התמלא [html’] (to fill up) conjugation

Hebrew
30 examples
This verb can also mean the following: fill out physically, become full

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מתמלא
mitəmale’
I/you/he (masculine) fill up
מתמלאת
mitəmale’t
I/you/she (feminine) fill up
מתמלאים
mitəmalə’iym
we/you all/they (masculine) fill up
מתמלאות
mitəmalə’ṿot
we/you all/they (feminine) fill up
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
התמלאתי
hitəmale’tiy
I filled up
התמלאת
hitəmale’ta
you (masculine) filled up
התמלאת
hitəmale’t
you (feminine) filled up
התמלא
hitəmale’
he filled up
התמלאה
hitəmalə’ah
she filled up
התמלאנו
hitəmale’nṿ
we filled up
התמלאתם
hitəmale’tem
you all (masculine) filled up
התמלאתן
hitəmale’ten
you all (feminine) filled up
התמלאו
hitəmalə’ṿ
they filled up
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אתמלא
’etəmale’
I will fill up
תתמלא
titəmale’
you (masculine) will fill up
תתמלאי
titəmalə’iy
you (feminine) will fill up
יתמלא
yitəmale’
he will fill up
תתמלא
titəmale’
she will fill up
נתמלא
nitəmale’
we will fill up
תתמלאו
titəmalə’ṿ
you all (masculine) will fill up
תתמלאנה
titəmale’nah
you all (feminine) will fill up
יתמלאו
yitəmalə’ṿ
they (masculine) will fill up
תתמלאנה
titəmale’nah
they (feminine) will fill up
Imperative mood
-
התמלא
hitəmale’
fill up!
התמלאי
hitəmalə’iy
fill up!
-
-
-
התמלאו
hitəmalə’ṿ
fill up!
התמלאנה
hitəmale’nah
fill up!
-
-

Examples of התמלא

Example in HebrewTranslation in English
-כן .בסדר, כי זה מתחיל להתמלא-Yeah. Okay, 'cause this thing is really starting to fill up.
... כי אני לא רוצה, אני לא רוצה להתמלא....'cause I don't wanna, I don't wanna fill up.
.אל תיתנו לי להתמלא מאלהDon't let me fill up on these.
.אני צריך לתת לחדר להתמלא במים .זה ייקח רק כמה שניותI got to let the room fill up with water. it'll only take a few seconds.
.שצפו בשני ינשופים עושים סקס ואז הפארק התחיל להתמלא ,אבל אני ספונטנית אז ניסיתי לעקוף בתור ,"למתקן "מעוף ההיפוגריף .ואז דאנקן תפס אותיThen the park started to fill up, but, I'm being spontaneous, so I tried to cut the line for the flight of the hippogriff, which is when Duncan here caught me.
וצפיתי בו ,בשעה שגרונו התמלא בדם .גם אז לא הייתה לי עזרה ! איפה הוא, מפלצת- ?- and watched his throat fill up with blood,I didn't have any help there,either.
אני עושה הרבה עניין .כשאני מתמלא במוגלה .לבן כמו פסגת האוורסט♪ I make such a fuss as I fill up with pus ♪ ***
בחודשים של הקיץ הוא פתאום היה מתמלא .במשפחות עם ילדים אחריםIt was empty most of the year, but... in the summer months it would fill up with families with other kids.
"החדרים הטובים במלון ה"וואי .מתמלאים במהרהThe good rooms at the "Y" fill up early.
"למרות שזה "כל הקודם זוכה .הענפים הפופולאריים מתמלאים מהרEven though it's first come, first serve, and the popular sports fill up fast.
אז האף והפה שלך ,מתמלאים במים .הריאות שלך מתחילות להתכווץSo your nose and your mouth fill up with water, your lungs start to spasm.
ואז כאשר הסברתי להם שלמעשה כרגע אין לנו בכלל ביטוח יכולתי, פשוטו כמשמעו, לשמוע איך .היומנים של הרופאים מתמלאים באורח פלאEveryone wants to know what kind of insurance we have, and then when I'd explain to them that we actually don't have any insurance at the moment I could literally hear the doctors' schedules magically fill up.
לצפות בך בבית ספר כשהפעמון היה מצלצל והמסדרונות ,הצרים האלה היו מתמלאים ,היה כל כך רועש .ואנשים היו נתקלים בךWhen the bell would ring And those narrow hallways would fill up, It got so loud, and people would bump into you.
,מעל מפלס מי התהום מערות עתיקות שננטשו על ידי הנהר מתמלאות לאיטן .בנטיפים וזקיפיםAbove the water table ancient caverns abandoned by the river slowly fill up with stalactites and stalagmites
.והחום והרעידות מתחילים ואז הריאות שלכם מתמלאות .בנוזלים, ואז אתם מתיםAnd the fever and shaking starts. And then your lungs fill up with fluid, And then you die.
.כן הריאות שלי מתמלאות בנוזל .כל פעם שמתחלפות העונותYes. My lungs fill up with fluid every time the seasons change.
את מאבדת סידן העצמות מתמלאות באוויר .ואז הן מתפצחות, בדיוק כך ?"האם צפית ב"סנט אלסוורYou lose calcium, your bones fill up with air, and then they snap just like that. Have you been watching St. Elsewhere reruns?
באמת מייצרים כמו ,קעריות לאגירת חלב אז את פשוט מרוקנת אותן .מתי שהן מתמלאותThey actually make these milk collection shells, so you just empty them out when they fill up.
רוצה להזמין משהו .לא. זה בסדר .התמלאתי מאגוזים .זאת הארוחה של האלופיםThat's okay. I filled up on beer nuts. It's the breakfast of champions.
אז הכספת התמלאה בעשן..So the vault filled up with smoke.
.שוקלים את העניין בכל אופן, ירד כל-כך הרבה גשם ,שהמיכלים התמלאוThinking about it. Anyway, it rained so much, it filled up them tanks.
בדיוק כפי שלא היינו זקוקים להכנסות הבקר של החורף .וכל מיכלי הדלק התמלאו ב-73Just like we didn't need a winter's worth of beef and all the fuel tanks filled up in '73.
היא טבעה כאשר ריאותיה התמלאו בדם.She drowned when her lungs filled up with blood.
הרבה צנצנות התמלאו .בעודף בזמן הזה ,בתור נוסע עונתיLot of Mason jars filled up with spare change in that time.
כל החדרים שלי התמלאו באורחים למצעד.All of my rooms are filled up with guests for the parade.
העיר תתמלא .כמו חבית מים בזמן מבול זה יהיה יותר גדול ,מאשר בועידה בצ'טנוגה ...אנשים יצטרכו מקום לשהות בוThey'll pour out of the hills. This town will fill up like a rain barrel in a flood. It'll be bigger than the chautauqua at Chattanooga.
.כי החרוט הזה יתמלא מהר מאוד תודה שהחזרת את מה שנשאר ?If it's raining, you can't let him look up because that cone will fill up fast. - Thanks for bringing him back. - Sure.
העיר" שלך .אפילו סמנת'ה לא טרחה לבוא המקום יתמלא.Even samantha didn't bother to come. Oh, the place will fill up.
ואם הוא בר מזל, ריאותיו תתמלאנה, והוא יטבע בדם שלו.And if he's lucky, his lungs will fill up, and he'll drown in his own blood.
בתי ספר שאני רוצה ,יתמלאו והלהקה שלי, הלהקה האהובה שלי הם ימצאו מתופף אחר, ואם זו תהיה .בחורה, אני הולכת להתעצבן כפליים .ליין, פשוט נסי להירגע - .לא, שלווה זה רק ללוזרים -Schools that I like will fill up and my band, my beloved band, will find another drummer, and if it's a girl I'm gonna be twice as mad. - Look, Lane, just try to calm down. - No, calm is for losers.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

התבטא
express
התחבא
hideself secondperson masculine singular
התמכר
become addicted
התמצא
be familiar
התנבא
prophesy
התפלא
be surprised
התקנא
get jealous
התרפא
recover

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

הסב
cause a change in course
הקיף
surround
התחמם
warm up
התלונן
do
התמכר
become addicted
התמצא
be familiar
התרגז
get angry
התרגל
get used to
זיין
fuck
זעף
be furious

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'fill up':

None found.
Learning languages?