Passiivinen noun declension

Finnish
44 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
passiivinen
passive
passiivinen
passive
passiivisen
passive
passiivisen
(of) passive
passiivista
(part of) passive
passiivisessa
(in) passive
passiivisesta
(out of) passive
passiiviseen
(into) passive
passiivisella
(at) passive
passiiviselta
(from) passive
passiiviselle
(onto) passive
passiivisena
(as) passive
passiiviseksi
(into) passive
passiivisetta
(without) passive
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
passiiviset
passive
passiiviset
passive
passiivisten
(of) passive
passiivisia
(part of) passive
passiivisissa
(in) passive
passiivisista
(out of) passive
passiivisiin
(into) passive
passiivisilla
(at) passive
passiivisilta
(from) passive
passiivisille
(onto) passive
passiivisina
(as) passive
passiivisiksi
(into) passive
passiivisin
(with) passive
passiivisitta
(without) passive
passiivisine
(together with) passive

Examples of passiivinen

Example in FinnishTranslation in English
Alamme nyt IVPVK:n eli ilmavoimien passiivisen vastarinnan kokeen.we'll now begin with afpsr-- air force passive strain response.
Estän passiivisen kentän näkymisen, jottei sinua seurata.I want you to take your cell batteries out. The batteries? Yeah, to prevent something called passive triangulation.
Huomasin passiivisen verijäljen, - noin kaksi metriä pitkän, joka vuosi pään haavasta. Näyte täsmäsi vastaajan paidasta otettuun näytteeseen.I noticed a passive flow pattern bloodstain, approximately two meters in length, emanating from the head wound, and the sample was consistent with the sample from the defendant's shirt.
Hän valitsi passiivisen mah-jong-laudan.Yeah, he chose a mah-jongg board, but it's passive.
Lentokoneiden kohtaaminen Mojaven autiomaassa ― on kenties aito passiivisen kokemuksen hetki.What moments like - confronting planes here in Mojave Desert - bring to us is maybe a chance - for an authentic passive experience.
(Gandhi oli rauhan saarnaaja intiassa) ei enää passiivista vastarintaa.No more mister passive resistance
- Ehdotatko passiivista vastarintaa?- Are you suggesting passive resistance?
- Käytän mielummin passiivista pakotusta.I'm more than familiar with passive coercion.
16 kannatti neuvotteluja tai passiivista vastarintaa.16 prefer negotiation or some sort of passive resistance.
Agressioissani ei ole mitään passiivista.There's nothing passive with my aggression.
-Entä... onko... sinusta stimuloivaa olla passiivisessa roolissa?And... is that, stimulating for you... the passive role?
Äidillä on 1O. asteen musta vyö passiivisessa aggressiossa.Luke, my mom has a tenth degree black belt in passive aggression.
Mitä opimme passiivisesta aggressiivisuudesta terapiassa?Baby, what did we learn about being passive-aggressive in therapy?
He turvautuivat passiiviseen vastarintaan.The principle those people used was called "passive resistance. "
Jos rohkaisemme passiiviseen vastarintaan, - ajattele, ValentinIf we can encourage the spread of passive resistance just think of it, Valentin.
SSO on Special Source Operations, - joka keskittyy verkkojen passiiviseen keräystoimintaan - kaikkialla maailmassa ja USA:ssa.Those are the worldwide passive collection on networks. They're both domestic to the U.S. [Buzzing] and international.
Syötyään luuannoksensa, - hän palaa passiiviseen tilaan.After she's eaten her fill of bones, she reverts to the passive creature you experienced.
Se kuulostaa niin passiiviselta.It sounds so passive.
Vaikutit hänestä liian ujolta ja passiiviselta.She thought it made you seem too shy and passive.
Ajatus NSA:sta passiivisena toimijana on roskaa.This notion that the NSA are passive? This is nonsense. What we see is that they actively attack
Ja pysy passiivisena.And stay passive.
Koska en istu passiivisena ja katso perhetragedian tapahtuvan?Because I won't just sit passively back and watch the family tragedy unfold?
Yrityksen passiivisena johtajana - suosittelen hallitusta ostamaan yli viisi prosenttia holdingyhtiöstä - joka omistaa San Anitan laukkaradan, ja maksamaan käteisellä.As a presently passive participant in the operation of my company, I recommend the board consider buying one share more than 5% interest in the holding company owns the horse track over here at Santa Anita. And freeing of 50 million in cash for the purposes of that transaction.
He kertoivat vanhemmilleni, että minulle oli kehittynyt jotakin, mitä kutsuttiin passiiviseksi skitsofreniaksi.They told my parents that I'd developed something called passive schizophrenia.
Heittäydy nyt vielä passiiviseksi.Oh, doing that whole passive thing.
Valvontakoneisto mielletään passiiviseksi, - mutta valvonta on kontrolloimista.There's this myth of the passive surveillance machine. But actually, what is surveillance except control?
- Olemmeko vain passiivisia nynnyjä?- Is that what we are... passive pussies?
...akustinen korrelaatiovastaanotin lukee ainoastaan passiivisia ääniä.The acoustic correlator is reading only passive sounds.
Aktiivisia ja passiivisia kenttiä.Scan the area for cell phones, active and passive signals.
Ei kännyköitä tai nettikeskusteluja, passiivisia tai aktiivisia.No use of cell phones or Internet-based communications, passive or active.
Eivät he olekaan niin passiivisia.Not such a passive people after all.
Mielenkiintoista on, että nyt evoluutio on muuttumassa yksilöön keskittyväksi prosessiksi - lähtien yksilön tarpeista ja haluista, - ei niinkään ulkoisista tai passiivisista tapahtumista, - joissa individuaalisuus on vain osa kollektiivisuutta.So evolution now becomes an individually centered process emanating from the individual not a passive process with the individual at the collective's whim.
Sinä puhut passiivisista tytöistä, vaikka olet itse samanlainen.You always say girls are passive, and then you're like that too.
He kuulostavat passiivisilta, mutta tuntuvat aggressiivisilta.The Meagles are weird. The words that they say sound passive, but seem aggressive.
He odottavat kärsivällisinä, passiivisinaThey wait patiently, passively.
Me Paramountilla emme pidä itseämme passiivisina rahoittajina.We at Paramount don't look at ourselves as passive backers of film.
Heikot ihmiset tulevat joko vihamielisiksi tai passiivisiksi.Powerless people become either hostile or passive.
Koska valintamme tällä kertaa olivat erilaiset, koimme olomme aivan passiivisiksi.Because our picks looked completely different, we were like passive and stuff.
Materiaalia tuotti pieni joukko ammattilaisia, jotka hallitsivat mediakokemusta ja löysivät yksilöitä kulttuurikeskustelun passiivisiksi kuuntelijoiksi. Olen John Wayne.The materials were produced by some set of professional commercial producers, who then controlled the experience and located individuals at the passive receiving end of the cultural conversation.
- Hän oli passiivinen.Well, he was passive.
- Jos passiivinen aggressio ja kytevä kauna on hauskanpitoa.Oh, unless you find passive aggression and simmering resentment fun.
- Kyllä sinä erotat. Kun vain olet tyyni, rauhallinen ja passiivinen.You will know when you are calm... at peace... passive.
- Melko passiivinen lähestyminen, alkoholistin tyttäreltä.it's a pretty passive approach For the daughter Of an alcoholic.
-Alfa on sama kuin passiivinen.Try to remember... that "alpha" is another word for "passive."

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

massiivinen
massive

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'passive':

None found.
Learning languages?