دزدیدن [dozdidán] (to steal) conjugation

Persian
44 examples

Conjugation of eiti

present
past
Stems
دزد
dozd
steal
دزدید
dozdid
stolen
Participles
دزدنده
dozdandé
stealing
دزدیده
dozdidé
stolen
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Present imperfect tense
می‌دزدم
mí-dozdam
I steal
می‌دزدی
mí-dozdi
you steal
می‌دزدد
mí-dozdad
he/she steals
می‌دزدیم
mí-dozdim
we steal
می‌دزدید
mí-dozdid
you all steal
می‌دزدند
mí-dozdand
they steal
Present progressive tense
دارم می‌دزدم
dấram mí-dozdam
I am stealing
داری می‌دزدی
dấri mí-dozdi
you are stealing
دارد می‌دزدد
dấrad mí-dozdad
he/she is stealing
داریم می‌دزدیم
dấrim mí-dozdim
we are stealing
دارید می‌دزدید
dấrid mí-dozdid
you all are stealing
دارند می‌دزدند
dấrand mí-dozdand
they are stealing
Present perfect tense
دزدیده‌ایم
dozdidé-im
I have stolen
دزدیده‌اید
dozdidé-id
you have stolen
دزدیده‌اند
dozdidé-and
he/she has stolen
دزدیده‌ام
dozdidé-am
we have stolen
دزدیده‌ای
dozdidé-i
you all have stolen
دزدیده است
dozdidé ast
they have stolen
Past tense
دزدیدیم
dozdidim
I stole
دزدیدید
dozdidid
you stole
دزدیدند
dozdidand
he/she stole
دزدیدم
dozdidam
we stole
دزدیدی
dozdidi
you all stole
دزدید
dozdid
they stole
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Past aorist tense
دزدم
dozdam
I stole
دزدی
dozdi
you stole
دزدد
dozdad
he/she stole
دزدیم
dozdim
we stole
دزدید
dozdid
you all stole
دزدند
dozdand
they stole
Past imperfect tense
می‌دزدیدیم
mí-dozdidim
I used to steal
می‌دزدیدید
mí-dozdidid
you used to steal
می‌دزدیدند
mí-dozdidand
he/she used to steal
می‌دزدیدم
mí-dozdidam
we used to steal
می‌دزدیدی
mí-dozdidi
you all used to steal
می‌دزدید
mí-dozdid
they used to steal
Past progressive tense
داشتیم می‌دزدیدیم
dấštim mí-dozdidim
I was stealing
داشتید می‌دزدیدید
dấštid mí-dozdidid
you were stealing
داشتند می‌دزدیدند
dấštand mí-dozdidand
he/she was stealing
داشتم می‌دزدیدم
dấštam mí-dozdidam
we were stealing
داشتی می‌دزدیدی
dấšti mí-dozdidi
you all were stealing
داشت می‌دزدید
dâšt mí-dozdid
they were stealing
Pluperfect tense
دزدیده بودم
dozdidé búdam
I had stolen
دزدیده بودی
dozdidé búdi
you had stolen
دزدیده بود
dozdidé bud
he/she had stolen
دزدیده بودیم
dozdidé búdim
we had stolen
دزدیده بودید
dozdidé búdid
you all had stolen
دزدیده بودند
dozdidé búdand
they had stolen
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Future tense
خواهم دزدید
xâhám dozdid
I will steal
خواهی دزدید
xâhí dozdid
you will steal
خواهد دزدید
xâhád dozdid
he/she will steal
خواهیم دزدید
xâhím dozdid
we will steal
خواهید دزدید
xâhíd dozdid
you all will steal
خواهند دزدید
xâhánd dozdid
they will steal
Imperative mood
-
بدزدید
bédozdid
you steal
-
-
بدزد
bédozd
you all steal
-
Subjunctive present tense
بدزدم
bédozdam
I have stolen
بدزدی
bédozdi
you have stolen
بدزدد
bédozdad
he/she have stolen
بدزدیم
bédozdim
we have stolen
بدزدید
bédozdid
you all have stolen
بدزدند
bédozdand
they have stolen
Subjunctive past tense
دزدیده باشیم
dozdidé bấšim
I steal
دزدیده باشید
dozdidé bấšid
you steal
دزدیده باشند
dozdidé bấšand
he/she steal
دزدیده باشم
dozdidé bấšam
we steal
دزدیده باشی
dozdidé bấši
you all steal
دزدیده باشد
dozdidé bấšad
they steal

Examples of دزدیدن

Example in PersianTranslation in English
مثل تو باغ گشتن و پرتقال دزدیدن یا از تو یخچال نوشابه دراوردن ، کارهای احمقانهRunning around the orchard and stealing oranges and taking Cokes out of the refrigerator, crazy things.
اون از این دروازه برای رفتن به نقاط مختلف کهکشان و دزدیدن غنائم استفاده میکردSo that's how Flint did it. He used this portal to roam the universe stealing treasure.
آیا برادرم شما رو برای دزدیدن اون تکه ی تاج فرستاده؟Did my brother send you to steal the crown piece?
اگر یه کارت انتخاب کنم تو دیگه از دزدیدن ساعتم دست بر می داری؟If I pick a card, will you stop stealing my watch?
یا شاید هم یه دختر از المان شرقی هستی که پدرش رو دزدیدنHm. Or maybe a girl from East Germany whose father's been kidnapped and they're blackmailing you into stealing something for them.
اونجا طايفه دزد ها هستندThey're a nation of sheep-stealers.
اون فكر مي كنه تو يه جور دزد هستي.He's a bit old-fashioned. He thinks these things will steal his virtue.
ميخواي بريم ببينيم اين آقاي دزد جک ميذاره توي خونه اش برنامه رو ببينيم ؟Want to see if the joke stealer will let us watch at his place?
ما دسر دزد هستيم ما خارج از قانون هستيمWe're dessert stealers. We're living outside the law.
تمام زوايا رو پوشوندي مي دوني چارلي تو اين دنيا دو دسته دزد هستthe ones who steal to enrich their lives, and the ones who steal to define their lives.
امشب از سمت شمالی دزدیده شدهIt was stolen on the north side tonight.
چیزی درباره اون ساعت الماس و پلاتینی که دزدیده شده میدونی .. چیزی به گوشت خورده..Do you happen to know anything about a diamond-and-platinum watch that was stolen, do you?
بجرم قتل پیک هایی که این اوراق ازشون دزدیده شدهThe charge of accessory to the murder... ...ofthecouriers from whom the letters were stolen.
. کفشهای پدرم دزدیده شدهMy husband's shoes have been stolen
...اگر تو یک دزد باشی یا یک قاتل تا فردا صبح ممکنه هر چی که داریم تا فردا دزدیده بشه...If you are a thief or a murderer, by morning you might have stolen everything we have.
ما هم هلیکوپتر اونا رو دزدیدیم ،و رفتیم ولی بعدش کشتی بارکش منفجر شدSo we stole their helicopter and we flew it to their freighter, but it blew up.
با ادعای اینکه چیزی ازشون دزدیدیمClaiming we stole something from them,
... ما اینو دزدیدیم چون بالاخرهWe stole that because finally someone expressed my love of soup in painting form.
یعنی اون آلفایی که ما از ارتش دزدیدیم تقلبی بود؟That--that the Alpha we stole from the military was a fake?
ما اون کامیونه رو دزدیدیمWe stole that truck.
شما ها رویای منو دزدیدیدYou stole my dream.
.تمام جنایتکارانی که پول کمکی دولت را دزدیدند، بازداشت کنیدArrest all the criminals that stole the banker bailout money.
عثمانی‌ها زرهش رو دزدیدندThe Ottomans stole his armor.
ازش دزدیدمYeah, I stole it from him.
. من نباید گوشت رو می دزدیدم . اگه منو ببینن ، دستگیرم میکننI've stole fom the innocent. If they see me, they'll arrest me.
یه بار یه پنج سنتی از کیف دستی .مادربزرگم دزدیدمI stole a nickel from my grandmother's pocketbook once.
".اونو از خواب صبحگاهی دزدیدم""l've stolen her from the morning dream."
خوشگلیمو دزدیدم -I stole it.
. بدون برنامه . زندگی با پولی که تو دزدیدیWe won't get anywhere dy living off the money you've stolen
تو بلای منو دزدیدیYou've stolen my Belle.
تو اینو ازم دزدیدی که وقت کٌشی کنیHe stole it to slow me down.
پس تو از باند مافیای "ساحل ِ شرقی" دزدیدی؟So, you stole from the east-coast mob?
... اگه یه نفر بفهمه از اون خانواده دزدیدیAnybody...anybody! Finds out you stole from the family, we are both dead.
، آدم زنده ای وجود نداره که بتونه بگه ، از من دزدی کردهThere ain't a man living who can say that he stole cattle from me.
. من 300 هزار ین از صندوق دزدی کردمI've stolen 300,000 yen from the House of the Sun God
پس اینجوری دزدی می کردی ، بدون هدفAnd you stole this way, without orientation?
این زنه ازت دزدی کردهThis woman stole from you!
تو از خویشاوندم دزدی کردیYou stole from my kin ! Who was fixin' to betray us.
بعضی وقتا جوری بهم زل می زد انگار که من یکی از لباس هاش رو دزدیده بودمI used to catch her staring at me, like I was wearing something that I had stolen from her.
،سروان، مي خواي گدايي کن، قرض کن .يا مهمات بدزد، اما از اينجا دفاع مي کنيCaptain, you beg, borrow or steal ammo, but you defend this area.
اگه ميخواي چيزي بدزدي چندتا کاندوم بدزدIf you're gonna steal something, steal some rubber gloves.
... اگر بايد بدزدي , از آدم هاي بد بدزدIf you must steal, steal away from bad company.
خط هاي منو بدزد من ميزنم تو چشمتKeep stealing my lines, I'll punch you in the eye.
حالا برو بيرون،قلبهاشون رو بدزد و راک بخون عزيزمNow get out there, steal their hearts, and rock it, poppet.

More Persian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

خندیدن
laugh

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Persian verbs with the meaning similar to 'steal':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In