Eljut (to reach) conjugation

Hungarian
84 examples
This verb can also have the following meanings: to get to a certain place, to arrive at

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
eljutok
I reach
eljutsz
you reach
eljut
he/she to reach
eljutunk
we reach
eljuttok
you all reach
eljutnak
they reach
Past indefinite tense
eljutottam
I reached
eljutottál
you reached
eljutott
he/she reached
eljutottunk
we reached
eljutottatok
you all reached
eljutottak
they reached
Conditional present indefinite tense
eljutnék
I would reach
eljutnál
you would reach
eljutna
he/she would reach
eljutnánk
we would reach
eljutnátok
you all would reach
eljutnának
they would reach
Conditional past indefinite tense
eljutottam volna
I would have reached
eljutottál volna
you would have reached
eljutott volna
he/she would have reached
eljutottunk volna
we would have reached
eljutottatok volna
you all would have reached
eljutottak volna
they would have reached
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok eljutni
I will reach
fogsz eljutni
you will reach
fog eljutni
he/she will reach
fogunk eljutni
we will reach
fogtok eljutni
you all will reach
fognak eljutni
they will reach
Subjunctive present indefinite tense
eljussak
(if/so that) I reach
eljuss
(if/so that) you reach
eljusson
(if/so that) he/she reach
eljussunk
(if/so that) we reach
eljussatok
(if/so that) you all reach
eljussanak
(if/so that) they reach
Conjugated infinitives
eljutnom
I to reach
eljutnod
you to reach
eljutnia
he/she to reach
eljutnunk
we to reach
eljutnotok
you all to reach
eljutniuk
they to reach

Examples of eljut

Example in HungarianTranslation in English
- Meg kéne próbálnunk eljutni hozzá.-We could try to reach her.
A fénynek, mely az általunk ismert leggyorsabb dolog, százezer évbe telne eljutni hozzánk a Földről.It would take light, the fastest thing there is a hundred thousand years to reach us from Earth.
A mentőcsapatok egy alagutat fúrva próbálnak eljutni hozzá és remélhetően sikerül időben kihozniuk.Rescue crews are tunneling in in an attempt to reach him and hopefully get him out in time.
A transzformátoron túl képes voltam eljutni Amandáék házához, és átvenni az irányítást az elektromos rendszerük felett.Through the transformer, I was able to reach Amanda's house and gain access to the house's electrical system.
Az a tény, hogy ezek a hajók a síremlékek belsejében voltak, ...ez arra késztet engem, hogy azt gondoljam ők megpróbáltak eljutni valamilyen földönkívüli birodalomba.The fact that these boats existed inside tombs leads me to think that they tried to reach some type of extraterrestrial realms.
- A világ minden szögletébe eljutok.- I will reach every corner of creation.
De a Metebelis 3-ra abszolút biztos eljutok.But Metebelis 3 is the one planet I can be absolutely certain of reaching.
Egy esõcsatorna volt az ablak mellett, így azt gondolta: "ha odáig eljutok és és keményen megfogom, lemászhatok rajta. "So, there was a drainpipe going down the wall... and the boy thought, "If I reach across and get hold of that... I'll be able to climb down."
Egyszer biztosan eljutok odáig.I'll reach there for certain.
Ha eljutok az autóig, talán tudok szerezni segítséget.If you reach the car, can help.
Ha a következőnél jobbra fordulsz aztán megint jobbra az első bal után akkor eljutsz a biztonsági ügynökséghez, ott van az új irodám.If yöu take the next right... ..then again the right after the first left--. yöu will reach the security agency, that's my new office.
Ha eljutsz erre a pontra, már nincs veszítenivalód, jól mondom, drágám?When you reach that point, there's just nothing left to lose, is there, darling?
Ha ilyen gyorsan szaladsz, akkor hamarabb eljutsz Kolkata-ba mint a busz.If you run so fast, youéll reach Kolkata faster than the bus.
Négy nap, míg eljutsz a hajófarhoz.I estimate four days to reach the tail.
Át kell jutnod az akadályokat és eljutsz a kardhoz és az agyhoz.You should overcome all the obstacles and reach the brain and the sword.
Az ősi űrhajós teoretikusok szerint lehet, hogy a gízai Nagy Piramis rejti a végső bizonyítékot, ...hogy a piramisok annyi energiát termelnek, ...ami eljut nem csak a környező bolygókra, ...de az egész univerzumba.Ancient astronaut theorists believe the great pyramid of Giza may hold the ultimate proof that the pyramids could generate enough energy to reach, not just across the planet, but across the universe.
Biztos eljut majd valakihez.Our song has got to reach somebody someday.
Csak 30 óránk van, és bármi a válasz, órákig tart, amíg eljut a követségünkre és a Kremibe.Mr. President we have only 30 hours left and whatever response we send it'll take several hours to reach our embassy and be delievered to the Kremlin
Ha Aella fülébe is eljut...If they were to reach Aella...
Legalább egy nap lesz, mire a hír eljut Puyoba.It'll take a day for news to reach Puyo.
A nő majd ott lesz, míg mi eljutunk a sarokhoz.The woman will be there when we reach the curve.
A parancsnoknak igaza van, számos jem'hadar őrjáratot kell elkerülnünk, míg eljutunk Damar bázisáig.- She's correct. We have to evade several Jem'Hadar patrols to reach Damar's base.
Akkor eljutunk a révhez.Then we'll reach the ferry Although it's a bit far
Akár eljutunk Alaszkába, akár nem... jó tudni, hogy még létezik egy ilyen hely.Whether or not we will ever reach Alaska we all want to know that such a place still exists.
Az ősi űrhajós teoretikusok ötlete szerint, ...Jákob lajtorjája nem volt más, ...mint egy rámpa vagy egy eszköz, ...amellyel eljutunk az istenek birodalmába.According to the ancient astronaut ideas, Jacob's ladder was nothing else but a ramp or a device with which to reach the realm of the gods.
Mindketten eljuttok addig a pontig, amikor már nem tudtok nélkülük létezni.You're both reaching a point where you won't be able to exist without them.
Táborbontás után kisebb csoportokra különültök és úgy haladtok tovább, így biztosan eljuttok a hegyekig anélkül, hogy Pompeius felfedezne.Once beyond camp, you will divide number and path. Better give chance of reaching mountains absent discovery by Pompey.
A Thai hadsereg megmaradt tagjaival együtt, a civil lakosság Phuket kikötője felé menekül, hogy elérje az amerikai tengerészet hajóit, melyen eljutnak a Fülöp-szigetekre.Together with the remnants of the Thai army, the civilian population flees toward the port of Phuket in an attempt to reach the American naval ships on which they will be transported to the Phillipines.
A levelek még mindig eljutnak a feleségedhez?Do your letters still reach your wife...?
A szövetségesek hamarosan eljutnak Németországba, és akkor mi lesz?Sooner or later, the Allies will reach Germany and then what?
Adnék neked kardot, de félek, kit érne a penge, ha a pletykák eljutnak hozzád.I would give you a sword... but I'm afraid whose body the blade would find when the rumors reach you.
Amint eljutnak az antwerpeni vevőhöz, szortírozó asztalra kerülnek.Now, once they've reached the buyers in Antwerp diamonds are brought to the sorting tables no more questions are asked.
Azt, azt hiszem eljutottam egy pontig, ahol már képtelen vagyok... elválasztani magamat, a szerepemtől.Um, l - I guess that I have reached a point... where I feel like I can no longer... separate myself, uh, from the character.
Sokszor eljutottam a csúcsra.I reached the peak so many times.
És eljutottam... Vagyis...And I had reached this- You know what, I...
Így eljutottam egészen a postáig.Then I reached the post office by walking with them.
Gondolom, eljutottál oda, hogy nem tudod a választ egyik kérdésre sem.You've reached that point, the point where you can't answer the questions.
Gondolom, eljutottál oda, hogy nem tudod a választ... Melyik hónapban van a születésnapod? ...egyik kérdésre sem.So you've reached the point where you can no longer answer... any of the questions.
"...eljutott egészen Alexandriáig...""...he reached Alexandria, Egypt..."
- ...de Savannah minden zugába eljutott a híre....but it reached every corner of Savannah. Amen.
- Elnézést, micsoda? Wendy valami Albatross nevű dologgal foglalkozott és gondolom, mivel eljutott önhöz, ön tudja, hogy az mi is pontosan.Wendy was working on something called albatross, and I'm guessing that since she reached out to you, that you know what it is.
- Remek, már mindenkihez eljutott.Oh, great, it's reached full saturation.
2000 évvel később Nagy Károly eljutott Indiába, ahol seregét pestis tizedelte meg, miután találtak egy dobozt.2,000 years later, Alexander the Great reached India, where his army was ravaged by a plague after finding a box.
- A fenébe! Danával eljutottunk a tökéletes párkapcsolati helyzetbe: tudjuk, hogy másokkal is randizunk, de sosem beszélünk róla.Dana and I had just reached the perfect relationship spot, you know, where we know we're seeing other people but we never talk about it.
Frank tudja, hogy anyáddal eljutottunk oda, hogy tudunk nevetni a válásunkon.Frank knows that your mother and I have reached a point where we can laugh about our divorce.
Most, hogy hallottam, ahogy a lakásban dúdolgat, úgy éreztem, végre eljutottunk az egyszerű, harmonikus kapcsolatig.But now, hearing her humming in the apartment, I felt we had finally reached a simple and harmonious relationship.
Nem üldöztek minket tovább, és eljutottunk a Magányos Erődbe. De nem volt benne sok köszönet.Though we got rid of the bandits and reached Xiaogu Town, we didn't become optimistic.
Rosalinda igazi demokratának bizonyult, és eljutottunk a teljes szolidaritáshoz, mindenkinek egyforma jogokkal.Rosalinda was a true democrat and we reached total solidarity with equal rights for everyone.
Azt látom, hogy eljutottatok a vécépapíros mérföldkőig.I mean, clearly you reached the toilet paper milestone.
Rajtam kívül mind eljutottatok a templomhoz?Everyone reached the great church but me.
2200-ra naprendszerünk más bolygóira is eljutottak.By 2200 A.D., they had reached the other planets of our solar system.
A 12. amerikai hadsereg parancsnoka Bradley tábornok éppen Ike-kal volt, mikor a német áttörés hírei eljutottak hozzájuk.The commander of the American 12th Army Group, General Bradley, was with Ike when news of the German breakthrough reached him.
A hírek eljutottak Avatarhoz, miszerint a végpusztulás előtti tecnika kiásatott és visszahurcoltatott Perzseltföldre.Tales reached Avatar that bits and pieces of pre-holocaust technology... were being dug up and marched back to Scortch I.
A készülő lázadásról szóló pletykák már eljutottak Calvet tábornokhoz.Rumors of the rebellion have already reached General Calvet. He's marching in this direction.
Amikor azonban az amerikaiak eljutottak a Holdra, vége lett mindennek.However, when the Americans reached the Moon... It was all over.
- Tovább tartott, mint vártam, hogy eljussak a faluba, ahol fogva tartották, és mire odaértem...- It took a bit longer than expected to reach the town where she was held, and by the time we got there...
Allah legyen a tanúm, csak kihasználtam őt, hogy hozzád eljussak.I had used him as a medium to reach you. By selling your soul.
Azzal töltöttem minden napomat minden évben, hogy eljussak ide.'I've spent my every day...' '...every year to just reach this stadium.'
Csillagok óceánján keltem át, hogy eljussak ide.I have journeyed across an ocean of stars to reach you.
Jeanne, milyen szörnyű utat kellett megjárnom, hogy eljussak hozzád.Oh Jeanne, in order to reach you what a strange way I had to take...
Az a dolgod, hogy eljuss a wardokhoz, élve!Your duty is to reach the Varden alive.
Az összes idődet és energiádat arra kell felhasználnod, hogy eljuss hozzám. Mert én vagyok a célpontod, Bala.You must use all your time and energy to reach me
Egyedül ebben az alakban van esélyed, hogy eljuss Haggard királyhoz és megtudd az igazat a többi egyszarvúról.In this shape alone you have some hope of reaching King Haggard and finding out what has become of the other unicorns.
Hogy eljuss hozzá, át kell kelned a határkerten.To reach the government zone, you will need to cross the frontier garden.
Hé, gondolj bele, mi mindent eltűrtél, hogy eljuss ide.Hey, think about what you've endured to reach this point.
A galád merénylettől feltüzelt csapatok elől a lakosság nekivágott a tengernek, hogy eljusson Olaszországba.The people, terrorised by the troops are trying to reach the Italian coast by sea
A távolság Norvégiától Newfoundlandig 4,500 mérföld, és arról az időről beszélünk amikor erről a földről még fogalma sem volt senkinek, nemhogy bármelyik európai eljusson ide.The distance from Norway to Newfoundland is 4,500 miles, and were talking about a time when that land mass was beyond the knowledge, far less than reach, of any other Europeans.
Amit én próbálok tenni az, hogy bizonyosan eljusson a munkánk a döntéshozókhoz elérje az embereket a médiában tehát résztveszünk a politikai program vita formálásában.What I try to do is make sure our work reaches decision makers reaches people in the media so that we are part of shaping the public policy debate.
Az egyetlen kapcsolatunk a távoli csillagokkal azok fénye, mely keresztül utazta a kozmoszt, hogy eljusson hozzánk, és ebben a fényben hordozza a kulcsot ahhoz, hogy megértsük, miből is épül fel az univerzum.Our only contact with the distant stars is their light that's journeyed across the universe to reach us. And encoded in that light is the key to understanding what the universe is made of.
Bármit is derít ki róluk... ügyeljen, hogy az információ eljusson a vadászok fülébe.Anything you find out about them... Well, let's just see that that information reaches the slayers. Who knows?
.. inkább találd ki, hogy szerezzünk egy autót, hogy eljussunk Goa-ba...think how we will find a car to reach Goa.
Ahhoz, hogy eljussunk a naprendszerünk határain túlra, a legközelebbi csillaghoz, több, mint 5 trillió mérföldet kellene utaznunk.To journey beyond the reaches of our solar system to the closest star, would mean traveling the distance of more than five trllllon miles,
Annyi vizünk sincs, hogy eljussunk lkoszig.We haven't water enough for the time it would take us to reach lcos,
Az eljövendő napokban felül kell emelkednünk különbségeinken hogy eljussunk a teljes sikerhez.In the coming days, we must rise above our differences if we are to reach the level of our convictions.
Az eljövendő napokban felül kell emelkednünk különbözőségeinken, különbözőségeinken, hogy eljussunk a teljes sikerig.In the coming days, we must rise above our differences if we're to reach the level of our convictions.
Hogy eljussatok a Fához, haladjatok mindig a Bálna uszonya és Glaux szeme között.Now, to reach the Tree, keep between the whale's Fin and the Eye of Glaux.
Azon szerencsések közé tartozunk, akiknek megadatik a lehetőség, hogy eljussanak egy másik világra.We're the lucky ones with a chance to reach another world.
Erről beszélek. Nekik fejleszteni kell a képességeiket, hogy eljussanak a csúcsra. Nyomás nélkül képesek rá?They need to develop their skills to reach the top, but how can they get there without any pressure?
Fontos volt, hogy a fegyverek eljussanak Shrihez.'It was important that the arms consignment reached Shri.'
Ha nem tudjuk megakadályozni, hogy a Cylonok eljussanak az anyahajóra,If we can't stop the Cylons from reaching the baseship,
Jones, eljussanak barátságos bírák számára, hogy indokolják.Jones, reach out to friendly judges for that warrant.
A császárnak nem szabad eljutnia a kúthoz. Mert akkor feltámasztja a hadseregét.The Emperor must never be allowed to reach the Pool, or he will have the power to raise his army.
Még teljes sebességgel is 75 évig tartana eljutnunk föderációs területre.Even at maximum speeds, it would take 75 years to reach the Federation.
Azok, akiknek sikerül eljutniuk a Rub-Al Kahliban levő táborig egy egész napos pihenő lesz a jutalmuk.Those who survive to reach the halfway camp in the Rub Al-Khali shall be rewarded with a full day's rest.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ellát
supply
elvet
sow
elvét
miss

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

dob
throw
egerészik
mouse
elbólint
nod off
éldegél
live
elfakul
fade
elismer
admit
eljuttat
send
ellentmond
contradict
elmacskásodik
go numb
elmélkedik
contemplate

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'reach':

None found.
Learning languages?