Trinki (to do) conjugation

Esperanto
28 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
trinkas
I do
estas trinkanta
I am doing
estas trinkata
I am being done
Future tense
trinkos
I will do
estas trinkonta
I will be doing
estas trinkota
I am to be done
Conditional mood
trinkus
I would do
estas trinkunta
I would be doing
estas trinkuta
I am to potentially be done
Past tense
trinkis
I did
estas trinkinta
I have done
estas trinkita
I was being done
Vi
Jussive / command
trinku
do!

Examples of trinki

Example in EsperantoTranslation in English
Mi konsideru kion fari; mi kredas ke nepre estos necese ke mi trinku aŭ manĝu ion. Sed jen la ĉefa demando: kion trinki aŭ manĝi."Let me see--how is it to be managed? I suppose I ought to eat or drink something or other; but the great question is, what?'
Krom 579 000 pli ol 60-jaruloj (+ 14% kompare kun 2012) en Italio estas 428 587 infanoj malpli ol 5-jaraj, kiuj en 2013 bezonis helpon nur por trinki lakton aŭ manĝi, kun rekorda kresko de 13% kompare al la antaŭa jaro; sed kreskas je procento pli granda ol la averaĝo la maljunuloj, 578 583 super 65 jaroj (+14% kompare al 2012) devis peti pri nutraĵa helpo.Together with 579,000 over 65 year olds (+14 percent compared to 2012), in Italy there were 428,587 children under the age of 5 who in 2013 needed help just to be able to drink milk or eat; however, what increased at an above average rate was the number of elderly people, 578,583 over 65 year olds (+14 percent compared to 2012), who have had to resort to food aid.
Se vi havas dolarojn, scias pafi... kaj trinki.If you can afford it, if you can shoot... and if you can drink.
Ĉu ne eblas trinki lakton?Can I do with milk?
Kaj ni volas trinki. Por tio vi havas la stirŝlosilon, troviĝantan en la niĉo.Alive, and thirsty. ( then Lob whistles )
"Kiam ajn mi aŭ manĝas aŭ trinkas ĉi tie funde, nepre okazas io stranga, do mi volas provi kian efikon havos ĉi tiu boteleto.'I know something interesting is sure to happen,' she said to herself, 'whenever I eat or drink anything; so I'll just see what this bottle does.
En la Tero de Fajroj estas poluitaj ne nur la tero kaj la tavolo de subteraj akvoj sed ankaŭ la brutaro, kiu manĝas kaj trinkas la produktojn de tiu ĉi tero.In the Terra dei Fuochi area, not only the land and groundwater have been contaminated, but also the livestock that eats and drinks this land's produce.
Familio trinkas akvon el tubo elstaranta el la montoj en la regiono Naryn de Kirgizio.A family drinks water from a pipe jutting out of the mountains in the Naryn region of Kyrgyzstan.
Kio okazas al virino, kiu trinkas tro da vino en la mezo de la tago?What happens to a girl who drinks too much wine in the middle of the day?
Sonoris al mia pordo la plej bela virino, kiu iam venis al mia hejmo, kaj mi samvespere troviĝas en ŝia apartamento kaj trinkas ĉampanon.The most beautiful woman who ever rang my doorbell and that same evening, I'm drinking champagne in her apartment.
Mi unue rigardu por vidi ĉu oni surskribis ĝin per 'veneno.'" Ĉar ŝi ja antaŭe legis kelke da bonmoralaj rakontoj pri infanoj kiuj aŭ mortbruliĝis, aŭ estis englutitaj de sovaĝaj bestoj, aŭ suferis diversajn aliajn malagrablaĵojn nur simple pro tio, ke ili ne volis atenti ian facilan regulon de la amikoj ofte instruitan, tian ekzemple kia estas la regulo ke brilvarmega fajrilo povas brulvundi la manon, se oni ĝin tenas tro longe; ankaŭ tio ĉi, ke se oni tre profunde tranĉos la fingron, ĝi kredeble sangos; kaj neniam ŝi forgesis ke se oni trinkos multe el botelo markita per 'veneno,' preskaŭ certe estas ke pli malpli frue ĝi malordigos la internaĵon.'No, I'll look first,' she said, 'and see whether it's marked "poison" or not'; for she had read several nice little histories about children who had got burnt, and eaten up by wild beasts and other unpleasant things, all because they would not remember the simple rules their friends had taught them: such as, that a red-hot poker will burn you if you hold it too long; and that if you cut your finger very deeply with a knife, it usually bleeds; and she had never forgotten that, if you drink much from a bottle marked 'poison,' it is almost certain to disagree with you, sooner or later.
"Ĉu vi scias, ke per 200 dolaroj eĉ homo kiel vi trinkos dum unu jaro?"But he could live on your share of it for a year.
- Ĉu vi trinkos ion varman?Maybe you'll drink something? With pleasure.
- Ho, ili trinkos.Oh! They'll drink!
Mi trinkos teon.Did they go this way?
Mi volonte trinkus iomete da ĉampano.I wouldn't mind a bit of champagne.
Vidu, Miĉjo, ankaŭ mi volonte nun trinkus.You know, Mike, that's just what I'd like to do-- drink.
Mi volonte trinkus iom da kafo.I would like to drink a coffee.
Jam mi ne povas eliri tra la pordo. Ho, mi tre volas ke mi ne tiom trinkis."She hastily put down the bottle, saying to herself 'That's quite enough--I hope I shan't grow any more--As it is, I can't get out at the door--I do wish I hadn't drunk quite so much!'
Ni kune trinkis teon kaj manĝis dolĉaĵojn.We drank tea together and ate sweets together.
Mi trinkis je la fontano malantaŭe tie.I drank from a well back there.
- Kaj eble vi ovon trinkis, ĉu?Maybe it was you who drunk the egg, huh?
Mi festinte trinkis duonon da pokalo.I had half a glass to celebrate.
Mi konsideru kion fari; mi kredas ke nepre estos necese ke mi trinku aŭ manĝu ion. Sed jen la ĉefa demando: kion trinki aŭ manĝi."Let me see--how is it to be managed? I suppose I ought to eat or drink something or other; but the great question is, what?'
Metu ĝin en taŭgan kelon kaj trinku ĝin je mia sano post dek jaroj!Store it in a good cellar and drink it to my health in ten years.
- Do trinku!- Then drink.
Ni trinku je konatiĝo.Let's drink to friendship!
Do, ni trinku je sukceso, kiu akompanu nian Pavĉjon ĉie kaj en ĉio.Let's drink to our Pavel, may he be successful in all he does.

More Esperanto verbs

Related

Not found
We have none.

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In