טעה [ṭ‘h] (to make a mistake) conjugation

Hebrew
43 examples
This verb can also mean the following: err

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
טועה
ṭṿo‘eh
I/you/he (masculine) make a mistake
טועה
ṭṿo‘ah
I/you/she (feminine) make a mistake
טועים
ṭṿo‘iym
we/you all/they (masculine) make a mistake
טועות
ṭṿo‘ṿot
we/you all/they (feminine) make a mistake
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
טעיתי
ṭa‘iytiy
I made a mistake
טעית
ṭa‘iyta
you (masculine) made a mistake
טעית
ṭa‘iyt
you (feminine) made a mistake
טעה
ṭa‘ah
he made a mistake
טעתה
ṭa‘ətah
she made a mistake
טעינו
ṭa‘iynṿ
we made a mistake
טעיתם
ṭə‘iytem
you all (masculine) made a mistake
טעיתן
ṭə‘iyten
you all (feminine) made a mistake
טעו
ṭa‘ṿ
they made a mistake
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אטעה
’eṭə‘eh
I will make a mistake
תטעה
tiṭə‘eh
you (masculine) will make a mistake
תטעי
tiṭə‘iy
you (feminine) will make a mistake
יטעה
yiṭə‘eh
he will make a mistake
תטעה
tiṭə‘eh
she will make a mistake
נטעה
niṭə‘eh
we will make a mistake
תטעו
tiṭə‘ṿ
you all (masculine) will make a mistake
תטעינה
tiṭə‘eynah
you all (feminine) will make a mistake
יטעו
yiṭə‘ṿ
they (masculine) will make a mistake
תטעינה
tiṭə‘eynah
they (feminine) will make a mistake
Imperative mood
-
טעה
ṭə‘eh
make a mistake!
טעי
ṭə‘iy
make a mistake!
-
-
-
טעו
ṭə‘ṿ
make a mistake!
טעינה
ṭə‘eynah
make a mistake!
-
-

Examples of טעה

Example in HebrewTranslation in English
"אם אתם חוששים ש"ווילסון .או "פרדייז" יקרים לכם מדי ,ובאופן שכיום מעצבים רמקולים .אי-אפשר לטעותYou know, the way they design speakers anymore... You can't make a mistake.
,אני מבקש ממך לטעות .לשכוח לנעולI'm asking you to make a mistake; forget to lock up.
-זמן לא טוב .לטעות, עם המיזוג אתם צריכים להפסיק עם תסריטי .האימה והקדרות של המיזוג קראתי באיזה מקום שרווחי בית .החולים דווקא עלו ברבעון האחרוןWrong time to make a mistake, with the merger. You people need to stop with the doom and gloom merger scenarios. I just read somewhere that the hospital's revenues actually went up last quarter.
-יש לנו רק הזדמנות אחת .אנחנו לא יכולים לטעות .המשתתפים עולים מחר .זה לא נתון לוויכוח ?We have one shot at this. We cannot afford to make a mistake. The live-aboards go up tomorrow.
-כמה שיידרש הבונקר ענק, ואינך רוצה .לטעות עם הדבר הזה בסדר, אבל אנחנו צריכים .לגמור את זה במהירות האפשרית- As long as it takes. This bunker is massive, and you don't wanna make a mistake with this stuff. Fine, but we need this completed as soon as possible.
,אם האוס טעה, הוא יהיה אומלל והחיים שלנו יהיו גיהנום למשך חודשים .צריך להביא גם את זה בשיקולIf House did make a mistake, he'll be upset and our lives will be miserable for months. There is that.
אתה גם חושב שהוא לא יכול לטעות ,כל מה שאני יודע הוא, אם האוס לא טעה ,ולאחות אוגוסטין יש צ'רג-שטראוס ,הןא יהיה מלא סיפוק עצמי .והחיים שלנו יהיו קלים יותר למספר שבועותYou think he's infallible too? All I know is, if House didn't make a mistake, and Sister Augustine has Churg Strauss, he'll be self-satisfied, and our lives will be good for a few weeks.
ביוקאנן טעה בכך שהחזיר ?Did buchanan make a mistake by reinstating morris too soon?
,זה השוד שלי ואני לא יודע מה אתה מנסה לעשות אבל אם אתה חושב שאתה לוקח את הכסף שלי אז אתה טועה בגדולBut it is my robbery. I do not know what you want to arrange ... But if you steal my money make a mistake.
.אבל כולנו טועים .תראי אותי .גם שאני נושם, אני טועהBut we all do. Look at me. I take a breath, I make a mistake.
.אם היה הורג חולה אצלם, נהדר אך אם הוא טועה כאן ,בשל עייפותNow, if he were to kill someone over there, great; but if he were to make a mistake here because of how tired he was from working at his other job, then my hospital would be liable.
.אני לא יכול לשבת בחוסר מעש ,טימי, אתה יודע שכאשר אני טועה .אני הראשון שיודה בכךI can't sit by and do nothing. Timmy, you know when I make a mistake, I'm the first to admit it.
.אתה טועה- ?- You make a mistake.
,ואם אנו טועים .מצמץ מספר פעמים ברצףAnd blink rapidly if we make a mistake.
.אבל כולנו טועים .תראי אותי .גם שאני נושם, אני טועהBut we all do. Look at me. I take a breath, I make a mistake.
.הם תמיד טועים .לא הרוצח הזהThey always make a mistake. Not this one.
.זה קורה, אנשים טועים .לא טעיתיIt happens, Larry. People make mistakes. I didn't make a mistake.
.ככה טועים ...בבקשה, ג'קThat's how you make a mistake.
"... טעיתי כשחיתנתי את נשמתי לשלך"I made a mistake Wedding my soul to yours
,אם בעלך חף מפשע ...אם טעיתי, אז .אני באמת מצטערIf your husband's innocent, if I made a mistake, then I'm truly, deeply sorry, and I swear to you,
,בתוך כל הבלבול ,אולי טעיתי אבל אני די בטוחה .שראיתי אדם על הגג הזהIn all the confusion, I might have made a mistake... but I'm pretty sure I saw a man on that roof.
,טעיתי ,ושילמתי על כך .ואני ממשיך לשלםI made a mistake, and I paid for it, and I keep paying for it.
,טעיתי בפעם הקודמת .לא באתי אתכם כעת אני חושש .שאודין ידון אותי לכף חובהI made a mistake before. I did not come with you. Now I fear Odin will make a bad judgment of me.
,או שאני אגיד שאת טעית עשית טעות ...ואשאיר את הבידודEither I say you were wrong, you made a mistake and leave the quarantine in place...
,ואני מבין שאני ראוי לכך .עשיתי מעשים שלא ייעשו .טעית, זו מהות האנושיותAnd I understand I deserve it. No man should do what I did. You made a mistake.
,לא אכפת לי לאן זרם הדם .בלש, טעית .אנו סוכנים מהבולשתI don't care where the blood led, detective, you made a mistake. We are fbi agents.
-טעית .כן.You made a mistake?
-טעית .כשפנית אליי כי אני לא פרנק לעולם לא הייתי פרנק .ולעולם לא אהיה ?You see, you made a mistake coming to me, cos I'm not Frank. I never was Frank and I'll never be Frank.
"היא טעתה ועפה לתוך האגם""He made a mistake and flew into the lake
,היא לא טעתה בזיהוי היא אפילו לא היססה היא עשתה טעותShe didn't make a mistake, she didn't hesitate. - She made a mistake. - No.
,המערכת טעתה בעבר .אנחנו תחת זכוכית מגדלתOlivia, the system made a mistake before, now everything we do is under a microscope.
,ישנה אפשרות, שרבקה טעתה כשהיא ספרה את הקולות .לרשימה הסופיתIt is possible that Rebecca made a mistake when she tallied the sunshine votes onto the final list.
,שיהיה ברור, ג'ק אני חושב שדריסקול טעתה .בהרשותה לך להצטרףFor the record, I think Driscoll made a mistake letting you come. - All right.
,אז טעינו .חשבנו שאתה מישהו אחר .כן.Ah, so we made a mistake, confused you with someone else. Yes. I see.
,ובאנו הנה, אבל טעינו .התבלבלנו בדרך ,אנחנו מצטערים .נלךAnd we... we came here,... ..but we made a mistake. We made a mistake. And... and we're sorry.
,מה שחשוב הוא .קלי נוקה מאשמה .אנחנו טעינוPoint being, Kelly was clean. We made a mistake.
.'טעינו כשלא סיפרנו לפייג חשבנו שאנחנו עושים .את הדבר הנכוןWe made a mistake not telling Paige. We thought we were doing the right thing.
...טעינו היום .כמחלקה, וכיחידים .עלינו להתגבר על זהWe made a mistake today... collectively and individually.
,זו אי הבנה אחת גדולה .הכלבים שלי טעוWell, this is all a misunderstanding. My dogs made a mistake.
.אז הם טעו.So, they made a mistake.
.אני נושמת אולי לא הייתי בתרדמת ...והרופאים טעו .מתת, אנה-I'm breathing. Maybe I was in some kind of coma - and the doctors made a mistake--
.הדרום אפריקאים טעו .אני צריכה שתביט בזה- זהו העתק עדכני של פירוט הוצאות .כרטיס האשראי שלו- The South Africans made a mistake. - I need you... to take a look at this. This is a copy of his most recent credit card charges.
.הייתי איכר .זה לא אתה- .זה לא אתה, הם טעו .אנחנו נבהיר את כל העניין-l was a farmer. -lt's not you. It's not you, they made a mistake.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

בדה
make up
בכה
cry
בלה
wear out
בנה
build
גלה
go into exile
דלה
do
דמה
resemble
היה
be
זכה
win
חנה
park
חסה
shelter
טבע
drown
טחן
grind
טרף
murder
ירה
flow as water

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

הציל
save
הקפיא
freeze
התאבך
rise up
חדר
penetrate
טס
fly
טרף
murder
כיבה
extinguish
ליקק
lick
מיפה
map
תפר
sew

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'make a mistake':

None found.
Learning languages?