Beszél (to speak) conjugation

Hungarian
149 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
beszélek
I speak
beszélsz
you speak
beszél
he/she to speak
beszélünk
we speak
beszéltek
you all speak
beszélnek
they speak
Present definite tense
beszélem
I speak
beszéled
you speak
beszéli
he/she speaks
beszéljük
we speak
beszélitek
you all speak
beszélik
they speak
Past indefinite tense
beszéltem
I spoke
beszéltél
you spoke
beszélt
he/she spoke
beszéltünk
we spoke
beszéltetek
you all spoke
beszéltek
they spoke
Past definite tense
beszéltem
I spoke
beszélted
you spoke
beszélte
he/she spoke
beszéltük
we spoke
beszéltétek
you all spoke
beszélték
they spoke
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
beszélnék
I would speak
beszélnél
you would speak
beszélne
he/she would speak
beszélnénk
we would speak
beszélnétek
you all would speak
beszélnének
they would speak
Conditional present definite tense
beszélném
I would speak
beszélnéd
you would speak
beszélné
he/she would speak
beszélnénk
we would speak
beszélnétek
you all would speak
beszélnék
they would speak
Conditional past indefinite tense
beszéltem volna
I would have spoken
beszéltél volna
you would have spoken
beszélt volna
he/she would have spoken
beszéltünk volna
we would have spoken
beszéltetek volna
you all would have spoken
beszéltek volna
they would have spoken
Conditional past definite tense
beszéltem volna
I would have spoken
beszélted volna
you would have spoken
beszélte volna
he/she would have spoken
beszéltük volna
we would have spoken
beszéltétek volna
you all would have spoken
beszélték volna
they would have spoken
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok beszélni
I will speak
fogsz beszélni
you will speak
fog beszélni
he/she will speak
fogunk beszélni
we will speak
fogtok beszélni
you all will speak
fognak beszélni
they will speak
Future definite tense
fogom beszélni
I will speak
fogod beszélni
you will speak
fogja beszélni
he/she will speak
fogjuk beszélni
we will speak
fogjátok beszélni
you all will speak
fogják beszélni
they will speak
Subjunctive present definite tense
beszéljem
(if/so that) I speak
beszéld
(if/so that) you speak
beszélje
(if/so that) he/she speak
beszéljük
(if/so that) we speak
beszéljétek
(if/so that) you all speak
beszéljék
(if/so that) they speak
Subjunctive present indefinite tense
beszéljek
(if/so that) I speak
beszélj
(if/so that) you speak
beszéljen
(if/so that) he/she speak
beszéljünk
(if/so that) we speak
beszéljetek
(if/so that) you all speak
beszéljenek
(if/so that) they speak
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
beszélnem
I to speak
beszélned
you to speak
beszélnie
he/she to speak
beszélnünk
we to speak
beszélnetek
you all to speak
beszélniük
they to speak

Examples of beszél

Example in HungarianTranslation in English
""Az angolok helyesen beszélni?""# Why can't the English learn to speak?
""Miért nem tanítjuk meg gyermekeinket szépen beszélni angolul?# Why can't the English teach their children how to speak? #
""Miért nem tanítjuk meg gyermekeinket szépen beszélni?# Why can't the English teach their children how to speak?
"Az alkonyat múló fényében," "leszálló sötétségben" "beszélni csak"Extinguish the twilight, eclipse the dark I only wish to speak to the pitch in the black.
! Nem beszélek képtelenségeket, apa!I am not speaking nonsense!
" Mindenképpen beszélek veled holnap,"I would actually speak to you the next day,
" Én ... mint férfi beszélek, aki szereti Yoon Gae Hwa-t"."I'm... speaking as a man who loves Yoon Gae Hwa."
"A Birodalom nevében beszélek."I speak for the Empire.
! Tudod milyen nehéz mindig figyelni hogyan cselekszel és beszélsz az unokád előtt?Do you know how hard to always watch how you act and speak in front of your grandchild?
"Ha beszélsz, elhalgattatlak."If you speak, I will silence you.
"Igen, de félek, kínpadon beszélsz, Hol kín miatt akármit vallanak.""l fear you speak upon the rack... where men enforced do speak anything."
"Mikor beszélsz fiam, csak az igazat mondd. Ne hallgass el semmit."Son, speak out in public if it's the truth you speak"
"Az ilyen embereket igazán nem nélkülözhetjük. " - Mondta, és megígérte, hogy még aznap beszél a barátjával erről az ügyről."We need such actors", she said, and she promised to speak to her friend.
- Mr. Popjoy beszél portugálul.Mr Popjoy is about to speak Portuguese.
- Nem. Néhány férfi hasznosnak találta, ha beszél a lelkésszel.Some of the men find it helpful to speak with the chaplain.
! Az az erő most kezd járkálni, mialatt mi itt beszélünk.That power is starting to walk around free as we speak.
! Valószínűleg épp sütik a kis kebabját, míg beszélünk.She's probably having her shish kabobbed as we speak.
"Mivel tudjuk, hogy a közös jövő számunkra elképzelhetetlen, hát könnyed hangnemben beszélünk a jövőről, mint merőben közömbös témáról."We know that a future together is unthinkable... so we speak of the future... in a casual manner... without any involvement, detached.
"Kegyelmes uram"-nak szólítjátok, minden más nemest pedig "milord"-nak, és amikor a gróffal beszéltek, szót kell ejtenetek a vadászatról.You address him as "your grace," all other nobles as "milord," and when you speak to the count, you should speak of hunting.
"Milyen nyelvet beszéltek otthon?""What language do you speak at home?"
"Mindenki beszél angolul, de, hogy beszéltek otthon?""Everybody speak English, but what language you speak when you're home?"
'Az ujjaid 24 órán át...' 'fáradtság nélkül beszéltek hozzám.'"24 hours without tiring..." "Your fingers would speak to me."
"A matematika az a nyelv, amelyen az istenek az emberekkel beszélnek."Mathematics is the language in which the gods speak to people.
"A szemei... beszélnek"Her eyes... they speak.
"A szemei... beszélnek."Her eyes... they speak.
"Bár a mocsári lények ritkán beszélnek,""That the marsh creatures, though they rarely speak,
- A nyelvüket se beszélem.- I don't speak their language.
- Csak beszélem a nyelveket.- I can speak the languages.
- Folyékonyan beszélem a kantonit.I speak fluent Cantonese.
- Haver, nem beszélem a...- Dude, I don't speak the...
"A mi nyelvünket beszéled.""I believe you are speaking our language."
- Elég jól beszéled, nem igaz?- You speak it pretty good, don't you?
- Nem beszéled a nyelvet.- You don't speak the language.
- Aki beszéli a nyelvét.I need... You need someone who speaks the language, not...
- Csak a mersatonit beszéli.He only speaks Mersatonian.
- Egész jól beszéli a nyelvet.- She speaks English pretty good.
- Ki beszéli az urdut?- Who speaks Urdu?
- Nem hiszem, hogy a hadnagy beszéli azt a nyelvet.I don't think the lieutenant speaks it.
- Ezt inkább odabent beszéljük meg, uram.Perhaps we should speak inside, sir.
- Mikor beszéljük meg az esküvő időpontját? - Esküvő?Dad, speak loudly.
- Mégse ugyanazt a nyelvet beszéljük.- We don't speak the same way.
- Nem is ugyanazt a nyelvet beszéljük.We don't even speak the same language.
-Mi meg svéd akcentussal beszéljük a finnt és finnel a svédet, még sem tartozunk egyik nemzethez sem teljesen.-We.. We speak with Swedish accent without being Swedes and with a Finnish without being Fins.
Ha ő egy leszbikus, akkor ugyan azt a nyelvet beszélitek.If she is a lesbian, then you speak the same language.
Mindketten beszélitek a nyelvet?You both speak the language?
"...itt vannak fasiszták is, és ők is beszélik a nyelvünket.""There are fascists too that come up And they speak our language too."
"Mindannyian beszélik a kínait, kínainak néznek ki."They all speak Chinese, they look Chinese.
'Ha ez lehetséges, hogy gyermekeket tartsanak itt' 'közel a családjukhoz, emberekkel, akik a nyelvüket beszélik, 'és viszonylagos családi környezetben, 'addig nyilvánvalóan ez a legjobb mód.'If it is possible to treat the children on the spot... near to their families, with people around them who speak their language... and in relatively familiar surroundings... then that is obviously the best way.
A Kantonit beszélik Hong Kong legnagyobb részén, A szárazföldi Kínában, Peking és Shanghaj környékén pedig a Mandarint beszélik.And Cantonese they speak in Hong Kong, for the most part, and in and in mainland China, like around Beijing and Shanghai and those areas, they speak Mandarin.
"Bájos volt, és én túl sokat és szaporán beszéltem, mert zavarban voltam az érzéseimtől, ami nyilván látszott is rajtam. ""She was lovely, and I spoke too much and too rapidly because I was embarrassed over my feelings toward her, which I felt were painfully obvious. "
"Nagyon magányosnak tűntek, és mivel egy ideje nem beszéltem senkivel,""It seemed quite lonely, and since I hadn't spoken to anyone in a while,
"Percekkel ezelőtt beszéltem a New York-i tűzoltóság biztonsági főnökével." Just moments ago I spoke to the Chief of Safety for the New York City Fire Department, "
"Reeben", beszéltem a menedzserrel."Reeben", I spoke with the manager.
"Szerintem egy fekete lánnyal beszéltem.""That's a black girl that I spoke to."
- A lány, akiről beszéltél...The girl you spoke of in battle...
- Ahogy beszéltél róla ..The way you spoke of him, I...
- Akkor beszéltél valakivel?So you've spoken to someone?
"A beszélt angolja legfeljebb tűrhető." Jogos."His spoken English is passable at best." That does make sense.
"De amikor beszélt, hittem neki."But when she spoke, I believed her.
"Kedves Hanna, "olyan sok minden történt, mióta utoljára beszéltünk."Dear Hanna, so much has happened since we last spoke."
"Tudom, már egy hete nem beszéltünk, de ránézhetek a farkadra, nincs-e baja?Just walk up and be, like, "hey, I know we haven't spoken in a week, but can I spot check your wang for bad stuff?"
* És miközben beszéltünk erről-arról * * Mindenféléről, azt mondta nekem *♪ and as we spoke of many things fools and kings, this he said to me ♪
- Greggel beszéltetek már erről?You and Greg have already spoken over the coming year?
- Hogy jön ez ide? Jade mondta, hogy beszéltetek róla.- I know you have spoken in with Jade.
- Linda mondta, hogy beszéltetek.Linda told me you two spoke.
- Vele beszélted meg?- You spoke to her?
De hát meg sem beszélted velem a dolgot, Scott!Oh, no, no. Listen, we haven't even spoken about this, Scottie.
- Kiválóan beszélte a román nyelvet.- He spoke Romanian quite well.
- Most beszéltük meg.We just spoke about that. No.
- Órákkal ezelőtt beszéltük meg.Francis, why? We spoke of this only hours ago.
A legfontosabbakat már meg is beszéltük.Looks like the best parts have already been spoken for.
Ezt most beszéltük meg.We spoke about that.
A Yiddisht nem beszélték észak-texasban.Forgive me. Yiddish was not spoken in East Texas.
A bűneimről beszélnék.I would speak of my sins.
A kánnal beszélnék!I would speak with the Khan.
Az ön helyében én beszélnék.If I was you... I would speak up.
Bármilyen szokatlan is lehet, beszélnék Őfelésgével, és megkérném, hogy magyarázza el a fogvatartásomat.However irregular it may be, I would speak to his Highness, and ask him to explain my confinement.
Reméltem, hogy te talán beszélnél vele.I was just hoping that maybe you would speak with her.
Rólam is így beszélnél, ha meghalnék?Is that how you would speak of me if I died?
Szeretném, ha beszélnél Mnesterrel.I wish you would speak to Mnester.
Ha csak én tudom elérni, az a hiúságomról beszélne.Only I can achieve, would speak of my vanity.
Kedves Hölgy, anyád beszélne nemes uraddal.Dear lady, your mother would speak with your noble sire.
Mondja, Klingon cimbora, nem beszélne a kapitánnyal az érdekemben?As a fellow Klingon if you would speak to the Captain on my behalf
Mr. Mazzani, ha hangosabban beszélne.Mr. Mazzani, if you would speak up.
Sokkal jobb lenne, ha Ellis úr beszélne a maga érdekében a kegyelmi bizottság előtt.It would be more like Mr. Ellis would speak for you to the parole board. - About what?
- Mi most beszélnénk négyszemközt.- (Klorel) We would speak in private.
Hadd beszéljem meg az öreggel.Leave me to speak with the old one.
Megkértek, beszéljem meg önnel.- I was sent to speak to you.
"Ne halld, ne lásd és ne beszéld a gonoszt.""See no evil, hear no evil, speak no evil."
Ez vicces olyantól, aki beszéld nélkül nem tud gondolkodni.That's pretty good for someone who can't think without speaking.
Ha bármi gondod van Cynthiával, vagy egy másik alkalmazottal, négyszemközt beszéld meg vele.If you have a problem with Cynthia or any employee in the future speak to them privately.
Ha neked valami nem tetszik, beszéld meg vele.If you have any problems speak to the coach.
Menj, VELE beszéld meg!Go and speak to him.
- Mindenestre azt javaslom, hogy ezt beszélje meg a titkárral.- However, I suggest you speak to the secretary.
Egy hónapra akarja, és beszélje a hindit is.He wants for one month, and she should speak dialogues in hindi too.
Ezt Mr. Miles-szal beszélje meg.You have to speak to Mr. Miles regarding that.
Muszáj, hogy a keménymag nyelvét beszélje.Your voice needs to speak the core's language.
Azt javaslom, ti ketten beszéljétek meg bizalmasan Bauerral a terveiteket.Thea and you, would owe you he to speak of your future.
A továbbiakat beszéljék meg a már említett ügyvédemmel! Jó napot, uraim!Now, any business we have heretofore, you can speak with my aforementioned attorney.
Inkább vele beszéljék meg.You'd have to speak to him.
Szóval, összefoglalásképp, a nők helye otthon van, kényszerítsük a külföldieket, hogy beszéljék a nyelvünket és ha Isten nem akarná, hogy legyenek szegények, dna nekik pénzt.So, in conclusion women in the home force those foreigners to speak our language and if God didn't want some people to be poor, he'd give them money
"Azért jöttem hogy a vonatokról beszéljek."I am here to speak about trains.
"de mostanáig" "természeténél fogva nem volt lehetséges," "hogy beszéljek."but until now, it has not been constitutionally possible for me to speak.
"És megtiltották, hogy franciául beszéljek,"who refused to let me speak french,
'Kérleltek, hogy beszéljek velük egy kicsit.'They begged me to speak to them for a while.
! Megmondtam, hogy ne beszélj!I told you not to speak.
! Ne beszélj erről senkinek.Never speak of this.
"Csak állj a sarkadra, és beszélj tiszta szívből."Just hold your ground, and speak your heart.
! Nos, a lehetőség, hogy beszéljen az Ősökkel, megéri a kockázatot, nem?Well, the opportunity to speak to a living Ancient is worth the risk?
"Hagytam, hogy a testem beszéljen,"So I let my body speak,
"Most pedig beszéljen a pár a Tao-ban megtett útjukról!""At this time, the couple may speak of their journey in the Tao. "
"Ne beszéljen velem így."Don't speak to me that way.
"Ne is beszéljen, Clive!", mondták.'Don't speak, Clive' they said.
"Azért vagyunk itt, hogy a japán kormánnyal beszéljünk.""We've come to speak with the Japanese Authorities."
"beszéljünk most, v agy beszélünk később" féle szituáció."speak to me now or speak to me later" kind of things.
"és ne beszéljünk róla soha többé.""Let's agree to move on and never speak of that thing I did again."
- Akkor beszéljünk feltételes módban.- Let's just speak hypothetically, then.
- Angolul, beszéljetek angolul!- English, speak English!
- Nos, csak a magatok nevében beszéljetek.- Oh, well, speak for yourselves.
Emlékezzetek... nektek orosz csapatnak kell látszódnotok, szóval beszéljetek oroszul.Remember... You're supposed to be a Russian team, so speak Russian.
"Hadd beszéljenek a szemek""Let the eyes speak"
'Hadd beszéljenek.'"Let them speak."
'Frances, beszélnem kell vele.''Frances, I've got to speak to him.'
- Azonnal beszélnem kell vele.- I want to speak with him now.
- Előbb-utóbb beszélned kell vele!You're gonna have to speak to him eventually.
- Most jobban.Hangosabban kell beszélned.-Better. You'll have to speak up.
- Talán sellő nyelven kéne beszélned.Maybe you have to speak mermaid.
! A rendőrbírónak beszélnie kell vele, amint felébred.The magistrate needs to speak to him when he wakes.
- Hansnak beszélnie kell az ügyésszel. Igen?- Hans needs to speak to the prosecutor.
- Karev. Meg kellene beszélnie Stevens-el.- You need to speak to Stevens before
"Pyle. Meg kell beszélnünk mi történt. ma reggel a Garnier téren. "'I need to speak to you about what happened this morning 'in the Place Garnier. '
- A mi nyelvünkön kell beszélnünk.- We need to speak in our language.
- A másik ördöggel is beszélnünk kell.Yeah, well, uh... we need to speak to the other devil.
- Akkor nincs miről beszélnünk.- We have nothing more to speak about.
- Becca, beszélnünk kell.- Becca, I need to speak to you.
- Sikerült beszélnetek az elnökkel?Have you and the President had a chance to speak? We have.
Egyszer beszélnetek kell.You're going to have to speak to him one day, you know.
Ehhez a falu elöljárójával kell beszélnetek.For that, you will need to speak to the village magistrate.
Figyelj, mondj el neki mindent, beszélnetek kell, tisztázni a dolgokat.Hey you have to tell him everything, have to speak, clarify,
...ha szabad lenne beszélniük!If they were allowed to speak.
A hármójuknak beszélniük kell vele. Nem!The three of you need to speak to her.
A szünetekben tilos a vendégekkel beszélniük, vagy bármilyen módon kapcsolatba lépni velük.In between sets, you are absolutely not to speak to the guests, or interact with them in any way.
Amelyikben az állami kamara előtt kell beszélniük?The one where they get to speak in front of the state bar?
Azt mondták, nem várhat, most azonnal beszélniük kell, eléggé hajthatatlanok.They said they needrto speak with you right now, this moment, and they are most insistent.
"Ledobni őt egy angolul nem beszélő országban?""Drop her in a non-English-speaking country"?
"felhívta a figyelmet azon angol nyelvet beszélő emberek"has written of the unique importance of the English-speaking peoples
* Megcsinálom, amit meg kell csinálnom * * én csak egy ember vagyok * * ó, beszélő ember, * * egy másik ember megy be a bejárati ajtón keresztül, * * nyakkendőt visel * * odaül az asztalhoz?* I gotta do what I gotta do * * I'm just a man * * Oh,speaking of man *
*Ha felhívhatom az angolul beszélő barátaimat, akkor mindent tisztázhatunk*[speaking Japanese]
- Anyanyelven angolul beszélő?- First language English speaking?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

beszed
collect something
beszól
call

Similar but longer

bebeszél
talk
elbeszél
narrate
kibeszél
disclose a secret about something
lebeszél
dissuade someone
rábeszél
persuade someone

Random

aktivál
activate
árul
sell
automatizál
automatize
baszik
fuck
behúz
drag something
beszed
collect something
beszélget
converse
bízik
trust
bódít
daze
bókol
compliment

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'speak':

None found.
Learning languages?