Viaton noun declension

Finnish
106 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
viaton
innocent
viaton
innocent
viattoman
innocent
viattoman
(of) innocent
viatonta
(part of) innocent
viattomassa
(in) innocent
viattomasta
(out of) innocent
viattomaan
(into) innocent
viattomalla
(at) innocent
viattomalta
(from) innocent
viattomalle
(onto) innocent
viattomana
(as) innocent
viattomaksi
(into) innocent
viattomatta
(without) innocent
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
viattomat
innocent
viattomat
innocent
viattomien
(of) innocent
viattomia
(part of) innocent
viattomissa
(in) innocent
viattomista
(out of) innocent
viattomiin
(into) innocent
viattomilla
(at) innocent
viattomilta
(from) innocent
viattomille
(onto) innocent
viattomina
(as) innocent
viattomiksi
(into) innocent
viattomin
(with) innocent
viattomitta
(without) innocent
viattomine
(together with) innocent

Examples of viaton

Example in FinnishTranslation in English
"Hän polvistui ahmaisemaan pehmeän ja viattoman."She kneeled to devour the downy innocent...
"Kun kavaltaja Juudas näki, että Jeesus oli tuomittu kuolemaan," ― "hän katui ja vei 30 hopearahaa takaisin ylipapeille ja sanoi:" "Tein väärin, kun kavalsin viattoman veren.""Judas, his betrayer, seeing that Jesus was condemned, regretted it, and returned the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying: 'I have sinned in betraying innocent blood',
"Laulan vartaloista viattoman taivaan alla yhtyneistä."'I'll sing of bodies intertwined underneath an innocent sky.'
"Nuorimmalla veljellä Jessellä on viattoman koulutytön kasvot. "Here. "Jesse James, the youngest, has a face as smooth and innocent as a schoolgirl.
"Roistomainen FBI agentti pidätti viattoman miehen.""rogue fbi agent arrests innocent man. "
"En pane viatonta miestä vankilaan vain koska hän on poliittinen uhka.""I will not put an innocent man in prison just because he is a political threat."
"Kun viaton veri vuodattaa viatonta verta, taivaat aukenevat, ja päivä muuttuu yöksi, ja valitut saavat näkemisen lahjan.""When innocent blood sheds innocent blood," the heavens will part, and the day will turn to night, "and the chosen will be given the gift of sight."
"Nähdään ensi kerralla." Neljä viatonta sanaa, jotka viilsivät kuin veitsi."See you next time." They were four innocent enough words, but they went through me like a knife.
"Tappaisitko kolme viatonta miestä napataksesi minut?""Would you kill three innocent men just to capture me?"
"Veisinkö hänet kaikkien nähtäväksi, ellei tämä olisi täysin viatonta?""Would you have taken her to a place where you were sure to be seen... - if it weren't absolutely innocent?" - Yes, but...
Tämä kamala vihollinen ilmestyi, kuten viholliset usein tekevät - näennäisen viattomassa ja epätodennäköisessä paikassa...And this terrifying enemy surfaced, as such enemies often do in the seemingly most innocent and unlikely of places.
- En puhunut viattomasta.I never said innocent.
- Nyssa on kaukana viattomasta!Turn over an innocent person? She's not innocent!
- Olet kaukana viattomasta.- You're far from innocent. - Come on.
30 viattomasta ihmisestä, jotka työskentelevät orjina.The 30 innocent people down there who are working as slaves.
Annabelle on kaukana viattomasta.Annabelle is far from innocent.
Auto törmää viattomaan naiseen, ja ajaja pakenee?An innocent woman gets hit by a car and the driver just takes off? I don't think it's extreme.
Jos tämä sota, - osuu yhteenkään viattomaan, soitan jengiosastolle ja, - hoidan Charmingin lukituksi.If this feud blows back on any innocents, I will call Gang Task Force and have Charming locked down.
Jotenkin hän sai kolmeen viattomaan lapseen tartutettua - geneettisen viruksen, joka tappoi heidät.Somehow, he infected three innocent children with a genetic virus that killed them.
Minä testaan niitä viattomaan sivustakatsojaan.I'll test it out on that innocent bystander.
No, tällä ylhäisellä ritarilla on halu pieneen viattomaan iloon.DRACO: Now... this noble knight has need of innocent pleasure.
Emme kokeile ZB-12 tuolla viattomalla elukalla.[arf] We're not testing Z-B-12 that innocent animal.
Kaikki tämä viattomalla kävelyllä ennen aamiaista.Or goes for an innocent walk before breakfast.
Koska tämä ei ole luonnollinen paikka valaalle, - oli tällä viattomalla olennolla hyvin vähän aikaa tulla sinuiksi itsensä kanssa.Since this is not a tenable position for a whale. this innocent creature had very little time to come to terms with its identity.
Nainen viattomalla kävelyllä.A woman in innocent transit.
Olen täysin viattomalla ajelulla täällä maaseudulla - lasteni kanssa, joita rakastan.Hello. I'm going on a perfectly innocent ride in the country With my kids, whom I love.
- Ahneutesi vei elämän viattomalta lapselta.Your greed took the life of an innocent child.
- Ei kuulosta viattomalta.Doesn't sound innocent.
- Jotta näyttäisi viattomalta.- It makes her look innocent.
- Kuulostaa ihan viattomalta.Seems perfectly innocent.
- Saat sen kuulostamaan niin viattomalta.You make it sound so innocent.
- Miten pystyitte tekemään sellaista viattomalle eläimelle?How could you do that to such an innocent creature ?
En halua saman tapahtuvan viattomalle tytölle.Now, I don't want the same thing happening to some innocent girl.
En tekisi sitä viattomalle...l would never do that to an innocent...
Jokainen kuluva hetki merkitsee kuolemaa yhä useammalle viattomalle.Each hour you delay, more innocent people will be killed.
- Jury piti minua viattomana, Kyle.- Jury found me innocent, Kyle.
- Minua pidetään viattomana.- General consensus is that I am innocent.
- Pidän häntä viattomana!- I think she is innocent!
- Pidätkö häntä tosiaan viattomana?You really think he's innocent, don't you?
- Pidätkö häntä yhä viattomana?- Still think he's innocent?
- Kuka sanoi häntä viattomaksi?Who said he's innocent as a horse?
- Tässä oravanpyörässä jokainen on syyllinen ennen viattomaksi toteamista.- In this rat race, everybody's guilty till proved innocent.
Eli varmista ennen nukkumaanmenoasi lukinneesi ovet ja ikkunat, - ellet halua joutua viattomaksi uhriksi - pahan Kreivi Duckulan listalle.So, before you go to bed tonight... be sure to lock all your doors and windows... unless you too should become the innocent victim... of the evil Count Duckula.
En kutsuisi Zoeta viattomaksi.Well, Zoe's not exactly what I'd call innocent.
Hetkinen, väitätkö häntä viattomaksi?Wait. Do you claim him innocent?
"Miksi viattomat joutuvat kärsimään?""Why must the innocent suffer?" we ask.
"Varjo jätti viattomat rauhaan, - ja meni takaisin pahan herran luo, joka oli käskyttänyt sitä kaikki nämä vuodet."The Shadow turned away from the innocent. And back to the evil master who had controlled him all these years.
- Entä hyvät ja viattomat?The innocent? Mixed up with the evil and the corrupt, the wicked.
- Että hän on syytön? Teidän taistellessanne hyvän ja pahan välillä viattomat kärsivät.While you're fighting your battles of good and evil the innocent are the ones in the crossfire.
- Kaikki nämä viattomat koneet hakattu palasiksi.All these innocent machines hacked to pieces.
"Himo,joka palautetaan viimeiseen huokaukseen - ja viattomien lasten iloiseen nauruun.""Desire returned to the last sigh!" "And the happy laugh of innocent babies."
"Ikivanha olento, viattomien vereen tahriutunut, - ajelehtii avaruudessa halki loputtoman, muuttuvan labyrintin.""An ancient creature, drenched in the blood "of the innocent. "Drifting in space through an endless shifting maze.
"Jos viattomien vangitseminen on vapauksiemme suojelun hinta" "meillä ei kohta enää ole vapauksia, joita suojella.""lf sending innocent people to jail is the price to protect our freedoms then pretty soon we won't have any freedoms worth protecting."
"viattomien hylkeenpoikasten tappamisen."of innocent baby harp seals
- Antamalla viattomien ihmisten kuolla?By letting innocent people die?
"Olette lampaita susien keskellä, - olkaa siis älykkäät kuin käärmeet - ja viattomia kuin kyyhkyset.""You are sheep among wolves, "be wise as serpents, "yet innocent as doves."
"Vihollinen käytti epäinhimillistä pommia" "ja haavoitti sekä tappoi viattomia ihmisiä."The enemy has made use of an inhuman bomb and is subjecting innocent people to grievous wounds and massacre.
- Ajat viattomia ihmisiä tekemään murhia.You're driving innocent peopleto kill.
- Ei niin viattomia, Jinksy.Not so innocent, Jinksy.
- Ei, sinä tapat viattomia ihmisiä.No. You killed innocent people.
- Näitkö viattomissa mitään lähettimiä?You see any transmitters on the innocents?
- Kuulitko mitä sanoin viattomista? - Joo.- Did you get the part about innocent people?
- Vedän demoneita ulos viattomista ihmisistä.- I'm pulling demons out of innocent people.
-Taivas huolehtii viattomista.- Heaven will care for the innocent.
Ei sille mitään voi - että pidät kiinni ihanteista ja puhut viattomista naisista.You can't help being an idealist, believing in innocent women.
Eli valitsi sinut johtamaan koska sinä välität ihmisistä, viattomista, et tästä,Eli chose you to lead us 'cause you cared about the people, about the innocents, not this.
- Kokeilitte sitä viattomiin ihmisiin.- This was a test on innocent people.
Allah sallii vain syyllisiin kohdistuvan koston, ei viattomiin.Allah permits retaliation only against the guilty party, not against innocents.
Ehkä olen optimistinen tuhatvuotinen - ja sinä pessimistinen sukupolvi X, mutta uskon yhä viattomiin uhreihin.Maybe I'm just an optimistic millennial and you're a pessimistic gen X, but I still believe in innocent victims.
Et halua, että viattomiin voi sattua.You don't want innocent people to get hurt.
Etenkin kun henkilökohtaiset kaunat vaikuttavat viattomiin.I agree, especially when personal grudges end up affecting those who are innocent.
- Aloittelin viattomilla mallitöillä.And it started out as an innocent modeling job.
Eikä ole pian monilla viattomilla ihmisilläkään.And soon, neither will a lot of other innocent people.
He ovat tehneet kokeita toisesta maailmansodasta lähtien, testejä viattomilla ihmisillä.They've been doing experiments since World War ll on innocent civilians.
Käyttäen samaa harmaapoika ulkonäköä viattomilla koiran silmillä ja pehmeällä vauvanpeppu iholla.Using a standard grayboy look with the innocent doggy eyes and smooth baby-butt skin.
Mieti Tuhatjalkaista. Hän teki kokeita viattomilla. Hän kidutti Coulsonia ja käski Quinnin ampua sinua.Think about the Centipede program, how he experimented on innocent people like Mike Peterson, how he kidnapped and tortured Coulson, how he ordered Quinn to shoot you.
Emmekö me näytä viattomilta?Don't we look innocent together?
Et nuku, riistät vuokseni solmioita viattomilta, työskentelet tappotahtia 24/7 valintani eteen - enkä edes saa ääntäsi.You don't sleep, you rip ties off innocent bystanders for me, you're killing yourself 24/7 to get me elected, and I don't even have your vote.
Mahtavat voivat haalia valtaa, - tai riistää sen viattomilta.Power can be hoarded by the mighty or stolen from the innocent.
Ne näyttävät niin viattomilta.Why are they looking so innocent?
Ne varmasti näyttävät tarpeeksi viattomilta, - mutta oikeissa käsissä niissä on vähemmän työkalua rakentamaan kuin tuhoamaan.Now, they certainly appear innocent enough. But in the right hands, these are less tools of construction, than destruction.
- Olet tehnyt pahaa muille. Niille, joita vannoit suojelevasi. Heikoille ja viattomille.- You've harmed others-- those you were sworn to protect, the weak, the innocent.
- Vanhan ystävän sanat. Hän löysi minut Lontoon maanalaisesta, - kun yritin kostaa sisarten puolesta viattomille tunnelinkaivajille.- The words of an old friend, who once found me in the London Underground attempting to avenge my sisters on perfectly innocent tunnel diggers.
-...viattomille.- They're innocent.
Ei edes viattomille.Not even for the innocent.
Emme halua hankaluuksia viattomille köyhille.He has to. We are not getting a bunch of poor innocent people in trouble, no.
He saapuvat ovellesi viattomina kuin lapset - kaivaten mennyttä.They'll arrive at your door as innocent as children longing for the past.
Hän ei tainnut pitää heitä viattomina.I suppose he didn't think they were that innocent.
Otan ne sellaisena kuin ne ovat, puhtaina ja viattomina.I'll take them just as they are, pure and innocent.
Synnyimme viattomina.We were born innocent.
Synnymme tähän maailmaan viattomina, - avoimin silmin, - ja haavoittuvina.We arrive into this world as innocents, wide-eyed, vulnerable.
- Tuo todisti meidät viattomiksi.- That proved you were innocent!
-En väitä heitä viattomiksi.Are they Red Flag or not? All right, I'm not saying that they're all innocent--
En kutsuisi Valon sisaria viattomiksi naisiksi.I'd hardly call the Sisters of the Light innocent women.
Hölmöt sanovat heitä viattomiksi.Fools call them innocent.
Jos emme tee tätä päätöstä, emme voi sanoa itseämme viattomiksi.If we did not make this decision, we could never again call ourselves innocent.
Kertokaa omin viattomin sanoin, onko hän homo.youth in the crossfire. Tell us in your own innocent young words, is he gay?
Olet viattomin kaikista.You, the most innocent of them all?
Olet viattomin meistä.You're the most innocent of us.
Olet viattomin tuntemani ihminen.You're the most innocent person I've ever known.
Suloisin ja viattomin sielu.- The sweetest, most innocent soul.
"Homous on viaton, vaihtoehtoinen elämäntyyli."You understand that? Being gay is an innocent, alternate lifestyle?
"Kun viaton veri vuodattaa viatonta verta, taivaat aukenevat, ja päivä muuttuu yöksi, ja valitut saavat näkemisen lahjan.""When innocent blood sheds innocent blood," the heavens will part, and the day will turn to night, "and the chosen will be given the gift of sight."
"Olen vain pieni viaton kivi." Näiden saaminen tullin läpi onkin hankalaa.I'm just a cute little innocent rock. Getting these into Customs is going to be the trick, I think, next.
"Olen vain viaton tyttönen, joka yrittää saada hyväksytyn fysiikasta."I'm just an innocent sorority girl trying to get a B in Physics.
"Olen viaton."Lana, I'm innocent.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ajaton
timeless
maaton
landless
osaton
dispossessed
voiton
butterless

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'innocent':

None found.
Learning languages?