קלה [ḳlh] (to toast) conjugation

Hebrew
20 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
קולה
ḳṿoleh
I/you/he (masculine) toast
קולה
ḳṿolah
I/you/she (feminine) toast
קולים
ḳṿoliym
we/you all/they (masculine) toast
קולות
ḳṿolṿot
we/you all/they (feminine) toast
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
קליתי
ḳaliytiy
I toasted
קלית
ḳaliyta
you (masculine) toasted
קלית
ḳaliyt
you (feminine) toasted
קלה
ḳalah
he toasted
קלתה
ḳalətah
she toasted
קלינו
ḳaliynṿ
we toasted
קליתם
ḳəliytem
you all (masculine) toasted
קליתן
ḳəliyten
you all (feminine) toasted
קלו
ḳalṿ
they toasted
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אקלה
’eḳəleh
I will toast
תקלה
tiḳəleh
you (masculine) will toast
תקלי
tiḳəliy
you (feminine) will toast
יקלה
yiḳəleh
he will toast
תקלה
tiḳəleh
she will toast
נקלה
niḳəleh
we will toast
תקלו
tiḳəlṿ
you all (masculine) will toast
תקלינה
tiḳəleynah
you all (feminine) will toast
יקלו
yiḳəlṿ
they (masculine) will toast
תקלינה
tiḳəleynah
they (feminine) will toast
Imperative mood
-
קלה
ḳəleh
toast!
קלי
ḳəliy
toast!
-
-
-
קלו
ḳəlṿ
toast!
קלינה
ḳəleynah
toast!
-
-

Examples of קלה

Example in HebrewTranslation in English
.אבל הם כבר ידעו יותר מדי אי אפשר לקלות צנים- .עם כמות החום של הלחץ שלהםBut they knew so much already. I couldn't toast a piece of bread with the heat they were putting on you.
.אוי, הכריך הזה נראה קצת רופס .אני לקלות לך אותו שוב בשניה ?That sandwich is looking a little limp. I can retoast that for you in a second. Really?
.אני צריך לקלות את זה קצת ...עכשיוI got to toast it a little bit.
איפה השוקו שלי .גברת, זה לא מה שהזמנתי הייתם אמורים לקלות את .הלחמניות שליMiss, this isn't what l ordered. You were supposed to toast my buns.
אמורים לקלות אותו, טוב ,לקלות אותו עם מעט חמאה .ואולי קצת שום יודע מה?It's supposed to be toasted, okay? Toasted with some butter and maybe a little garlic. Talk to your friends and neighbors down at that end of the table.
.אני קולה פלפלי אנצ'ו בעצמיI toast my own Ancho chilies.
.זהו קולה עבור לחם.Is a toaster. For bread.
אני קולה אותו .לארוחת-בוקר בכל בוקרI toast it for my breakfast every single morning.
את הכנת בעצמך .קלי-קלות ,אתה רק מפצח ,ממלא, קולה אותםCouldn't have been easier. You just crack 'em, hole 'em, toast 'em, brush 'em with a little bit of olive oil, then rub 'em with cayenne pepper, some turmeric and some cinnamon sugar, and you put 'em in the oven
אתה קולה את המרשמלו מעל ערימה של בלוטת מין?You toasted your marshmallows over a pile of flaming gonads?
.לא, למעשה זה שונה במקצת ,קודם כל קולים את הלחם .ואז מתיכים את הגבינה מעלNo, actually, it's a little different. You see, you toast the bread first; Then you let the cheese melt on top of it.
:חוק שלישי .לא קולים טוסט צרפתיRule three: you don't toast French toast.
אנחנו זורעים זרעי ,טבק מרוססים ,שותלים אותם בצפון קרוליינה ,מגלים אותם ,חותכים אותם ,משמרים אותם ...קולים אותםWe breed insect-repellent tobacco seeds, plant them in the North Carolina sunshine, grow it, cut it, cure it, toast it...
לילי, אני לא מאמין .שהכנת לנו ארוחת בוקר בסך הכל קליתי כמה .כעכים וטיגנתי בייקוןLily, I can't believe you made us breakfast. Oh, I just toasted some bagels and fried some bacon.
.אני מרגיש כאילו קלו אותי ?I feel like I've been toasted.
,כריך ענק, קלי לבן .הזמנה של צ'יפס, סטייק עוף .נכון, סטייק עוף .חזק, לאריClub sandwich, white toast, order of French fry, chicken-fried steak. That's right, chicken-fried. Big-time, Larry.
,פרנק ריינולדס .צ'ארלי קלי .אנחנו רוצים להרים כוסיתHi, everybody. Frank Reynolds, Charlie Kelly. We would like to make a toast.
.תוכל להכין קלי .להתראותAnd you can make toast out of that, if you want. So, bye.
אבל האם זה יוצר קליBut does it make toast?
אוכלים ביחד עם אפונה על קלי .אתם עושים אותי רעבה ?- Is that something you English eat with your beans on toast?

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

בדה
make up
בכה
cry
בלה
wear out
בנה
build
גלה
go into exile
דלה
do
דמה
resemble
היה
be
זכה
win
חנה
park
חסה
shelter
טעה
make a mistake
ירה
flow as water
כלה
be finished
כפה
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

מצא
find
נאכל
be eaten
ספר
count
סר
turn
צרך
consume
קיצר
shorten
קלט
know
ריפא
heal
שיגר
launch
שלח
do

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'toast':

None found.
Learning languages?