Elismer (to admit) conjugation

Hungarian
100 examples
This verb can also have the following meanings: to recognize, to acknowledge, acknowledge

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
elismerek
I admit
elismersz
you admit
elismer
he/she to admit
elismerünk
we admit
elismertek
you all admit
elismernek
they admit
Present definite tense
elismerem
I admit
elismered
you admit
elismeri
he/she admits
elismerjük
we admit
elismeritek
you all admit
elismerik
they admit
Past indefinite tense
elismertem
I admitted
elismertél
you admitted
elismert
he/she admitted
elismertünk
we admitted
elismertetek
you all admitted
elismertek
they admitted
Past definite tense
elismertem
I admitted
elismerted
you admitted
elismerte
he/she admitted
elismertük
we admitted
elismertétek
you all admitted
elismerték
they admitted
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
elismernék
I would admit
elismernél
you would admit
elismerne
he/she would admit
elismernénk
we would admit
elismernétek
you all would admit
elismernének
they would admit
Conditional present definite tense
elismerném
I would admit
elismernéd
you would admit
elismerné
he/she would admit
elismernénk
we would admit
elismernétek
you all would admit
elismernék
they would admit
Conditional past indefinite tense
elismertem volna
I would have admitted
elismertél volna
you would have admitted
elismert volna
he/she would have admitted
elismertünk volna
we would have admitted
elismertetek volna
you all would have admitted
elismertek volna
they would have admitted
Conditional past definite tense
elismertem volna
I would have admitted
elismerted volna
you would have admitted
elismerte volna
he/she would have admitted
elismertük volna
we would have admitted
elismertétek volna
you all would have admitted
elismerték volna
they would have admitted
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok elismerni
I will admit
fogsz elismerni
you will admit
fog elismerni
he/she will admit
fogunk elismerni
we will admit
fogtok elismerni
you all will admit
fognak elismerni
they will admit
Future definite tense
fogom elismerni
I will admit
fogod elismerni
you will admit
fogja elismerni
he/she will admit
fogjuk elismerni
we will admit
fogjátok elismerni
you all will admit
fogják elismerni
they will admit
Subjunctive present definite tense
elismerjem
(if/so that) I admit
elismerd
(if/so that) you admit
elismerje
(if/so that) he/she admit
elismerjük
(if/so that) we admit
elismerjétek
(if/so that) you all admit
elismerjék
(if/so that) they admit
Subjunctive present indefinite tense
elismerjek
(if/so that) I admit
elismerj
(if/so that) you admit
elismerjen
(if/so that) he/she admit
elismerjünk
(if/so that) we admit
elismerjetek
(if/so that) you all admit
elismerjenek
(if/so that) they admit
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
elismernem
I to admit
elismerned
you to admit
elismernie
he/she to admit
elismernünk
we to admit
elismernetek
you all to admit
elismerniük
they to admit

Examples of elismer

Example in HungarianTranslation in English
- Erre ma megjelennek a tévében, egy rendőrt mentegetnek, aki levert egy fekete kölyköt, mert nem akarják elismerni, hogy eltolták a szűrést. Nem is lett volna szabad meghívni.- Then you go on TV in defense of a cop who kicked the crap out of a black kid because you don't want to admit you screwed up and he never should've been invited.
- Hajlandó vagy elismerni hogy Isten nem létezik?- Are you willing to admit that God might not exist?
- Ismeri az ügynökséget, Mike. Egyszerűbb azt mondani, hogy elektromos tűz volt, mint elismerni, hogy öt ügynököt meggyilkoltak.If the FBI called it an accident, if it's- you know the bureau, Mike-- sometimes it's easier for the FBI to say it's an electrical fire than to admit that five agents were murdered.
- Mert nincs mit elismerni.- 'Cause there's nothing to admit.
A Greenpeace vezetője nemrég kénytelen volt elismerni, hogy az északi- és déli-sarki jégsapkák télen nőnek és nyáron összemennek, és ez egy természetes folyamat, amit a Föld és a Nap mozgása határoz meg.Recently the head of Greenpeace was forced to admit that the Arctic and Antarctic ice caps grow in the winter and shrink in the summer, and that this is all part of a natural process, driven by the tilt of the earth and the sun.
Amit mondjuk tényleg elismerek... igaza van, teljesen elismerem.Which I totally admit... I was like, totally ready to admit that
Carlton, több hibát követtem el az életemben, mint amennyit elismerek.Carlton, I've made more mistakes in my life than I care to admit.
Kevesebb dolgot értek, mint amennyit elismerek.There are fewer things I understand than I care to admit.
A rejtett kamera rögzítette, ahogy elismersz mindent.We've got you admitting everything on hidden camera.
Jó, ha egy dolgot elismersz.Okay, I'll take it back. I'll take it back if you admit one thing.
Nem jellemző magára, hogy elismer valami ilyesmit.It's not like you to admit to something like that.
Ha elismernek két pohárral...If they'll admit to two drinks...
Soha nem ismerik majd el, mit tettek, mert ha egyet elismernek, mindet el kell.They'll never admit to what they did, because if they admit to one thing, they have to admit to it all.
"Ennek nincs értelme" "Srácok, elismerem a vereséget."Kids, I'm officially admitting defeat.
"Vereséget szenvedtem, elismerem...""l admit defeat."
# Bár, elismerem #♪ But then I'll admit ♪
# Bár, elismerem, #♪ But then I'll admit ♪
- ... cserébe egy levélért, amiben elismerem, hogy felelős vagyok Alex haláláért.- ... in exchange for a letter from me admitting my guilt in Alex's death.
- Azt jelenti... - Hogy elismered-e, hogy vége, vesztettél.Closing the lights-- lt means do you want to admit you lost and pack it in?
- De elismered, hogy a szerelem hülye?But you admit that love is an idiot, right? Yup.
- Mi az, hogy elismered?- What do you mean, "admit"?
- Szóval elismered, hogy baj van.- So, you admit there's a problem.
- Szóval elismered, hogy szereted?- So, you admit you're in love with him?
"Az étteremvadász elismeri:"Restaurant reviewer admits:
"lemondó nyilatkozatban elismeri a helytelen levelezést""Resignation statement admits "inappropriate correspondence with a 15-year-old girl."
- Döbbenet. - Van De Kaap tagadja, hogy véres gyémántokkal kereskedne, de elismeri, hogy lehetetlen lenyomozni, honnan származnak a kövek. Kivéve, ha a lebukik a csempészük.Van De Kaap denies trading blood diamonds, but admits it's impossible to tell where a diamond comes from unless their smuggler gets caught.
- Valóban elismeri, hogy szüksége van ránk.- He actually admits he needs us.
A Brit kormány mára elismeri, hogy jövőre nettó importörré válik, azt hiszem.The British government now admits that it becomes a net importer next year, I think.
-Ja, és végre elismerjük, igen.Yeah, are we finally admitting that?
Anyukám képes manipulálni a meteormutánsokat, és akár elismerjük, akár nem, ebbe a körbe én is beletartozom.My mom can manipulate krypto-freaks, and whether we want to admit it or not, I'm part of that demographic.
Az egyetlen módja, hogy megnyerjük a pert, ha elismerjük a hibát.Strategically, the only way we win the suit is to admit to an honest mistake.
De jobb, ha elismerjük a saját tudatlanságunkat, mint hogy olyan válaszokban higgyünk, amelyek tévesek lehetnek.It's better to admit our ignorance than to believe answers that might be wrong.
De... de szerintem itt az ideje, hogy elismerjük, mi annyira mások vagyunk.But ... I think it's time that we both admit to each other that we're just very different people.
Aha, amint elismeritek, hogy van hajam.Yeah, then you just admit that I have hair.
"Douglas ügynök." Tehát elismerik, hogy CIA-s volt.Okay, so you admit that she is CIA.
- Még az önök történészei is elismerik.- Even Israeli historians admit this.
- Úgy vélem, elismerik a vádpontokat?I take it you admit the charges?
A Fény és a Raj egy holografikus felvételen elismerik, hogy ők befolyásolták a Ligát.The Light and the Reach on holographic record admitting they framed the League.
A felnőttek elismerik a vereséget.Big men can admit defeat.
- Ez igaz. És elismertem a vereséget.And I've admitted defeat.
- Ámbár elismertem, hogy szkeptikus vagyok a zsigereiddel kapcsolatban.Although, I admitted to being skeptical about your reliance on your gut.
Kivételek azokat, amikről elismertem, hogy kitaláció.Except for the parts that I admitted I was lying about.
Mindent elismertem.I admitted everything else!
Miután elismertem, le tudtam győzni úgy, - hogy leszúrtam a kardom markolatával.It wasn't until I admitted them that I was able to defeat it by stabbing it with the hilt of my sword.
A szabályozottként elismert leltárból adták el egy fiktív cégnek, aminek az élén Sadiq Samar áll, egy terrorista, aki a robbantásért felelős.The inventory you just admitted to controlling was sold to a dummy corp fronting Sadiq Samar, the terrorist responsible for the bombing.
Amivel őt vádolják, nem rosszabb, mint amit Ön most elismert, tönkre akart tenni egy lányt, aki az Ön házában élt.Nothing that she's accused of is worse than what you yourself have admitted, that you've tried to ruin a defenseless girl who was under your roof.
Az egyetlen dolog, amit Billy elismert, hogy az övé ez a raktár.The only thing Billy admitted to is he has a storage unit.
Valahányszor megtörténnek a főiskolai felvételik bejelentése, elismert hírességekről hallhatunk.Everytime college admissions are announced, we hear about celebrities being admitted.
A gond az, Pablo, hogy... mivel elismerted a narkotikumokkal való kereskedést, nem kapcsolhatják össze az újságírót a drogbáróval.The problem, Pablo, is that... now that you have admitted to trafficking in narcotics, my image as a journalist cannot be associated with yours.
Csak elismerted a vereséget.You just admitted defeat.
Dexter, elismerted hogy te okoztad a fájdalmát.Dexter, you admitted to being the cause of her pain.
Legalább azt elismerted, hogy ez kettőnkre tartozik.You have at least admitted that this is between us.
Mindenki előtt elismerted, hogy még mindig szereted.You admitted in front of everybody you're still in love with her.
'Tudomásom szerint Sztálin többször is elismerte hogy' 'történő száműzetésem... 'I am informed that Stalin sevral times admitted ... that my exile role was a ... It is a tombstone.
- Andrea is elismerte, hogy imádta azt a kutyát.Even Andrea admitted he loved the dog.
- Dianne elismerte a motoros kapcsolatait. - Igen.Well, Dianne's admitted associations with bikies.
- Figyelj, Wangler elismerte...- Look, Wangler admitted
- Igen. - De a rendőri kihallgatás során elismerte, hogy leszúrta a barátját egy ollóval.But you admitted in your police statement that you stabbed him with scissors.
Amikor elismertük, hogy az u-2 hozzánk tartozik...When we admitted publicly that the U-2 belonged to us...
"elismerték, hogy Paul Lavond, a bank korábbi elnöke, akit,"it was admitted that Paul Lavond, former bank president,
- És elismerték a felelősséget?They admitted to that?
A Jaffa-k elismerték felelősségüket.The Jaffa have as much as admitted responsibility.
A barátaid már elismerték, hogy építettél egy rádiót... annak érdekében, hogy összejátssz az ellenségünkkel.Your friends have already admitted to building a radio... in order to conspire with our enemy.
Ezredes, elismerték, hogy vesztettek.General, they admitted defeat.
Nem! Ezzel elismernéd a vereséget!Then you would admit defeat.
Ami a többit illeti, Lívia is elismerné, te szebb vagy nála.As for the rest, Livia would admit it you're more beautiful.
- Felhívom Russellt, hogy elismerjem a vereségünket.Calling Russell, admitting defeat.
A Kapcsolatban pedig még egyszer át kellett érnem, hogy elismerjem, mit tettem.Somehow, being in the Link must've forced me to relive it and admit the truth about what I'd done.
A gondolatmenete a zaklatásról helyes, de ehhez az kell, hogy elismerjem, megelégelte a zaklatásomat, és megtámadott.Establishing a pattern of-of harassment is good, but what you need is for me to admit that he got tired of my harassing him and he fought back.
Azt akarja, hogy elismerjem az erejét.You want me to admit your power.
Azt akarod, hogy elismerjem, te egy látnok vagy.Giving you credit? You're trying to get me to admit you're psychic.
- ..és keress egy Viper-t! - Ideje volt, hogy ezt elismerd!It's about time you admitted that!
- Hm? Azt, hogy elismerd, hogy egy kevés ismerettel a Naprendszerről sokkal hamarabb rájöttél volna a hamis kép nyitjára.For you to admit that a little knowledge of the solar system and you'd have cleared up the fake painting a lot quicker.
Az első lépés, hogy elismerd, nincs erőd ahhoz, hogy urald az ivás iránti vágyadat.Step 1 is admitting that you are powerless to control your drinking.
Azt, hogy elismerd, hogy jobb vagyok, mint te!Because you won't admit that I am better than you!
Clark, olyan régóta várom, hogy elismerd a kriptoni örökséged.I have waited so long for you to admit your true Kryptonian heritage.
- Nézze, a legtöbb ember túl csőlátású hozzá, hogy elismerje a szellemek létezését, pedig itt vannak körülöttünk.- Look. Most people are too closed off to admit the presence of spirits, but they are all around us here.
- és ha ez az egyetlen mód, hogy elismerje hát legyen.If this is the only way he'll admit that then so be it.
Alig tudtam kicsikarni Clarkból, hogy elismerje.But I could barely get Clark to admit that he'd made it.
Arról szól, hogy az állam elismerje a bűnösségét a felkelésben.This is about the State admitting culpability in the riot.
Az nem létezik, hogy a nagyszerű Bill Masters elismerje, hogy vaktölténnyel lövöldöz.There's no way that great Bill Masters is going to admit he's shooting blanks.
Talán itt az ideje, hogy te és Ricky elismerjétek egymásnak, hogy szeretitek egymást.Maybe it's time you and Ricky both admit that you love each other.
Talán itt az ideje, hogy te és Ricky is elismerjétek hogy annak ellenére szeretitek egymást, hogy megcsaltátok egymást.Maybe it's time you and ricky both admit that Even though you love each other, you cheat on each other
- Mi az az idézés? - Szal néha álruhát kell viselnem, hogy elismerjék, hogy ők azok, így ki tudom kézbesíteni nekik a papírokat.I gotta wear disguises sometimes just to make them admit they're themselves so I can serve them the papers.
Azt hiszem itt az ideje, hogy a férfiak is elismerjék ezt.I just think it's time that you men admit it.
Még ha az elnök úr hajlandó is lenne gyorsított eljárással felvenni Ukrajnát, a NATO-tagok sosem egyeznének bele, hogy elismerjék az országukat, - amíg fennáll a feszültség Oroszországgal.Even if the president was willing to fast track your admission, the NATO members will never agree to admit your country while there are tensions with Russia.
'Itt az idő, hogy elfogadj, hogy elismerj.'"..this is the time to accept, to admit."
Az, hogy szerepelsz a tévében, hogy elismerj egy olyan viszonyt, amiben nem volt részed, hogy eladd a lelked egy fehér házi akárkinek, aki rábeszélt téged, az nem fog megtörténni.(Lowered voice) Going on television right now to admit to an affair you did not have, selling your soul to whoever in that White House got to you is not what's about to happen.
- Nem, azt kell elismernem, hogy eltévedtünk, és nem kéne idefent lennünk.- No. I have to admit that we're lost
Bár nehéz elismernem, de most jobban megértelek, mint valaha.Although it hurts me to admit it, l understand you more than ever.
Egykor neki dolgoztam, és bármi fájdalmas elismernem, megmentette az életemet.At one time I worked for him, and as painful as it is to admit, he saved my life.
Fáj elismernem, Eggsy, de talán egy nap ugyanolyan jó kém lehetsz, mint itt mendenki.It pains me to admit it, Eggsy, but I think that one day you might be as good a spy as any of them.
Jen, bármily' nehéz is elismernem, de az életben van, ami még a gofrinál is fontosabb.Jen, as hard as it is for me to admit, there are some things more important in life than waffles.
Nem kell elismerned, de rá fogsz jönni, hogy a józan függők a legjobb hallgatóság, szóval...You don't have to admit it, but you will realize that sober smack heads are the best listeners, so...
Nézd, Lawrence, nem kell elismerned, hogy jobbak voltunk.Look, look, Lawrence, you don't have to admit that we played better than you tonight.
Tudom, nehéz elismerned, hogy tévedhettél valakivel kapcsolatban, de per pillanat nemigen érdekelnek az érzéseid, sokkal inkább a testi épséged.Look, Bones, I know it's hard for you to admit that you might be wrong about something. But I really don't care about your feelings right now. I'm more concerned with your life.
A stúdiónak nem kell elismernie a hanyagságot.I don't need the studio to admit reckless disregard.
Nincs itt az ideje végre elismernie önmagát?Isn't it time to admit to it? Jeez.
Semmit sem kell elismernie.She doesn't need to admit it.
Mi van, ha nem is kell elismerniük?What if it didn't have to admit it made a mistake?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

beismer
admit

Similar but longer

felismer
recognize

Random

dalol
sing
döng
resound
egyesít
unite
eléír
write before something
elemez
analyze
elintéz
arrange
elír
miswrite
eljut
reach
elmond
recite
elnyom
oppress

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'admit':

None found.
Learning languages?