הותיר [hṿtyr] (to leave behind) conjugation

Hebrew
30 examples

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מותיר
mṿotiyr
I/you/he (masculine) leave behind
מותירה
mṿotiyrah
I/you/she (feminine) leave behind
מותירים
mṿotiyriym
we/you all/they (masculine) leave behind
מותירות
mṿotiyrṿot
we/you all/they (feminine) leave behind
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
הותרתי
hṿotarətiy
I left behind
הותרת
hṿotarəta
you (masculine) left behind
הותרת
hṿotarətə
you (feminine) left behind
הותיר
hṿotiyr
he left behind
הותירה
hṿotiyrah
she left behind
הותרנו
hṿotarənṿ
we left behind
הותרתם
hṿotarətem
you all (masculine) left behind
הותרתן
hṿotarəten
you all (feminine) left behind
הותירו
hṿotiyrṿ
they left behind
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אותיר
’ṿotiyr
I will leave behind
תותיר
tṿotiyr
you (masculine) will leave behind
תותירי
tṿotiyriy
you (feminine) will leave behind
יותיר
yṿotiyr
he will leave behind
תותיר
tṿotiyr
she will leave behind
נותיר
nṿotiyr
we will leave behind
תותירו
tṿotiyrṿ
you all (masculine) will leave behind
תותרנה
tṿoterənah
you all (feminine) will leave behind
יותירו
yṿotiyrṿ
they (masculine) will leave behind
תותרנה
tṿoterənah
they (feminine) will leave behind
Imperative mood
-
הותר
hṿoter
leave behind!
הותירי
hṿotiyriy
leave behind!
-
-
-
הותירו
hṿotiyrṿ
leave behind!
הותרנה
hṿoterənah
leave behind!
-
-

Examples of הותיר

Example in HebrewTranslation in English
,הנצח מזמן אותי" .אך עליי להותיר מאחור את לבי מעולם לא היה, ולעולם לא יהיה" .עוד אחד כמוך"Though infinity beckons, I must leave behind my very heart." "Never has there been, never will there be another such as you."
,חשבתי שלויס היא העתיד שלי ,שהיא חיי החדשים וייעודי אבל אולי גם היא זיכרון ? שעליי להותיר מאחורI thought she was my new life and my destiny, but what if she's part of the memories I need to leave behind?
...כדי למצוא את גן נאמר לי שעליי להותיר .מאחור את החיים שהכרתי ...אפילו את ביתיTo find Gen... I was told I had to leave behind the life I Knew... even my home... and all the memories that were so dear to me.
.אין ילד להותיר מאחורNo kid to leave behind.
.שניהם אמצעי בריחה דרך להותיר מאחור .את מטלות היומיום החדגוניותThey're both a means of escape. A way to leave behind the mundane chores of the day.
? כמה אלמנות ג'וזף הותיר א..How many widows did Joseph leave behind?
.מעולם לא היו לנו ילדים ...כל מה שאני מותיר אחריWe never had any children. All I leave behind me... is a great many millions of dollars.
יש לנו דפוס . מה שהם עושים לא מותיר עקבות ברישומים , כל עוד הם מעמידים משאית אחרי קווי השילוח , ויש הרבה דרכים לעשות את זהWhat they're doing eliminates almost all of the paper trail. As long as they can get a truck past the outbound lanes, the only thing they leave behind is a little telltale in the computer.
עם רסיסי החומר שאתה מותיר ,לאחר כל קפיצה .יש גבול למה שביכולתנו לתקןThe fragments of matter you leave behind after each jump we can only repair so much.
רסיסי החומר שאתה מותיר ,לאחר כל קפיצה 00" .יש גבול למה שביכולתנו לתקן- ,התחלתה של פסיכוזה .שיטיון .זה עלול להיות חמורThe fragments of matter you leave behind after each jump we can only repair so much.
תזהר עם מה .שאתה מותיר מאחורCareful with what you leave behind.
את מותירה מאחור את .האיש הכי מאושר בלונדוןYou leave behind you the happiest man in London.
, כשהנדידה הגדולה ממשיכה הלאה הטורפים שהם מותירים מאחור . נעשים פגיעיםAnd when the Great Migration moves on, the predators they leave behind become suddenly vulnerable.
.הם מותירים סמל אחריהם ?- They leave behind a symbol.
אתה יודע למה עשיתי זאת, ג'ון ...כדי להזכיר לעצמי אלו הן העקבות הלא מזיקות למראה שאנו מותירים אחרינוTo remind myself... It's the seemingly, harmless traces we leave behind... that later can be used to destroy us.
ומה הם מותירים מאחור מכלאות של תערובות רעילות .ועמקים מלאים באשפה רעילה- That's absolutely right. And what do they leave behind? Poundments full of poison slurry and valleys full of toxic trash!
ליהלומים בדיוק, אנחנו מותירים חתימת חיידקים שמחזיקים מעמד כשבועייםTo the diamonds? Exactly. We leave behind a distinct bacterial signature that's consistent for up to two weeks.
תושבי בלפסט מזועזעים .מיריות אמש התקפות אלה מותירות מאחור ,שובל של סבל'The people of Belfast will be horrified by last night's shooting. 'These attacks leave behind a trail of suffering, 'misery and hurt in their wake.'
דירק סנופילד בתפקיד דבון מורהאוס ,חזיונות מעורפלים את דעתי מסיחים .כל שהיה לי הותרתי מאחור♪ Misty visions cloud my mind ♪ ♪ All I've had I've left behind ♪
,היא הותירה את הגרימור שלה .מורשת של ספרים מלאים בכשפים בספרים הללו יש את כל הכלים .להם את זקוקה כדי לשלוט בקסם שלךShe left behind her grimoires, a legacy of books filled with spells. These books contain all of the tools that you might need to control your magic.
,היא יודעת בדיוק מה יש לה .ומה הותירה מאחוריהShe knows exactly what she's got and what she's left behind.
.אשר, למרבה הצער, הסתיים במוות האישה הותירה מאחור תינוקת .שלא היה אף אחד שיטפל בהThe woman left behind a baby girl who had no one to take care of her.
אמא שלחה אותך ,לא, הידידה שמתה .היא הותירה בעל ושלושה ילדים בטח יש הרבה דברים .שהיא...(CHUCKLES) No. The friend that died, she left behind a husband and three kids.
אפילו השגתי קופסה מלאה .בחפצים שג'ינה הותירה מאחור שום דבר מסעיר, רק .שיעורי בית ותכשירים לשיערSo far, so good. I even have a box of Gina's old stuff that she left behind. Nothing earth-shattering yet,
.מספיק הותרנו מאחור גופה אחת .ולא הגיע לו מה שהוא קיבלWe already left behind one dead body, didn't deserve what he got.
,הבריטים הותירו מאחור מוסדות .חוקים, כללי התנהגות ?The british left behind institutions, rules, standards of behavior.
.אני לא מבינה הם הותירו מאחור ציוד ואקדחים ?I don't understand. They left behind all their gear and guns, and they took this... why?
.שש ימים של מהומות בחלק ה"שחור" של לוס אנג'לס הותירו מאחוריהן מראות .שמזכירים ערים שסועות קרבות ...יותר ממאה אלף בלוק מרובעSix days of rioting in a Negro section of Los Angeles... left behind scenes reminiscent of war-torn cities.
אך הפליאונטולוג פר אלברג ,וצוותו אינם מחפשים גופות הם מחפשים את הסימנים .שהגופות הותירו מאחורBut palaeontologist Per Ahlberg and his team aren't looking for bodies, they're looking for the marks the bodies left behind.
גם אותם צריך לברך .בוודאי הם הותירו מאחוריהם את ,חייהם השטחיים והאנוכייםThey should be. They've left behind their trivial, selfish lives and they've been reborn with a greater purpose.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

הוזכר
be recalled
הוכשר
be kashered
הותפל
be desalinated
הותקף
be attacked
הזכיר
remind
הכשיר
kasher
הסביר
explain
הסתיר
hide

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

איחד
unite
דקר
stab
הושב
be put back
הושיב
seat
הושלט
be imposed
הותפל
be desalinated
הקיף
surround
התחרט
regret
שיגר
launch
שרק
do

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'leave behind':

None found.
Learning languages?