התנבא [htnv’] (to prophesy) conjugation

Hebrew
4 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מתנבא
mitənave’
I/you/he (masculine) prophesy
מתנבאת
mitənave’t
I/you/she (feminine) prophesy
מתנבאים
mitənavə’iym
we/you all/they (masculine) prophesy
מתנבאות
mitənavə’ṿot
we/you all/they (feminine) prophesy
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
התנבאתי
hitənave’tiy
I prophesied
התנבאת
hitənave’ta
you (masculine) prophesied
התנבאת
hitənave’t
you (feminine) prophesied
התנבא
hitənave’
he prophesied
התנבאה
hitənavə’ah
she prophesied
התנבאנו
hitənave’nṿ
we prophesied
התנבאתם
hitənave’tem
you all (masculine) prophesied
התנבאתן
hitənave’ten
you all (feminine) prophesied
התנבאו
hitənavə’ṿ
they prophesied
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אתנבא
’etənave’
I will prophesy
תתנבא
titənave’
you (masculine) will prophesy
תתנבאי
titənavə’iy
you (feminine) will prophesy
יתנבא
yitənave’
he will prophesy
תתנבא
titənave’
she will prophesy
נתנבא
nitənave’
we will prophesy
תתנבאו
titənavə’ṿ
you all (masculine) will prophesy
תתנבאנה
titənave’nah
you all (feminine) will prophesy
יתנבאו
yitənavə’ṿ
they (masculine) will prophesy
תתנבאנה
titənave’nah
they (feminine) will prophesy
Imperative mood
-
התנבא
hitənave’
prophesy!
התנבאי
hitənavə’iy
prophesy!
-
-
-
התנבאו
hitənavə’ṿ
prophesy!
התנבאנה
hitənave’nah
prophesy!
-
-

Examples of התנבא

Example in HebrewTranslation in English
"לשני עדים שלי , והם יהיו להתנבא עבור 1,260 ימים . ""to my two witnesses, and they will prophesy for 1,260 days."
כל עוד אני המלכה .אם זאת נבואתך התנבא שוב הוד מעלתה רוצה שאגיד לה רק .מה שהיא מוכנה לשמועBecause, by God, England will not fall while I am Queen. If that is your prophecy, sir, you prophesy again. You want me to tell Your Majesty only what Your Majesty chooses to hear.
התכוונתי שאנחנו מתנבא סוף העולם?meant that we were prophesying the end of the world?
".והן תתנבאנה"and they will prophesy."

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

התבטא
express
התחבא
hideself secondperson masculine singular
התמלא
fill up
התמצא
be familiar
התנגד
oppose
התנדב
volunteer
התנזר
abstain
התנכר
bare infinitive of
התנפל
attack secondperson masculine singular imperative
התנצל
do
התנקש
attempt assassination
התנשק
kiss
התפלא
be surprised
התקנא
get jealous
התרפא
recover

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

גר
dwell
הצחיק
make laugh
התחבא
hideself secondperson masculine singular
התמצא
be familiar
התנגד
oppose
זיהה
recognize
זרע
seed
חד
pose a riddle
חזק
do
תבע
demand

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'prophesy':

None found.
Learning languages?