הפליץ [hflyts] (to fart) conjugation

Hebrew
36 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מפליץ
mafəliyts
I/you/he (masculine) fart
מפליץה
mafəliytsah
I/you/she (feminine) fart
מפליץים
mafəliytsiym
we/you all/they (masculine) fart
מפליץות
mafəliytsṿot
we/you all/they (feminine) fart
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
הפלצתי
hifəlatsətiy
I farted
הפלצת
hifəlatsəta
you (masculine) farted
הפלצת
hifəlatsətə
you (feminine) farted
הפליץ
hifəliyts
he farted
הפליצה
hifəliytsah
she farted
הפלצנו
hifəlatsənṿ
we farted
הפלצתם
hifəlatsətem
you all (masculine) farted
הפלצתן
hifəlatsəten
you all (feminine) farted
הפליצו
hifəliytsṿ
they farted
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אפליץ
’afəliyts
I will fart
תפליץ
tafəliyts
you (masculine) will fart
תפליצי
tafəliytsiy
you (feminine) will fart
יפליץ
yafəliyts
he will fart
תפליץ
tafəliyts
she will fart
נפליץ
nafəliyts
we will fart
תפליצו
tafəliytsṿ
you all (masculine) will fart
תפלצנה
tafəletsənah
you all (feminine) will fart
יפליצו
yafəliytsṿ
they (masculine) will fart
תפלצנה
tafəletsənah
they (feminine) will fart
Imperative mood
-
הפלץ
hafəlets
fart!
הפליצי
hafəliytsiy
fart!
-
-
-
הפליצו
hafəliytsṿ
fart!
הפלצנה
hafəletsənah
fart!
-
-

Examples of הפליץ

Example in HebrewTranslation in English
! הנשימה שלך גרמה לתאו להפליץ ? אני מכיר אותך- !- Your breath and a buffalo fart.
"! להפליץ על תומס פוטנם""a fart on thomas putnam!
"הם לא מצייתים להורים שלהם" "הם רוצים להפליץ ולקלל"They won't obey their parents They just want to fart and curse
"חייב... להפסיק... להפליץ בחליפה"'Most stop farting into own nostrils.'
(מכות פטל) כלומר להפליץ החור של אמא שלך, Ranken.That's your mama's fart hole. The bitch is loud.
! הוא הפליץ עליו !He farted on him!
"? אוקיי, מי הפליץ""Ok, who farted?"
"? הוא אומר, "מי הפליץHe goes, "Who farted?"
"? מי הפליץ""Who farted?"
,אם אתה אומר מי עשה את זה .נקודות כפולות אבל אם אתה אומר שהרחת נוד ואף אחד לא הפליץ ...לדוגמה אם עברנו ליד בית מטבחיים !If you say who dealt it, double points. But if you say you smelled a fart and nobody farted, like if we were just passing a slaughterhouse... False fart!
( בקול רם מפליץ על מסלול)(loud farting over track)
,"אתה תיקרא "פלוץ .כי אתה מפליץ כל הזמן .אהבתיYou will be called "Fart" - because you fart all the time. - I love it.
,אם אתה מתעטש, אם אתה מפליץ ,אפילו אם אתה מריח ת'ריח שלך .אני ארה בךIf you sneeze, if you fart if I even smell your breath, I will shoot you dead.
,אתה ג'ימי סטיוארט .אני קלרנס אז , כל פעם שמישהו ...מפליץYou're Jimmy Stewart, and I'm Clarence. "Uh, well, well, every time somebody farts, a demon gets his wings."
,הוא מפליץ .באופן ממוקד ואגרסיבי הוא אפילו הפליל .את קאתי בהפלצהHe's been farting. Pointedly and aggressively. He even fart-framed Cathy.
"הפלצתי, ויצא אוסקר אוקי.I farted, and an Oscar came out."
,אנחנו צריכים להתחיל מהתחלה .הפלצתי ,גנן גידל דגן בגןUh, we got to start over. I farted. To sit in solemn silence in a dull, dark dock
,בחיי ! הילד השמן הפליץ .אלוהים אדירים .לא הפלצתי ?Aw, man, Fat Kid farted!
,בחייך, אבא .אין כאן בכלל כסף רק כמה כרטיסים שכתוב "הפלצתי על האוטו שלך"Oh, come on, Dad, there's no cash in here. Just a bunch of cards that say, "I farted on your car,"
,הוא משך, הפלצתי .וחצי מהשכונה נהרסהHe pulled it, I farted and half the neighborhood fell down.
! את הפלצתYou farted!
,טרנס, עכשיו שהפלצת .אני חושב שאני אפליץ גם .הפלצתHey, Terrance, now that you farted I think I might fart too. You farted.
,כמה פעמים הפלצת במיטה ? ותקעת לי את הראש מתחת לשמיכה ! זה שונה לגמרי !How many times have you farted in bed and held my head under the covers?
,עשית תנועות מגונות ,כתבת לי פתקים מגעילים .חיללת את הינשופים שלי .הפלצת לי בתיקYou've made rude gestures, written me nasty notes, desecrated my owls. You farted in my bag.
.איפה שהבושה של זה לא תלך אחרי .הפלצת. זה אנושיAnd I'm gonna have to move to another city... where the shame of this won't follow me. You farted. You're human.
,מצטערת מאוד .לא יכולתי להימנע אבל היא הפליצה אולי 80 פעם .ולא צחקתי אפילו פעם אחתI am so sorry. I couldn't help it. But also, she farted like 80 times, and I did not laugh once.
-אמך הפליצה אני חושב שנוכל לקחת !Your mother farted. Hey, you know, I think we could get some batteries
.בריטני אלן הפליצהBritney Allen just farted.
.היא גם הפליצה באמצע .אנחנו לא חייבים לעשות את זה .לא, לא!She also farted in the middle of it. - We don't have to do this. - No, oh, no!
אנחנו מפליצים כשאנחנו מתים אימי הצדקת החזיקה את הפלוץ שלה .כשהיא עברה מהעולם .היא הפליצה בעוצמה כזו, כול המיטה רעדהWe fart when we die? My blessed mother was holding her own when she left this world. She farted so hard, the whole bed shook.
מה עשית ואני ופול שתינו ,6‏ רד בול כל אחד ,הפלצנו במעלית ,שחינו במזרקה גנבנו חזיות והצתנו 'שריפה בגרין קולג .וכל הטינופת הופיעהMe and Paul drank six Red Bulls each, we farted in a lift, we swam in a fountain, stole bras from MS and we started a fire on College Green and all the filth showed up.
.בגלל שמריחים אותם .ואנשים תמיד אומרים לכם שהם הפליצו'Cos you smell them. And people always tell you they farted.
.ג'י-איי ג'ו הופך אדום .הפליצו על ראשו היוםG.I. Joe is turning red. Someone farted on his head.
למען השם, הוציאו אותי מפה .בסופו של דבר, גם זה יפסק .אני אפליץ את הנפיחה האחרון שליFor God's sake, let me out! But eventually that will stop too. I will fart my last fart.
."טוב, בסדר. "הפלץ ומשול .נהדר, נשיר במכוניתAchy breakfart. Great. Let's sing it in the car.
-שקט ,בכדי שלא אצעק זאת בקול .הפליצי בפניו אני לא יכולה.For crying out loud, just fart in front of him. I can't. He thinks I'm perfect.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

החמיץ
do
הפליא
astound

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'fart':

None found.
Learning languages?