Aggressiivinen noun declension

Finnish
84 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
aggressiivinen
aggressive
aggressiivinen
aggressive
aggressiivisen
aggressive
aggressiivisen
(of) aggressive
aggressiivista
(part of) aggressive
aggressiivisessa
(in) aggressive
aggressiivisesta
(out of) aggressive
aggressiiviseen
(into) aggressive
aggressiivisella
(at) aggressive
aggressiiviselta
(from) aggressive
aggressiiviselle
(onto) aggressive
aggressiivisena
(as) aggressive
aggressiiviseksi
(into) aggressive
aggressiivisetta
(without) aggressive
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
aggressiiviset
aggressive
aggressiiviset
aggressive
aggressiivisten
(of) aggressive
aggressiivisia
(part of) aggressive
aggressiivisissa
(in) aggressive
aggressiivisista
(out of) aggressive
aggressiivisiin
(into) aggressive
aggressiivisilla
(at) aggressive
aggressiivisilta
(from) aggressive
aggressiivisille
(onto) aggressive
aggressiivisina
(as) aggressive
aggressiivisiksi
(into) aggressive
aggressiivisin
(with) aggressive
aggressiivisitta
(without) aggressive
aggressiivisine
(together with) aggressive

Examples of aggressiivinen

Example in FinnishTranslation in English
...lupaan pitää YK:n ohjenuorana interventiopolitiikan, johtajuuden ja aggressiivisen rauhanturvaamisen.-Freeze! ... that I pledge the commitment of this organization to a policy of intervention a policy of leadership a policy of aggressive peacekeeping.
Et niin, kasvatit minusta passiivis-aggressiivisen.no, you raised me to be passive-aggressive.
Haluan käynnistää aggressiivisen kampanjan. Vahvistan asemaani asuinalueilla, ay-osastoissa, kirkoissa.I want to ramp up an aggressive field campaign, put all the money into paid organizers, focus on building relationships block by block, union hall by union hall, church by church.
Haluatko lähettää universumiin passiivis-aggressiivisen viestin?You want to send a passive-aggressive message out into the universe? That's ridiculous.
Hän halusi aseellistaa eristämänsä aggressiivisen neoplasman.Weaponizing an aggressive neoplasm he'd isolated.
"Vedit." Onko sekin aggressiivista?"Pulling," is that an aggressive word,too?
- Eikö se olisi aggressiivista? - Ei.- Wouldn't that be an overly aggressive act?
- Hyvin passiivi-aggressiivista.It's extremely passive-aggressive.
- Onpa aggressiivista toimintaa.-Talk about aggressive business practices.
Minä metalliputkessa maan alla - satojen ihmisten kanssa aggressiivisessa kaupungissa?Me in a metal tube, deep underground, with hundreds of people in the most aggressive city in the world?
- Eli olemme ehkä löytäneet, mikä oli vastuussa susien aggressiivisesta käyttäytymisestä.It also means that we may have found what was responsible for the wolves' aggressive behavior.
En vain pidä aggressiivisesta pelistä.I just don't like aggressive play.
Haluan nähdä onnistuuko vieroitus aggressiivisesta käyttäytymisestä.There's some debate as to whether these creatures, once perverted by their keepers, can be weaned from their aggressive tendencies.
Minun väitettiin kärsivän aggressiivisesta käytöksestä.I was told that I suffered from aggressive behavior.
Puhuit aggressiivisesta vakoiluoperaatiosta sinua ja eräitä WikiLeaksin työntekijöitä vastaan.You talked about an aggressive surveillance operation against you and some WikiLeaks employees?
- USA:ssa syytetyllä on oikeus lakimiehensä aggressiiviseen puolustukseen.ln the U.S., a defendant is entitled to his lawyer's most aggressive representation.
En halua osallistua aggressiiviseen toimintaan.Now, you understand I don't participate in aggressive activity.
En, itse asiassa viittasin passiivis-aggressiiviseen tuoliin vieressäsi.No, I was actually referring to the passive-aggressive empty seat next to you.
Matkustajat, joista 22 on ruotsalaista, ? ovat sairastuneet samaan aggressiiviseen keuhkoruttoon ? kuin Juutinrauman siltaan törmänneessä laivassa olleet nuoret.All passengers, 22 of whom are Swedish, are infected with the same aggressive pneumonic plague found on the ship that ran aground some weeks ago.
Mikään ei viittaa aggressiiviseen tai impulsiiviseen käytökseen.There is nothing to suggest aggressive or impulsive behavior.
Hän aloitti illan aggressiivisella Cartman-imitaatiolla. Sitten hänet potkittiin pellolle, kun hän varasti jonkun takin.She began the night with an aggressive Cartman impression and then ended it by being kicked out for stealing someone's jacket.
Jokainen tietenkin haluaa johtoon. Tutkimusosaston poikien mukaan tässä on taktinen mahdollisuus - hankkia tai vallata Gerhadtien toiminta aggressiivisella liikkeellä.And of course they all want their shot at the throne, which the boys in Research think provides a tactical opportunity for us to move aggressively to acquire or absorb their operation.
Käytän golfia lähes passiivis-aggressiivisella tavalla.I think I use golf in an almost passive-aggressive way.
Luin tänään, - että aikuisena leukemiaan sairastuneista paranee 50% - ja aggressiivisella hoidolla vieläkin useampiI was reading today that the survival rate... of adult onset leukemia... is now 50%... and it is even greater... with aggressive therapy.
Otamme uudet haasteet vastaan samalla aggressiivisella asenteella.We will meet each new challenge with the same aggressive attitude.
- Et vaikuta aggressiiviselta.You just don't seem very aggressive.
-Kuulostat aggressiiviselta.- You sometimes sound so aggressive.
Enpä tiedä. Kuulostaa aggressiiviselta.I don't know, it sounds aggressive.
Erehdysten vuoksi toinen kirje vaikutti aggressiiviselta.And the accidents are making the second letter seem more aggressive and the whole situation appear worse than it really is
Et vain koskaan ole vaikuttanut minusta aggressiiviselta.I don't know, you've just never really been the aggressive type.
Asiaan. Järjestömme on pieni, - mutta aggressiiviselle laajentumiselle on hyvät mahdollisuudet.Now our operation is small but there is a lot of potential for aggressive expansion.
Credit Versoix on sopiva kumppani aggressiiviselle liiketoimelle.And Credit Versoix is the perfect banking partner for a man accustomed to the aggressive practice of business.
Ajattele sitä aggressiivisena marxilaisuutena.Think of it as, um, aggressive marxism.
Ei, haluan sen pysyvän aggressiivisena.- No, I want to stay aggressive. - Oh, dammit!
Emme voi tietenkään näyttäytyä kovin aggressiivisena, - joten tarvitsemme sisäpiirissä olevaa ajamaan asioitamme. Olisimme tälle kiitollisuudenvelassa.Of course, for appearance's sake, we can't be too aggressive, so we'll need someone on the inside to help push our agenda... someone to whom we'll be very, very grateful.
En näe, miksi totuuden puhumista pidettäisiin aggressiivisena.I see no reason why telling the truth would be considered aggressive.
Monet pitävät sitä aggressiivisena, mutta mielestäni se on väärinymmärretty.Most people think of him as aggressive, but I think he's misunderstood.
- Käy aggressiiviseksi!- Get aggressive!
Etsivä Vance kävi aggressiiviseksi.Detective Vance got aggressive...
Hän kävi aggressiiviseksi ja poliisit veivät hänet Mercyn psykiatriselle osastolle.He got aggressive when they asked him to leave, and the cops took him to the Mercy psych ward.
Hän kävi hieman aggressiiviseksi.He got a little aggressive.
Jared kävi aggressiiviseksi.Okay. Jared was getting aggressive.
Jopa epätavallisen aggressiiviset Hansonin pojat ovat nyt kesyjä.Even the abnormally aggressive junior Hansons have been tamed.
Jos aggressiiviset lajit puhkaisevat madonreiän seuraukset maailmoillemme tulevat olemaan hirvittävät.Should aggressive species puncture the wormhole... the consequences for both our realms would be unimaginable.
Samoin kuten hilse ja aggressiiviset yölliset töräyttelyt ovat osa sinua.Just like dandruff and aggressive night toots are a part of who you are.
Se alkoi älykkäillä ja, viehättävillä olennoilla, mutta pian sen valloittivat rumat, aggressiiviset ja aika kauhistuttavat vähä älyiset.It began with intelligent, attractive beings, but was soon overrun by ugly, aggressive and quite terrifying dim-witted creatures.
Siinä on ne passiivis-aggressiiviset lesbot ja koirahoitola.It's the one with the passive-aggressive lesbian and the doggy care.
"Vältä äänekkäitä ja aggressiivisia ihmisiä."Avoid loud and aggressive persons.
- Cypher-kuoriaiset eivät ole aggressiivisia.Cypher beetles aren't aggressive.
- Hehän ovat vähän aggressiivisia.They are often... aggressive.
- Meinaavat olla aggressiivisia.CAR BEEPS They're going to be aggressive.
- Ne eivät ole voimia vaan aggressiivisia, - epänormaaleja fyysisiä tiloja, joita voimme korjata.They're not powers, they're aggressively abnormal physical conditions that we're gonna fix.
- Se vika aggressiivisissa kuulusteluissa on.That's the trouble with aggressive interrogation methods.
Et pidä aggressiivisista naisista, koska pelkäät meitä.I know you don't like women like me. We're a bit aggressive. We frighten you.
Kun ne jatkavat makeampiin vesiin - ne muuttuvat aggressiivisista pedoista hartaiksi pyhiinvaeltajiksi.As they travel further into fresh water, they seem to change from aggressive hunters into dedicated pilgrims.
Minä pidän rajuista ja aggressiivisista.I like it rough, the aggressive ones.
Tykkään viisaista ja aggressiivisista naisista.Personally, I find smart, aggressive women extremely attractive.
Tämä on tarina häijystä sarvikuonosta - ja hänen aggressiivisista aikeistaan - solvata, panetella halventaa, mustamaalata - ja tahria minun kunniani!This is a story about a venomous rhino and his aggressive campaign to slander, vilify, defame, denigrate and villainize my good name!
Jouduimme aggressiivisiin neuvotteluihinAnd when I got to them, we went into aggressive negotiations.
Olen tottunut aggressiivisiin ja pahoinvoiviin miehiin. Eli miehiin.I'm used to dealing with angry, aggressive, dysfunctional men, i.e., men.
Mitä vaihtoehtoja on, jos myy huonoa tuotetta aggressiivisilla markkinoilla?What are the options when you got an inferior product in an aggressive marketplace?
He kuulostavat passiivisilta, mutta tuntuvat aggressiivisilta.The Meagles are weird. The words that they say sound passive, but seem aggressive.
Molemmat vaikuttavat todella aggressiivisilta.They both seem really aggressive.
Ensimmäisen NARVIKIN jälkeen armeija sääti uudet säännöt aggressiivisille infektiotaudeille.After the first Narvik attacks, the military enacted a new set of protocols to deal with an aggressively infections disease.
- En ole nähnyt niitä noin aggressiivisina. - Ne taitavat jahdata meitä.I've never seen them this aggressive.
- Jotkut pitävät liiketapojani aggressiivisina.- Oh some people find my business practices a little aggressive.
Et pidä naisia tarpeeksi aggressiivisina. Eivät hallitse tieteitä, ovat liian herkkiä.You don't think the women will be aggressive enough, or be good enough at science,they'll be too emotional.
Harjoittelemme lähitaistelua, se pitää meidät kunnossa ja aggressiivisina. - Ylös!We train in hand-to-hand combat it keeps us in shape and aggressive.
Pelatkaa fiksusti, pysykää aggressiivisina.Listen. You play smart, stay aggressive.
- Miten saitte ne niin aggressiivisiksi?How'd you get these guys to be so aggressive, that's what I'm wondering.
- Sanot sen tekevän ihmiset liian aggressiivisiksi?And you say that it makes these people overly aggressive?
Aluksi he huutelivat, kun kävelin ohi, - ja sitten he rupesivat aggressiivisiksi...They started getting, you know... It started with yelling when I walked by and then it got really aggressive and...
Asiat menivät hieman aggressiivisiksi tarjouskilpailussa.Things got a little aggressive... in our bidding war today.
Eläimet on kauan tunnettu eläiminä eikä ihmisinä, - ja niitä on kuvattu tyhmiksi, pelkureiksi, - aggressiivisiksi, typeriksi -Animals have long been known as animals, not human, and have been described as stupid, cowardly, aggressive, dimwitted,
- ... lajinsa aggressiivisin kala.Well, it's the most aggressive of the snakehead species.
Aika on kaikkein aggressiivisin vihollinen, Milus.Time is a most aggressive foe, Milus.
Meistä tulee Detroitin aggressiivisin asema.You know, pump money into the facility. And the station manager says we are gonna be the most aggressive radio station in Detroit.
Pienisoluinen keuhkosyöpä on kaikkein aggressiivisin.Small-cell is the most aggressive kind of lung cancer.
Se on maailman aggressiivisin levälaji ja voi tarttua ihmiseen.It's the most aggressive form there is and also infects humans.
"Kuulustelu" on liian aggressiivinen sana.We don't say "interrogation". It's too aggressive.
"Luja" on kivi ja "aggressiivinen" on paperi.No, robust is like a rock and aggressive is like paper. Oh, shoot, paper covers rock.
"Sotakoneen" viesti oli liian aggressiivinen.War Machine was a little too aggressive, alright.
"Tuo ei ole sama heppu, joka yrittää..." Siis olla aggressiivinen."This ain't the same guy that's going for..." You know, being aggressive.
- Aika aggressiivinen veto.Sends a pretty aggressive message, don't you think?

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

regressiivinen
regressive

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

agglutinoiva
agglutinative
agitatorinen
agitative
adverbiaalinen
adverbial
ympärivuotinen
some
abaattinen
abasic
-jalkainen
legged
aavistuksenomainen
some
aikaansaapa
some
aikaavievä
timeconsuming
adrenokortikaalinen
adrenocortical

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'aggressive':

None found.
Learning languages?