סר [sr] (to turn) conjugation

Hebrew
11 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
סר
sar
I/you/he (masculine) turn
סרה
sarah
I/you/she (feminine) turn
סרים
sariym
we/you all/they (masculine) turn
סרות
sarṿot
we/you all/they (feminine) turn
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
סרתי
sarətiy
I turned
סרת
sarəta
you (masculine) turned
סרת
sarətə
you (feminine) turned
סר
sar
he turned
סרה
sarah
she turned
סרנו
sarənṿ
we turned
סרתם
sarətem
you all (masculine) turned
סרתן
sarəten
you all (feminine) turned
סרו
sarṿ
they turned
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אסור
’asṿr
I will turn
תסור
tasṿr
you (masculine) will turn
תסורי
tasṿriy
you (feminine) will turn
יסור
yasṿr
he will turn
תסור
tasṿr
she will turn
נסור
nasṿr
we will turn
תסורו
tasṿrṿ
you all (masculine) will turn
תסורנה
tsṿrnh
you all (feminine) will turn
יסורו
yasṿrṿ
they (masculine) will turn
תסורנה
tsṿrnh
they (feminine) will turn
Imperative mood
-
סור
sṿr
turn!
סורי
sṿriy
turn!
-
-
-
סורו
sṿrṿ
turn!
סורנה
sṿrnh
turn!
-
-

Examples of סר

Example in HebrewTranslation in English
אם אבדת הטלת המטבע, לזכור, זה לא נחשב פחדן לסור להציג היריב שלך עם יעד קטן יותר.Should you lose the coin toss, remember, it is not considered cowardly to turn aside to present your adversary with a smaller target.
לי ספק שאתה תחזור, ואני עשיתי כמיטב יכל לסור צוות ולהפליג הביתה,I doubted you would return, and I did my best to turn aside the crew and sail for home,
,אדיב מצידך לחשוב כך .סר פרנסיס הוא טיפש על שדחה ,את אצילותךYou're kind to think so, Sir Francis. Is he so foolish that he'll turn down a peerage, and a gift of one of the dissolved abbeys... if he agrees to marry you?
,אשמח לשוב לתפקידי כרב משרתים, סר אבל אם תרצה שאמשיך לבצע עבודות של משרת זוטר בנוסף...I would like to return to my duties as a butler, sir, but if you prefer I continue to do the work of a second footman in addition...
,יש בחוץ חושך מוחלט .והעצלנים ההם עוד לא שבו ,קלייר פרייזר ,זה סר מרקוס מקראנוקPitch dark, and those idlers still haven't returned. Claire Fraser, this is sir Marcus MacRannoch, a loyal friend to our clan.
,סר רוברט הוא אדוננו ,ואתה רוברט השב הביתה .אז עליך להתנהג בהתאםSir Walter is our Lord, and you are Robert returned and you should act so.
,סר רוברט תומפסון" שנחל ניצחון על הגרילות" ,הקומוניסטיות במלאייה המשמש כעת" , כיועץ לתאגיד ראנד שב לאחרונה לוייטנאם כדי לדווח" .לנשיא ניקסון על המצב"Sir Robert Thompson... who led the victory over Communist guerillas in Malaya... is now a RAND corporation consultant... recently returned to Vietnam to sound out the situation for President Nixon.
,אם הדלקת תחמיר .היא תהפוך לדלקת ריאות פרידה, אסור לך לעזוב .את המיטה הזו בשום פנים ואופןIf the bronchitis gets worse, it will turn into pneumonia. Frida, under no circumstances are you to leave this bed.
המלחמה אשר לגביה אסור באופן מוחלט ,שאיטליה תישאר ניטראלית תשנה את גלגל ההיסטוריה .עם שפך הדם שלהThis war, in which Italy must absolutely not remain neutral, will turn the wheel of history with its blood.
,סור מדרכי, ווטקינס הצעיר .אלא אם כן ברצונך להירמס ,כאשר אשוב מחר .אהיה איש עשירOut of my way, young Watkins, unless you wish to be trampled underfoot. When I return tomorrow, I shall be a wealthy man,
מטוס בלתי מזוהה מתקרב לאי סורנה .כאן סן חואן, אתם טסים באיזור אסור לטיסה ...חזרו מיד על עקבותיכםUnidentified aircraft approaching Isla Sorna this is San Juan Approach. You're flying in restricted airspace. Immediately turn to coordinates two--

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

גר
dwell
דר
dwell
שר
sing
תר
explore

Similar but longer

סגר
close
סידר
organize
סיפר
tell
ספר
count

Random

זכה
win
זקף
straighten
ליטף
stroke
מוזג
be merged
נוסה
be tried
נמאס
get fed up
נמס
melt
ספר
count
עבר
pass
פינה
clear

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'turn':

None found.
Learning languages?