Terve noun declension

Finnish
101 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
terve
healthy
terve
healthy
terveen
healthy
terveen
(of) healthy
tervettä
(part of) healthy
terveessä
(in) healthy
terveestä
(out of) healthy
terveeseen
(into) healthy
terveellä
(at) healthy
terveeltä
(from) healthy
terveelle
(onto) healthy
terveenä
(as) healthy
terveeksi
(into) healthy
terveettä
(without) healthy
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
terveet
healthy
terveet
healthy
terveiden
(of) healthy
terveitä
(part of) healthy
terveissä
(in) healthy
terveistä
(out of) healthy
terveisiin
(into) healthy
terveillä
(at) healthy
terveiltä
(from) healthy
terveille
(onto) healthy
terveinä
(as) healthy
terveiksi
(into) healthy
tervein
(with) healthy
terveittä
(without) healthy
terveine
(together with) healthy

Examples of terve

Example in FinnishTranslation in English
"Hänen esikoisensa syötäisiin pidemmän ja terveen elämän saamiseksi. ""to be impregnated so that her firstborn "may be consumed as a means for a prolonged, healthy life."
"Menen naimisiin normaalin, terveen naisen kanssa." Tai: "Voitin lotossa.""I'm gettin' married to a normal, healthy woman." Or, "I won the lotto."
"Voisimme tarjota lapselle rakastavan ja terveen kodin."We would provide a loving, healthy environment to raise a family."
- Harrastukset ovat terveen avioliiton perusta, mutta minä otin asian esille.Well, it's sort of the foundation of any healthy marriage, but I did bring it up.
- Mikä tappaa terveen miehen?- Then what kills a healthy man..?
- David, kerro sinäkin, että se on tervettä.David, help me out here, tell him that this is healthy.
- Kyllä, ja se on ihan tervettä, sinun ei pitäisi romantisoida kuolemaa.- Yeah, and that's really healthy because you should not romanticize the dead.
- Se on tervettä.It's the healthy thing to do.
- Se on vain tervettä historioitsijan uteliaisuutta.A healthy historian's curiosity, of course. Of course.
- Tiedän, että se on tervettä.-l know it's a good, healthy life...
Jos hän on suhteessa, niin ei ainakaan terveessä._ If Anna's in a relationship, it's anything but healthy.
Kehitän itseäni. Terve sielu terveessä ruumiissa.A healthy mind and a healthy body.
Mikä saa solun äkkiä muuttamaan itsensä tappavaksi etäpesäkkeeksi, - ja tuhoamaan muut solut terveessä ruumiissa?What makes a cell suddenly decide to turn itself into a killer metastasis and destroy the rest of the cells in a healthy body?
Oireyhtymän teki merkittäväksi sen äkillinen ilmeneminen näennäisesti täysin terveessä henkilössä.What made this syndrome noteworthy was its sudden appearance in what appeared to be a perfectly healthy subject.
On niin hyvä olla terveessä ja normaalissa ihmissuhteessa.It feels so good to be in a normal, healthy relationship.
Jokainen laji maapallolla, kesystä koirasta ja kissasta - alligaattoreihin ja seeproihin, luodaan uudelleen tästä, terveestä DNA:sta - ja korvataan niiden luonnollisessa ympäristössä.Every species on Earth... From domestic dogs and cats, To alligators and zebras... will be recreated from this healthy, unaffected DNA and replaced in their natural habitats.
Jutussa on avoimia kohtia, ja sitä ajettiin turhan kärkkäästi mutta tärkeintä on, että epälojaalit kansalaiset on tunnistettu ja tuo kuolioinen raaja katkaistaan terveestä ruumiista.I acknowledge that there are untidy aspects to this case, and perhaps some were overzealous in pursuing it. But the most important thing is that an arm of disloyal citizens have been identified and the gangrenous limb will now be cut off from the rest of the healthy body.
Kaikki näytteet ovat terveestä maksasta - ja samasta maksasta.And not only did they all come from healthy livers they all came from the same liver.
Leikkisä naljailu kertoo vain terveestä...Playful banter is just a sign of a healthy, caring communi-
Lääketieteessä tehdään luunsiirtoja terveestä luusta sairaaseen.In medicine, we sometimes graft portions of a healthy bone onto a diseased one.
- Minusta se ei kuulu terveeseen ja tasapainoiseen suhteeseen.Well, that's not what I consider a healthy and balanced relationship
Ehkä ihastut jonain päivänä johonkin terveeseen.Well, maybe someday, you'll fall for someone who's healthy.
Hyytymiä ei voi syntyä terveeseen sydänkammioon.And an arrhythmia wouldn't cause clots in a healthy ventricle.
Hän kiinnittyy terveeseen isäntäyhtiöön ja kohta koko henkilökunta on saanut tartunnan.He attaches himself to a healthy host company and the next thing you know, the entire staff is infected.
Jos sitä käytetään terveeseen ihmiseen, se voi aiheuttaa sydänkohtauksen.If used on a healthy person, it could cause cardiac infarction and death.
- Kuten tiedätte, terveellä wraithilla on kyky - parantaa itsensä melkein mistä tahansa, - mutta näin ei aina ollut.As you know, healthy Wraith have an inherent ability to heal themselves of almost any ailment, but this has not always been the case.
- Vielä kummempaa, että terveellä - lapsella on ECHO-viruksen ja sytomegaloviruksen vasta-aineita veressä.- But what's weirder, the healthy kid we tested, he's positive for echovirus 11 and C.M. V. antibodies as well.
-Josta sinä pidät terveellä tavalla. Missä siskoni on ollut?Of whom you are extremely fond in a clean-cut, healthy, all-American way.
KOP:n osaavat ihmiset ovat katsoneet, - että terveellä pohjalla liikutaan.The pros at the bank think my business has a healthy basis.
Kahdella terveellä ihmisellä on hyvä aloittaa pandemia.And who better to start a pandemic than two healthy human hosts?
- Ei kuulosta terveeltä suhteelta.-That doesn't sound very healthy. -But what do you know about it?
- Ei yhtä terveeltä kuin 22.- Yeah, not as healthy as 22.
- Et näytä terveeltä.- You don't look too healthy.
- Hän näytti terveeltä.She looked kind of healthy.
- Hän näyttääkin todella terveeltä.Yes, she looks perfectly healthy.
Haluatko tehdä paksusuolentähystyksen terveelle nelivuotiaalle?You want to do a colonoscopy On a healthy four-Year-Old?
Hän oli hyvä aviomies ja hieno isä kahdelle terveelle ja vahvalle pojalle.He was a good husband and a great father to two healthy, strong boys.
Kansainväliselle liiketoiminnalle, kaikkien maiden hyville kauppasuhteille ja High Quality Foodsin terveelle tulevaisuudelle, joka on Sakamoto Enterprisesin ja Bentley Advertisingin ansiota!To international business, good commercial relations between all countries, and to the healthy future of High Quality Foods thanks to Sakamoto Enterprises and to Bentley Advertising!
Kuin syöttäisi terveelle Lou Gehrigille.It's like pitching to a healthy Lou Gehrig.
Käden voi kiinnittää terveelle alueelle.We could move it somewhere else. Attach it to a healthy zone.
"Kasvoit, kuten lääkäri lupasi. Normaalina ja terveenä."You grew as the doctor had promised, normal and healthy.
"Näet itsesi terveenä", "Näe itsesi uimapuvussa""See your lungs healthy."
(Peten ajatusääni:) Siunaa isää - ja anna sille voimia jaksaa olla terveenä.Bless Dad and give him strength to stay healthy.
- En, jos haluan pysyä terveenä.Not if I wanna stay healthy.
- Hän pitää sinut terveenä.He'll keep you healthy.
"Varmistan, että sinä kasvat terveeksi ja vahvaksi.""To make sure you grow up healthy and strong.
- Ei. Sinut täytyy saada vahvaksi ja terveeksi.- Got to have you strong and healthy.
- Että kasvaisit terveeksi ja vahvaksi kuten -So that you can grow up healthy and strong, like...
- Tunnen itseni terveeksi.I feel healthy. I feel okay.
Aloitetaanpas alusta, sinut täytyy saada terveeksi.First things first, we have to get you healthy.
- Ainoat terveet.The only healthy ones.
- Kaikki terveet ja vahvat haetaan.Men are here to take anyone who looks healthy and strong.
- Nuoret, terveet ja hedelmälliset ovat.If they're still young and healthy, or if the women can still conceive, they pay more.
- Useimmat terveet ihmiset tekevät sitä.I think most healthy people do, yes.
10 vuotta sitten nuoret terveet ihmiset ympäri maailman - sairastuivat ja alkoivat kuolla.1 0 years ago a lot of healthy young people around the world got sick and started dying.
- Niin, isäntäni? Oletteisin meidän vitsailevan taka- tuuppareista terveiden kundien lailla- ja niinpä ehkä nappaisin sinut ystävälliseen sylipainiin - ja taputtelisimme toisiamme reisille kuten kunnon ystävykset tekevät - ja nauraisimme millaista olisi, jos todella olisimme lätkässä toisiimmeWell, I'd assume we were having a big lad's joke about back-tickle, as the way we healthy fellows often do, and I'd grab you for a friendly wrestle and then we'd probably slap each other's sides
Alice vietiin naisten ja lasten ryhmästä - jotka valittiin välittömään kuolemaan - ja hänet pantiin orjatyöläisiksi valittujen terveiden naisten ryhmään.Alice was taken from the group with mothers and children, all of whom were selected for immediate murder, and was placed with fit and healthy young women Who were chosen as slave labour.
Annamme vain terveiden henkilöiden nimet.I give him the names of the healthy ones.
Ei terveiden ihmisten takia poisteta ovia.- Really? When healthy people come home, you don't usually remove the doors.
He elävät terveiden ja vahvojen kustannuksella.They feed off the strong and the healthy.
- 0lemme terveitä nuoria miehiä.We're both healthy and strapping young men.
- Ajatelkaa ihmisiä ulkopuolella. He ovat terveitä ja onnellisia meidän ansiostamme.But think of those humans out there, healthy, and happy, because of us.
- He olivat aivan terveitä.They were living normal lives. They were healthy.
- Kaikki nuoria, terveitä aikuisia.- All young, healthy adults.
- Kiitos. Lapset ovat terveitä, ja heillä on ruokaa.The kids are healthy, they have what to eat.
terveet sielut - terveissä ruumiissa.Healthy minds in healthy bodies.
En pidä normaaleista terveistä miehistä.Yeah, but I don't like normal healthy men.
Erottele sairaat terveistä.Look, separate the sick from the healthy.
Eräänlainen viettelijädemoni, joka imee elämän terveistä miehistä.A succubus is some sort of a demon that sucks the life out of healthy men.
Hiuksesi, Gretchen täyttyvät yli, terveistä tunteista kansaa kohtaan.Your hair, Gretchen Driver of healthy feelings of the people.
Lyekka taitaa pitää enemmän terveistä olioistaI believe Lyekka prefers healthy living things.
Joku vaihtoi heidän vertaan terveisiin näytteisiin.Someone was swapping out their diseased blood with healthy samples.
Miksi kannabis vaikuttaisi terveisiin eri tavalla? Miksi terveet eivät kestäisi ongelmia, - kun ihmiset, joilla on heikko vastustuskyky - tai kuolemaan johtava sairaus eivät koe sivuvaikutuksia?Why is there a perception that healthy people are affected differently and unable to fend off the detrimental consequences, whereas a person with a lowered immune system or terminal illness seems to experience none of these effects?
Synnytysosastolla vaihdettiin professoreiden lapsia - terveisiin vuoristolaislapsiin.In the maternity wing, they replace professors' kids with healthy newborn mountain babies.
Yhdysvallat ja Englanti testaavat parhaillaan hyönteismyrkkyjä - ja erittäin myrkyllisiä kokeellisia lääkkeitä kymmeniin tuhansiin terveisiin - kasvattilapsiin, joista monet saattavat kuolla kokeiden tuloksena.The United States and England are currently testing pesticides - and highly toxic experimental drugs on 10s of 1,000s of healthy - foster children, many of which die as a result of the experiments.
Hengittäkää syvään terveillä keuhkoilla.Breathe deeply for healthy lungs.
Nähkääs, terveillä ihmisillä ei voi tehdä rahaa, eikä myöskään kuolleilla.You see, there's no money in healthy people, and there's no money in dead people.
Tiesitkö, että terveillä tulppaaneilla on yksiväriset terälehdet?Did you know that healthy tulips have solid-colored petals?
- Bekan aivot vaikuttavat aivan terveiltä.Hmm. Beka's brain seems to be 100% healthy... physically.
- He kaikki näyttävät yhtä terveiltä kuin Jaffat.- They all look as healthy as a Jaffa.
- Näyttävätkö ne terveiltä?Do they look healthy?
- Solut näyttävät terveiltä.Cells appear healthy.
-Kaksi muuta näyttävät terveiltä.But the other two look very healthy.
- Eivät määrät olleet tappavia. Eivät terveille aikuisille mutta haavoittuneille, heikoille, lapsille ja vanhuksille kyllä.Not enough to kill a healthy adult, but the wounded,weakened,children and the elderly are much more vulnerable.
- Luultavasti terveille ihmisille, - mutta sairaat ovat kysymysmerkki.Is this enough? For everyone healthy, probably, but all those who are sick? I don't know.
Kuponkeja annettiin vain terveille vangeille. Ei vangeille, jotka olivat kuoleman kielissä.And they only gave vouchers to healthy prisoners, they wouIdn`t give them to prisoners who were on their last legs.
Olisi helpompaa tehdä näitä terveille ihmisille...These procedures would be so much simpler if you could do them on healthy people.
Punaiset täplät, niin sanonut kuumat alueet ovat tyypillisiä terveille aivoille.The red spots, or what they call hot areas are what you'd expect from a healthy, functioning brain.
- Kaikki ovat terveinä. Se on hyvä.- No, everybody's healthy.
- Sanoinhan haluavani heidät terveinä.I told you I wanted them healthy.
Ann? Teimme työmme ja pysyttelimme terveinä.We did our work and kept healthy.
Asiakkaani haluavat tuotteet ehjinä ja terveinä.My clients want their product undamaged and healthy.
Ei, tarpeeksi tehdäkseen sinut kuolemattomaksi... mutta luultavasti se pitää kansanne kauniina ja terveinä.Not enough to make you immortal... but it probably keeps your people beautiful and healthy.
Alaamme on sellaisten tyttöjen kasvattaminen - terveiksi ja työkykyisiksi naisiksi.As you know, we pride ourselves on turning troubled girls... into healthy, productive young women.
Elimesi ja kudoksesi muutetaan kantasoluasteelle yksi kerrallaan. Sitten muutamme ne terveiksi ihmiselimiksi. Niistä on poistettu upirismia aiheuttavat retrovirusten kappaleet.Your organs and tissues will be reverted to stem cell status, one by one, and then re-differentiated into healthy human organs, purged of the bonded retroviral fragments that dictate upir-ism.
selkein ja tervein vuosi elämässäni 20 vuoteen.It's been the most sober most clear of view most healthy year of my life and last 20 years.
"Hän on keskimittainen, terve, hyvin sopusuhtainen."He is of medium height, healthy, is well porpotioned.
- Dillon oli täysin terve vauva.He is a perfectly healthy baby.
- Ei, ei, hän on terve, kuin pukki.No, no, no, he's healthy as a mule.
- Ei, olen terve.I am healthy.
- Ei, terve kuin pukki.He's completely healthy.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

tervaisempi
some
terveellinen
some
täytteinen
filled
tämänkesäinen
occurring in this summer
teknillinen
technical
territoriaalinen
territorial
toipuva
convalescent
tietämätön
unaware
täydellisempi
some
texasilainen
some

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'healthy':

None found.
Learning languages?