Borít (to cover) conjugation

Hungarian
62 examples
This verb can also have the following meanings: to overturn, overturn

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
borítok
I cover
borítasz
you cover
borít
he/she to cover
borítunk
we cover
borítotok
you all cover
borítanak
they cover
Present definite tense
borítom
I cover
borítod
you cover
borítja
he/she covers
borítjuk
we cover
borítjátok
you all cover
borítják
they cover
Past indefinite tense
borítottam
I covered
borítottál
you covered
borított
he/she covered
borítottunk
we covered
borítottatok
you all covered
borítottak
they covered
Past definite tense
borítottam
I covered
borítottad
you covered
borította
he/she covered
borítottuk
we covered
borítottátok
you all covered
borították
they covered
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
borítanék
I would cover
borítanál
you would cover
borítana
he/she would cover
borítanánk
we would cover
borítanátok
you all would cover
borítanának
they would cover
Conditional present definite tense
borítanám
I would cover
borítanád
you would cover
borítaná
he/she would cover
borítanánk
we would cover
borítanátok
you all would cover
borítanák
they would cover
Conditional past indefinite tense
borítottam volna
I would have covered
borítottál volna
you would have covered
borított volna
he/she would have covered
borítottunk volna
we would have covered
borítottatok volna
you all would have covered
borítottak volna
they would have covered
Conditional past definite tense
borítottam volna
I would have covered
borítottad volna
you would have covered
borította volna
he/she would have covered
borítottuk volna
we would have covered
borítottátok volna
you all would have covered
borították volna
they would have covered
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok borítani
I will cover
fogsz borítani
you will cover
fog borítani
he/she will cover
fogunk borítani
we will cover
fogtok borítani
you all will cover
fognak borítani
they will cover
Future definite tense
fogom borítani
I will cover
fogod borítani
you will cover
fogja borítani
he/she will cover
fogjuk borítani
we will cover
fogjátok borítani
you all will cover
fogják borítani
they will cover
Subjunctive present definite tense
borítsam
(if/so that) I cover
borítsd
(if/so that) you cover
borítsa
(if/so that) he/she cover
borítsuk
(if/so that) we cover
borítsátok
(if/so that) you all cover
borítsák
(if/so that) they cover
Subjunctive present indefinite tense
borítsak
(if/so that) I cover
boríts
(if/so that) you cover
borítson
(if/so that) he/she cover
borítsunk
(if/so that) we cover
borítsatok
(if/so that) you all cover
borítsanak
(if/so that) they cover
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
borítanom
I to cover
borítanod
you to cover
borítania
he/she to cover
borítanunk
we to cover
borítanotok
you all to cover
borítaniuk
they to cover

Examples of borít

Example in HungarianTranslation in English
Az ötlet egy Stephen King könyvből jött, be fogom borítani a várost egy hatalmas kupolával.Taking an idea I got from a Stephen King book, I'm going to cover this town with a dome!
Be akarta borítani a földet matraccal, és "fektető"-nek keresztelni.He wanted to cover the floor with mattresses and call it "the boneyard."
Szép szőke kisgyermek, szalmaágyon fekszel, mégis te vagy a világ királya, csókokkal akarlak borítani."Beautiful blonde baby you lie in a straw bed yet you are king of the world." "I want to cover you with kisses."
Olyan tankönyv borítok vannak, amik szponzorált oktatási anyagokat ábrázolnak.There's schoolbook covers. There are sponsored educational materials.
- Lehetséges... és az sem kizárt, hogy egy nagy darab fickóval fogsz együtt csücsülni, akit sebek és tetoválások borítanak, és a csicskájának hív.Possibly and you'll probably end up sharing a cell with a great big bloke covered in scars and tattoos who'll call you his bitch.
Egész félvében te vagy az első srác, akit nem borítanak tetkók és piercingek. Nem vagyok őrült, oké?You're the first guy she's gone out with all semester that's not covered in tattoos and body piercings.
Jelenleg, ezen a nagy felületen dolgozunk, amelyet pozitív kéz-lenyomatok borítanak.We are currently working on this large panel that was covered with positive handprints.
Leveleiken csápok találhatók, melyeket a hajnali harmathoz hasonló cseppek borítanak.Their leaves are covered in tentacles tipped with droplets of what appears to be morning dew.
Látom magam fehér vizekben, amit illatos virágok borítanak.I see myself pouring down white waters covered with good smelling flowers.
Ha nem lehetek Leonardo, miért nem borítom be a testemet hajjal, és hívom magamat szilánknak, mi?I can't be leonardo, Why don't I just cover my body in hair And call myself splinter, huh?
Látom, milyen a tested. Hiába borítod be.I can see you got a hot body, even though you cover it up.
A ház nagy részét porfogó borítja.Most of the house is under dust covers.
A világ nagy részét víz borítja.Water covers most of the world's surface.
Amíg az óceán el nem borítja a hegyeketUntil the ocean covers every mountain high
Az a lábán egyensúlyozza a tojást és egy meleg bőrredővel borítja be.He balances the egg on his feet and covers it with a fold of warm skin.
Az egész testemet ez borítja.It covers my whole body.
Frank, egy kis városnézést szeretnénk, mielőtt szőrmébe borítjuk a helyet.We want to get some sightseeing in before we cover this town in fur.
Ha a folypátsavat elég magnéziummal borítjuk be, nem marja tovább a csontokat.If we cover the hydrofluoric acid in enough magnesium, it will stop attacking the bones.
Ha most vérrel borítjuk be, nem lesz tiszta az utunk.If we have to shed blood now, then the road to our great mission will be covered in blood.
"A burkolatot szubtéri adóvevők borítják." "Ha az egyiket rá tudnám kötni a kommunikátorunkra.." "..talán kapcsolatba léphetnénk az Enterprise-zal."The hull's covered with subspace transceivers, lf l can link one of them to our communicators, we might be able to contact Enterprise.
"Az arcodat hajtincsek borítják."Your face covered with tresses.
'Az esőerdők a Föld felszínének nem egészen 7%-át borítjákThe tropical forests all around the Earth cover less, than seven percent of the land surface.
- A testüket fekélyek borítják.- their bodies are covered in ulcers
- Ragyák borítják arcát...- Oh She's covered in warts...
A kis belső udvart és a falakat gazdagon színezett kőlappal borítottam be.I covered the patio and the walls with this richly-hued flagstone.
"A börtön bejáratához egy mohával borított ajtó vezet""The entrance to the dungeon is a moss covered door.
"Egy lekvárral borított ember odajön hozzám, és énekel,""A man comes up to me covered in jam and he sings,"
"förtelmes, undorító szagot árasztó" "mohával borított ogréval találod magad szembe.""face-to-face with a hideous, foul-smelling, moss-covered ogre."
- Benzollal borított sérülteket hoztak.- What happened? - They came covered in benzene.
- Ez egy fekete sárkány, körülötte lávával borított fák... - Szép.This black dragon, with trees covered in lava.
Joy-ra szemetet borítottunk azon a kazin.We covered Joy in garbage on her audition tape.
- Keféltél már olyan csajjal, akit tetoválások borítottak?Have you ever hooked up with someone covered in tattoos? No.
A bolygó minden sarkából érkező árusok 66 hold földet borítottak be Párizsban találmányaikkal és áruikkal.Thousands of exhibitors from around the planet covered 66 acres of Paris with their inventions and goods.
A nyílt füves síkságokon, melyek egyre nagyobb területet borítottak a Földön, sok más emlősóriás is megjelent.On the open grasslands that increasingly covered the Earth, many other giant mammals emerged.
A töltény szerves plasztik, amit DNS plazmával borítottak.Bullet's an organic plastic covered in plasma DNA.
Annyira emlékszem, hogy lefeküdtem múlt éjjel, és iszonyú rémálmaim voltak, mikor meg reggel felkeltem, zúzódások borítottak.All I remember is that I went to bed last night, and I had horrible nightmares, and when I got up this morning, I was covered in bruises.
"A kalapját arannyal és ékszerrel borította."His hat was covered with gold and jewels.
"Reszkető combjait fehér szatén borította, amely úgy terült el keblein, miint egy második bőr.""Her quivering thigh was covered in white satin, which stretched over her voluminous breasts like a second skin."
- az embereket is szőr borította.- humans were covered with fur.
1980-ban a nyáritengerijég 25 százaléka borította az óceánt mintmost.In 1980 the summer sea ice covered 25 percent more ocean than it does now.
1987-re, London-t fehér takaró borította.And by 1987, London was covered in a white blanket.
- Kijött a tűzből! Lángok borították, és egyenesen ideügetett!He came out of the fire, covered with flames and galloped straight here.
35.000 évvel ezelőtt, Európát gleccserek borították.35,000 years ago, Europe was covered by glaciers.
A falai valaha fehéren ragyogtak, és falfestmények borították.Its walls were once brilliant white and covered with painted figures.
A férjet karmolások borították.He was covered in scratches.
A ingatlan mogul nappaliját antikapitalista falfirkák és erőszakos üzenetek borították. Ezek arra engednek következtetni, hogy az elkövetők vállalatellenes radikálisok.The real estate mogul's living room was covered in anti-capitalist graffiti and violent class warfare slogans, fueling speculation that the perpetrators are anti-corporate radicals.
Csak borítsd be olyasmikkel, akiket az emberek szeretnek.Just cover the outside of the chicken with little things people like.
Az a probléma, hogy a klub 10,000 négyzetméter, és nekünk az kell, hogy az egész társalgót szőnyeg borítsa.Ze problem is ze club is 10,000 square feet, and what we need to do is cover ze entire lounge area with ze rugs.
Jól van, megszabadulok a saroktól, de azt akarom, hogy az egész falat Zeppelin borítsa.Fine, I'll get rid of the pit, but I want that entire wall covered in Zeppelin.
Vagy ez a fekete köpenyes Coffin Joe, aki azért jött, hogy szégyenbe borítsa életünket?Or is it the black cloak of this Coffin Joe, who came to cover our lives in disgrace?
Barney, túl öregek vagyunk hozzá, hogy vécépapírral borítsuk be azt a helyet, csak mert nem engednek téged többé ott játszani.Barney, we are too old to cover a place in toilet paper just because they won't let you play laser tag.
Azt akarom, hogy az egész testemet buborékok borítsák.I want to cover everything up on my body with bubbles.
Hozzanak takarókat és borítsák a katonákra.Get some blankets and cover those soldiers.
Építsenek egy másik medencét oda... hogy a víz úgy hulljon alá mint egy vízesés... és borítsák a falakat arany lapokkal.Build another pool up there... and have it spill into the pool below as a waterfall... and cover the walls with golden tiles.
Jézus nevében megáldunk mindenkit, akik e héten ezekben a székekben fognak ülni. És Urunk, kérjük, boríts be minket Jézus vérével.Yeah, yeah in the name of Jesus, we just speak over every person that is sitting in these chairs this week and Lord, we just ask to be covered with the blood of Jesus...
"Télen borítson hó mindeneket"Let snow cover all in the winter season
Érintsen meg, borítson be mindent a sperma...As soon as she touches me, I'm covered with sperm...
A labor kimutatta, hogy a ruhádat borító folyadék vizelet volt.The lab results on your clothes revealed... that the fluid covering your body was urine.
A sors ironikus fordulata, hogy egy tiltakozó cipőárus majdnem bekövetkezett halála kellett hozzá, hogy leálljon a Haguar gyárépítkezése, mivel rájöttek, hogy a testét borító rovarcsípéseket a ritka és mérges afrikai fullánkosbogár okozta.And in an ironic twist of fate, it took the near death of plant protester/women's shoe salesman, Al Bundy to halt the construction of the proposed Haguar plant when it was determined that the bites covering his body were caused by the rare and poisonous African Ping Beetle.
A száraz völgyek felé csúszó gleccsereket az Antarktisz közepét borító jégsapka táplálja.Glaciers flow down these dry valleys, fed by the ice cap covering the continent's centre.
Az áldozat testét borító ezüst anyag kétségkívül festék volt, de nem akármilyen festék.The silver covering our victim's body was indeed paint. But not just any paint.
Istent nem csapják be a menedékeint vagy a testünket borító szőnyegek.God isn't fooled by our shelters Or by the rags covering our bodies.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bódít
daze
boroz
do
borul
cloud
bővít
broaden
gurít
roll
kerít
fence in
pirít
burn
sűrít
concentrate
terít
set
térít
turn
virít
bloom

Similar but longer

bátorít
encourage

Random

asszociál
associate
berreg
whirring
berzenkedik
bristle at
birtokol
have
boldogul
prosper
bólint
nod
bombardíroz
bombard
bordáz
rib
borogat
foment
csapol
draw

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'cover':

None found.
Learning languages?