Plenigi (to fill) conjugation

Esperanto
21 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
plenigas
I fill
estas pleniganta
I am filling
estas plenigata
I am being filled
Future tense
plenigos
I will fill
estas plenigonta
I will be filling
estas plenigota
I am to be filled
Conditional mood
plenigus
I would fill
estas plenigunta
I would be filling
estas pleniguta
I am to potentially be filled
Past tense
plenigis
I filled
estas pleniginta
I have filled
estas plenigita
I was being filled
Vi
Jussive / command
plenigu
fill!

Examples of plenigi

Example in EsperantoTranslation in English
Li multe suferis pro morba akreco de la sensoj; nur la plej sensaporaj manĝaĵoj tolereblis al li; lia korpo konsentis surporti nur vestaĵojn havantajn specialan teksturon; lin ĝenis la odoroj de ĉiuj floroj; torturis liajn okulojn eĉ la plej malforta lumo; kaj nur kelkaj apartaj sonoj, tiuj de kordinstrumentoj, malsukcesis plenigi lin je hororo.He suffered much from a morbid acuteness of the senses; the most insipid food was alone endurable; he could wear only garments of certain texture; the odors of all flowers were oppressive; his eyes were tortured by even a faint light; and there were but peculiar sounds, and these from stringed instruments, which did not inspire him with horror.
Estus sufiĉe por plenigi grandegan libron.We could fill an enormous book.
Vi nur devas iom purigi lin kaj plenigi la lastan jaron de lia vivo.You just have to get him clean and fill in the last year of hi s life.
Nur ne petu de mi plenigi viajn demandarojn.Just don't ask me to fill in your questionnaires.
Mi kopios ĝin plurpluregajn fojojn por plenigi nian historion je kisoj.I'm going to write it so many times that it crowds our story with kisses.
Sed el vidpunkto, per interpreto reinventas la realon, transformas kaj plenigas ĝin per signifo.It re-invents reality looking at it from different points of view, thus giving it a particular meaning.
Tom plenigas balotilon.Tom is filling out a ballot.
La ideo estas sama kiel la enkonduko de malmolaj manĝaĵoj plenigos iliajn malgrandajn ventrojn.The idea is the same as well where the introduction of solid foods will fill out their little bellies.
Vian vivon plenigos muzikaĵoj sed muzikisto vi ne estos.You will live surrounded by music but you won't be a musician.
Mi ne diris "vi faris", sed la lokon plenigos la polico.I didn't say you did, but the place is gonna be crawling with Hoovers.
Ni plenigos la ŝparujon per poŝ-mono, gratifikoj...We're going to fill that money box from earnings, tips...
Vi plenigos vian ŝpar-monujon.Wait and see, you'll fill the piggy bank.
Antaŭ ol li estis kaptita kaj murdita, Goto plenigis sian retpaĝaron "Independent Press" per pensoj pri siaj spertoj dum raportado en la tuta mondo.Prior to his capture and murder, Goto filled his website Independent Press with thoughts about his experiences reporting around the world.
Organizantoj afiŝis la kunvenon kiel la plej grandan manifestacion kontraŭ la leĝpropono, kaj laŭtakse 120 000 protestantoj plenigis la stratojn antaŭ la japana parlamentejo en la centro de Tokio.Billed by organizers as the biggest demonstration yet against the legislation, an estimated 120,000 protesters filled the streets in front of Japan's National Diet Building in central Tokyo.
la infano resaniĝis, fariĝis sinsekve ŝipknabo, kosmoŝipisto, poste piloto aŭ soldulo, kaj havis cent aliajn okupojn, kiuj plenigis 60 jarojn de lia vivo.He became a cabin boy, then a space sailor... a pilot, a mercenary... a hundred other things that filled 60 years of his life.
Mi hieraŭ plenigis ĝin.I filled up yesterday.
Avino plenigis teron per idoj tiom kiom ŝi povis.Grandma had replenished the earth as much as she could manage.
Trovu malplenan botelon kaj plenigu ĝin per akvo.Find an empty bottle and fill it with water.
Tiam vi nur plenigu tiun karton.Then you just have to fill out this card.
Sinjoro, plenigu tiun formularon, mi petas.Sir, please fill out this form.
Bonvolu plenigu la bankuvon duone.Please fill the bath half full.

More Esperanto verbs

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'fill':

None found.
Learning languages?