התקשר [htḳshr] (to bare infinitive of) conjugation

Hebrew

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מתקשר
mitəḳasher
I/you/he (masculine) bare infinitive of
מתקשרת
mitəḳasheret
I/you/she (feminine) bare infinitive of
מתקשרים
mitəḳashəriym
we/you all/they (masculine) bare infinitive of
מתקשרות
mitəḳashərṿot
we/you all/they (feminine) bare infinitive of
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
התקשרתי
hitəḳasharətiy
I bared infinitive of
התקשרת
hitəḳasharəta
you (masculine) bared infinitive of
התקשרת
hitəḳasharətə
you (feminine) bared infinitive of
התקשר
hitəḳasher
he bared infinitive of
התקשרה
hitəḳashərah
she bared infinitive of
התקשרנו
hitəḳasharənṿ
we bared infinitive of
התקשרתם
hitəḳasharətem
you all (masculine) bared infinitive of
התקשרתן
hitəḳasharəten
you all (feminine) bared infinitive of
התקשרו
hitəḳashərṿ
they bared infinitive of
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אתקשר
’etəḳasher
I will bare infinitive of
תתקשר
titəḳasher
you (masculine) will bare infinitive of
תתקשרי
titəḳashəriy
you (feminine) will bare infinitive of
יתקשר
yitəḳasher
he will bare infinitive of
תתקשר
titəḳasher
she will bare infinitive of
נתקשר
nitəḳasher
we will bare infinitive of
תתקשרו
titəḳashərṿ
you all (masculine) will bare infinitive of
תתקשרנה
titəḳasherənah
you all (feminine) will bare infinitive of
יתקשרו
yitəḳashərṿ
they (masculine) will bare infinitive of
תתקשרנה
titəḳasherənah
they (feminine) will bare infinitive of
Imperative mood
-
התקשר
hitəḳasher
bare infinitive of!
התקשרי
hitəḳashəriy
bare infinitive of!
-
-
-
התקשרו
hitəḳashərṿ
bare infinitive of!
התקשרנה
hitəḳasherənah
bare infinitive of!
-
-

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

הוכשר
be kashered
התחבר
connect
התמכר
become addicted
התנזר
abstain
התנכר
bare infinitive of
התקבל
be received
התקדם
advance
התקמט
bare infinitive of
התקנא
get jealous
התקרב
approach

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

בדק
check
הגיע
arrive
הסתיר
hide
התמצא
be familiar
התנבא
prophesy
התפלל
pray to talk to god
התקנא
get jealous
התקרב
approach
התרגז
get angry
טופל
be treated

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'bare infinitive of':

None found.
Learning languages?