Bizonyít (to prove) conjugation

Hungarian
148 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
bizonyítok
I prove
bizonyítasz
you prove
bizonyít
he/she to prove
bizonyítunk
we prove
bizonyítotok
you all prove
bizonyítanak
they prove
Present definite tense
bizonyítom
I prove
bizonyítod
you prove
bizonyítja
he/she proves
bizonyítjuk
we prove
bizonyítjátok
you all prove
bizonyítják
they prove
Past indefinite tense
bizonyítottam
I proved
bizonyítottál
you proved
bizonyított
he/she proved
bizonyítottunk
we proved
bizonyítottatok
you all proved
bizonyítottak
they proved
Past definite tense
bizonyítottam
I proved
bizonyítottad
you proved
bizonyította
he/she proved
bizonyítottuk
we proved
bizonyítottátok
you all proved
bizonyították
they proved
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
bizonyítanék
I would prove
bizonyítanál
you would prove
bizonyítana
he/she would prove
bizonyítanánk
we would prove
bizonyítanátok
you all would prove
bizonyítanának
they would prove
Conditional present definite tense
bizonyítanám
I would prove
bizonyítanád
you would prove
bizonyítaná
he/she would prove
bizonyítanánk
we would prove
bizonyítanátok
you all would prove
bizonyítanák
they would prove
Conditional past indefinite tense
bizonyítottam volna
I would have proved
bizonyítottál volna
you would have proved
bizonyított volna
he/she would have proved
bizonyítottunk volna
we would have proved
bizonyítottatok volna
you all would have proved
bizonyítottak volna
they would have proved
Conditional past definite tense
bizonyítottam volna
I would have proved
bizonyítottad volna
you would have proved
bizonyította volna
he/she would have proved
bizonyítottuk volna
we would have proved
bizonyítottátok volna
you all would have proved
bizonyították volna
they would have proved
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok bizonyítani
I will prove
fogsz bizonyítani
you will prove
fog bizonyítani
he/she will prove
fogunk bizonyítani
we will prove
fogtok bizonyítani
you all will prove
fognak bizonyítani
they will prove
Future definite tense
fogom bizonyítani
I will prove
fogod bizonyítani
you will prove
fogja bizonyítani
he/she will prove
fogjuk bizonyítani
we will prove
fogjátok bizonyítani
you all will prove
fogják bizonyítani
they will prove
Subjunctive present definite tense
bizonyítsam
(if/so that) I prove
bizonyítsd
(if/so that) you prove
bizonyítsa
(if/so that) he/she prove
bizonyítsuk
(if/so that) we prove
bizonyítsátok
(if/so that) you all prove
bizonyítsák
(if/so that) they prove
Subjunctive present indefinite tense
bizonyítsak
(if/so that) I prove
bizonyíts
(if/so that) you prove
bizonyítson
(if/so that) he/she prove
bizonyítsunk
(if/so that) we prove
bizonyítsatok
(if/so that) you all prove
bizonyítsanak
(if/so that) they prove
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
bizonyítanom
I to prove
bizonyítanod
you to prove
bizonyítania
he/she to prove
bizonyítanunk
we to prove
bizonyítanotok
you all to prove
bizonyítaniuk
they to prove

Examples of bizonyít

Example in HungarianTranslation in English
"Ha egy szabad ember gyilkossággal vádol egy másikat, de igazát bizonyítani nem tudja halált érdemel"'If a free man ... accuses another of murder, and fails to prove ... the accuser shall be put to death.'
"Mit akart a fia bizonyítani?"what was your son tryIng to prove?
- Amit be is bizonyítok!It's a good story. One I am going to prove.
Anibal azt mondta, hogy ha bizonyítok...Anibal said if I prove myself...
- És mit bizonyítasz ezzel?What's that supposed to prove?
Azt mondtad, ha visszafogadlak, bizonyítasz.You said if I took you back, you'd prove yourself.
Ders, elmegyünk arra az ostoba, hülye, borzalmasan hangzó úszós dologra, és kiállsz majd Torpey ellen, és azt fogod mondani, hogy "Mostmár nem a középiskolában vagyunk.", és bizonyítasz neki, hogy te vagy a kibaszott nagy kutya az összes közül, rajtam kívül.Ders, we are going to that dumb, stupid, horrible-sounding swim thing, and you are gonna go up to torpey, and you're gonna say, "we're not in high school anymore," and you're gonna prove to him that you are the freaking top dog of them all, besides me.
Felállhatsz a tanúk padjára, és világgá kürtölheted a titkaimat, vagy azt teheted, amire valójában vágysz és egy perben bizonyítasz ellenem.You can get up on the stand and trumpet my secrets to the world, or you can do what you really want to do, prove yourself in a case against me.
- Mégis mit bizonyít ez?- What is this supposed to prove?
A kriptozoológia a következtetésből indul ki, és abból visszafelé bizonyít.Cryptozoologists begin with a conclusion and then work backwards to prove it.
Az adathozzáférési csoport alelnöke, melyet az új iroda is bizonyít.VP of data access and a whole new office to prove it.
Csak annyit kell tennünk, hogy bizonyítunk.And all we have to do to prove it is to get shot at.
Csak egy módon menthetjük meg ezt a részleget, éspedig úgy, hogy élesben bizonyítunk.And there's only one way we can save this department, and that's prove ourselves, in the field.
Gondolom, az sem kis mutatvány, ha a hadseregben bizonyítunk, Mr. Weston.I suppose it's no small feat to prove oneself in the armed forces, Mr Weston.
Nem akarok hozzányúlni apa pénzéhez amíg nem bizonyítotok semmit.I do not wanna dip into Daddy's funds until you've all proven yourself a bit.
- Azok a fotók semmit sem bizonyítanak.Those photos prove nothing.
- Nem tudjuk, mit bizonyítanak.We don't know what they prove.
- És mit bizonyítanak ezzel?What do you think you're going to prove?
-Ezek nem bizonyítanak be semmit!These people aren't going to prove anything.
A gyógyszeres dobozon található ujjlenyomatai mást bizonyítanak.Her fingerprints on this prescription bottle prove otherwise.
- ...és be is bizonyítom.... And I'll prove it.
- Beszéljen róla, és bizonyítom, hogy ember.Tell me, and prove you're human.
- Mágiával bizonyítom a szerelmemet.- l can prove my love with magic.
- Igen. De te nem vagy ennek a zászlóaljnak az embere, míg be nem bizonyítod.And you're not a man in this battalion until you prove that to us.
A szememben, te bűnös vagy amíg be nem bizonyítod az ellenkezőjét.In my eyes, you're guilty until proven innocent.
Addig nem, amíg nem bizonyítod be, hogy valóban Brian Cruikshank vagy.Not until you prove to me that you're really Brian Cruikshank.
Addig, amíg be nem bizonyítod, hogy be tudod tartani a szabályokat.For as long as it takes for you to prove that you can follow the rules.
Akkor miért bizonyítod be folyton, hogy igazam van?Then why do you always prove that I was right?
"...és láttam a Földet lebegni az űrben,..." "...és mindez Mr. Saxon igazát bizonyítja."'I saw the Earth suspended in space, 'and it all just proves Mr Saxon right.
"Ide nézzen! Imádok a figyelem közép- pontjában lenne és ez a szín is bizonyítja."I'm the center of attention, and this primary color proves it."
- Akkor is, ha sohasem bizonyítjuk?- Even if it can never be proven? - Never?
- De hogy bizonyítjuk be?- But can we prove that?
- De hogy bizonyítjuk rá?Only how do we prove it?
- Hogy bizonyítjuk be?- How do we prove it?
A tárcátok és a telefonotok nálam lesz, amíg nem bizonyítjátok, hogy betartjátok a szabályokat.Your wallets and cell phones will be in my care until you've proven to me that you can follow the rules.
Biztosítani fogjuk, hogy nem esik bántódásotok, amíg be nem bizonyítjátok az ártatlanságotokat!You can prove your innocence as much as you want to during the formal inquiry!
Nem vagyok bűnös, míg be nem bizonyítjátok.I'm innocent until proven guilty.
"A Tauron hadsereg sikeres műveletei bizonyítják{pos(192,230)}"the successful Tauron army operation proves
"Talán nem ezt bizonyítják Logan horzsolásai és törött bordái?"Didn't Logan have the bruises and broken ribs to prove it?
- A vércsoportok bizonyítják.Well, the blood type proves it.
- Amíg nem bizonyítják a bűnösséget.- Till proven guilty.
- Cáfolhatatlan bizonyítékok kellenek, vagyis dokumentumok és tanúvallomások, melyek nem csupán Donn bűnösségét, hanem azt is bizonyítják, hogy ön nem felelős a helytelen viselkedéséért.You will need indisputable evidence, meaning physical documentation and testimonies that not only prove Donn's guilt but that you are not responsible for his indiscretions.
"Úgy határoztam, hogy nem akarom az arcomat otthon mutatni," "amíg nem bizonyítottam, addig kezdenem kellett vmit magammal."I had decided I wasn't gonna show my face at home till I proved I could make something of myself.
- De. És ezt be is bizonyítottam.Matter of fact, I am and I think I proved that.
- Újra és újra bizonyítottam neked.I've proved myself over and over.
- Már bizonyítottál.- You proved a point.
Amit ma bizonyítottál, az hogy önző és megbízhatatlan vagy.What you proved is that you're insecure and selfish.
Ezzel most igazán bizonyítottál magadnak, S.Patrick! You really proved yourself with this one, S.
Hát akkor semmit sem bizonyítottál.Well, then you've proved nothing either way.
"Új és bizonyított." Ezt már olvastam."New and improved. " I read this already. You got any of that new Mentadent?
- Amíg a bűnösségük nem bizonyított.-Until proved guilty.
- Daisy, ez tudományosan bizonyított.- Daisy, it's all been scientifically proved.
- Semmit sem bizonyított!- She never proved a thing!
Annak ellenére, amit most bizonyítottunk, nem ellene veszít, hanem ellenem.Despite what we just proved, you're not losing to him, you're losing to me.
Mi már bizonyítottunk.We all just proved ourselves.
Elég legyen, bizonyítottatok.Enough is enough, you've proved your point.
- Igen, de semmit nem bizonyítottak.- Aye, nothing was proved, yeah.
- Nem bizonyítottak be semmit.They never proved a thing!
A szövetségi ügyészek nem bizonyítottak semmit az ügyfelemre.Federal prosecutors proved nothing against my client.
Az idegenek elleni vádak nem bizonyítottak.The charges have not been proved against the strangers.
(Wilhelmina) Betty, bizonyítottad, hogy megvan benned a ritka képesség.- Betty, you've proved you have rare potential.
- Te pedig bizonyítottad a hatékonyságodat, szóval...- And you proved effective, so...
"A tegnap este csak ezt bizonyította. Majd beszélünk.""Last night only proved it.
'Miután bizonyítottuk, hogy a mi autóink biztonságosabbak, mint a sportos ferdehátúak, 'folytattuk az utazásunkat és nemsokára elértünk egy különleges helyre.''Having proved, as a team, that our cars are safer than hot hatches, 'we continued onwards and soon, we were in a very special place. '
- Ezt már bizonyítottuk az imámnál.We already proved that with the Imam.
Archer és én most bizonyítottuk be.Archer and I just proved it.
Ki letettek választva, mert első vonalban nyomultatok és bizonyítottátok, hogy bátrabbak vagytok, mint azok körülöttetek.Picked out cos you pushed to the front and proved you were braver men than those around you
Mindegy. Épp most bizonyítottátok az igazamat.Anyway... you guys just proved my point, okay
Nemcsak analfabéta trógernek néztek ki... hanem be is bizonyítottátok, hogy nagyobb bolondok... vagytok, mint amilyennek kinéztek.While you do certainly look like illiterate bums you proved to be greater fools when you thought I'd agree to this match.
Ti bizonyítottátok be, hogy a PT hajók érnek valamit ebben a háborúban.You men have proved that PT boats have some value in this war.
- De sose bizonyították.They never proved anything.
- Miért? A vizsgálatok bizonyították, hogy tífuszhordozó.The tests proved she was a carrier for typhoid.
- Nem bizonyították a drogcsempészést.- They never proved the drugs were his.
- Sosem bizonyították.That was never proved.
Inkább egyedül bizonyítanék.I would prove myself alone.
Ha az az irat előkerülne, ugye tudja mit bizonyítana?If this Certificate ever appears, you know what it would prove.
Azzal azt bizonyítanám, hogy rossz gyermeke vagyok.It would prove that I'm a bad son.
Ami bizonyítaná, hogy Bastoche megszökött.That would prove Bastoche had escaped.
Ami mindössze azt bizonyítaná, hogy Kevin Duncan ütötte meg Dylant, nem azt, hogy meggyilkolta.Which would prove only that Kevin Duncan struck Dylan, not that he killed him.
Ha megfelelően ellenőrizné a feljegyzéseit, akkor bizonyítanák a z ártatlanságomat.If you had checked properly, your own records would prove me innocent.
"Ezért csinálom a fotókat, hogy bizonyítsam az embereknek."That's why I take the pictures to prove the story I tell people.
"Hogy bizonyítsam, csak te kellesz"# To prove it's you alone I care for
"Hogy bizonyítsam, hogy én öltem meg őket"To prove I killed them,
"Hogy bizonyítsam, itt van egy vérrel áztatott darab az ingéből."To prove this, here is a blood-stained piece of his shirt.
* Itt egy gyűrű hogy bizonyítsam nem csak bohóckodom ** Here's a ring to prove that I'm no joker *
! Komolyan kiállsz elénk és énekelni fogsz, hogy bizonyítsd a szerelmed Marley-nak?Are you really standing up in front of everyone and singing to prove your love for Marley?
" Akkor bizonyítsd be. ""Then prove it to me."
- Akkor bizonyítsd be! Rendben?- Then prove it, alright?
- Akkor bizonyítsd be!- Then I guess you'll just have to prove it.
"mert azt kívánom, hogy egyedül az bizonyítsa..."because I wish them the only thing that can prove today...
- Akkor bizonyítsa azzal, hogy eltűnik az életéből.- Then prove it by disappearing from her life.
- De hogy bizonyítsa be?But how to prove it?
- Ezt bizonyítsa be nekem.You're gonna have to prove that to me.
"Hogy az emberi ígéret teljesítésén dolgozzunk, és bizonyítsuk, hogy az önmeghatározás az emberi nem jelszava.""To do what we can to fulfill humanity's promise and to prove that self-determination is the watchword of all mankind."
'Hogy bizonyítsuk a producereknek, miért ócskák a ferdehátúak, megkértük Stig-et, 'hogy egy Ford Escort XR3i-vel menjen át az autómosón.''To then prove, again, to the producers why hot hatchbacks were so poor, we asked The Stig 'to take a Ford Escort XR3i through the same car wash. '
- Akkor bizonyítsuk be!- So let's prove it.
- Akkor bizonyítsuk be.Then let's prove it.
- Mutasd meg a billogot, és... - Mutassátok a billogot vagy a jeleteket, hogy bizonyítsátok, szökött rabszolgák, és nem a köztársaság barátai vagytok!Show brand or mark, to prove you stand former slave and no friend of the Republic!
Az Ellenállás befogad titeket. De előbb bizonyítsátok, hogy bízhatunk bennetek!The resistance might be able to use you but you'll have to prove we can trust you.
Csak haladjatok tovább hitetek szerint, és bizonyítsátok, hogy az én bizalmam sem volt hiábavaló!'Just go forward in all your beliefs 'and prove to me that I am not mistaken in mine.'
- Amit állítanak, azt bizonyítsák be!- I argue only what I can prove.
- Nos, nincs módjuk, hogy mindezt bizonyítsák.- Well, there's no way you could prove it.
A középkorban a lovagok megküzdöttek egymással, hogy bizonyítsák, méltóak egy nemesasszony szerelmére.In the middle ages, a knight would undergo challenges to prove himself worthy of a noblewoman's love.
- Engedje meg, hogy bizonyítsak!Then allow me to prove myself.
- Hogy bizonyítsak még neked?What do I got to do to prove myself to you?
- Igen, hogy bizonyítsak.Yeah,to prove myself.
- Mit bizonyítsak?–You prove that? –Prove what?
- de hadd bizonyítsak...- but I can prove to you...
- Akkor bizonyíts, Claire!- Then prove it, Claire!
- Akkor ránts kardot, és bizonyíts szavaid.Well, then draw your sword and prove your words.
- Igen, de azt hiszem, csak azért van Alex régi ruhájában, hogy nekem bizonyíts a hisztim után.Yes, I do, but I hardly think that putting her in one of Alex's hand-me-downs proves anything after I pitched a fit.
- Nem kell, hogy bizonyíts magadnak, tudod.- You don't need to prove yourself to me, you know.
- Rengeteg energiát fektettem ebbe, és te képes vagy felrúgni az egészet, csak hogy bizonyíts valamit olyan embereknek, akiket alig ismerünk, és még csak nem is kedvelünk!You know, I put a lot of time and energy into my thing, but you just shut it all down to prove something to people that we barely know and don't even like!
- Azt akarom, hogy maga bizonyítson.I want you to prove something to me.
A kapitány lehetőséget adott önnek, hogy bizonyítson.I know he gave you a chance to prove yourself.
A lényeg az, mielőtt csak úgy kivégeznénk, adjunki neki egy lehetőséget, hogy bizonyítson, a mi oldalunkon áll - hogy ő még mindig közülünk való ?The point is, before we just run in there and execute her, shouldn't we give her the chance to prove she's on our side -- that she's still one of us?
Az ok, hogy megcsináltuk a "Rattle And Hum"- ot, az az volt, hogy bizonyítsunk valamit magunknak, és a közönségünknek.The reason for making Rattle And Hum was actually to prove something to ourselves and to our audience.
Csak azt, hogy valaki nem akarja, hogy mi bizonyítsunk.Except that somebody didn't want us to prove anything.
Gyújtogatás esetén magunk is gyújtogatnánk, hogy bizonyítsunk egy teóriát. De most az utasteret modelláljuk.I mean, if this was an arson case, we'd burn down an empty house to prove our theory, right?
A vélemények változnak. Nyertesek, bizonyítsatok.Winners, prove me right.
Itt az ideje, hogy bizonyítsatok magatoknak, megváltoztassátok az életeteket, és igazi harcossá válljatok!It's time to prove yourself, change your life, and become a true warrior.
Mind a négyeteknek megadjuk az esélyt, hogy bizonyítsatok.We are going to give all four of you the chance to prove yourselves.
( SZARHÁZI ) Néhányan keményen dolgoznának, hogy bizonyítsanak ebben a helyzetben, de nem Chaz.Some people might have worked hard to prove themselves in that situation, but not Chaz.
Az ilyen küldetések lehetőséget adnak az ügynököknek, hogy bizonyítsanak.Missions like this give an agent an opportunity to prove themselves.
- Azt, hogy bizonyítanom kell, hogy nem az a barom vagyok, aki saját szakállára intézkedett az apjával.It means I got to prove to her I'm not the same jackass that took the law into my own hands with her father.
- Be kell bizonyítanod? - Mit kéne bizonyítanom?Want to prove something.
- Be kellett bizonyítanom, hogy nincs igaza--- I had to prove her wrong. - Right.
- Igen, már csak be kell bizonyítanom.- Yeah. Now I just have to prove it.
- Ash, nem kell bizonyítanod semmit se.- Ash, you don't have to prove anything.
- Be kell bizonyítanod nekem.You're gonna have to prove it to me.
- De másoknak is be kell bizonyítanod.- But you have to prove it to the public.
- Neked semmit nem kell bizonyítanod, rendben?- You've got nothing more to prove, all right?
- Azt hiszem, bizonyítania kellett.Oh, I suppose he had a lot to prove.
- Azt hittem, nincs mit bizonyítania.I thought you had nothing to prove.
- Be kell bizonyítania, hogy nálam vannak.-You have to prove l've got those cards.
* Bizony, nem kell neked bizonyítanunk. *♪ no, we don't need to prove it to you ♪
* Mert nem kell neked bizonyítanunk. *♪ 'cause we don't need to prove it to you ♪
- A hadsereg még mindig nem döntötte el, melyik tervet támogatja, de mielőtt megteszik, bizonyítanunk kell, hogy a mi modellünk mennyi időt fog megspórolni nekik.The army still hasn't decided which design they're gonna back yet. Before they do, we need to prove how much time our model is gonna save them.
- Akkor máshogy kell bizonyítanunk.All right well, we'll have to prove it another way.
Bárcsak azt mondhatnám, hogy rátermettek vagytok a Harrodsra, de ezt be kell bizonyítanotok.I wish I could say that you're all capable of Harrod's caliber, but you're going to have to prove it.
De be kell bizonyítanotok, hogy méltók is vagytok erre a bizalomra.But you have to prove that you are worthy of such trust.
Ha azt mondod megváltoztatok, Akkor azt bizonyítanotok kell.If that affects a change in attitude, you'll have to prove it.
Nektek még sokat kell bizonyítanotok, hogy közénk kerülhessetek.Your race has much to prove before we may interact on that level.
A cégek továbbjuthatnak a "Mindenki szíve" versenyében, azáltal, hogy bizonyítaniuk kell a vezető szerepet ... - a globális forradalomban.For companies to qualify for the All Heart symbol they need to prove that the are a leader in the global revolution.
A hűtlenséget máshogy kell bizonyítaniuk.You'll have to prove infidelity some other way.
A nőknek bizonyítaniuk kell, hogy elég erősek ehhez a munkához, Lynn.Women have to prove that they're tough enough for this job, Lynn.
A mi birtokunkban vannak bizonyító okiratok Siegfried sírhelyét illetően.We are in possession of items proving Siegfried's tomb existence.
Az ügyészség nem jól végezte a bizonyító munkáját.The D.A. didn't do a good job of proving it.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bizonyul
prove to be

Similar but longer

bebizonyít
prove

Random

ad
give
annektál
annex
bánik
treat someone
beöltözik
put on surgical gowns and gloves as a preparation for a surgery
beszámol
report
bízik
trust
bizonyul
prove to be
bolondít
fool
bombardíroz
bombard
bővül
broaden

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'prove':

None found.
Learning languages?