Érez (to feel) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
érzek
I feel
érzel
you feel
érez
he/she to feel
érzünk
we feel
éreztek
you all feel
éreznek
they feel
Present definite tense
érzem
I feel
érzed
you feel
érzi
he/she feels
érezzük
we feel
érzitek
you all feel
érzik
they feel
Past indefinite tense
éreztem
I felt
éreztél
you felt
érzett
he/she felt
éreztünk
we felt
éreztetek
you all felt
éreztek
they felt
Past definite tense
éreztem
I felt
érezted
you felt
érezte
he/she felt
éreztük
we felt
éreztétek
you all felt
érezték
they felt
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
éreznék
I would feel
éreznél
you would feel
érezne
he/she would feel
éreznénk
we would feel
éreznétek
you all would feel
éreznének
they would feel
Conditional present definite tense
érezném
I would feel
éreznéd
you would feel
érezné
he/she would feel
éreznénk
we would feel
éreznétek
you all would feel
éreznék
they would feel
Conditional past indefinite tense
éreztem volna
I would have felt
éreztél volna
you would have felt
érzett volna
he/she would have felt
éreztünk volna
we would have felt
éreztetek volna
you all would have felt
éreztek volna
they would have felt
Conditional past definite tense
éreztem volna
I would have felt
érezted volna
you would have felt
érezte volna
he/she would have felt
éreztük volna
we would have felt
éreztétek volna
you all would have felt
érezték volna
they would have felt
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok érezni
I will feel
fogsz érezni
you will feel
fog érezni
he/she will feel
fogunk érezni
we will feel
fogtok érezni
you all will feel
fognak érezni
they will feel
Future definite tense
fogom érezni
I will feel
fogod érezni
you will feel
fogja érezni
he/she will feel
fogjuk érezni
we will feel
fogjátok érezni
you all will feel
fogják érezni
they will feel
Subjunctive present definite tense
érezzem
(if/so that) I feel
érezd
(if/so that) you feel
érezze
(if/so that) he/she feel
érezzük
(if/so that) we feel
érezzétek
(if/so that) you all feel
érezzék
(if/so that) they feel
Subjunctive present indefinite tense
érezzek
(if/so that) I feel
érezz
(if/so that) you feel
érezzen
(if/so that) he/she feel
érezzünk
(if/so that) we feel
érezzetek
(if/so that) you all feel
érezzenek
(if/so that) they feel
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
éreznem
I to feel
érezned
you to feel
éreznie
he/she to feel
éreznünk
we to feel
éreznetek
you all to feel
érezniük
they to feel

Examples of érez

Example in HungarianTranslation in English
! Mert ettől jobban fogja magát érezni?Because you want to feel better about yourself?
"Erőltess mosolyt az arcodra, csinálj úgy, mintha boldog lennél," "és talán egy idő után úgy is fogod érezni."Okay, put a smile on your face and act as if you're happy, and maybe you'll start to feel how you act."
"Kedves Bruce, az elmúlt hetekben elkezdtem nagyon halandónak érezni magam, ami arra késztetett, hogy ezt megírjam neked"Dear Bruce, these last weeks, I begin to feel very mortal, which prompts this note to you.
"Később kezdtem érezni, hogy a kísérleteim..."More recently, however, I've come to feel that my experiments...
" Ha amit érzek, az valami egészen más.""But what I feel is something else. "
"A hála önmagában is kevés, hogy kifejezze azt, amit érzek.""The word grateful doesn't begin to tell you what I feel."
"Akkor most kell lépned." Tudatom Aliával,hogy nem érzek haragot éles szavai miatt.I will let Alia know that I bear no ill feelings because of her harsh words.
"Adj jelet arról, hogy hogy érzel.""Give me a sign about how you feel."
"Akkor mit érzel, Tommy?""What do ye feel then, Tommy?"
"Amikor távol vagy tőle és rágondolsz, mit érzel? 'a,' öröm, 'b' szomorúság, 'c,' magány vagy 'd,' begerjedés."When you're away from your love and you think of him do you feel A, joyful, B, sad, C, lonely, or D, horny?"
"Donald, szeretném, ha tudnád, hogy megértem, mit érzel most."Donald, I want you to know that I do understand how you feel.
'Nagyon keserves állapot, ha az ember szégyent érez a családi körülményei miatt.''It is a most miserable thing to feel ashamed of home.
- Minek? Érezned kell, amit a tettes érez.I want you to feel what the killer felt.
- És szóljon, ha fájdalmat érez. Küldök majd üzit.OK, I'm just going to feel the muscles in your back.
A kérdés az, hogy érez a házzal kapcsolatban, ha egészként tekint rá, mikor átsétál rajta.It's just you're not sure how to feel about the house as a whole when you walk through.
"A szemünk mondja el, hogy mit érzünk."We can convey our feelings through our eyes!
"Amit érzünk, de nem osztunk meg".Oh, "the things we feel but do not share."
"Mi ketten nem mondjuk el, mit érzünk a szívünkben.""We both don't express the feelings in our hearts."
"Nézze, ha tényleg tudni akarják, hogy érzünk.." "..sokkal jobban lennénk tudván azt, hogy maguk ketten a gyengélkedőn dolgoznak az orvosságon."Look, if you really want to know how we feel... we'd be a lot better knowing you two were back in Sickbay... working on the cure for this.
- Ha beszélni akartok arról, mit éreztek...- So,um,if you want to talk about how you're feeling - - what's the point?
- Itt nyugodtan elmondhatjátok, mit éreztek.This is a safe place to say - what you're feeling.
- Nem éreztek valami furát, srácok ?Do you guys feel different?
- Tudom mit éreztek srácok.- I know how you boys feel.
"A halak is éreznek fájdalmat.""Fish feel pain.
"Nem érdekli különösebben, hogy mások mit éreznek.""Not naturally in tune with what others are feeling.
"Nem éreznek.""I cannot feel. "
! Ne nézzen így rám, hülyének érzem magam tőle.- You're making me feel like an idiot.
! - Jól érzed magad?- How are you feeling?
" Ha van szíved érezni fogod a fájdalmat.." "és ha a fájdalmat érzed akkor van szíved.""If you have a heart you'll feel pain and if you feel pain then you have a heart."
"Az elkövetkező napokban, mikor érzed az űrt, szeretném, ha tudnád, hogy rám mindig számíthatsz.""In the days to come, when you feel the void, I want you to know that you can always count on me."
"...úgy érzi, üres.""..feels less."
"A szemek sóvárognak valaki után," "a szív mindig egyedül érzi magát."The eyes are filled with love, But the heart feels incomplete
! Néha mindannyian érezzük, hogy ugranunk kellene, Sam.We all feel like jumping sometimes, Sam.
"...és ettől majd mind jobban érezzük magunkat.""and then we'll all feel good about ourselves. " You know?
"De úgy érezzük, hogy magának kellene "letölteni a büntetését helyette, "hiszen nem más, mint maga vezette őt tévútra, és tette őt gyilkossá!"But we feel that you ought to serve the sentence in his place, since you and you alone led him astray and made him a killer.
"De, hallottuk, csak úgy érezzük most még nem kell semmit hozzáfűznünk a dologhoz."No, we heard it. We just feel like... it's not really necessary to comment at this particular time.
"Engedjék őt velünk élni, mert mi érezzük, hogy ő él!" ezt kérte ön évek óta."Leave her alive with us, because we feel she's alive", you've been asking these years
"Ha fáradtnak érzitek magatokat, ha azt hiszitek, nem tudtok tovább futni,"So, if you're feeling tired, or if you feel like you can't run any more,
- Bajnoknak érzitek magatokat?- Do you feel like champions?
- Gyertek, másképp érzitek majd magatokat.If you and Rose would just come with us, you'd feel differently.
"Azt hiszem, ők is közelebb érzik magukat hozzám.""I think they feel closer to me."
" Bünösnek éreztem magam, az én hibám"?"When it happened I felt guilty. I felt it was my fault"?
"...éreztem meleg, dobogó szívét.""...his fantasy come to life..." "...and felt his warm, beating heart."
"A hibákra, amit a dalban vétettem." "Soha nem éreztem a dalaimnál ilyet, mint most."'The mistakes I made in my songs.' 'l never felt any of my song like this.'
"A traumától, hogy megtudtam a szüleim szexuális szokásait, el kell ismernem, hogy megkönnyebbültem és újra jól éreztem magam."Apart from the trauma of being exposed "to my parents' make-out sesh and celebrity subs, "I had to admit, I felt relieved.
"Abban a pillanatban, ahogy felébredtem a műtétből, úgy éreztem magam, mintha a régi önmagam lennék.""The second I woke up from surgery, I felt like my old self."
- Hogy mit éreztél Johnny iránt.- What you really felt for Johnny.
- Mindig így éreztél.- Oh, you've always felt that way.
- Sose éreztél így irántam...You never felt the same way for...
! Tudta, hogy hogyan érzett, nyomozó?Did you know how he felt,detective?
"Asszonyom! A dicséret, mellyel darabomat illette, csak növelte az ön iránt érzett nagyrabecsülésemet.Madame, the compliments with which you've honored my text only increase the esteem my heart has felt since I first saw you.
"Data soha nem érzett így azelőtt.BEN: "Data had never felt this way before.
"A nagy robbanás előtt történt, amit valamennyien hallottunk és éreztünk." Just prior to that huge explosion that we all heard and felt. "
- Igen,de csak úgy éreztünk.- Yes, we felt like that only.
- Mi is így éreztünk a Dalton iránt.well, we felt the same way about Dalton.
Ami azt jelenti, hogy te és Sinclair éreztetek egy kis nyomást a média felől, és a rendőrség védelmének az érdekében nem keltek az én védelmemre.What you mean is that you and sinclair felt a little media pressure, and for the sake of the department, you're not going to come to my defense.
Mit éreztetek?- You felt what?
! Azt mondtad, mindig úgy érezted, mintha hiányozna valami.You said you always felt like something was missing.
# Pedig nagyon pöpecül érezted közben magad #♪ But while you were doin' it ♪ It sure felt out of sight
! Rosszul érezte magát amiatt, hogy nem megy az üzleted, ezért elment a klubba, hogy pénzt keressen.She felt bad your business was failing... so she went to the strip club to make your money back.
"BoJack gyakran szükségét érezte, hogy materiális dolgokkal nyűgözzön le."[Diane's voice] BoJack often felt the need to impress me with material items.
" Bátortalannak éreztük magunkat.""Then they felt shy."
" Majd úgy éreztük elállt a lélegzetünk.""Then it felt as if our breaths have stopped."
"Emanuel, végig tudja csinálni?" Mert úgy éreztük, több a pontja.Because we felt he was ahead on points.
"Mi éreztük Jeriko-t.We felt Jeriko.
Ami azt jelenti, hogy sose éreztétek azt az örömöt, amikor elcserélitek a szabadidőtöket egy gyermek mosolyára.Which means you've never felt the joy of exchanging your free time for a child's smile.
Amikor teljesen szabadnak éreztétek magatokat.When you felt completely free.
- A Régensek úgy érezték...- The Regents just simply felt--
- De továbbra is összegyűltek, hogy olvassák és értelmezzék az Igét... s hogy tiszteletben tartsák mesterük szellemét... akinek jelenlétét közöttük érezték. -But they continued meeting to read and interpret the Word... and to honor the spirit of their master... whose presence they felt was among them.
- Hónapok óta nem érezték a teliholdat.They haven't felt the full moon in months.
- Nem tudom, mit éreznék.I don't know how I would feel.
...és lenyűgözve éreznék magukat könnyekig meghatódva...And they would feel overwhelmed and bursting...
Akkor is így éreznék.Even then, may be I would feel just the same.
Az embereink biztonságban éreznék magukat, és nem ragaszkodnának a fegyverekhez.Our people would feel safer, less inclined to carry a gun.
Drágám, a szögek, a fa... a kereszt, amit csinálnál neki, hogy rátehesd, az az imádat, amit éreznél iránta hátralévő életedben, ahogy térdepelve imádkoznál a szent Olivia Pope-hoz, az...Honey, the nails, the wood, the... cross you would build and hammer her on, the worship you would feel for the rest of your days down on your knees praying to saint Olivia Pope, that would be...
El tudod képzelni, te hogy éreznél, ha ilyen történneCan you imagine how you would feel if something like this
Gondolj bele hogy éreznél, Cindi ha egy nap magadhoz térsz és mindenki akit szerettél elhagyott az apádat nem érdekled, és az egyetlen, akiről azt hitted mindig melletted lesz a melleit mutogatja ország-világnak, ráadásul minden ismerőse megkefélte.Just imagine how you would feel, Cindi... if you woke up one morning... and everyone that you loved had left you... and your dad had bailed on you... and the one person that you thought would always be there for you... is out flashing her tits to the world... and blowing everyone she meets. Ow!
Ha akkor tudtad volna, most mit éreznél...If you knew then how you would feel now...
Ha igazi haragot éreznél, megölnéd ezeket a bábukat és megpróbáld elvenni Ieyasu fejét!If you would feel real anger, kill these puppets and try to get the head of Ieyasu! First,
Ahogyan maga is hasonlóképpen érezne, ha egy misén kellene részt vennie.Just as you would feel, if you were to attend the good Father's mass.
Csak azt kérdeztem mit érezne, ha megtettem volna.- I'm just asking how you would feel if I were to do it.
Biztosan jobban éreznénk magunkat.Sure would feel a lot more comfortable.
Azt mondta, "Csak arra gondoljatok, hogyan éreznétekHe told us, "Just think how you would feel
Úgy gondoltuk, hogy kényelmetlenül éreznétek magatokat.So we didn't think that you would feel comfortable.
Azt hiszed, nem tudom, mit éreznének anyáék?Don't you think I know how Mom and Dad would feel?
El tudja képzelni, mit éreznének az ügyfeleim, ha kiadnám a bizalmas beszélgetéseinket?Can you imagine how my clients would feel if I just handed over their private sessions?
Elégtételt éreznének, ha tudnák hogy megbántad, amit ellenük tettél.A lot of folks would feel better to hear... ...youwereremorseful for the pain you caused them.
"Én mindenesetre nagyon furcsán érezném magam."All I know is, it would feel very strange to me.
- Jól van. Jobban érezném magam, ha... Lehúznád őket.I would feel better if you, um, if you flushed them.
Azt szeretném tudni, hogyan éreznéd magad, ha randiznék vele.I wanted to know how you would feel if we did go out.
Ha ezt meginnád, erősebbnek éreznéd magad.If only you would drink this, you would feel stronger.
Jobban éreznéd magad, ha egy idegennel beszélnél valami irodában, mint a saját konyhádban?You would feel more comfortable talking to a stranger In some office than you would in your own kitchen?
Jobban éreznéd magad.You would feel better.
"Olyan finoman kell bánni vele, mintha tudná, mi folyik körülötte és érezné a fájdalmat.Care for him as gently as if he knew what you were doing and would feel the pain if you did it badly.
A csaj is érezné.She would feel it too.
Az a néhány ember, aki kötelességének érezné, hogy elmenjen a temetésedre, valószínűleg bosszankodna, és lelépne, a lehető legkorábban.The few people that would feel obligated to go to your funeral would probably be annoyed and leave as early as possible.
Az egyikünk kirekesztettnek érezné magát.But, you know, 'cause one of us would feel left out.
"Csak egy cápa"? Most jobban kéne érezzem magam?"It's only a shark?" That's supposed to make me feel better?
"Hadd érezzem a tested...""Let them feel your body."
"Lélegezzem, hogy a lélegzeted érezzem""Let breathe only to feel her breath"
"Meghalok, hogy véget érjen már a háború és kapjak egy másik esélyt hogy megölelhesselek és érezzem a szívverésedet az enyém mellett."" I'm dying for this war to end so I can get another chance to hold you close and feel your heart beating next to mine. "
" De ne érezd magad rosszul."But don't feel bad.
"Gyere, érezd a szerelmem.""Come, and feel my love."
"Ne érezd magad frusztráltnak, bolondom..."Don't feel frustrated, my fool...
"Az iskola arra törekszik, hogy biztosítsa," "hogy egy diák se érezze magát rosszul.""The school strives to ensure that no student feels uncomfortable."
"Azt kell érezze, amit én."He's got to feel what I feel.
"Képeslapokat írok, hogy Melanie jobban érezze magát.""I write postcards to make Melanie feel better.
* Érezzétek, érezzétek, érezzétek, érezzétek' *♪ Feelin', feelin', feelin', feelin' ♪
- Ne érezzétek úgy, hogy ez kötelező.I don't want you to feel like you have to come.
- Oh, nem akarjuk, hogy kényelmetlenül érezzétek magatokat.Oh, we don't want you to feel cramped.
Akarom hogy az Urat érezzétek magatokban.l want you to feel the Lord inside you.
"Csak néhány apróság, hogy otthon érezzék magukat.""Just a few things to make you feel at home."
"Kérem érezzék...""Please feel free to..."
- Idióták, azért tegyél róla hogy jól érezzék magukat!Well, idiots, clearly. Make them feel welcome.
"Istenem! Bár kiütne, hogy semmit se érezzek!"I wish this guy would hit me on the chin so I don't feel nothin' any more."
- Nem tudom, mit érezzek, mit tegyek.I don't know how to feel, what to do.
- Nem vártam, hogy így érezzek irántad.I didn't expect to have these feelings for you.
"Majd tudatom veled, Cy." Azt akarom, hogy így érezz."I'll let you know, Cy." That's how I want you to feel.
- A lényeg az, Chuck, hogy neked az Adatbázis sem kell, hogy így érezz, oké?Here's the thing, though, Chuck. You don't need the Intersect to feel that way, okay?
- Csak azt akartam, hogy érezz irántam valamit.I just wanted you to feel something for me. I'm sorry.
- Azt nem tudom megmondani, mit érezzen, ... de annyit megígérhetek, mindent megteszek, hogy ezt olyan embereknek mondhassa el, akik tudják, mit kell tenniük.Look, I can't tell you how to feel, Louis. But I can tell you that I will do everything I can to make sure you tell your story to somebody who will do the right thing.
- Meg tudom oldani, hogy semmilyen fájdalmat ne érezzen.- I can treat her so she won't feel any pain.
- Azt akarja, hogy fájdalmat érezzünk.He wants us to feel pain.
- Szörnyen érezzünk magunkat.We feel terrible.
Ahhoz, hogy lássunk, vagy érezzünk valamit, valaminek történnie kellett.For us to see or feel something, something must have occurred.
Katonák! Ne szolgáljátok a szörnyeteget, mert megvet, rabszolgává tesz, béklyóba ver, megköti az életet, előírja, mit tegyetek, mit gondoljatok, és mit érezzetek! Fegyelmez, éheztet, csordaként bánik veletek, ágyútölteléknek használ.Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.
Nem akarom senkinek megmondani, hogy mit gondoljatok, vagy érezzetek.Now, I don't wanna tell anyone what to think, or how to feel.
- A legtöbben ölnének érte, hogy így érezzenek.- Most people would kill to feel this way.
- Könnyen csinálhatnánk úgy, hogy ne érezzenek fájdalmat és ne rettegjenek!- We can easily do it in a way where they don't feel pain and they don't get scared.
- Bűntudatot kéne éreznem?- Are we meant to feel guilty?
- Ez nem valós, de éreznem kell- This isn't real, but I just want to feel
"Attól, hogy helyesen cselekedtél, még nem kell jól érezned magad."donna, we have a saying here: "just 'cause you did right, doesn't mean you get to feel right."
"Vagy ha letekintesz a piszkos földre," "Ne kerüld el senki tekintetét sem. " "Semmit sem kell érezned"Or if you look down for dirt on the ground, don't avoid anybody's eyes you don't have to feel anything
- Ha ti ketten eljegyzitek egymást, úgy, hogy Pelant aktív... Azt kell éreznie, hogy ő a legfontosabb.The two of you getting engaged with Pelant active-- he needs to feel he's the most important.
- Igen, tudod... éreznie kell valakit maga mellett, épp most vesztett el valakit.-Yeah.You know, shshould get to feel wanted,at least for one night.
2.000 ülőhelyes, és mindenkinek éreznie kell, hogy közülük való vagyok! Nem érted?There are 2,000 seats in that place, and they've all got to feel like I'm one of them.
A gyilkosnak biztonságban kell éreznie magát, hogy még egy alkut kössön.We need his killer to feel safe enough to make one more deal.
- Nem kell úgy éreznünk, hogy meg kell adnunk mindent, amit akar.- Right. - An end to feeling like we have to give him whatever he wants.
- Nem ábrándozást kellene éreznünk?Ain't romance what we're supposed to feel?
- Netán felháborodást kellene éreznünk?- Are we supposed to feel outrage?
Az adataiknak megfelelően mostanára már éreznünk kellett volna a Zyra áthaladásának hatását.According to your figures, by now we were supposed to feel the effects of Zyra's passing.
Attól, hogy elkapott titeket... nem kell rosszul éreznetek magatokat.That it got to you, That's no reason to feel bad.
Komolyan, semmi miatt nem kell kellemetlenül éreznetek magatokat.Seriously, you guys have nothing to feel self-conscious about.
"Fájdalmat, amit a béketeremtőknek is érezniük kell."'Pain the peacemakers must be made to feel.
A civilek használata titkos műveletekben az érzelmek manipulálásáról szól, így a te dolgod, hogy azzá váljanak, akikké kell, azt érezzék, amit érezniük kell, bármi áron.Using civilians in undercover operations is all about emotional manipulation, so it's your job to help them be who they need to be, feel what they need to feel, by any means necessary.
A családoknak érezniük kell, hogy a szeretteik egy barátságos, megnyugtató környezetben vannak.Families need to feel like their loved ones are in a friendly, soothing environment.
- Én egy érző lány vagyok.I'm just a girl with feelings.
A magukat rosszul érző nőkből keresi a pénzét.I mean, he makes money off women feeling bad about themselves.
A világnak meg kell tudnia, hogy mi is érző emberek vagyunk!The world needs to know that we are people, with feelings!
Akkor életed annak a hibás döntésnek köszönheted, amit azok az érző, gyenge barátaid hoztak.Then you stand here alive because of a mistake made by your flawed, feeling, human friends.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

élez
sharpened
érik
ripen
evez
row
övez
encircle

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

előkészít
prepare
élősködik
live on others
elvadul
become wild
emigrál
emigrate
engedelmeskedik
obey
épít
build
eredményez
result
érik
ripen
fáj
hurt
falaz
wall

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'feel':

None found.
Learning languages?