Fordít (to translate) conjugation

Hungarian
150 examples
This verb can also have the following meanings: translate, to translate

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
fordítok
I translate
fordítasz
you translate
fordít
he/she translate
fordítunk
we translate
fordítotok
you all translate
fordítanak
they translate
Present definite tense
fordítom
I translate
fordítod
you translate
fordítja
he/she translates
fordítjuk
we translate
fordítjátok
you all translate
fordítják
they translate
Past indefinite tense
fordítottam
I translated
fordítottál
you translated
fordított
he/she translated
fordítottunk
we translated
fordítottatok
you all translated
fordítottak
they translated
Past definite tense
fordítottam
I translated
fordítottad
you translated
fordította
he/she translated
fordítottuk
we translated
fordítottátok
you all translated
fordították
they translated
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
fordítanék
I would translate
fordítanál
you would translate
fordítana
he/she would translate
fordítanánk
we would translate
fordítanátok
you all would translate
fordítanának
they would translate
Conditional present definite tense
fordítanám
I would translate
fordítanád
you would translate
fordítaná
he/she would translate
fordítanánk
we would translate
fordítanátok
you all would translate
fordítanák
they would translate
Conditional past indefinite tense
fordítottam volna
I would have translated
fordítottál volna
you would have translated
fordított volna
he/she would have translated
fordítottunk volna
we would have translated
fordítottatok volna
you all would have translated
fordítottak volna
they would have translated
Conditional past definite tense
fordítottam volna
I would have translated
fordítottad volna
you would have translated
fordította volna
he/she would have translated
fordítottuk volna
we would have translated
fordítottátok volna
you all would have translated
fordították volna
they would have translated
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok fordítani
I will translate
fogsz fordítani
you will translate
fog fordítani
he/she will translate
fogunk fordítani
we will translate
fogtok fordítani
you all will translate
fognak fordítani
they will translate
Future definite tense
fogom fordítani
I will translate
fogod fordítani
you will translate
fogja fordítani
he/she will translate
fogjuk fordítani
we will translate
fogjátok fordítani
you all will translate
fogják fordítani
they will translate
Subjunctive present definite tense
fordítsam
translate
fordítsd
translate
fordítsa
translate
fordítsuk
translate
fordítsátok
translate
fordítsák
translate
Subjunctive present indefinite tense
fordítsak
translate
fordíts
translate
fordítson
translate
fordítsunk
translate
fordítsatok
translate
fordítsanak
translate
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
fordítanom
I translate
fordítanod
you translate
fordítania
he/she translate
fordítanunk
we translate
fordítanotok
you all translate
fordítaniuk
they translate

Examples of fordít

Example in HungarianTranslation in English
- Azt hiszem, pontosan tudja. Megpróbál Verad ellen fordítani.You're trying to turn me against Verad.
"Keresd meg Haven szívét!" aztán fordítok, és csak az Őrség jelképét látom, ami hol előtűnik, hol elhalványul."find the heart of Haven," and I turn the page, and it's just the guard symbol that sort of fades in and out.
- De ha hátat fordítok neked leszúrnál.And yet if I turned my back, you'd stab me in it.
- Esküszöm, hogy minden alkalommal, amikor hátat fordítok, ez a fiatalember eltűnik valahová.- No. - I swear, every time I turn my back these days that young man is running off somewhere.
- Igen, valahányszor hátat fordítok, a tévében temeti Patricket.Yeah, well every time I turn around, he's burying Patrick on the news.
# De mikor hátat fordítasz, már el is tűnt a tömegben #♪ But you turn your back ♪ And then he's off and running with the crowd ♪
- Ezek az emberek éheznek, és Te hátha fordítasz nekik?These people are starving, but you turn your back on them?
- Ha hátat fordítasz nekünk, akkor a saját sorsodnak fordítasz hátat.To turn your back on us would be to ignore your own destiny.
"Amikor felnőtt, azt hitte, csak úgy teljesítheti be végzetét, ha hátat fordít a szüleinek, és nem vesz tudomást a Földre közeledő sötét erőről.When he became a man, he believed the only way to seize his destiny was to turn his back on both his parents and refuse to see the darkness descending on Earth.
- Egyszerűen hátat fordít? - Micsoda?- you're just going to turn your back...
- Ez a disznó egymás ellen fordít minket, Tobar.- Pig's tryin' to turn us against each other, Tobar
Azt hiszitek ez az egész a Királynő ellen fordít?You really think this charade is going to turn me against the queen?
De azért, nem mindenki fordít hátat a külvilágnak.But not everyone wants to turn their back on the outside world.
Ahogy hátat fordítunk neki, egyból eltűnik.Every time we turn our backs he's gone.
Akkor nem fordítunk neki hátat.Well, then we won't turn our backs.
Amint lazítunk, hátat fordítunk, vagy elfordítjuk a fejünket, máris teret adunk egy újabb tragédia bekövetkeztének.The minute we ease up, turn our backs, look the other way, that's the minute we allow another tragedy to happen.
Annak nem fordítunk hátat.You don't turn your back on family.
Csupán hátat fordítotok egy halott zsarunak?So you're just gonna turn your back on this dead cop.
Furcsa, hogy megteszitek ezt O-Shinért... és a tejfelesszájú szamurájáért, de ha én kérek valamit, hátat fordítotok.But it's strange... you'll do all that for O-Shin... and her wet-behind-the-ears samurai... but when I ask for something... you turn your back.
- Azt tervezik, hogy hátat fordítanak.~ They plan to turn their backs.
- De ők azonnal hátat fordítanak, ha megmondom a nevem.But they turn off, when I pronounce my name.
- Ők hátat fordítanak nekem.- They turned their backs on me.
A barátok nem fordítanak egymásnak hátat.Friends don't turn their backs on each other, Mo.
A szavaid nem fordítanak majd ellene.Your words will not turn me from him.
"Nevetésedet sírásba fordítom..." Menj előre!"I will reverse your laughter, turn it into tears..."
-Nos, nem akartam eddig mondani, de itt nyilall a nyakam, amikor erre fordítom a fejem, látjátok?- I didn't want to say nothin', but I got this twinge in my neck, and when I turn my head like this, look. - [ Bones Crunch ]
A fény felé fordítom.Let me turn it in the light.
- Aztán így fordítod.-Then you turn like this.
A tanács pontosan azt véli, amit te mondasz nekik, és te ellenem fordítod őket!The council feels nothing but what you tell it, and you will turn them against me!
A férfi nem bírja tovább, elborzadva fordítja el a fejét.And he can't help it. He, h-he turns away, frightened.
A hím karjaiba fogja a nőstényt, és szembe fordítja magával. Majd az egyik csápján keresztül bejuttatja a spermáját a nőstény szája melletti nyílásba.The male takes the female in his arms and turns her to face him, before using one of his arms to pass sacks of sperm ... to an opening near her mouth.
A király egyhangúan saját maga ellen fordítja a bárókat, megölik egy csatában vagy elűzik, valószínűleg a francia Fülöp király javára.The King turns the barons solidly against him, he is killed in battle or deposed, possibly in favour of King Phillip of France.
A kömény erős fűszer, befele fordítja az embereket.Cumin is a strong spice, It turns people inwards.
A nap, amikor végre önpusztító módon saját fajtája ellen fordítja fegyverét.The day when he finally and self-destructively turns his weapons against his own kind.
"Mi nem fordítjuk el az arcunkat.""We don't turn ourfaces away."
- kifelé fordítjuk.- you turn it around so it faces the world.
A hátrányainkat előnyökre fordítjuk.They turn their disadvantages into advantages.
A javunkra fordítjuk ezt az egészet, ha addig élünk is!We're going to turn this thing around if it kills us!
- Azt hittem, fejjel lefelé fordítjátok, és megrázzátok.What did you expect? Well, I thought maybe you'd turn it upside down and shake it.
A saját fegyvereim fordítjátok ellenem?You can't turn my own weapons against me!
Nos, ha ide fordítjátok a figyelmetek erre a remek diorámára, amit egész éjszaka csináltam...Well, if you turn your attention to this exquisite diorama over here that I spent all night painstakingly...
"arcukat a nap felé fordítják."they are turned to face the sun.
A félelem a fegyverük. Gyakran az emberek ellen fordítják a hatalmukat... hogy el ne felejtsük őket.They rule through fear occasionally turning their powers against the populace, Just to remind us.
A különlegesek az előnyükre fordítják.Extraordinary men turn it to their advantage.
A szívinfarktust most gyilkossági kiséletté fordítják nekem?Got me turning heart attacks into attempted homicides now?
Az az elképzelés, hogy minden rendben lesz a gyerekekkel, ha a szüleik egyszerűen elfordítják a gyerekeket a kereskedelmi médiáktól, és az oktató médiumok felé fordítják őket, mert a gyerekek nem csak a méretük növekszik, hanem az elméjük is.The idea is that our kids would be all right if their parents would simply turn their children away from the commercial clutter and turn them on to educational media. Because kids don't just grow up. They think up.
- Abban a szent pillanatban, ahogy hátat fordítottam.- The minute my back was turned.
16 éve, és sokminden másnak is hátat fordítottam.It's been 16 years, and I turned everything in my life around.
A fal felé fordítottam őket.I have turned them against the wall.
A figyelmemet Torres hadnagy felé fordítottam, akinek kezelése... Szintén igényel némi zsenialitást.l've turned my attention to Lieutenant Torres, whose treatment will also require ingenuity.
- Akkor nem voltak, amikor hátat fordítottál Angliának?- As there were when you turned your back on England, remember?
- Hátat fordítottál a korábbi életednek.You turned your back on your entire life.
- Hátat fordítottál nekem.You turned your back on me. That is not fair.
16 évre hátat fordítottál nekem.You turned your back on me for 16 years.
"Majd újra hátat fordított az elfogadott normáknak..."Once again, he turned his back on the established norm...
"Sam hátat fordított Deannek."Sam turned his back on Dean.
- Aztán két évvel ezelőtt... hátat fordított nekünk.- And then two years ago, You turned your back on us.
- De hát megőrültél? - Hiszen te vagy az egyetlen kasztíliai főúr, aki hű maradt Ferdinánd királyhoz, mikor mindenki más hátat fordított neki.- You are the largest single Castilla who remained loyal to King Fernando when everyone turned their backs.
- De mit hátat fordítottunk neked.- We've just turned our backs on you.
Azt hiszem mindannyiunk szeretne valami olyat érezni amit elfelejtettünk vagy hátat fordítottunk neki.I think all of us wanna feel something that we've forgotten or turned our backs on.
De uraim, amit nem bocsáthatunk meg, amit sosem tudok megbocsátani, az az, hogy önök, én, ez a kormányzat, mindannyian miként fordítottunk hátat azoknak az utcáknak Nyugat-Baltimore-ban, a szegénységnek, a betegeknek, a város veszteseinek, akik valaha jobb sorsra érdemes lakhelyeiken rekedtek, közösségeknek, akiket képtelenek voltunk megvédeni, akiket feladtunk a drogkereskedelem szörnyűségeinek, és ha ez a tragédia bármit is követel tőlünk, a várostól, akkor az az, hogy kimondjuk:But, gentlemen, what we can't forgive... what I can't forgive ever is how we... you, me, this administration, all of us... how we turned away from those streets in West Baltimore... the poor, the sick, the swollen underclass of our city trapped... in the wreckage of neighborhoods which were once so prized... communities which we've failed to defend... which we have surrendered to the horrors of the drug trade... and if this disaster demands anything of us as a city... it demands that we say "Enough."
Hátat fordítottatok a családomnak, az apámból meg egyfajta sámánt csináltatok?You turned my back on family and made my father a sort of medicine?
Mindketten hátat fordítottatok a Káptalannak!You have both turned your backs on the Chantry!
Míg ti hátat fordítottatok nekik, a konzervjeim átvették az irányítást minden elektromos eszközötök fölött.While you all had your backs turned, my cans have taken control of all of your electrical devices.
"Egymást öltelték és hátat fordítottak a végnek."They held each other close and turned their backs upon the end.
"Számtalan anyával megesett, hogy csak egy pillanatra fordítottak neki hátat," "gyermekük pedig leesett a földre és meghalt a becsapódáskor." Meghalt a becsapódáskor?"Countless mothers have turned their backs "for a split second, had their babies roll onto the floor and die on impact. " I mean,die on impact?
- Értem, Violet, de ezek az emberek hátat fordítottak a lányuknak, és minél tovább tagadják a helyzetet, Mel annál jobban magába fog fordulni.Okay, I get that, Violet, but these people have turned their backs on their daughter, and the more they ignore how she feels, the more she's gonna withdraw.
- Ellene fordítottad a barátait.You turned her friends against her. Are you kidding me?
- Ellenem fordítottad.You turned him against me.
- Olyan lesz, mint amikor magad ellen fordítottad a kést. Egy lépés. Csak egy ugrás.Like when you turned the knife on yourself, one action, just one leap.
A saját ügyfelét fordítottad ellene, ez...I think you turned his own client against him in there.
"A forró együttlét emléke a téli szívemet a nyárba fordította.""The memory of our torrid affair has turned my winter heart to summer."
"Egy villám cikázott át az égen, és a kapitány baljós gondolattal fordította meg a vitorlást."Lightning splintered across the putty colored sky and the Captain had a foreboding sense that he should have turned the sailboat around sooner.
"Egy villám fénye cikázott át az égen, és a kapitány baljós gondolattal fordította meg a vitorlást.""Lightning splintered across the putty colored sky and the Captain had a foreboding sense that he should have turned the sailboat around sooner."
- 'Pár órával később megint rám nézett ugatott egyet, félre fordította a fejét és egy kis robbanás ment végbe.He goes, "Well, a few hours later, he's looking at me again, "but then he barked, turned his head sideways, winced, and an explosion went off."
- Ellene fordította a helyi közösséget!You turned the local Cuban community against him.
- A saját technológiájukat fordítottuk ellenük.We've turned their own technology against them.
- Ahogy a legtöbb amerikait, engem is elborzaszt, hogy a kormány engedélyezi a foglyok kínzását. Hogy a rendőrségi erőinket, többnyire törvénytelenül a lakosság ellen fordítottuk.I, like many Americans, am horrified that our government tortures prisoners of war that we've turned our police powers... many of them illegal...
Egy nap alatt kifosztottuk Castor fegyverraktárát, Vegát ellene fordítottuk és megsemmisítettük a Szuveket.In one day, we raided Castor's weapons bunker, turned Vega against him and destroyed the Suvek.
Mi fordítottuk meg a Bara Plenum és a Motaliaiak közötti háború végkimenetelét. Újragyújtottuk az Zai-halmaz vörös óriását...We turned the tide in the war between the Bara Plenum and the Motali Empire, reignited the Red Giants of the Zai Cluster.
Azt mondjátok nekem, hogy amikor elmentetek edzőterembe vagy bárhova, nem fordítottátok el soha egy kicsit is a fejeteket, és néztetek oda, gondolván:You're telling meyo- When you've been in a gym or anything, You've not just sort of turned your head,
"Ellenem fordították őt. ""you turned her Against me."
- Hogy ellenünk fordították?How he was turned against us?
A közvéleményt a Raj ellen fordították, és engedték, hogy a csapat bejusson a szkarabeusz templomba, hogy felszabadítsák Kék és Zöld Bogarat.They turned public opinion against the Reach, and they intentionally allowed the Team access to the scarab temple to cleanse Blue and Green Beetle.
A zsebeit nem fordították ki, így nem lehetett rablás.Pockets weren't turned out so I didn't think it was a robbery.
Hátat fordítanál nekem?You would turn your back on me?
Azok a szülők, akikről a nő beszélt, szerinted bármelyikük is hátat fordítana nekünk?Those parents she was talking about, you think a single one of them would turn us away?
És csak egy bolond fordítana hátat egy csodának.[Chuckles] It's a miracle. And only a fool would turn his back on a miracle.
Azt mondanák, hogy gyerekeket eszem ha ezzel ellenem fordítanának.No. They would have told you I eat children if they thought it would turn you against me.
Te pedig ellenem fordítanád.You would turn Sethi against me.
De nem mindenki fordítaná meg a teknőst.But not everyone would turn the tortoise over.
Ha új indogene-eket hoznánk létre, az ellenünk fordítaná Szembeszállást.Creating new Indogenes would turn Defiance against us.
Miféle szemétláda fordítaná a fiát a saját apja ellen?What kind of a jackal would turn his son against his own father?
Addig maradunk, amíg ki nem találok valamit, hogy visszájára fordítsam ezt az egész napot.We're both staying here until I come up with an idea to turn this day around.
Dolgoztam egy stratégián, hogy a hűtlenségüket, ellenük fordítsam.I was working on a strategy to turn their infidelity into my entree.
"A ki arczul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orczádat is.""Whosoever shall smite thee on the right cheek turn to him the other also."
"Flörtöléskor fordítsd el a fejed.""flirting turns the head."
"Lucia szövi a vásznat / fordítsd meg a kártyádat, / és meglátod Harlekint."Lucia weaves the linen, turns the paper and sees Harlequin!
"fordítsd felé a másik orczádat is.""turn to him the other."
"A hajlékony rudat fordítsa felfelé, és merevítse ki a felső részt...""Upturn the semi-rigid ones to solidify the dome..."
- De fordítsa meg.- All right. - But you gotta turn it around. - Oh, okay.
- Jöjjön, fordítsuk át ide.- Here, here, help me turn her over.
- Mindenképpen fordítsuk meg őket.Yeah, we should definitely turn them around.
Akkor nézzük a másodikat, és fordítsuk meg!Well, let's take this second one and turn it around.
- Most fordítsátok.Now turn her, fellows.
A figyelmeteket fordítsátok az egyetemes szellem felé, aki elvezetett ide mindket mindenek előtt.You can turn your attention to the Universal Spirit who brought us all here in the first place.
Ahogy előre léptek, fordítsátok a csipőtöket, mintha a lábatokkal széttaposnátok egy bogarat.As you step forward, turn your hip as if your foot is squishing a bug.
A hazugság falai most leomlanak, önök elé tárjuk az igazságot, és imádkozunk, hogy ne fordítsák el fejüket.And now this wall of lies has been destroyed... so that this court may finally see the truth... and, pray God, not turn its eyes away.
* A lényeg, hogy már túl mélyen vagyok * * hogy hátat fordítsak * * így elmondom, hogy hazugság *♪ The key is that I'm in too deep ♪ ♪ to turn back now ♪ ♪ so I tell these lies ♪
- Mit ne fordítsak vissza?- Don't turn what around?
A büszkeséggel, elterelte a figyelmem, hogy hátat fordítsak a nyájamnak, hogy elhagyjam az ártatlan magzatokat.With pride, he distracted me into turning my back on my flock, into abandoning the innocent unborn.
Akkor legalább hadd fordítsak hátat.Well, at least let me turn my back.
"Ha a személy férfi, fordíts a 2. oldalra""If a person is a man, turn to page two."
"Így közelíted Őfenségét, és soha ne fordíts hátat neki.""You approach Her Majesty like this, and never turn your back on her"
# Rávesz, hogy hátat fordíts és elköszönj #♪ Make you want to turn around and say good-bye ♪ ♪ And say good-bye ♪ ♪ Until then ♪
- Akkor ne fordíts hátat.- So don't turn your back.
- Mondd, hogy fordítson meg.- Tell it to turn us around!
- Ne fordítson hátat nekem.Don't turn your bloody back on me.
- Ne fordítson hátat neki.- Don't turn your back on it.
- Ne fordítson hátat!- Don't turn your back on me, you.
A feletteseim azt akarták, hogy hitessem el veled,... hogy valódiak, és így a testvéred ellen fordítsunk,... de én őszinte akartam lenni veled, hogy segíts nekünk.I was asked by my superiors to trick you into believing that they were real so that you would turn on your sister, but I wanted to be honest with you so that you would help us.
Akkor fordítsunk a helyzeten.Let's turn it around, then.
Eleget tudunk ahhoz, hogy fordítsunk a kockán.We have enough knowledge on our side to turn the tide here.
- "Csak ne fordítsatok hátat neki!"- "Don't turn your back on him!"
Ki vett rá titeket, hogy hátat fordítsatok saját fajtátoknak?Who are these mortals, who would have you turn your back on your own kind?
Lewiston istenfélő polgárai, fordítsatok hátat a sátán eme földi búvóhelyének.God-fearing citizens of lewiston, turn away from this haven of sin.
- Csak azért mondták, hogy ellenem fordítsanak.- They're just - Stop. saying this to turn you against me.
Az új Vörös Sólymoknak nincs szükségük vezetőre, se arra, hogy átriaiakat fenyegessenek vagy, hogy embereket fordítsanak ellenük.Like the New Red Hawks... we don't have captains or threaten Atrians or try to turn people against them.
De mindent kockára tettem a maga kedvéért, öltem a maga kedvéért, embereket vesztettem a kedvéért, azt kértem az embereimtől, fordítsanak hátat a családjuknak... - ...a maga kedvéért.But I've risked everything for you, killed for you, lost men for you, asked these people to turn their backs on their families, for you.
Ellenségeimet elsüllyeszttetted, ellenségeimet kényszerítetted hátat fordítsanak nekem és akik gyűlöltek, elpusztítottam őket.You made my assailants sink under me, you made my enemies turn their backs to me and those who hated me, I destroyed.
A kezem, amely szorításra való, a szemem, amellyel pedig magát kellene néznem... mégis el kell fordítanom, a beérnem helyette ezekkel a falakkal, tele régmúlt század díszeivel, feketéllő fafaragással, metszett tükrökkel... régi arcképekkel... barokkosan összefonódott stukkófüzérekkel, festett oszlopfőkkel, nem igazi ajtókkal, nem igazi kijáratokkal... hamis oszlopokkal, csaló távlatokkal.Fingers meant to entwine, eyes meant to see you... but forced to turn to these walls of another age... paneling, cut-glass mirrors... old-fashioned paintings... stucco, trompe l'oeil capitals... false doors, false columns... false perspectives.
De úgy érzem nekem kell fordítanom.But I feel like I still have to turn it.
Ellene kell fordítanom a családot, egyesével, és most már tudom, hogy csináljam.I will have to turn the family against him one by one, and now I know how to do it.
Ezért vissza kell fordítanom, Olivia, mert rossz irányba halad.So I-I have to turn you around, Olivia, - 'cause you're going the wrong way.
Kiborul, ha cipőt hordok a házban, de oda kellene fordítanom a másik orcámat?He freaks out if I wear my shoes in the house, but I'm supposed to turn the other cheek on these?
- Fel kell fordítanod!- You have to turn it over.
Akkor meg kell fordítanod.Then you're gonna have to turn her.
Először a válladat kell fordítanod akkor az egész súlyodat az ütésbe tudod rakni.You just have to turn your shoulder first so that you can throw your weight behind your punch.
Gyere, meg kell fordítanod.Come come. You have to turn me.
Ha begörcsöl, felfelé kell fordítanod a lábujjaidat.If you get cramp you have to turn your toes up.
- Meg kell fordítania a babát.You're gonna have to turn the baby.
A zenekarral szemben kellett fordítania ezt a körféleséget, de az beszorult.He had to turn that round to face the band and it got stuck
Azonnal vissza kell fordítania azt a gépet.You got to turn this drone around now.
- Ha visszaállítjuk az áramellátást, kinyithatjuk az ajtót, és el kell fordítanunk a kapcsolót a főgenerátoron.- If we restore power, we can open the doors, we have to turn the switch on in the main generator, which is...
- Meg kell fordítanunk.- We've got to turn it around.
17 percünk van a rakéták becsapódásáig, meg kell fordítanunk ezt a hajót.17 minutes before the missiles hit, we need to turn this ship around.
A hullámok felé kell fordítanunk a hajót, különben nekünk annyi!We've got to turn the boat into the waves or we're going over!
Csak hátat kéne fordítanotok.You'd all need to turn your back.
- Vissza kell fordítaniuk a hajót!- You've got to turn the ship around.
A kém világban, pár lépés, játszma fordító lehet, mint például a célpontod emberét a te embereddé változtatni.In the spy world, few moves can be as game-changing as turning your target's trusted asset into your trusted asset.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ferdít
pervert
fordul
turn
forgat
rotate
perdít
spin

Similar but longer

lefordít
turn something upside down

Random

felmond
say one's lessons
fizet
pay
fogalmaz
compose a text
foglalkoztat
employ someone
fogy
lessen
fonnyaszt
do
fordul
turn
forraszt
solder
früstököl
have breakfast
fut
run

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'translate':

None found.
Learning languages?