Díszít (to decorate) conjugation

Hungarian
76 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
díszítek
I decorate
díszítesz
you decorate
díszít
he/she to decorate
díszítünk
we decorate
díszítetek
you all decorate
díszítenek
they decorate
Present definite tense
díszítem
I decorate
díszíted
you decorate
díszíti
he/she decorates
díszítjük
we decorate
díszítitek
you all decorate
díszítik
they decorate
Past indefinite tense
díszítettem
I decorated
díszítettél
you decorated
díszített
he/she decorated
díszítettünk
we decorated
díszítettetek
you all decorated
díszítettek
they decorated
Past definite tense
díszítettem
I decorated
díszítetted
you decorated
díszítette
he/she decorated
díszítettük
we decorated
díszítettétek
you all decorated
díszítették
they decorated
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
díszítenék
I would decorate
díszítenél
you would decorate
díszítene
he/she would decorate
díszítenénk
we would decorate
díszítenétek
you all would decorate
díszítenének
they would decorate
Conditional present definite tense
díszíteném
I would decorate
díszítenéd
you would decorate
díszítené
he/she would decorate
díszítenénk
we would decorate
díszítenétek
you all would decorate
díszítenék
they would decorate
Conditional past indefinite tense
díszítettem volna
I would have decorated
díszítettél volna
you would have decorated
díszített volna
he/she would have decorated
díszítettünk volna
we would have decorated
díszítettetek volna
you all would have decorated
díszítettek volna
they would have decorated
Conditional past definite tense
díszítettem volna
I would have decorated
díszítetted volna
you would have decorated
díszítette volna
he/she would have decorated
díszítettük volna
we would have decorated
díszítettétek volna
you all would have decorated
díszítették volna
they would have decorated
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok díszíteni
I will decorate
fogsz díszíteni
you will decorate
fog díszíteni
he/she will decorate
fogunk díszíteni
we will decorate
fogtok díszíteni
you all will decorate
fognak díszíteni
they will decorate
Future definite tense
fogom díszíteni
I will decorate
fogod díszíteni
you will decorate
fogja díszíteni
he/she will decorate
fogjuk díszíteni
we will decorate
fogjátok díszíteni
you all will decorate
fogják díszíteni
they will decorate
Subjunctive present definite tense
díszítsem
(if/so that) I decorate
díszítsd
(if/so that) you decorate
díszítse
(if/so that) he/she decorate
díszítsük
(if/so that) we decorate
díszítsétek
(if/so that) you all decorate
díszítsék
(if/so that) they decorate
Subjunctive present indefinite tense
díszítsek
(if/so that) I decorate
díszíts
(if/so that) you decorate
díszítsen
(if/so that) he/she decorate
díszítsünk
(if/so that) we decorate
díszítsetek
(if/so that) you all decorate
díszítsenek
(if/so that) they decorate
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
díszítenem
I to decorate
díszítened
you to decorate
díszítenie
he/she to decorate
díszítenünk
we to decorate
díszítenetek
you all to decorate
díszíteniük
they to decorate

Examples of díszít

Example in HungarianTranslation in English
A tag, aki a lakásokat csinálja, a hotel vendégkönyveivel akarja díszíteni az előteret.Guy converting the condos is using the old hotel guest books to decorate the lobby.
Az erődítménye falát szereti díszíteni velük.Likes to decorate his fortress with their heads.
Azt szeretnéd díszíteni?You want to decorate that one?
Bár nem sok kerül belőle kereskedelmi forgalomba, mert az indiaiak, ahogy az ókori görögök megfigyelték, mindennél jobban szeretik "díszíteni magukat."Although not much of it gets into circulation because the Indians, as the ancient Greeks observed, love above all "to decorate themselves".
Fel kell díszíteni az ablakokat.We're supposed to decorate the windows.
- Én díszítek.- I'll decorate.
Amíg díszítünk, és megjönnek a barátai, arra gondoltam, ha megtenné...So, while I decorate and his friends arrive, I was thinking, if you wouldn't mind...
Szerzünk műfenyőt. Vagy pálmafát díszítünk.We'll find a nice, fake silver one... or decorate a palm tree.
És van egy tempIom, amit emberi koponyák és csontok díszítenek.And there's this church decorated with, like, human skulls and bones.
- Ígéretet tettem, Anjunak hogy én díszítem fel az esküvői termet virágokkal.- I made a promise to Anju... that I'd decorate her wedding hall myself.
De lényegtelen, hogy díszíted ki...But no matter how you decorate it...
A pletykák szerint a feje Básztet bubasztiszi palotáját díszíti.Rumour has it his head still decorates Bastet's palace in Bubastis.
Ezen a lapos fennsíkon, amely mintegy 80 km széles, ...számtalan óriási geometriai minta és forma díszíti a tájat.There, at top an area plateau thats stretches for nearly 50 miles. Countless geometric patterns and figures decorates the landscape.
És a mágikus erejük annyira erős, hogy ha egy is díszíti az Alatürt, csoda fog történni!And their magical power is so strong that if one decorates Alatyr with them, a miracle will happen!
A házat persze az ízlésednek megfelelően díszítjük,... .. földi vagy Narn stílusban, ahogy tetszik.The house would be decorated entirely to your taste in Earth style or Narnish, if you prefer.
Kivéve a fejedre, amivel a póznát díszítjük majd.Except to use your head to decorate a pole.
Miért csak a Karácsony miatt díszítjük fel a Montecito-t?Why does the Montecito only decorate for Christmas?
Nem tudom, miért mi díszítjük az emeletet, de jól néz ki.Why you volunteered to decorate the floor I'll never know, but it looks great.
Talán legközelebbre fel is díszítjük a házat.Maybe we'll even decorate for the next one.
'Mind csodaszépen díszítik. A fülbevalói..''It decorates so well!
Akik már voltak a szárazföldön, olyan indiánokról beszélnek, akik kővel építenek és arannyal díszítik magukat.Those who have brought it from the mainland speak of Indians who build in stone and are decorated with gold.
Csak az esküvői fényeket díszítik.The wedding lights are being decorated.
Egy hegyek között fekvő városka főutcáját díszítik az ünnep napjaira.Way up in the mountains in a small little town, The Main Street was being decorated all up and down.
Ezen kívül találtam zúzott dekorkavicsot, tehetősek díszítik velük a csicsás kertjeiket.And on top of that, I found this clay pebble... the kind people use to decorate froufrou gardens.
Akkor a semmiért díszítettem fel az autóját.Oh, I decorated her car for nothing.
Amint épp díszítettem a helyetAs I decorated this place
Emberi bútorral díszítettem ki!I decorated with human furniture!
Megemlíthetnéd hogy saját kezemmel díszítettem ki a házat.You might mention I single-handedly decorated that house.
Én díszítettem fel és takarítottam ki.I decorated it and cleaned it.
Ami a ruháját a testéhez rögzítette az egy erősen díszített, aranyozott melltű.Also, her clothing was fastened across her chest with a very heavily decorated gilded brooch.
Az egyik közülük, azonban, a főpénztáros vallomása szerint egy szokatlan arany hárfákkal díszített zöld kendővel takarta el az arcát.One of them, however, is described by the paymaster as wearing... an unusual green handkerchief decorated with golden harps over his face.
Ez az egyik leggyűlöltebb dolgom, közvetlen a díszített farmer és tűfej mögött.It's one of my top three most hated things, right behind decorated denim and pinheads.
Ezen a fedélen egy nagyon gazdagon díszített képe látható, Pakal királynak.And that lid is, is very highly decorated with a picture of Lord Pakal.
Ezen a térképpel díszített abroszon, amit- amit épp most öntöttem le egy kis borral.Now, on this tablecloth, which is decorated with a map, is where everything [crew laughing] - Which I've just loused up with some wine.
Amíg valaki azon volt,hogy megmutassa a "dobozát", egy másikat épp díszítettek.While someone was about to show their box, another one was being decorated.
Ezért nem díszítetted fel a házat, mert apáddal karácsonyozol? Nem.Oh, is that why your house isn't decorated, 'cause you're gonna spend Christmas with your dad?
Ooh, mivel díszítetted fel?Ooh, what have you decorated it with?
És most, hogy a falaid a Stark fiúk testével díszítetted fel, minden ember Északon fel akar téged lógatni.And now that you've decorated your walls with the bodies of the Stark boys, every man in the North wants to see you hanged.
"Iván végrehajtotta Baba Jaga utasításait, és a briliánsokkal díszítette az Alatürt."Ivan carried out the orders of Baba-Yaga and decorated the Alatyr with diamonds.
A takarítókocsi... a fogóját kék és sárga rongyokkal díszítette.Your janitor's cart-- you decorated the handle with, uh, blue and yellow rags.
Az egyenruhámat, sok kitüntetés díszítette. de folt, csak egy volt rajta.My uniform is decorated with many medals but has only one stain.
Az enyémet kék szalag díszítette.Mine was decorated of a blue ribbon.
Ki díszítette fel ezt a helyet, a fogtündér?Who decorated this place, the tooth fairy?
Csak neked díszítettük fel.We're having it decorated just for you.
Még a karácsonyfát se díszítettük fel!We haven't even decorated the Christmas tree yet!
Az utcák sokemeletes házakból álltak, és a falakat festmények díszítették.Their streets were lined with multi-storey houses, decorated with elaborate wall paintings.
Csak a család miatt díszítették fel.His getting decorated only helps this family.
Ennek az 5000 éves átjárósírnak a falait titokzatos ábrákkal díszítették, ...melyek három összekapcsolódó spirálból állnak.The walls of this 5,000-year-old passage tomb are decorated with mysterious designs made up of three connected spirals.
Jabbar, úgy tudom, hogy a sarki hajót kalózhajónak díszítették fel Halloweenre.Hey, Jabbar, I hear the, uh, sailboat on the corner is decorated like a pirate ship for Halloween.
Lehet érezni, hogy ez nem csak egy használati épület volt, úgy díszítették hogy megdöbbentő legyen.You get the sense that it's not just a functional building, it's been decorated to be stunning.
Az apám vár, hogy idén én díszítsem fel a fát, és nem fogom kihagyni!My dad is waiting for me to decorate the tree this year, and I am not missing it.
Előbb díszítsd fel a házat, aztán húzz el.Okay, first, decorate my house, then move out. You'll see what I'm talking about on your wedding day when you step out onto the dance floor with your new bride and sweep her into your arms with everybody watching.
Nyugodtan díszítsd ki a helyet!Feel free to redecorate.
Vagy díszítsd ki a cipődet az új filckészlettel.Or decorate your sneakers with a Magic-brand marker.
Vagy, inkább, nem is tudom, mondjuk, díszítsd fel ezt! ?Or, like, I don't know, like decorate a little?
- És százszorszépekkel díszítse.And decorate it with some daisies.
Egy remek séf nem hagyja, hogy a vendég maga díszítse a sütijét.A great chef does not have the client decorate his own cupcakes.
Em, amikor Mona azt mondta, viselkedjünk természetesen nem hiszem hogy arra gondolt, díszítsük fel a házatok.I don't think she meant we had to decorate your house.
Nem úgy értettem, hogy díszítsük ki.I don't mean really redecorate it.
Építsünk guruló dobogókat, és díszítsük lobogókkal meg virágokkal! - jahúúúú!We can make floats and decorate them with streamers and flowers!
Monica hagyta, hogy díszítsétek a fáját?Monica's letting other people help decorate her tree?
A fiatalabb úr kérte, hogy úgy díszítsék fel a házat, mint egy palotát.It was senior sir's orderthat the house should be decorated like a palace.
Tessék, díszíts.Here, decorate.
Várj, szóval te áthívtál egy ilyen izmos pasit, csak, hogy fát díszítsen?Wait, so you invited a guy with abs like these over to decorate a tree?
Szerintem díszítsünk, könyveket keresgélni rosszabb.I think we should decorate, if we look for books, we may get lost.
De apám imádja a Halloween-t, szóval muszáj díszítenem.But my dad loves Halloween, so I have to decorate.
Virágokkal kell díszítened.You have to decorate it with flowers.
Ha a karácsonyi kívánságom vált valóra, akkor a Színesbőrű Emberek Nemzeti Szövetségének székházában tért magához, és az afrikaiak ünnepére kell díszítenie RuPaullal.Well, if my Christmas wish came true, he suddenly woke up at the NAACP headquarters and has to decorate for Kwanzaa with RuPaul.
Az ajtócsengő meg fog szólalni és még fel kell díszítenünk az almás vödröt is.The doorbell's gonna be ringing, and we still have to decorate the bobbing station.
De most fel kell díszítenünk a fát!But now we have a tree to decorate! - Oh!
Nos, van egy tornaterem, amit fel kell díszítenünk, szóval...Well, we have a gym to decorate, so...
El fogom veszíteni a karácsonyi díszítő versenyt.I'm gonna lose the Christmas decorating contest.
Hát, tudod Leo, loptál a díszítő testülettől. Ember.Well, you know, Leo, you were stealing from the decorating committee.
Hé, nézd, tudom, hogy töltött sok időt díszítő szobában , és az egész meg, hogy van... ez egy nagy dolog az Ön számára.Hey, look, I know you spent a lot of time decorating this room and the whole look of it is... it's a big deal to you.
Itt kell feliratkozni a díszítő versenyre?Is this where we sign up for the decorating contest?
Noha a díszítő bizottság felkért, hogy én készítsem... a végzős bálunk plakátjait.Though I was approached by the decorating committee to make the... signs for our senior prom.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

díszül
become decorated
feszít
tighten
készít
make
taszít
repel
veszít
lose

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

cigarettázik
smoke cigarette
cimborál
fraternize
csörög
rattle
devalvál
devaluate
dicsér
praise
dinsztel
stew
diszkriminál
discriminate
dorombol
purr
dörömböl
pounded
egerészik
mouse

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'decorate':

None found.
Learning languages?