Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Roomalainen noun declension

Finnish
38 examples

Conjugation of roomalainen

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
roomalainen
roman
roomalainen
roman
roomalaisen
roman
roomalaisen
(of) roman
roomalaista
(part of) roman
roomalaisessa
(in) roman
roomalaisesta
(out of) roman
roomalaiseen
(into) roman
roomalaisella
(at) roman
roomalaiselta
(from) roman
roomalaiselle
(onto) roman
roomalaisena
(as) roman
roomalaiseksi
(into) roman
roomalaisetta
(without) roman
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
roomalaiset
roman
roomalaiset
roman
roomalaisten
(of) roman
roomalaisia
(part of) roman
roomalaisissa
(in) roman
roomalaisista
(out of) roman
roomalaisiin
(into) roman
roomalaisilla
(at) roman
roomalaisilta
(from) roman
roomalaisille
(onto) roman
roomalaisina
(as) roman
roomalaisiksi
(into) roman
roomalaisin
(with) roman
roomalaisitta
(without) roman
roomalaisineen
(together with) roman

Examples of roomalainen

Example in FinnishTranslation in English
- Tunsin lukiossa erään kaverin, - joka tunki roomalaisen kynttilän hanuriinsa.You know,I know a guy in high school once stuck a roman candle in his ass.
Antaa roomalaisen puhua!Let the roman have his say!
En ole oikein tukenut päätöstäsi istua roomalaisen kynttilän päällä ja sinkoutua tuntemattomaan.OK, no, I haven't been entirely supportive of your decision to sit atop a roman candle and blast off into the unknown.
Teen sinusta vielä roomalaisen!I'll make a roman of you yet!
Tämä saa huhut jokaisen roomalaisen kielelle.Will this not set every tongue in roman wagging?
- Huomenta Jack. Meidän piti löytää Grant jo eilen. Valtuusto sytyttelee jo roomalaista kynttilää persiissäni.Morning Jack we need to find this Grant, I mean yesterday town council's lit a roman candle stuck it up my ass
Traakialainen ei tunne roomalaista lakia.The thracian does not know roman law!
Marcus Aureliuksen palvelija käveli hänen takanaan kun hän meni roomalaiselle torille.Marcus Aurelius had a servant walk behind him as he made his way to the roman time square.
- Siksi roomalaiset tulivat Egyptiin.- That's one of the reasons the romans came to egypt.
-Vaan eräät rohkeat roomalaiset.By some brave roman souls You mean?
Eivät roomalaiset.Not the romans.
En sitä, joksi roomalaiset leimasivat minut. - En voi auttaa sinua tässä.Not the one the romans branded me with.
Entä roomalaiset?And the romans?
"Puhuva patsas" roomalaisten mukaan.It's what the romans would call a "talking statue."
He heittivät noppaa roomalaisten sotilaiden ja irlantilaisten kanssa.They were playing dice with two roman soldiers and a bunch of the irish guys.
Meidän niin kutsutut johtajamme nuolevat roomalaisten sotilaiden saappaita.Our so-called leaders lick the boots of roman soldiers!
Sekä roomalaisten kanssa, jotka eivät siedä sitä.Jesus of Nazareth. And the romans who won't tolerate it.
Täällä on ollut asutusta jo ennen roomalaisten tuloa. Siellä odottaa näkevänsä Shakespearen tai Robin Hoodin - tai jonkun muun engelsmannin sukkahousuissaan.Neolithic people lived here 4,000 years ago before the romans marched in, a place where you half-expect to see Shakespeare or Robin hood, or some other dandy Englishman running around in tights.
- Miksi roomalaisia numeroita?Why the roman numerals?
He ovat kunnollisia roomalaisia naisia ja ovat tekemisissä vain samanarvoisten kanssa.Uh, these are proper roman women. They only mingle with families of equal standing.
Joo, ei vissiin olisi pitänyt käyttää niitä roomalaisia kynttilöitä grillin sytyttämiseen.Yeah, I probably shouldn't have used those roman candles To get the grill goin'.
Lupaukseni auttaa roomalaisia.The one I gave the romans.
Täällä ei roomalaisia pelätä!We're not afraid of any roman!
Mutina oli hieno voitto, - mutta se oli voitto toisista roomalaisista.Mutina was a lovely victory it's true. But it was a victory over other romans.
Vauvoista, roomalaisista numeroista, kaikesta.Babies, roman numerals, all of it.
Sekä mitä vain roomalaisilla numeroilla.Plus anything with roman numerals.
Pelasta meidät roomalaisilta, herra.Save us from the romans, lord.
Mene kertomaan roomalaisille.Better go tell the romans.
Onko meidän luvallista maksaa henkilöveroa roomalaisille?Should we pay taxes to the romans?
Pitäisikö... maksaa henkilöveroa roomalaisille, vai..?Should we? Pay the romans taxes or...?
Sanoi Paavali roomalaisille.- Yeah. Paul to the romans.
Tämä ei ole hyvä paikka kunniallisille roomalaisille.This is no place for decent romans.
Velvollisuutemme roomalaisina on tukea häntä. - No?It's our duty as romans to back him.
- Hän oli todellinen roomalainen.How I knew your father. Now there was a true roman.
Ehkä minun pitäisi lähettää roomalainen arvioimaan tilanne.Perhaps I should send a roman To properly assess the situation.
Melkoinen roomalainen kynttilä.Instant roman candle.
Miksi sinulla on tuo naurettava roomalainen miekka?Why do you wear a roman sword? look so ridiculous!
Nimen antoi roomalainen jumalaYou stand some more? ? On a planet named for a roman god of war?

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

suomalainen
some

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'roman':

None found.