy javítsa a munkateljesítményét.Well, then I suggest you spend less time stirring up your female co-workers and less time in the beds of your married male co-workers and more time trying to find ways to improve your job performance.
Alkalmunk nyílt arra, hogy javítsuk az életét, ...de nem csak millióknak, hanem több milliárd embernek ezen a bolygón, ...a kutatások révén, amit elvégeztünk.We have a chance to improve the lives of, not just millions, but billions of people on this planet through the research that's done.
Egy csodálatos mód létezik arra, hogy... fenntartsuk az állandó ellenőrzést a védelmi pajzsok felett. De biztos vagyok benne, hogy van arra mód, hogy javítsuk a válaszidőt.That's a wonderful method of maintaining a constant control factor over defensive shields but I'm sure there's a way to improve response time.
Kétoldalú tárgyalásokban egyeztem meg a javasolt támogatásokról, hogy javítsuk a határ infrastruktúráját a kereskedelmi forgalom javára.I had to agree to bilateral talks on proposed subsidies to improve border infrastructure to process commercial traffic.
Kísérleteztem Kosinski szubtér egyenleteivel, hogy hogyan javítsuk a hajtómű hatásfokát.I've been experimenting with Kosinski's warp field equations trying to improve engine efficiency.
Már több mint egy éve dolgozunk a Phenotransszal karöltve hogy javítsuk a fertőzöttek kezelését.For more than a year, we have worked very closely with Phenotrans to improve how we treat infected people.
Egy darab kenyeret tettek a pohárba, hogy javítsák a bor ízét.They'd put a piece of toast in your wine cup to improve the flavor.
Ezért is csináltak minden éven jókedvű videókat, hogy javítsák a bank megjelenését.That's why every year they produced a feel-good video to improve the bank's image.
Kifizetném a férfi temetését és pénzt adományoznék, hogy javítsák az utca közbiztonságátI would pay for the man's funeral and then donate money to improve street conditions in China so that more people won't die.
- Szeretné, hogy javítsak rajta?- Would you like me to improve on it?
Azért indultam, hogy javítsak egy rossz iskolarendszeren, az ellátási rendszeren, mert csődbe megy, hogy kiterjesszem az egészségbiztosítást, mert pénzt spórolunk, ha kevesebben kerülnek a sürgősségi osztályokra.I got in this to improve a broken school system... ...fixentitlements,because they're going bankrupt... ...toexpandhealthcoverage.
Csupán arról van szó, hogy egy hétig részt veszek egy mesterkélt stílusú televíziós műsorban, hogy javítsak a tárgyalási pozíciónkon a szerződés-hosszabbításnál.Niles, we are talking about doing a sophisticated television show for one week in order to improve my contract negotiations.
Hivatalosan is a kék szalag munkaközösségben vagyok hogy javítsak a művészeti oktatáson.I'm officially on the blue ribbon panel to improve arts education.
Hogy javítsak az adottságaimon.To improve on nature. My nature!
- Talán nem kellett volna használnod az erőd, hogy javíts a golf teljesítményeden.- Maybe you shouldn't be using your powers to improve your golf game.
Ha lépéseket akarsz tenni annak érdekében, hogy javíts a lányoddal való viszonyodon, nem is említve a hamarosan exeddé váló feleséged, akkor két szó.If you want to take steps to really,really improve your relationship with your daughter, not to mention with your soon- to- be ex- wife,2 words.
Ha problémád van a munkájukkal, az a te felelősséged, hogy javíts rajta. És mikor, mikor, mikor mondhatom biztosra, hogy Heather Kingsley-t megmérgezték?If you have a problem with their work, then it is your responsibility to improve it, and when, when, when am I going to be able to say definitively that Heather Kingsley was poisoned?
Költs egy kis pénzt magadra, javíts a külsődön, az Isten szerelmére.And spend some money. Try to improve your look, for God's sake.
Meg kell találnod a módját, hogy javíts a jegyeiden, és elintézd azt, ami a magánéletedben történik, vagy ezeket, a kérdéseket továbbra is kérdezni fogják.You need to find a way to improve your grades and manage whatever it is that's going on in your personal life or these questions will keep getting asked.
A rendőrfőnök, aki nagy rutinnal rendelkezett... elámult a tisztecske arcátlanságán, és csendesen azt javasolta neki, hogy... ismerje be vétkességét, hogy javítson a saját helyzetén.The Chief, who knew his business... was amazed at the petty official's audacity, and quietly advised him... to plead guilty to improve his case.
Adjunk neki még egy lehetőséget, hogy javítson a pontszámán, egy 2. ugrással.I think we should give him a chance to improve the result with a jump.
Azon van, hogy mások életén javítson, kivéve a sajátján.You're working to improve the lives of other people but not your own.
De ha rávenné a bányászait, hogy menjenek vissza dolgozni, én rávenném a Föderációt, hogy most javítson a körülményeken és ne majd csak a háború végeztével.But if you can persuade your miners to go back to work, I can persuade the Federation to improve conditions now and not wait until the war is over.
Ha a lelki és az erkölcsi körülmények rosszabbodnak, hogyan várhatjuk el Istentől, hogy.. javítson a gazdasági és politikai helyzeten?If our spiritual and our moral condition worsens, how can we expect god to improve our economic and our political conditions?
Akkor javítsunk az esélyeinken!Well, let's improve the odds.
Az egyetlen mód, hogy ezen javítsunk, és országunk biztonságban maradjon, ha önt leváltjuk.The only way to improve that standing and to keep our nation safe is to replace you.
De reménykedtünk, hogy szerzünk annyi pénzt, hogy javítsunk a házunkon, remek partikat tartsunk, és végül miénk legyen a legjobb toborzás, amit a kampusz valaha is látott.We were hoping to raise enough money to make some improvements on the house, throw some killer mixers and eventually have the best rush this campus has ever seen.
Dolgozzunk össze, hogy javítsunk az életükön.Let's work together To improve our way of life.
Egyáltalán nem. De megoldást kell találnunk arra, hogy úgy javítsunk az imázsunkon a nyilvánosság előtt hogy a leglényegesebb kérdésekben ez a hitünket veszélyeztetné a Katolikus Egyház presztízse és fennmaradása érdekében.But we have to find a solution to improve our image.
De a baj ott kezdődik, hogy nem tettek semmit annak az érdekében, hogy a vásárlóikon is javítsanak.But the trouble is, they haven't really done anything to improve the people who buy them. No. I mean, they do all that engineering work and then they sell it to Mario Balotelli.
Jól megoldották, hogy javítsanak az autóikon az évek alatt.They have done a great deal to improve the car over the years.
Nagy szívünk van és nagy álmaink, keményen dolgozó emberek munkálkodnak együtt, hogy javítsanak családjaink életén.We have big hearts, big dreams, hard-working people all working together to improve the lives of our families.
Ösztönöznünk kellene a kevésbé szerencséseket, hogy javítsanak sorsukon, ha képesek rá.Surely we must all encourage those less fortunate to improve their lot where they can.
Újra és újra reformokról papolnak és mégsem tesznek semmit, hogy javítsanak a nők helyzetén a társadalomban.We hear of reform after reform and yet still nothing is done to improve the position of women in society.
Ezért javítanom kell az életemen, hogy bebizonyítsam az ellenkezőjét.So I need to improve my life to prove him wrong.
Tudja mik a hibáim, és, hogy miken kell még javítanom.He knows what I need to work on, what I need to improve on.
De meg kell javítanod, rendben?But you have to improve it, okay?
Egy olyan műsorban, ahol a megítéléseden kellett volna javítanod, miért ordítottad le az anyukád fejét 100 millió néző előtt?Why, in a show designed to improve your warmth, did you chew out your mama in front of 100 million viewers?
Először is, javítanod kell a Hannal való kapcsolatunkon.First, you need to improve our relations with Han.
Megmondja miken kell javítanod?He tells you what you need to improve on?
Chrissy Giorgio hisz az idegenek látogatásában, és azt hiszi... hogy neki kell javítania a világ sorsán, és valóban ennek a célnak szenteli életét teljes meggyőződéssel.Chrissy Giorgio now believes her alien visitation was a message to improve the condition of her world, and she has devoted herself to this goal wholeheartedly.
Egy orvosnak nem csak az a dolga, hogy a halált megelőzze, hanem az élet minőségét is kell javítania!A doctor's mission should be not just to prevent death... but also to improve the quality of life.
El kell mondanod mindent az esküvődről, hogy tudjam, min kellene javítanunk.Now, you tell me all of your wedding plans and I'll see what I can do to improve them.
Végezetül, javítanunk kell bármin is?Finally, is there anything we can do to improve?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bővít
broaden
javul
improve
sivít
do

Similar but longer

kijavít
correct

Random

ígérkezik
promise to be something
illeszkedik
fit into
invesztál
invest
invitál
invite
irigykedik
be envious
ismerkedik
familiarize oneself
javasol
suggest
javul
improve
jegyzetel
take notes
jógázik
practice yoga

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'improve':

None found.
Learning languages?