Perinteinen noun declension

Finnish
82 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
perinteinen
traditional
perinteinen
traditional
perinteisen
traditional
perinteisen
(of) traditional
perinteistä
(part of) traditional
perinteisessä
(in) traditional
perinteisestä
(out of) traditional
perinteiseen
(into) traditional
perinteisellä
(at) traditional
perinteiseltä
(from) traditional
perinteiselle
(onto) traditional
perinteisenä
(as) traditional
perinteiseksi
(into) traditional
perinteisettä
(without) traditional
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
perinteiset
traditional
perinteiset
traditional
perinteisten
(of) traditional
perinteisiä
(part of) traditional
perinteisissä
(in) traditional
perinteisistä
(out of) traditional
perinteisiin
(into) traditional
perinteisillä
(at) traditional
perinteisiltä
(from) traditional
perinteisille
(onto) traditional
perinteisinä
(as) traditional
perinteisiksi
(into) traditional
perinteisin
(with) traditional
perinteisittä
(without) traditional
perinteisine
(together with) traditional

Examples of perinteinen

Example in FinnishTranslation in English
- Keltainen, punainen tai perinteisen valkoinen.-Yellow and red or traditional white.
- Olen hylännyt perinteisen mustan asuni.- I've abandoned my traditional black.
- Olen ostanut perinteisen kaulaliinan myös mutta tämä on toinen, hieman erikoinen, henkilökohtainen. Kiitos.- I have bought the traditional scarf as well but this is my other, slightly special, personal one.
Aloitamme perinteisen öljypainin.We shall now begin the traditional oil wrestling.
Asta: Olen itse enemmän perinteisen taiteen kannattaja.I prefer more traditional works.
"Ndjera", perinteistä etiopialaista."Injara", the traditional Ethiopian dish.
- Ei perinteistä reittiä.- Not the traditional route.
- Minä löydän. En voi tehdä perinteistä sävellystä vapaasti soitettavalla instrumentillaCan't impose traditional composition on an instrument that's inherently free form.
- Se ei ole ihan perinteistä.We know it's not traditional. Traditional?
- Se on osa perinteistä lakia.- But, it's part of the traditional law.
- Ei perinteisessä merkityksessä.- No, not in the traditional sense.
- En aivan sanan perinteisessä merkityksessä.Uh, well... not in the traditional sense of the word.
- Ilmeisesti se hänelle antamasi kirja-- ei tarkalleen tarinoita perinteisessä mielessä.Apparently that book you gave him, not exactly the stories in the most traditional sense.
- Pysytään perinteisessä menussa.- I say we stick with the traditional menu.
- Siellä läntisen meren rannalla perinteisessä Betazoid-seremoniassa komentaja Rikerit ja minut vihitään avioliittoon.There, on the shores of the Western Sea, in a traditional Betazoid ceremony, your Cmdr Riker and l will be joined in the union of matrimony.
- Pidän "perinteisestä".- And I like "traditional."
...nauttimaan perinteisestä kakusta.In order to share the traditional dessert Ysèges.
Aijaa, olette pitäytyneet perinteisestä yhdynnästä.- I see. You have refrained from traditional intercourse.
Alan todella nauttia perinteisestä amerikkalaisesta ruoasta.l'm really starting to enjoy this traditional American food. Mm.
En poikkea tuomarin perinteisestä roolista.I will not step outside the traditional role of the Arbiter.
"Hyvitä ne perinteiseen tapaan."First you must accept responsibility for your past deeds... by making amends in the traditional manner.
- Ajateltiin tulla perinteiseen tapaan - ovestaWe thought we'd come in... the traditional way... through the door.
- perinteiseen veritoukkaiseen säkkiin. - Perinteiseen mihin?The traditional what?
Jos majesteetti ihailee jotakuta neideistä hän voi lähettää edustajan tarkkailemaan neitiä... -...perinteiseen tapaan.Perhaps, if Your Majesty desires one of these Ladies, You could send an envoy, to report on their manner and appearance, in the traditional way.
Mutta ennen kuin voimme lopettaa elokuvan - perinteiseen viidakko-hää-kohtaukseen, -But before we can end our movie with the traditional jungle wedding scene,
- Oikeasti - perinteisellä noitatohtorilla on luulävistys nenässään.Technically, a traditional witch doctor has a bone through his nose.
Aloitetaan perinteisellä isä-tytär-tanssilla.But first we'd like to kick things off with the traditional padrino dance.
Alusta tiesin, että Eurisko laajentuu tehokkaasti, - ei perinteisellä lisärakennuksilla, vaan työllistämällä väkeä, - ja toisia itäisiä filosofeja.From the outset, I knew Eurisko would expand effectively, not by traditional Western structures, but by employing certain Zen beliefs and other Eastern philosophies.
Eikö kukaan teistä tervehdi minua perinteisellä halauksella?Will none of you greet me with the traditional human hug embrace?
Emme olleet työkavereita perinteisellä tavalla.And we weren't co-workers in the traditional sense.
Kuulostaa perinteiseltä.Sounds mighty traditional.
Haavoista, jotka aikamme on aiheuttanut perinteiselle mieskuvalle."Of the wounds our century has inflicted on traditional masculinity.
Hän ei suostunut puhumaan perinteiselle terapeutille.he absolutely refused to see a-a traditional therapist.
Internetkurssit ovat varteenotettava vaihtoehto perinteiselle yliopisto kokemukselle.Online courses are a viable option to a traditional college experience.
Kirja on analyysi haavoista, joita aikamme on aiheuttanut... perinteiselle mieskuvalle.This book is a searing vision of the wounds our century has inflicted... on traditional masculinity.
Mutta asettaessani tämän koristeen sen perinteiselle paikalle haluan vain sanoa...But as I place this tree topper in the traditional place, I just want to say...
Anteeksi, että valehtelin pitäväni tästä ja tiedän sinun pitävän minua hulluna, siistinä, ei-perinteisenä tyttönä, mutta en ole.I'm sorry I lied about liking this place, and I know you think that I'm some kind of, like, crazy, cool, nontraditional girl, but... but I'm not.
Ei ajateltu perinteisenä taistelulajina Mutta ei enää.Not traditionally thought of as a martial art, until now.
Lopulta meriankeriasta, kuivattua kurpitsaa tai munakasta - perinteisenä finaalina.In the third movement, sea eel, kanpyo, and egg comprise a traditional finale.
"yksi kerrallaan hän häpäisee perinteiset häävalat""And on and on. one by one. she Iampoons the traditional wedding vows." Yeah.
- Haluamme perinteiset häät.Well, uh, we want a traditional wedding.
Aavikkojen laajetessa, ja maatilojen ja aitojen tukkiessa perinteiset muuttoreitit, - norsujen on vaellettava yhä pidempiä matkoja.As the deserts grow, and traditional migration routes are blocked by farms and fences, elephants must trek ever greater distances.
Aina jasmiinihiutaletta, eikä ikinä riisijauhoa... Opettele lausumaan mestareiden perinteiset terveiset.Never ground elegant... traditional greeting of the Masters...
Ainakin hän on hylännyt perinteiset arvot.The point is she's discarded her traditional values.
1939 oli jäniksen vuosi - ja myös vuosi jolloin herra Wong Yao avasi perinteisten korttien kaupan.1939 was the year of the rabbit and also the year that mr. Wong Yao opened his traditional card shop.
Chong Chun Hui ja Song Choon Ha. Lastentarhassa heitä opettaa - opettajat, jotka ponnistelevat maamme tulevaisuuden puolesta - opettaessaan perinteisten soittimien taidon.Chong Chun Hui and Song Choon Ha from that kindergarten... learn from their teachers, who strive for the future of the country... to play these traditional instruments.
Joten onhan se hieman pelottavaa, kun näkee lapsen panostavan koko elämänsä pelaamiseen opiskelun ja perinteisten vaihtoehtojen sijasta. kun näkee lapsen panostavan koko elämänsä pelaamiseen opiskelun ja perinteisten vaihtoehtojen sijasta.So it's kind of a scary thing when you see your kid putting their whole life into gaming and not college and not the traditional things.
Kuitenkin, uskonto on onnistunut sammuttamaan tämän tietoisuuden muodostumisen - iskostamalla psykologisesti vääristyneen uskonnon seuraajiinsa - jossa logiikka ja uusi tieto hylätään - perinteisten ja vanhentuneiden uskomusten hyväksi.Yet religion has succeeded in shutting down the awareness of this emergence by instilling the psychological distortion of faith upon it's followers. Where logic and new information is rejected in favor of traditionalized outdated beliefs.
Rakastuin häneen hänen perinteisten arvojensa vuoksiI mean, that's why I fell in love with her, because of her traditional values.
- Ne ovat perinteisiä.- They're traditional.
- Nämä ovat perinteisiä säilytysrasioita.These are traditional storage pots.
1961-62 laulettiin perinteisiä lauluja. Hän lauloi niitä sen hetken aiheista - ja näkemyksellä.Now, this was '61, '62, and all anybody sang were traditionals, and here's this kid, applying traditional form to contemporary concerns, but with such insight, you know?
Emme anna perinteisiä joululahjoja jouluna. Me valmistamme niitä!Oh, and we don't give traditional gifts at Christmas.
Hallituksen joka tukee perinteisiä perhearvoja... Ja kunnioittaa elämän pyhyyttä...A government that supports traditional family values... that respects the sanctity of human life.
Sitä symbolia käytetään perinteisissä yrttimyymälöissä.It's a symbol used in traditional herb shops. Like a pharmacy logo?
Embry ei ollut kiinnostunut perinteisistä paikoista.Embry was interested in non-traditional space.
Haluan puhua perinteisistä arvoista ja antaa hyviä vinkkejä kotiäideille.I want to talk about traditional values and give helpful hints about homemaking.
Hän voisi oppia jotakin perinteisistä arvoista minulta ja mieheltäni.She could learn a little something about traditional family structure from me and my husband, Marshall. Um, fierce alert!
Mielelläni, Randy, mutta minulla on kiire lukea ei-perinteisistä vaihtoehdoista - morsiusneitojen kukkakimpuiksi.- I'd love to, Randy... but I'm busy reading about nontraditional options for bridesmaids' "bou-ketts."
Mistä arvasit, etten välitä perinteisistä koruista?How did you know I don't care for traditional jewelry?
Hän luottaa perinteisiin taktiikoihin vain 21 prosentin verran.Only 21 percent of the time does he rely on traditional tactics.
Joskus elämä ei suostu alistumaan - perinteisiin linjoihin ja kuvioihin.Sometimes "life," as you say, won't be captured by the forms and lines of traditional representation, - especially not these days.
Kastamani ihmiset eivät sovi perinteisiin kuvioihin.The people I was baptizing here today don't exactly fit in in the traditional scheme of things.
Kun lähestymme ensi vuotta, palaamme perinteisiin tapoihin.Then as we get closer to the run next year, we should fall back into a more traditional pattern.
Marcus ei reagoinut perinteisiin hoitomuotoihin.Marcus proved unresponsive to traditional therapies--
On selvää, kuinka syvä vaikutus näillä perinteisillä rakenteilla on - ymmärryksemme ja näkökulmien muovaamisessa.It is obvious, the profound influence these traditionalized structures have in shaping our understandings and perspectives.
Robertia hoidettiin kaikilla mahdollisilla perinteisillä lääkkeillä, - joita saatavilla oli, mutta vasta kannabiksen lisäyksen jälkeen - hänen silmänpaineensa putosi turvalliselle välille.Roberti treated with every possible traditional medicines - which were available, but only after the addition of cannabis his eye will fell safe between.
Se on eräänlainen etsivätarina. Meillä on tarkasti mitattavat jäljet, kuten perinteisillä jäljittäjillä. He seurasivat jälkiä, joita muut eivät nähneet.I guess it's something like a detective story, where you've got a very specific trail, which you can measure, just like traditional trackers, where they'll follow a trail which nobody else could see.
Voisin treenata sinut perinteisillä keinoilla - ja olisit valmis vuoden päästä.Well, now, I could train you traditionally, and then you would be ready for Quon in about a year.
"Homoliitot ovat uhka avioliitolleni ja maamme perinteisille arvoille."It threatens all marriages. It threatens the traditional values of this country."
...B.P.R.D:n tutkinta. Ja tässä esityksessä eri lajien välisten liittojen oletetaan - olevan uhka perinteisille perheille ja liittovaltiomme perustalle....investigation of B.P.R.D. And here's a promotion of inter-spieces marriage assumed a threat to traditional families and us federal founds.
Chilessä, jossa kalastetaan neljännes maailman saaliista, meri tuo elannon tuhansille perinteisille kalastajille ja heidän perheilleen.In Chile, where a quarter of the world's tonnage is fished, the sea supports thousands of traditional fishermen and their families.
- Miksi et voi hoitaa perinteisin keinoin?Why can't you treat her with traditional means?
Anthony Strallan on heistä kaikista perinteisin vaihtoehto.Of all of them, Anthony is the most traditional choice.
Huomaamme myös, että suuremmassa mittakaavassa, - mitä kutsutaan hyötymittakaavaksi, tuulienergia on kehittynyt pisteeseen, - jossa se voi kilpailla hinnallisesti fossiilisten polttoaineiden kanssa. Niitä ovat hiili, öljy ja maakaasu. Tuuli tuottaa suuria määriä energiaa, jota johdetaan sähköverkon kautta - joka on perinteisin energiansaantitapa.We're also finding that on the larger scale what we'd call the utility scale, wind energy has evolved to the point where it can compete price-wise with our traditional fossil fuels that is, coal and oil and natural gas and produce large amounts of energy that can be distributed through the grid which is the conventional way that we receive energy.
Joten viemme sopimuksen päätökseen perinteisin tavoin.Then we will conclude this deal in our traditional manner.
Se oli rankkaa aikaa. Swartz ja Demand Progress - Estä Hollywoodia sensuroimasta internetiä onnistuivat keräämään valtavan tuen perinteisin keinoin - ja yleisesti käytetyllä VoIP-puhelulla, jonka avulla oli helppo soittaa kongressiin.Swartz and Demand Progress were able to marshal enormous support using traditional outreach, combined with commonly used voiceover IP, to make it very easy for people to call Congress.
"Ammattikuntanne perinteinen työkalu, komisario. "That's it ! The traditional tool of your trade, Inspector.
"God Bless America" on perinteinen. Mutta se voi kuulostaa kovin hartaalta."God Bless America's" traditional... but, I don't know, sometimes it can sound like a memorial...
"Hyvästi" on se perinteinen."good-bye" is traditional.
"Se on perinteinen O'Malleyn perheen kudos.(lMlTATES GRACE) "lt's the traditional O'Malley family weave.
"Se on perinteinen vahvuuteni.""That's been a traditional area of strength for me."

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

perinteikäs
traditional
peristalttinen
peristaltic
perfektionistinen
perfectionistic
päällimmäinen
topmost
perempi
further aback
paatoksekas
some
pietsosähköinen
piezoelectric
pidättynyt
reserved
pienipäinen
microcephalic
piilotajuinen
subconscious

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'traditional':

None found.
Learning languages?