Operatiivinen noun declension

Finnish
24 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
operatiivinen
operational
operatiivinen
operational
operatiivisen
operational
operatiivisen
(of) operational
operatiivista
(part of) operational
operatiivisessa
(in) operational
operatiivisesta
(out of) operational
operatiiviseen
(into) operational
operatiivisella
(at) operational
operatiiviselta
(from) operational
operatiiviselle
(onto) operational
operatiivisena
(as) operational
operatiiviseksi
(into) operational
operatiivisetta
(without) operational
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
operatiiviset
operational
operatiiviset
operational
operatiivisten
(of) operational
operatiivisia
(part of) operational
operatiivisissa
(in) operational
operatiivisista
(out of) operational
operatiivisiin
(into) operational
operatiivisilla
(at) operational
operatiivisilta
(from) operational
operatiivisille
(onto) operational
operatiivisina
(as) operational
operatiivisiksi
(into) operational
operatiivisin
(with) operational
operatiivisitta
(without) operational
operatiivisine
(together with) operational

Examples of operatiivinen

Example in FinnishTranslation in English
- FBI ottaa operatiivisen johdon?I gets operational control?
Eli menemme operatiivisen.So, we're going operational.
Yhteistyö mahdollisen operatiivisen työn suhteen olisi suotavaa.It is desirable to co- in the event of operational action.
-Hyvää työtä. Kun lisäämme operatiivista toimintaa, johto on päättänyt - että tästä päivästä alkaen Osasto 20 tarvitsee uuden johtajan eversti Grantin kuoleman jälkeen.And as we will be engaging in more operational work, command have decided as of today that, uh, that section 20 requires new leadership following the death
Haluan aina niinkuin luutttuni pihalle ja vähän rytätä jotakin ennen operatiivista... op.Oh, yeah. I always like to quad my lutes and do some scrunches before an operational... op.
Harjoitatko operatiivista hiljaisuutta?Practicing operational silence?
Minä johdan tätä operatiivista toimintaa, - kunnes tämä kriisi on ohi.I will lead the operational activities until this crisis is over.
Olet ansioitunut kandidaatti, jolla on arvokasta operatiivista kokemusta.Jim, uh... you're an exemplary candidate with valuable operational experience.
Tulen olemaan aktiivisempi operatiivisessa työssä.I will be playing a more active role in the operational work.
- Vastaat operatiivisesta johdosta.I'm leaving you with operational command. - What are my orders, captain?
Sen sanottuani myönnän, että ehkä - mahdollisesti minun olisi pitänyt operatiivisesta näkökulmasta katsottuna kertoa sinulle, mitä olin tekemässä.Now, having said that I admit that perhaps, possibly, I should have, from an operational standpoint brought you into what I was doing.
Emme mene operatiiviseen.We're not going operational.
Evakuoikaa ja sulkekaa kaikki ei-operatiiviset alueet.Evacuate and seal off all non-operational areas.
Kaikki operatiiviset henkilökunnan jäsenet paikalle!Get Nasypany to the floor! All operational personnel to the floor!
Kaikki operatiiviset päätökset teen minä.All operational decisions are taken by Me.
Nyt kuuntelet. Jos lähdet, - voit hylätä kaikki operatiiviset tehtävät.Now you listen to me, you walk away from this, you'll be abandoning your operational post.
He olivat aloittamassa uutta kenttäosastoa, - joka hoitaa operatiivisia uhkia Maata vastaan, ja se vaikutti hyvin sopivalta.They were starting up a new field division, dealing specifically with operational threats on Earth, and it seemed like a good fit.
Haluan ilmoittaa sisäisistä operatiivisista muutoksista.I would like to announce a number of internal operational changes.
Nyt minun pitää palata operatiivisiin tehtäviini.Now, operational priorities demand my attention.
Heidän taustatiedoissaan on, että Cross on operatiivinen nero - ja Manning on ase-ekspertti, oikea raivaustraktori kentällä.The background is Cross is an operational genius and Manning's a weapons expert, a bulldozer on the ground.
Hän on operatiivinen johtaja.Matt is an operational manager.
Onko tuo operatiivinen mielipide?Is this the operational opinion?
Siitä huolimatta operatiivinen kiihkomme on selvästi lisääntynyt. Emme näe mitään kehitystä.Despite the fact we have markedly increased our operational intensity we're not seeing any progress.
Tänä päivänä operatiivinen johto on samasa paikassa.Today everything operational is under one hat.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

opaakki
opaque
operationaalinen
operational
omaleimainen
original
ongelmalähtöinen
some
oireeton
symptomless
okranvärinen
ochre
ortografinen
orthographic
ontto
hollow
ohutkaulainen
thin necked
oraalinen
oral

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'operational':

None found.
Learning languages?