Trudi (to do) conjugation

Esperanto
15 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
trudas
I do
estas trudanta
I am doing
estas trudata
I am being done
Future tense
trudos
I will do
estas trudonta
I will be doing
estas trudota
I am to be done
Conditional mood
trudus
I would do
estas trudunta
I would be doing
estas truduta
I am to potentially be done
Past tense
trudis
I did
estas trudinta
I have done
estas trudita
I was being done
Vi
Jussive / command
trudu
do!

Examples of trudi

Example in EsperantoTranslation in English
Estis tiu manko, mi konsideris, primeditante la perfektan mantenadon de la lokalo kaj la agnoskatan karakteron de la gento, kaj spekulativante pri la ebla influo kiun la unua, dum la longa preterpaso de jarcentoj, povintus trudi al la alia—estis tiu manko, eble, de akcesora idaro, kaj la rezultinta sendevia transdono, de patro al filo, de la hereda posedaĵo kun la nomo, kiu, finfine, tiomagrade kunidentigis la du ke la origina nomo de la bieno aliiĝis en la kuriozan kaj dubasencan nomon "Uŝero-Domo"—nomon ŝajnantan ampleksi en la mensoj de la kamparanaro ĝin uzanta, kaj la familion kaj la familian domon.It was this deficiency, I considered, while running over in thought the perfect keeping of the character of the premises with the accredited character of the people, and while speculating upon the possible influence which the one, in the long lapse of centuries, might have exercised upon the other—it was this deficiency, perhaps, of collateral issue, and the consequent undeviating transmission, from sire to son, of the patrimony with the name, which had, at length, so identified the two as to merge the original title of the estate in the quaint and equivocal appellation of the “House of Usher”—an appellation which seemed to include, in the minds of the peasantry who used it, both the family and the family mansion.
Pasintjare la reĝimo de Morsi intencis trudi similan leĝon, kiu malpermesis kunvenon. Sed la leĝo ne vidis lumon pro forta protesto de internaciaj organizoj.Last year, Morsi's regime was about to impose a similar law which prohibits gatherings which did not see light after an outcry from international organisations.
Iĝi ensemblistino en sia eta provinco, komprenu, ŝi devis batali por sin trudi.You understand, to become a performer in one's own small home town, that's a real struggle.
Ili sukcesos trudi sian kondiĉon aŭ ekkomencos ĝian ŝanĝon tiam, kiam ili ekkonscios la neceson ...Women will be able to change their condition when they realize that they are being take advantage of...
Vi ne devas peni trudi viajn ideojn al la aliaj.You should not try to force your ideas on others.
"Do, Bil devas derampi la kamentubon," pensis Alicio. "Ĉiujn malagrablaĵojn oni trudas al Bil.'Oh! So Bill's got to come down the chimney, has he?' said Alice to herself.
Konfliktoj daŭre intensiĝas en malgranda vilaĝo Miryang en Suda Koreio. Pliaĝaj vilaĝanoj rezistas kontraŭ la decido de la registaro, kiu trudas konstruon de alttensiaj elektropovaj linioj tra ilia tero. Ili diras, ke ili batalos ĝismorte por siaj tero kaj vivorajtoj.Clashes continue to intensify in small South Korean village Miryang as senior villagers resist the government's decision to impose electrical power lines across their land, saying they will fight to the death for their land and living rights.
La peko trudas al ni la bezonon vesti nin.Sin makes us keep our clothes on.
Lastmonate, Ĉinio diris, ke ĝi trudos pli altajn punmonojn al atencantoj de manĝosekureco kaj eksigos altrangajn funkciulojn, se la atencoj ofte okazos.Last month, China said it would impose higher fines for food safety violators and sack the top local official should the violations happen frequently.
La eŭropaj celoj por 2020 trudus, male, procenton de 67.The European targets for 2020 would, however, require an employment rate of 67 percent.
Katenis lin kelkaj superstiĉaj efektoj rilate al la domo kiun li enloĝis kaj kiun, jam de multaj jaroj, li neniam eliris—pro influo kies supozita potenco li priskribis al mi en terminoj tro malklaraj por ke mi ilin ripetu ĉi-tie—influo efektivigita sur lian spiriton, rezulte de longa suferado, li diris, far kelkaj strangaĵoj de la nuraj formo kaj substanco de lia familia domego—efekto kiun la fizika aspekto de la grizaj muroj kaj turetoj, kaj de la malklara lageto kiun enrigardis tiuj ĉiuj, trudis finfine al la spirito de lia ekzisto.He was enchained by certain superstitious impressions in regard to the dwelling which he tenanted, and whence, for many years, he had never ventured forth—in regard to an influence whose supposititious force was conveyed in terms too shadowy here to be re-stated—an influence which some peculiarities in the mere form and substance of his family mansion had, by dint of long sufferance, he said, obtained over his spirit—an effect which the physique of the gray walls and turrets, and of the dim tarn into which they all looked down, had, at length, brought about upon the morale of his existence.
En julio la Kriminala Tribunalo kondamnis iun dunganton al du monatoj da malliberigo, trudis al ŝi punmonon kaj postulis de ŝi pagi kompenson por la damaĝo al la enmigrinta hejmlaboranto, al kiu ŝi ne pagis salajron dum kelkaj jaroj.In July, a criminal court sentenced an employer to two months in prison, imposed a fine, and required her to pay damages and compensation to a migrant domestic worker whose wages she had not paid for years.
Kamaradoj el Cinisi, ne timu pro la atmosfero, kiun la kapto de Moro trudis al Italio.Comrades of Cinisi, don't be intimidated by the atmosphere that the kidnapping of Moro has imposed on the whole of Italy !
Li trudis ŝin eksidi.He forced her to sit down.
Ne trudu viajn opiniojn sur min.Don't press your opinion on me.

More Esperanto verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

erudi
do
tredi
do
trufi
do
truki
do

Similar but longer

trudadi
do
trudebli
do
trudendi
do
trudiĝi
do

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In