Konkreettinen noun declension

Finnish
23 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
konkreettinen
concrete
konkreettinen
concrete
konkreettisen
concrete
konkreettisen
(of) concrete
konkreettista
(part of) concrete
konkreettisessa
(in) concrete
konkreettisesta
(out of) concrete
konkreettiseen
(into) concrete
konkreettisella
(at) concrete
konkreettiselta
(from) concrete
konkreettiselle
(onto) concrete
konkreettisena
(as) concrete
konkreettiseksi
(into) concrete
konkreettisetta
(without) concrete
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
konkreettiset
concrete
konkreettiset
concrete
konkreettisten
(of) concrete
konkreettisia
(part of) concrete
konkreettisissa
(in) concrete
konkreettisista
(out of) concrete
konkreettisiin
(into) concrete
konkreettisilla
(at) concrete
konkreettisilta
(from) concrete
konkreettisille
(onto) concrete
konkreettisina
(as) concrete
konkreettisiksi
(into) concrete
konkreettisin
(with) concrete
konkreettisitta
(without) concrete
konkreettisine
(together with) concrete

Examples of konkreettinen

Example in FinnishTranslation in English
-He huomioivat todistusaineiston - mutta maarajojen ylitystä pidettiin sattumana. He haluavat nähdä konkreettisen yhteyden.No, it was sympathetic with the nature of your evidence, but... it was their opinion that the cross-border implications were circumstantial, and they need a concrete connection.
Ideologinen rakennelma tarvitsee muka―konkreettisen hahmon, ― johon mielikuvitus kiinnittyy ja joka saa meidät liikkeelle.In an ideological edifice - you need some pseudo concrete image like this - to fixate your imagination - and then this image can mobilise us.
Se antaa konkreettisen todisteen, mitä Rushman teki pojalle.It gives concrete documentation of what Rushman did to this kid.
"Et esittänyt meille konkreettista suunnitelmaa varastoinnista - etkä esittänyt kysymyksiä Tanskan hallituksen kannasta asiaan."You provided us not having any concrete plan for such Storage and asked how the Danish government relate the issue.
- Ei mitään konkreettista.Nothing concrete.
- Ei ole, vaan konkreettista.It's not! It's so concrete.
Atlantin molemmin puolin ja joka katsoo noita asioita konkreettisella - tavalla jolla voimme saada asiat edistymään.Atlantic that will look at all those issues in a concrete - manner in which way we can make it move forward.
Kerron kansalle, että oikeusministerillä on 24 tuntia - esittää konkreettiset todisteet syytöksiinsä, jotka hän esitti toissa päivänä edustajainhuoneessa.I want to inform the people that the Minister of Justice has 24 hours within which to present concrete proof regarding the insinuations he made the day before yesterday in the Hall of Representatives.
Mitkä ovat konkreettiset syyt siihen, että haluatte avioeron?Can you tell us your concrete reasons for wanting a divorce? Can you tell us your concrete reasons for wanting a divorce?
Tiedätte varmasti konkreettisten todisteiden osoittavan, - että Caprican puolustus vaarantui cylon-agentin soluttauduttua puolustusministeriöön juuri ennen hyökkäystä.I am sure you are aware, Admiral, of the concrete evidence that Caprica's defenses were compromised by a Cylon agent who infiltrated the Ministry of Defense on the eve of the attacks.
- Meillä ei ole konkreettisia todisteita.No, we don't have any concrete evidence that he's-- Yeah.
- Pahoittelen, mutta ilman konkreettisia tuloksia...Sorry, Claire, but without any concrete results...
- Tarvitsemme konkreettisia todisteita.- We need concrete proof.
-En halua... -Kiitos. ...sinun pyytävän lupia ilman konkreettisia todisteita.Thank you, sis. to see you back here looking for a search warrant or a subpoena without something concrete!
Antakaa konkreettisia esimerkkejä, ettette säikytä turhaan.Give concrete examples. This hunt will only scare them.
Emme saa edes hallitusta reagoimaan paljon vakavampiin ja konkreettisiin faktoihin nykyään.We can't even get the government to act on much more serious and concrete facts these days.
Siirrytäänkö konkreettisiin pyyntöihin?Now let's move on to concrete demands as you wish.
Se on konkreettisin todiste jota ei voi ohittaa.It's concrete evidence that can't be refuted.
Ainoa konkreettinen johtolankamme on viittaus linnaan.The only concrete lead we have is the reference to the castle.
Enpä tiedä. Liian konkreettinen täällä.I don't know, too concrete up here.
Hyvä on, kunhan se on jokin konkreettinen poliittinen päätös.Sure, but I want it to be a concrete political result.
Jotta unelmat toteutuis - tarvitaan konkreettinen kohde.For your dreams to come true, you need a concrete object.
Ole konkreettinen.He wants concrete things.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'concrete':

None found.
Learning languages?