خندیدن [xandidán] (to laugh) conjugation

Persian
29 examples

Conjugation of eiti

present
past
Stems
خند
xand
laugh
خندید
xandid
laughed
Participles
خندنده
xandandé
laughing
خندیده
xandidé
laughed
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Present imperfect tense
می‌خندم
mí-xandam
I laugh
می‌خندی
mí-xandi
you laugh
می‌خندد
mí-xandad
he/she laughs
می‌خندیم
mí-xandim
we laugh
می‌خندید
mí-xandid
you all laugh
می‌خندند
mí-xandand
they laugh
Present progressive tense
دارم می‌خندم
dấram mí-xandam
I am laughing
داری می‌خندی
dấri mí-xandi
you are laughing
دارد می‌خندد
dấrad mí-xandad
he/she is laughing
داریم می‌خندیم
dấrim mí-xandim
we are laughing
دارید می‌خندید
dấrid mí-xandid
you all are laughing
دارند می‌خندند
dấrand mí-xandand
they are laughing
Present perfect tense
خندیده‌ایم
xandidé-im
I have laughed
خندیده‌اید
xandidé-id
you have laughed
خندیده‌اند
xandidé-and
he/she has laughed
خندیده‌ام
xandidé-am
we have laughed
خندیده‌ای
xandidé-i
you all have laughed
خندیده است
xandidé ast
they have laughed
Past tense
خندیدیم
xandidim
I laughed
خندیدید
xandidid
you laughed
خندیدند
xandidand
he/she laughed
خندیدم
xandidam
we laughed
خندیدی
xandidi
you all laughed
خندید
xandid
they laughed
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Past aorist tense
خندم
xandam
I laughed
خندی
xandi
you laughed
خندد
xandad
he/she laughed
خندیم
xandim
we laughed
خندید
xandid
you all laughed
خندند
xandand
they laughed
Past imperfect tense
می‌خندیدیم
mí-xandidim
I used to laugh
می‌خندیدید
mí-xandidid
you used to laugh
می‌خندیدند
mí-xandidand
he/she used to laugh
می‌خندیدم
mí-xandidam
we used to laugh
می‌خندیدی
mí-xandidi
you all used to laugh
می‌خندید
mí-xandid
they used to laugh
Past progressive tense
داشتیم می‌خندیدیم
dấštim mí-xandidim
I was laughing
داشتید می‌خندیدید
dấštid mí-xandidid
you were laughing
داشتند می‌خندیدند
dấštand mí-xandidand
he/she was laughing
داشتم می‌خندیدم
dấštam mí-xandidam
we were laughing
داشتی می‌خندیدی
dấšti mí-xandidi
you all were laughing
داشت می‌خندید
dâšt mí-xandid
they were laughing
Pluperfect tense
خندیده بودم
xandidé búdam
I had laughed
خندیده بودی
xandidé búdi
you had laughed
خندیده بود
xandidé bud
he/she had laughed
خندیده بودیم
xandidé búdim
we had laughed
خندیده بودید
xandidé búdid
you all had laughed
خندیده بودند
xandidé búdand
they had laughed
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Future tense
خواهم خندید
xâhám xandid
I will laugh
خواهی خندید
xâhí xandid
you will laugh
خواهد خندید
xâhád xandid
he/she will laugh
خواهیم خندید
xâhím xandid
we will laugh
خواهید خندید
xâhíd xandid
you all will laugh
خواهند خندید
xâhánd xandid
they will laugh
Imperative mood
-
بخندید
béxandid
you laugh
-
-
بخند
béxand
you all laugh
-
Subjunctive present tense
بخندم
béxandam
I have laughed
بخندی
béxandi
you have laughed
بخندد
béxandad
he/she have laughed
بخندیم
béxandim
we have laughed
بخندید
béxandid
you all have laughed
بخندند
béxandand
they have laughed
Subjunctive past tense
خندیده باشیم
xandidé bấšim
I laugh
خندیده باشید
xandidé bấšid
you laugh
خندیده باشند
xandidé bấšand
he/she laugh
خندیده باشم
xandidé bấšam
we laugh
خندیده باشی
xandidé bấši
you all laugh
خندیده باشد
xandidé bấšad
they laugh

Examples of خندیدن

Example in PersianTranslation in English
برای اولین بار تو زندگیم، مردم به جای .اینکه به خودم بخندن، با من خندیدنFor the first time, people didn't laugh at me. They laughed towards me.
تنها کاری که کردن به صورت ما خندیدن (5.روزنامه ای به نام " اسپارک " رو راه اندازی کن) (6.از تبعید برگرد و سرمایه داران رو سرنگون کن)They laughed in our faces.
آره اونا به صورت آدم های به قول خودشون عادی خندیدن و اهمیت ندادن (7.رویایِ عدالت اجتماعی) (8.پستی هارو فاش کن بازم تبعید شو) این دقیقا همون کاری که اونا قرن هاست که می کنن (7.رویایِ عدالت اجتماعی) (8.پستی هارو فاش کن بازم تبعید شو)They laughed in the faces of the common man, just as they have for centuries.
LOL خندیدن با صدای بلند ، درست است؟LOL laughing out loud, right?
دوباره به نوشیدن آب شیر رو می آوردن. در نتیجه شرکت ها ایده بزرگ بعدی شون رو پیدا کردن: یه محصول شیک ابلهانه که اغلب مردم بهش خندیدنwell the companies found their next big idea in a silly designer product that most people laughed off as a passing yuppie fad quot;
چقدر به این کارم می خندیدHe laughed so hard at that.
با این وجود, هنوز می خندید.Yet, he laughed about it.
ما در توسط نمی خندید جدید تریر ، اما اولWe are not laughed at by New Trier, but I.
چارمینگ خندید، درست شبیه خنده ی دیوانه هاCharming laughed, just like a crazed maniac.
.اون خندیدHe laughed.
واسه چی داری می‌خندی، احمق؟Why are you laughing, you fool?
...با هواپیمای تو میریم ...توی راه یکم با هم می‌خندیم یکم از اون آجیل می‌خوریم .اونایی که با عسل برشته شدنWe could take your jet, have a few laughs on the way, some of those nuts-- the honey-roasted ones.
حتی باهم خندیدیم.We even laughed.
...آره، ما هم بهش خندیدیمAye, we laughed, too...
میدونم - ما بهش خندیدیم -- I know. - We laughed about it.
.اونا به من خندیدند مامانThey laughed at me, Mommy.
.همه‌شون بهم خندیدندThey all laughed at me.
همیشه به او می خندیدند هنگامی که به شهرک می امدThey always laughed at her When she came into town
بسه دیگه وقتی این کار رو کردی همه خندیدم ولی اصلا کارت خنده دار نبودWe all laughed when you did it with the stuffing, but that's not funny.
اشغال من خندیدم و بعد گریه کردم جاناتان فرنزن"So terrible, I laughed and then I cried"... Jonathan Franzen.
آره ، منم خندیدمYes, I laughed too
عین یه بچه کلی خندیدم و با جعبه جواهرات مادرم رقصیدمI laughed like a child... and twirled around in my mother's jewelry box.
کلی خندیدم..I laughed.
وقتي براي اولين بار اينو ديدم يه جورايي خندم گرفت.When I first saw this, I actually just kind of laughed.
اگه خواستي بخندي , بخندYou can laugh all you want, but...
.بريز , بپاش , بخند و بازي کنSpills, thrills, laughs and games.
خوب است . بخندYou're laughing, are you?
يالا , بخندGo on, laugh
...بدو، بانو، بخند .من موقعي که تو اومدي تو خنديدمCome on, lady, laugh it up-- I laughed when you come in.

More Persian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

دزدیدن
steal

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Persian verbs with the meaning similar to 'laugh':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In