ניחש [nyḥsh] (to guess) conjugation

Hebrew
78 examples
This verb can also mean the following: hypothesise, speculate

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מנחש
mənaḥeshׁ
I/you/he (masculine) guess
מנחשת
mənaḥesheׁt
I/you/she (feminine) guess
מנחשים
mənaḥəshiׁym
we/you all/they (masculine) guess
מנחשות
mənaḥəshׁṿot
we/you all/they (feminine) guess
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
ניחשתי
nyḥshty
I guessed
ניחשת
nyḥsht
you (masculine) guessed
ניחשת
nyḥsht
you (feminine) guessed
ניחש
nyḥsh
he guessed
ניחשה
nyḥshh
she guessed
ניחשנו
nyḥshnṿ
we guessed
ניחשתם
nyḥshtm
you all (masculine) guessed
ניחשתן
nyḥshtn
you all (feminine) guessed
ניחשו
nyḥshṿ
they guessed
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אנחש
’anaḥeshׁ
I will guess
תנחש
tənaḥeshׁ
you (masculine) will guess
תנחשי
tənaḥəshiׁy
you (feminine) will guess
ינחש
yənaḥeshׁ
he will guess
תנחש
tənaḥeshׁ
she will guess
ננחש
nənaḥeshׁ
we will guess
תנחשו
tənaḥəshׁṿ
you all (masculine) will guess
תנחשנה
tənaḥeshəׁnah
you all (feminine) will guess
ינחשו
yənaḥəshׁṿ
they (masculine) will guess
תנחשנה
tənaḥeshəׁnah
they (feminine) will guess
Imperative mood
-
נחש
naḥeshׁ
guess!
נחשי
naḥəshiׁy
guess!
-
-
-
נחשו
naḥəshׁṿ
guess!
נחשנה
naḥeshəׁnah
guess!
-
-

Examples of ניחש

Example in HebrewTranslation in English
! הייתי צריך לנחשI should have guessed!
".אני יכול לנחש בן כמה אתה""I can guess how old you are."
".ולך יש 20 שאלות לנחש מה זה"and you get 20 questions to guess what it be."
"? אתה יכול לנחש מה תיתן לי" ?"Can yoy guess what you gonna get me?" What does that mean?
"? הוא אומר, "אתה לא יכול, איך אתה יכול לנחשHe goes, "You're not, how can guess how old?"
,אבל אז אחותי נפלה למשכב .ונאלצתי לומר לי שאיני חופשיה לכך .לא אמרתי לאיש, ואבא מעולם לא ניחש ...ועכשיוBut then my sister fell ill, and I was forced to tell him that I was not free. I told no-one, and Father never guessed.
,בדיוק שבוע שעבר השוטר יונקוביץ ניחש את הסוג האהובLook, just last week, Officer Jankowicz guessed my favorite variety of snack cracker.
,כשנלחמת בסקאל .הוא ניחש מה תוכניתךWhen you so spryly fought back Skull, he guessed what you were playing at.
- אבל אתה ניחש את זה כבר.- But you guessed that already.
. אמר לי לא לספר לאף אחד . הוא ניחשYou told me not to tell anybody. He guessed.
", מעקב" אבל "F / U" הוא כנראה ו... אני מנחש "H" הוא עבור "הבית".I'm guessing the "H" is for "home. "
".אני מנחש שהם לא היו אומרים "צוותI guess is what they'd say. "Crew."
"אני מנחש שה -"ט ."אינו קיצור לI guess the "T" didn't stand for terrible father.
"וסבלנות היא לא הצד החזק של ה"מלווה הצמוד אני מנחש שלא שמעת מבית הספר ההואAnd patience was never my constant companion strong suit. I guess you never heard from that school.
"כי אני מנחש אתה אמר לה שאתה ב, מה, הספרייה?'Cause I'm guessing you told her you're at, what, the library?
".אה ... אז אני מנחשת שאני "סכנה לא.Ah, so i guess i'm "harm."
"אני מנחשת לא מעוניין" זה באמת לא מעוניין .. איזI guess "not interested" really meant not interested. Iz...
"אני מנחשת ש"גולדמן" ו"מריל מתחרים על עסקה והיא רוצה שאחליש .את התחרות בשבילהMy guess is Goldman and Merrill are competing to do a deal and she'd like me to weaken the competition for her.
"אני מנחשת שמר "לסירוגין .כבר היה הרבה יותר נוכחI'm guessing Mr. On-Again/Off-Again would've been a lot more on again.
"טברנת הדרקון הירוק" .שנהרס בשנת 1854 אז אני מנחשת שואלדה אולי ?Which was demolished in 1854. So I'm guessing valda might be at the new one.
! קתרין, כולנו מנחשים היכן היית ?Catherine, we're all guessing where you went.
,אבל אנשים כמוך וכמוני, בנאדם .אנחנו תמיד מנחשים ,"תוהים, "מה אם ?But people like you and me, man, we always guessing.
,תן לי לנחש ? פוחד מנחשיםLet me guess, issue with snakes?
-אנו לא מנחשים .אתה תחת של סוס- אני פרה.We do not guess. You know what?
-אני עדיין לא מאמינה .הם רק מנחשים מתי נרצחה לא הלכנו לישון לפני 23:I still don't believe it. They're only guessing when she was killed.
.בנות מנחשות מידת חזייהGirls guess boob size.
אנחנו .עדיין מנחשות מה אם נראה לילד הזה ?We're still just guessing!
למה אתן לא מנחשות- ."האידיוט" .מצחיק מאוד- .נו באמת, חבר'ה ."חמור"-- Why aren't you guys guessing? - The Jerk? - Har har.
מליסה היא א חבר'ה,אני יודעת .שהיא נראית חשודה .אבל אנחנו עדיין מנחשותMelissa's "A". Guys, I know that she looks suspicious. Okay, but we're still just guessing.
"אני ניחשתי את "בומטאון בלוז .של סטן הרמןI guessed Stan Herman's "Boomtown Blues."
, אתה ודאי חושב שאני טיפש .על שלא ניחשתיYou must think me a fool not to have guessed.
,אני לא הייתי בטוחה מה המידה .אז אני סתם בערך ניחשתי ,אני הולך להכין כריך ?I wasn't sure what sizes, so I just kind of guessed. I'm going to make a sandwich, yoU want something?
,אתה יודע ...כשראיתי אותך בפעם הראשונה .ניחשתי שאתה ספרדיYou know, when I first saw you I guessed you for a spaniard.
,כמובן .אני השתמשתי בסכין שלי כבלוף , אני אף פעם לא ניחשתי שהיא whould לתפוס אותו . זה הפחיד אותיOf course, I used my knife as a bluff. I never guessed she whould grab it, it scared me.
'כבר כנראה ניחשת שג'ורג .לעולם לא עזב את בדפורד פולס !Now, you've probably already guessed that George never leaves Bedford Falls. No!
,אבל אם עוד לא ניחשת" .תדעי שאבא אנס אותי במשך שנים .מגיל 12" ".בחדרBut if you haven't guessed you should know that Dad has been raping me, since I was 12.
,אם לא ניחשת .אתם לא זוג פופולריIn case you haven't guessed, the pair of you aren't very popular.
,אם לא ניחשת, ליסה .אני רפובלקנית ?If you haven't guessed, Lisa, I'm a Republican.
,אני לא יודעת אם ניחשת .אבל תמיד רצינו להעיף את מרטי .הם עדיין חושבים שאני איתםI don't know if you could have guessed it, but we always wanted to get Marty. They still think I'm with them.
,אני לא סיפרתי ליון סו .היא ניחשה את זה קודםI didn't tell Yun Su, but she guessed it first.
,ד"ר איילס ניחשה .ד"ר איילס ניחשה .אני לא- Dr. Isles guessed, Dr. Isles guessed. - I did not. - I did not.
,כפי שגבירתי ניחשה היא זייפה ווסת .באמצעות דם תרנגולתAs My Lady guessed, she faked her period with chicken blood.
,על מה שהלב שמע" .הרוח ניחשה"What heart heard of, ghost guessed:
.היא ניחשה ...עברתי את זה עם בעלך, אבלShe guessed. I went through this with your husband, but...
,והוא חיכה יותר מדי זמן .עד שהחליט .אני חושב ששנינו ניחשנו את זהAnd he waited too long to make his decision. I think we've both guessed that.
...החברים שלי הם .גאלים- .ניחשנו- My friends are... - Gauls. We guessed as much.
.הפעם נגענו בו ישירות .ניחשנו את הסמל ...פירמידה משולשתRelax. This time he got in touch with us directly. We guessed the symbol.
.פגשתי את האסגארד .ניחשנו כך-- I met the Asgard. - We guessed that.
את האנזים לו יש .את הסיכויים הטובים ביותר ,אם נפתח אנזים אחד בלבד מה יקרה אם ניחשנו לא נכון מר קראולי, ביקשתי מקנט להרכיב נוהל בדיקות .שיסייע לנו לנחש נכונהIf we develop only one enzyme, what would happen if we guessed the wrong one?
"מוחמד משמעו "ראוי לכל שבח ."ועלי משמעו "הרם ביותר ...מרווין גיי ב ...ניחשתם נכון, הביטלז- ...האסטרונאוטים של אפולו 11-With Marvin Gaye on WD... - You guessed it, The Beatles...
, אני יודע איךהסיפור התחיל אבל אני אף פעם לא ניחשתם נכון .היה מגיע לזהI know how the story began, but I never guessed it would come to this.
,בטח ניחשתם .אבל הם קצת מסוכניםYou probably guessed, but they're a little dangerous.
,זה הייתי אני ששכב על הרצפה .אם עוד לא ניחשתם.That was me lying on the floor, if you hadn't guessed.
,ילדים, כמו שודאי ניחשתם זה לא היה הלילה .בו פגשתי את אמאOLDER TED: Kids, as you probably guessed, that wasn't the night I met your mother.
ניחשתן .נכון את המוטיב ."זו מסיבת "אשפה לבנה (מעמד נמוך לבן) .זה מצחיקYou guessed the theme. It's a white trash party. That is funny.
,ילדים ניחשו, אבל רק כמה"Children guessed But only a few
,למען אלה שעדיין לא ניחשו .אנחנו שטים ישר לכיוון יפןFor the benefit of those who haven't already guessed, we're going straight to Japan.
.את סיפרת להם .הם ניחשו לבדOh, you told them. They guessed.
.בחייך, מרטין, אני חושב שכולם ניחשו אני משער שזאת הסיבה .שהבאת איתך את אנהCome along, I think we've all guessed. I assumed that's why you brought Anna along.
.הם ניחשו .אין סיכויThey've guessed. No way.
ואני אנחש שהמספר.And I will guess the number.
לא לומר לי את ההזמנה , אני אנחש שזה עצמי.Do not tell me the order, I will guess it myself.
והוא בטוח לגמרי שאף אחד .לא ינחש את זהותוAnd he has absolute confidence that no one will guess what he is.
".בואי נשחק "נחש את הגרפסLet's play "guess the belch".
"נחש!"" Have a guess!"
'אתה רוצה לשחק בקולג אז נחש מה אנחנו לא צריכים להיות מוכנים לכלום אני מוכנה לעשות כל מה שצריך לבדיYou wanna go play college ball. So guess what? We ain't got to be ready enough for nothing, all right?
'נחש מה עשיתי לסנדוויץ .תראה, צילמתי את זהSo guess what I did to that sandwich? Here, I took a picture.
,אבל אם הוא היה חי היום ...נחש בן כמה הוא יהיהButifhe werealivetoday, take one guess as to how old he'd be.
"! או, נחשי מה יש לי""Oh, guess what I've got!"
"? אימא, נחשי מה""Mom, guess what?"
,אבל נחשי מה .את חדשה, את תמעדיBut guess what. You're new at the job.
,אבל נחשי מה .הוא לאBut guess what. He, s not.
,אבל נחשי מה .יש אבא חדש בעיר.But guess what? There's a new daddy in town. A discipline daddy.
! ובכן, נחשו מה?Well, guess what?
"... חבר'ה, נחשו מה""You guys, guess what...
"אבל לכולנו יש "מצא את חבריי ,בטלפון שלנו ,וכשלא הצלחתי לאתר אותה נחשו איפה הנקודה המהבהבת הקטנה ? הראית שהיא נמצאתBut we all have "Find My Friends" on our phones, and when I couldn't locate her, guess where the little blinking dot showed where she was?
"אז הנה חידה קטנה נחשו אם תוכלו" שרים פעמוני הנוטרדאם ?So here is a riddle to guess if you can Sing the bells Of Notre Dame
"היי, נחשו מה אסטרולוגיה היא אמיתיות זה פשוט כל"Hey, guess what? Astrology is real.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ניבא
prophesy
ניגן
play
ניגש
approach
ניסה
try
ניפץ
smash
נישק
kiss
נפגש
meet

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

זרק
throw
טיפס
climb
למד
learn
מיפה
map
נאכף
be forced upon
ניגש
approach
ניסה
try
סיים
finish
עטף
wrap
פישט
simplify

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'guess':

None found.
Learning languages?