Felkér (to ask) conjugation

Hungarian
103 examples
This verb can also have the following meanings: invite, request

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
felkérek
I ask
felkérsz
you ask
felkér
he/she to ask
felkérünk
we ask
felkértek
you all ask
felkérnek
they ask
Present definite tense
felkérem
I ask
felkéred
you ask
felkéri
he/she asks
felkérjük
we ask
felkéritek
you all ask
felkérik
they ask
Past indefinite tense
felkértem
I asked
felkértél
you asked
felkért
he/she asked
felkértünk
we asked
felkértetek
you all asked
felkértek
they asked
Past definite tense
felkértem
I asked
felkérted
you asked
felkérte
he/she asked
felkértük
we asked
felkértétek
you all asked
felkérték
they asked
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
felkérnék
I would ask
felkérnél
you would ask
felkérne
he/she would ask
felkérnénk
we would ask
felkérnétek
you all would ask
felkérnének
they would ask
Conditional present definite tense
felkérném
I would ask
felkérnéd
you would ask
felkérné
he/she would ask
felkérnénk
we would ask
felkérnétek
you all would ask
felkérnék
they would ask
Conditional past indefinite tense
felkértem volna
I would have asked
felkértél volna
you would have asked
felkért volna
he/she would have asked
felkértünk volna
we would have asked
felkértetek volna
you all would have asked
felkértek volna
they would have asked
Conditional past definite tense
felkértem volna
I would have asked
felkérted volna
you would have asked
felkérte volna
he/she would have asked
felkértük volna
we would have asked
felkértétek volna
you all would have asked
felkérték volna
they would have asked
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok felkérni
I will ask
fogsz felkérni
you will ask
fog felkérni
he/she will ask
fogunk felkérni
we will ask
fogtok felkérni
you all will ask
fognak felkérni
they will ask
Future definite tense
fogom felkérni
I will ask
fogod felkérni
you will ask
fogja felkérni
he/she will ask
fogjuk felkérni
we will ask
fogjátok felkérni
you all will ask
fogják felkérni
they will ask
Subjunctive present definite tense
felkérjem
(if/so that) I ask
felkérd
(if/so that) you ask
felkérje
(if/so that) he/she ask
felkérjük
(if/so that) we ask
felkérjétek
(if/so that) you all ask
felkérjék
(if/so that) they ask
Subjunctive present indefinite tense
felkérjek
(if/so that) I ask
felkérj
(if/so that) you ask
felkérjen
(if/so that) he/she ask
felkérjünk
(if/so that) we ask
felkérjetek
(if/so that) you all ask
felkérjenek
(if/so that) they ask
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
felkérnem
I to ask
felkérned
you to ask
felkérnie
he/she to ask
felkérnünk
we to ask
felkérnetek
you all to ask
felkérniük
they to ask

Examples of felkér

Example in HungarianTranslation in English
Az elnök maga akarta felkérni őt, de amíg nem tudjuk, igent mond-e, addig jobb, ha erre nem kerül sor.The president wanted to ask him himself. But you don't want him alone in the room until we know Vinick will say yes.
Az ön tapasztalata, az ismerete a vállalatról, és az itt dolgozókról, magát akartuk felkérni.Because of your experience, your knowledge of this company, and the people working in this company, we wanted to ask you.
Egy vadidegen embert fognak felkérni Anhalt szerepére!They're going to ask an outsider, a complete stranger, to play Anhalt.
Emlékszel, amikor hetedikes voltál és nem akartad felkérni Jason Clauseót a Sadie Hawkins táncra, mert biztos voltál benne, hogy nemet mondana?Remember when you were in seventh grade and you didn't want to ask Jason Clause to the Sadie Hawkins Dance 'cause you were sure he'd say no?
Félek őt felkérni tancolni.I'm afraid to ask her to the dance.
Nem ezt akarom hallani attól, akit felkérek biztonsági tanácsadónak.From the man I'm asking to consult on my security.
A barátnőm tanított meg otthon. Azután minden éjjel reméltem, újra felkérsz.I had my girlfriends teach me at home, and every night after that, I hoped you would ask me again.
Az a rendellenes, hogy felkérsz valakit tanúnak, aztán elszöksz nélküle!What's dysfunctional is asking someone to be your maid of honor, and then sneaking off without them.
Egész este bámulni fogod, vagy felkérsz táncolni?You gonna stare at it all night, or are you gonna ask me to dance?
Kíváncsi voltam, hogy felkérsz e valaha táncolni.I was wondering if you'd ever ask me out.
Most felkérsz engem táncolni?You're asking me to dance?
Lincoln úr, délen, ahonnan én jovok, az a szokás, hogy egy úriember felkér táncolni, egy vendég hölgyet.Mr. Lincoln, in the part of the South I come from... it's customary for a gentleman to ask a visiting lady to dance.
Ó nézzétek, Ritchie felkér egy lányt táncolni.ooh,look,ritchie's about to ask a girl to dance.
Tangóban, nem felkérünk.In tango, one doesn't ask.
- Hát, engem felkértek.- Well, I've been asked.
- Igen, már felkértek rá.- Yes, they've already asked me.
- Már engem felkértek rá, ez udvariatlanság.- You could have asked me. It's a bit rude.
- Nem tudtam, hogy felkértek modellnek.- I didn't know they asked you to model, Jay.
A London Kórházban ismét munkaerőhiány van, felkértek, hogy rendeljünk ki hozzájuk egy nővért.Oh? The London Hospital is short-staffed again, and we've been asked to offer a nurse up for secondment.
A fiúk felkérnek, a lányok elfogadják.Guys ask to dance, girls accept.
Időnként felkérnek bennünket egy kis maszek munkára.On occasion, we get asked to date a private piece. - Private piece?
Kivéve, ha felkérnek táncolni, akkor majd elkezdek cha-cházni.Unless he asks me to dance, in which case I'm gonna break out my cha-cha.
Két héten belül, felkérnek, hogy számoljak be a Kongresszusi albizottság előtt, hogy hogy áll a Promicin elleni háború.In two weeks, I'm being asked to testify before a congressional subcommittee on the progress of the war against promicin.
Mindig megtisztelő, amikor felkérnek és szívesen vállalom, mert úgy érzem... ha már egy dolog van, amit mondok vagy demonstrálok ma segít önöknek a karrierjük beindításában, az mindenkinek előnyére válik.It's always an honor to be asked back and I do it gladly because I feel... if even one thing I say or demonstrate today helps you in any way as you embark on your careers, then everyone will have benefited.
- Mert ha fel akar kérni... - Rendben, felkérem magukat!I'm asking.
A kötelezettség, amire felkérem, csak néhány óra hetente.The commitment I'm asking for is only a few hours a week.
Akkor felkérem.I'm asking you.
Azt hiszem felkérem táncolni.I think I'm gonna ask her to dance.
Azt hittem, ha felkérem, hogy legyen a nyoszolyólány azzal közelebb hozzuk őket.- I thought asking her to be her maid of honour would bring them closer together.
Elmész mással, aztán felkéred táncolni, és amikor már a karjaidban van, elhívod randira.You go with someone else, then you ask her to dance, when she's all putty in your arms, you ask her out.
Különös vörös doboz, titokzatos égésnyom, felkéred D'avin-t hogy csatlakozzon a csapathoz, anélkül, hogy előtte megkérdeznél?Strange red box, mystery burns, asking D'avin to join our team without asking me first?
Ma este, ha megérintem az orromat így akkor Duif felteszi a lemezt és te meg felkéred őt táncolni.This evening, if I touch my nose like this then Dove puts a record on and you ask her to dance.
Most akkor felkéred táncolni vagy nem?You gonna ask her to dance or what?
Odamész hozzá, meghívod őt egy italra, megnyomod a zenegépen a C-7-et és felkéred őt táncolni.You go up to her, insist on buying her a drink, then you press C-7 on the jukebox and ask her to dance.
A bíróság felkéri Ahankhah urat, hogy ismertesse panaszát.The court asks Mr. Ahankhah to state his complaint.
Amikor a kapitány felkéri az utasokat, dobják össze az üzemanyagra a pénzt.When the captain asks all the passenger to chip in for gas.
Egy hónappal ezelőtt felkéri Klaint donornak, aki nem vállalja.Then a month ago, she calls Klain, asks him to get tested, he says no.
Nem utasíthat vissza egy nőt, aki felkéri táncolni.You can't turn down a woman who asks you to dance.
Ezért, felkérjük a szülőket, vegyenek részt egy iskolai tevékenységben.Therefore, we ask our parents to volunteer for at least one school activity.
Hölgyeim és uraim, hogy folytassuk a Varázskabaré hagyományát felkérjük valamelyik kedves vendégünket, aki hajlandó feljönni a színpadra, hogy legyen Santini segítöje a mutatványaiban.Ladies and gentlemen, each evening here at The Cabaret of Magic, we like to ask a member of our audience, a volunteer, to step forward on the stage to be Santini's attendant or assistant, if you would.
A válság tetőzésekor, 1932 kora őszén, a nagyiparosok és a nagybirtokosok levelet írnak, amelyben felkérik Hindenburg elnököt hogy mint a legnagyobb párt vezetőjét, Adolf Hitlert nevezze ki kancellárnak.At the culmination of the crisis in 1932 there is this letter by which the representatives of the industry ask of President Hindenburg to appoint Hitler, leader of the largest party, as Chancellor.
Apu, ez egy nagy lehetőség egy gólyának hogy felkérik játszani egy musicalbel..Daddy, it's a big honor for a freshman to be asked to play for one of the musicals.
El fogja árulni a barátait, és talán eljön majd az idő, amikor felkérik valamire, ami teljesen ellentétes mindennel amiben hisz és ami érdekli.You'll betray your friends, and there may come a time when they ask you to do something which goes against everything you believe in and care about.
Képzelje el, hogy felkérik, kezeljen valakit, aki fontos önnek. Mondjuk... Egy 12-es sorozatú OSH-t.Imagine you were asked to treat someone you cared about- - say, an EMH Mark- 12.
Mind azt gondoltuk, hogy Ken Lay távozik az Enron-tól, mert felkérik, hogy csatlakozzon a Bush kormányhoz.But we all thought that Ken Lay was leaving Enron and that he had been asked by the Bush administration to join his administration.
- Lehet, hogy... ahelyett felkértem a kísérőmnek.I may have, uh... asked her to be my date instead.
- Lehet, hogy... ehelyett felkértem a kísérőmnek.I may have, uh... asked her to be my date instead.
- Őt is felkértem.- Well, I asked her out too.
Bejelentés nélkül érkezett, felkértem a távozásra.He's arrived unannounced, I've asked him to leave.
Bár nem tagja tanácsunknak többé, felkértem Jessica úrnőt, Muad'dib szent anyját hogy vegyen részt az audiencián.Even though she's not of council any longer... I have asked Lady Jessica... adored mother of Muad'Dib... to join us for the ritual of supplication.
Azok a nők, akiket felkértél, ezt fogják majd viselni?The women you asked to be bridesmaids get to wear this?
Csak felkértél a bálra.You just, um, asked me to prom.
De mikor felkértél modellnek, azt hittem, igazi modellkedésre gondolsz.But when you asked me to model, I thought you meant real modeling.
De nem arról van szó, hogy már akkor is 4 partnerem volt, amikor felkértél.Wow. But it's not like I had four other dates when you asked me.
Mármint, eléggé meglepett voltam, amikor felkértél násznagynak.I mean, I was actually kind of surprised when you asked me to be your best man.
- Abból, hogy felkért egy orrműtétre.- Because she asked me to do her nose.
- Dr. Oppenheimer felkért az új csapat vezetésére.Dr. Oppenheimer has asked me to run the new group.
- Fred Fredman felkért.Fred Fredman asked me.
- Hall ezredes felkért, hogy legyek a Mágnes Projekt civil igazgatója.Colonel Hall has asked me to be the civilian director at Project Magnet.
- Hall ezredes felkért, hogy vegyem át a Mágnes Projekt irányítását.Colonel Hall has asked me to take over the management of Project Magnet.
Az ügyvédje tudja, hogy felkértünk tanúskodni.Her lawyer knows we asked for this deposition.
Sajnos, ahogy más kiskereskedők is akiket felkértünk, elutasítottak minden interjú kérelmet.Unfortunately, like other large retailers who asked, They refused to grant an interview for this film.
- Szóval felkértedSo you asked
Miss Price azt mondja, hogy nem táncol velem, mert te már felkérted. Igaz ez?Miss Price says she won't dance with me because you've already asked her.
Már azelőtt tudtam, hogy csapda, mielőtt Ziva elmondta, hogy felkérted, fedezze magát.I knew it was a trap before Ziva told me you asked her to cover you.
Még mindig nem tudom elhinni, hogy felkérted Kis-Chewbaccát a téli bálra!I still can't believe you asked mini Chewbacca to the winter formal!
- Idejött és udvariasan felkérte.- He came over and asked very politely.
A Fehér Ház felkérte az alelnököt, hogy ugorjon be.White House asked the VP to pitch in.
A Homeland Security felkérte Dr. Brennant, hogy azonosítson három testet, amikre rátaláltak a...Homeland Security asked Dr Brennan to identify three bodies found in...
A Miniszterelnök felkérte az Ön osztályát az ügy kezelésére.The Prime Minister has asked that your department take charge of the operation.
A Wexley Egyetem felkérte őt, hogy indítson egy rádiós újságírói programot.Wexley university has asked her to start a broadcast journalism program.
- Már felkértük Ron Cartert.No, we already asked Ron Carter.
Amikor felkértük Mr. Foley-t, hogy jöjjön elő, vélhetően felgyújtotta a házat.When Mr. Foley was asked to step outside to be interviewed it's believed that he set fire to the residence.
Már felkértük a japán rendőrséget és a Naicho-t, hogy működjenek együtt. (Naicho:We've asked for cooperation from the Japanese police and Naicho*.
Tetszett nekünk az ukrán Vitalij Klicsko, ezért felkértük, hogy bokszoljon a Német Bokszligában, novemberi kezdéssel.We really liked Vitali Klitschko from the Ukraine and asked him to fight for us in the German Boxing League starting in November.
- Csak más. Az elnököt felkérték, hogy beszéljen, csak ezért lehetnek most itt.The president was asked to speak which is the only reason I can have you sitting here.
- Hart-ék felkérték a műtétre...- The Harts asked him to do the surgery...
A Babylon 5-öt vizsgáló szenátusi bizottságot felkérték, hogy tanulmányozzák,... .. hogyan tudnánk hatékonyabbak lenni.The B5 Senate Oversight Committee was asked to study ways... to help us become more self-sufficient.
A fúzió immár hivatalos. És a mi kis Bobbynkat felkérték az anyavállalat vezérigazgatójának.Apparently the merger's official,and our little bobby has been asked to be chairman and C.E.O. Of the parent company.
A szerelmedet felkérték egy fotózásra a "GQ"-nál.Yours truly here was just asked to pose for "GQ."
- Összegyűjtöttem a bátorságom, hogy felkérjem Abit.- I got the courage to ask Abi to dance.
Azon gondolkodom felkérjem-e Miss Chase-t táncolni...I wonder if asking Miss Chase to dance...
Azért jöttem, hogy felkérjem Charlotte-ot a tanúmnak.I was here asking Charlotte to be my maid of honor.
Csak erre a lassú zenére vártam, hogy felkérjem táncolni.I wanted to wait before this next song to ask you to dance.
Elmentem az Orange Orange-ba, hogy felkérjem Sarah-t nyoszolyólánynak...Uh, well, I went by the Orange Orange to ask Sarah to be a bridesmaid...
- Mi? Felhívtad Rory-t a mobilján, hogy felkérd keresztanyának?Did you call Rory on her cellphone and ask her to be a godmother?
Azt várják, hogy egy igazi férfi felkérje őket táncolni.They're looking for some men to take charge and ask them to dance.
Úgysem, hogyha felkérnétek rá... késő már, hogy felkérjétek rá.Even if you asked her to be As you should have asked her to be
- Alig vártam, hogy felkérj.I thought you'd never ask.
Arra várhattam volna, hogy te felkérj!If I had waited for you to ask me-- Oh, brother!
Megvan a jogod ahhoz, hogy felkérj egy lányt táncolni.You have the right to ask a girl to dance.
Még azt sem tudnád befejezni, hogy fe... fe... felkérj valakit.Didn't think you'd ever manage to finish... asking someone out.
Talán megengedem neked, hogy felkérj engem a táncparketten, ha szépen kérsz.Maybe I'll let you get me out on the dance floor... if you ask nicely.
5 perc múlva vissza- jövök, miután rávettem, hogy felkérjen.I'll be back in five minutes when I've seduced him into asking me out.
Borzasztóak. A vécében vártam, hogy Tim Keymaker varázsaltos módon előtűnjön és felkérjen egy táncra.I was just waiting in the bathroom for *** to magically appear and ask me out.
Hogy felkérjen táncolni egy lányt, és ő igent mondjon neki. És nem akarom, hogy összetörjön.I just want him to ask a girl to dance and for her to say yes, and I don't want him to be crushed...
Tudom-e, mit tegyek, hogy felkérjen egy numerára?Do I know how to make a man ask me for a hummer?
Túl félénk ahhoz, hogy felkérjen téged a vőlegény tanújához.He's too shy to ask you to be best man.
Lányok, fogadjátok meg egy egykori szobanövény tanácsát, az élet nem arról szól, hogy várjuk, hogy felkérjenek, ahogy ez a bál sem.Girls, take it from a former wallflower myself. Life's not about waiting to be asked, and neither is this dance.
Jenny féltestévérét, Nelsont kellett felkérnem vőfélynek.I had to ask Jenny's half-brother Nelson to be my best man.
Miért kéne felkérnem valakit?Why do I even have to ask anybody?
- Ahhoz nem kell felkérnünk...- We don't need to ask you, you do it...
Észrevettétek, hogy a lányoknak kell felkérniük a fiúkat?Do you realise that the girls have to ask the guys?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

felkel
get up
feltár
reveal
felver
fasten on

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

fal
devour
felbukkan
emerge
felel
answer
felhatalmaz
empower
felkelt
arouse
felkeres
seek out
felruház
clothe
felvesz
pick up
fenntart
maintain
fényesít
brighten

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'ask':

None found.
Learning languages?