Απαιτώ (demand) conjugation

Greek
60 examples
This verb can also have the following meanings: call for, call, require

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
απαιτώ
I demand
απαιτείς
you demand
απαιτεί
he/she demands
απαιτούμε
we demand
απαιτείτε
you all demand
απαιτούν
they demand
Future tense
θα απαιτήσω
I will demand
θα απαιτήσεις
you will demand
θα απαιτήσει
he/she will demand
θα απαιτήσουμε
we will demand
θα απαιτήσετε
you all will demand
θα απαιτήσουν
they will demand
Aorist past tense
απαίτησα
I demanded
απαίτησες
you demanded
απαίτησε
he/she demanded
απαιτήσαμε
we demanded
απαιτήσατε
you all demanded
απαίτησαν
they demanded
Past cont. tense
απαιτούσα
I was demanding
απαιτούσες
you were demanding
απαιτούσε
he/she was demanding
απαιτούσαμε
we were demanding
απαιτούσατε
you all were demanding
απαιτούσαν
they were demanding
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
be demanding
απαιτείτε
demand
Perfective imperative mood
απαίτησε
demand
απαιτήστε
demand

Examples of απαιτώ

Example in GreekTranslation in English
- Και απαιτώ να κλείσεις τον ιστότοπο.I have to demand that you take down that blog.
Όπως σωστά είπες, ως Ανώτατος, θα ήταν υποκριτικό να απαιτώ από βρικόλακες να γίνονται Δημιουργοί χωρίς να απαιτώ το ίδιο κι από εσένα.As you rightly said, as chancellor, it would be hypocritical of me to demand that vampires become makers without requiring the same thing of you.
Και απαιτώ να την κάνει καλά.I've a right to demand he does it properly.
Ξέρω ότι πλέον δεν έχω το δικαίωμα να το απαιτώ,I know I no longer have the right to demand it,
'κου να δεις, δεν είσαι σε θέση να απαιτείς.Listen, my friend, you're in no position to make demands.
- Δεν είσαι σε θέση ν’ απαιτείς.You're in no position to make demands.
- Δεν είσαι σε θέση να απαιτείς...You're in no position to make any demands...
- Δεν είσαι σε θέση να απαιτείς.- You're in no position to make demands.
"Έσωσες ένα ατομο που πνίγεται, αλλά μετά το άτομο απαιτεί να φέρεις και το δέμα του""You saved a drowning person, but then that person demands you to bring his bundle too."
"Η Ταξιαρχία της 1ης Αυγούστου απαιτεί ο αμερικανός Συνταγματάρχης να πάψει να υποστηρίζει το υποκινούμενο καθεστώς το οποίο καταστρέφει..."The August 1st Brigade demands that Colonel America "ends its support of the puppet regimes that destroy-
"Ορκίζομαι να σε βοηθήσω να αγαπήσεις την ζωή κι ότι πάντα θα σε κρατάω τρυφερά.. ...και να έχεις την υπομονή που απαιτεί η αγάπη.I vow to help you love life, to always hold you with tenderness, and to have the patience that love demands.
"Πήρα αυτή την απόφαση με πόνο στην καρδιά, σαν στρατιώτης..." "...γιατί το απαιτεί η στρατιωτική κατάσταση".Ihavetakenthisdecision, painful to the heart of a soldier becausethemilitarysituationdemandsit.
" το απαιτούμε για κάθε μέλος του αλγερινού λαού . ""we demand it for every member of the Algerian people."
"Αυτά απαιτούμε"."Here are the demands.
"Ζητούμε... όχι, απαιτούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να επιλέξει την προσφορά του Στρατηγού Ντόνοβαν για το νέο προτεινόμενο υδραγωγείο"."We urge... no, uh, we demand that the board of aldermen "select general Donovan's bid for the proposed new croton aqueduct."
'Και απαιτούμε να παραδώσετε όλα τα δεδομένα, για τα αντί-ραδιενεργά βακτήρια, σε εμάς, όχι αργότερον των 2:00, της Τρίτης, 31 τρέχοντος μηνός, διαφορετικά θα προκαλέσωμε έκρηξη στο όρος Mihara, η οποία θα το καταστρέψη ολοκληρωτικώς και θα απελευθερώση τον Godzilla.'"And demand that you turn over all Anti-Nuclear Energy Bacteria data..." "...to us no later than 2:00, on Tuesday the 31st..." "...or we will cause an explosion on"
-Δεν είστε σε θέση να απαιτείτε τίποτα, κύριε.- You are in a position to demand nothing, sir.
Έχω δει τον "ρώσικο οίκτο" σας, όταν απαιτείτε να παραδούμε.I've seen your Russian mercy and your demand for total surrender.
Για ποιο λόγο απαιτείτε μόνο την συγγνώμη του προέδρου;Why do you demand just the President's apology?
Δε θέλετε να στρατολογούν συμμάχους οι Κινέζοι. Το να απαιτείτε να πάψουν να "δωροδοκούν μοναχούς"... δεν είναι η σωστή τακτική για να τους σταματήσετε.If your intention is to stop the Chinese from recruiting political allies... then demanding that they stop trying to bribe monks... is not the most effective tactic.
"Αυτός ο έμπορος προσελκύει δυο προστάτες που απαιτούν λεφτά."That merchant attracts a certain couple of thugs who demand payments.
"Για να προμηθεύουμε με ποιοτικά εργαλεία ακριβείας τουςεπαγγελματίες που απαιτούν το καλύτερο!""To provide quality, precision tools to professionals who demand the very best!"
"Οι ντόπιοι απαιτούν η Τερέζα να ανακηρυχθεί Αγία... ""the locals demand that Theresa be declared a Saint..."
'Ολοι απαιτούν να τους δώσεις ένα λεπτό.People are always demanding you give them a minute.
- Το απαίτησα.- You demanded.
Έκαναν μόνο ότι τους ζήτησα... ότι απαίτησα από εκείνους.They did only as I asked of them... what I demanded of them.
Ήταν τόσο εξανλητικό να είσαι στα τέσσερα, που απαίτησα στο συμβόλαιο να μου παρέχουν μια ώρα μασάζ κάθε βράδυ.It was so grueling being on all fours, so I demanded in my contract that I had to have an hour... long massage every night.
Όταν έγινα Χριστανός, απαίτησα το όνομα Ιωσήφ στην βάπτισή μου.When I became a Christian, I demanded the name ofJoseph at my baptism.
"μέχρι που απαίτησες το 50%.""until you demanded your 50%.
- Δεν απαίτησες καλύτερο βαθμό;- You never demanded a better grade?
- Δεν ζήτησες, απαίτησες!You didn't ask. You demanded.
-Τι θέμα είναι, τι θες εσύ. Τα υβρίδιά μου εγκατέλειψαν την πόλη όπως απαίτησες... πες μου λοιπόν τι πρέπει να κάνω για να πάρω πίσω την οικογένειά μου.My hybrids left town as you demanded, so please tell me what I need to do to get my family back.
"..απαίτησε, ο Αχτάρ Μασούντ να βγει από τη φυλακή."...demanded Akhtar Maksood to be released from prison.
"Ο δράστης απαίτησε να δει τα λεφτά και ο Κάλντεν, την κοκαινη.""The suspect demanded to see the cash. "Officer Calden demanded to see the cocaine.
- Εννοείς τον κύριο Γκάι Ρέντμεϊν... που ήρθε εδώ και έτριψε τον καβάλο του πάνω μου, συνέκρινε τα πόδια μου με εκείνα μιας πόρνης από την Αριζόνα και μετά απαίτησε να προσλάβω ανα- πληρωτή Εισαγγελέα της επιλογής του;You mean the man, Guy Redmayne, who came in here and pressed his groin against me, compared my feet to those of an Arizona prostitute, and then demanded that I hire a deputy SA of his choosing?
- Ξέρεις τι απαίτησε ο Drona;Do you know what Drona demanded?
Αλλά δεν μου αρέσει καθόλου, έστω κι αν έδωσαν όλες τις εγγυήσεις που απαιτήσαμε.But I don't like it. Even if they granted all the guarantees we've demanded.
Περικυκλώσαμε το μεταφορικό, απαιτήσαμε την παράδοση των τηλεπαθητικών.We surrounded the transport and demanded they turn over telepaths.
Ζητήσατε κι απαιτήσατε απάντηση και τώρα αυτά τα γράμματα μπήκαν στα πρακτικά.You asked and demanded an answer, and now these letters are on the record.
Θέλαμε 17 λεπτά ακόμα για να τελειώσουμε, όταν προφανώς εσείς απαιτήσατε να έρθουμε εδώ.We were 17 minutes short of finishing when you apparently demanded that we be sent to you.
Μην ξεχνάτε ότι είμαι εδώ κατόπιν αιτήματος των Quarren γιατί εσείς, Λοχαγέ, απαιτήσατε την παρουσία της Δημοκρατίας.Do not forget I am here at the request of the Quarren because you, captain, demanded the presence demanded the presence of the Republic.
Μου απαιτήσατε να σας δείξω έναν λόγο.You demanded I show you a reason.
...ακόμα κι όταν σκότωσαν, απαίτησαν τα λεφτά τρία άτομα δύο ληστές εισήλθαν στην τράπεζα ο Ρέιμοντ Πλάζι τον θάνατο μιας ταμία......and demanded money three suspects two men entered the bank Raymond Plazzy deaths of a female teller... Help!
Ή δεν απαίτησαν λύτρα;Or demanded a ransom?
Όλα ξεκίνησαν όταν οι ευρωπαίοι επενδυτές απαίτησαν την καταβολή μόνο σε χρυσό, αποστράγγιση αποθέματα χρυσού στις ΗΠΑ.It all started when European investors demanded payment only in gold, draining gold reserves in the US.
Όμως καμία διαφορά. Και όταν οι μέτοχοι το έμαθαν, απαίτησαν δικαιοσύνη.And when his shareholders found out, they demanded justice.
Και η απάτη της Κάρλα Ρομέρο εξαγρίωσε τόσο την Μαφία... που ο Κώδικας Τιμής τους απαιτούσε εκδίκηση.The move carried out by Carla it infuriated in such a form the Mafia, what the code of honor of the organization it was demanding vengeance.
Ο Τούρκος Σουλτάνος απαιτούσε την ετήσια εισφορά του.The Turkish Sultan was demanding his yearly tribute.
Ο Χίτλερ απαιτούσε την επιστροφή του Ντάνζιγκ... και ελεύθερη διέλευση στην ανατ. Πρωσία, σε όλο το Διάδρομο.Hitler was demanding the return of Danzig and free access to East Prussia across the Corridor.
Και αυτό που απαιτούσαν τότε ήταν η διεξαγωγή εκλογών.And what they were demanding at this time, was elections.
- Κε Πρόεδρε! Πριν 6 μήνες, σ' αυτήν εδώ την επιτροπή απαιτήστε τη διάλυση των Επικίνδυνων Αποστολών.6 months ago, you stood before this panel and demanded that the IMF be dissolved.
Πέστε στα γόνατα, προσευχηθείτε στον θεό σας, και ζητήστε... Όχι, απαιτήστε να σας πει την απάντηση.Get down on your knees, pray to your God, and ask him-- no demand he tell you the answer.
Έχω ήδη απαιτήσει να αποσυρθούν ή να μας αντιμετωπίσουν σε μάχη.I have already demanded that they stand down or face us in battle.
Η καρδιά μου δεν είναι αρκετά μεγάλη για να συγχωρέσει τον φόνο του Βαν Χέλσινγκ, ούτε και το τερατούργημα που έχεις απαιτήσει από μένα.My heart is not large enough to forgive you for the murder of Professor Van Helsing. Nor for this monstrous thing you have demanded of me.
Θα μπορούσε να είχε απαιτήσει εμπορικά δικαιώματα σε έξι πόλεις της Κίνας.We could have demanded trading rights in six Chinese cities.
Μην ανησυχείς για το αλεξίσφαιρο, μια χαρά θα πάει. Ομάδες ακτιβιστών έχουν απαιτήσει να ακολουθήσουν όλους τους κανονισμούς της UYO οι μισθοφόροι στην Περιοχή 9.Rights groups have demanded that mercenaries should comply with all UYO regulations in District 9.
"Η Βασίλισσα Μαργαρίτα πήγε στη Γαλλία με τον γιο της, απαιτώντας βοήθεια".Henry has still not been captured and Queen Margaret has sailed home to France with her son demanding help.
"απαιτώντας την παραίτηση του Προέδρου.""and demanding the president's resignation."
'Ερχεται σπίτι μου απαιτώντας τα διπλά απ' ό,τι χρώσταγα.He shows up at my house demanding double what I owed him.
- Έγραψε εκατοντάδες στον Τζορτζ Τένετ, απαιτώντας να σε μεταθέσει στην πατρίδα από την Βαγδάτη.- Hundreds he wrote to George Tenet, demanding you be reassigned home from Baghdad.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

απαντώ
reply
αποκτώ
do
αποχτώ
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'demand':

None found.
Learning Greek?