Czekać conjugation

Conjugate czekać - to wait

Present tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
czekam I wait
ty
czekasz you wait
on/ona/ono
czeka he/she/it waits
my
czekamy we wait
wy
czekacie you all wait
oni
czekają they wait

Imperfective future tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę czekać I will wait
ty
będziesz czekać you will wait
on/ona/ono
będzie czekać he/she/it will wait
my
będziemy czekać we will wait
wy
będziecie czekać you all will wait
oni
będą czekać they will wait

Past masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
czekałem I waited
ty
czekałeś you waited
on
czekał he waited
my
czekaliśmy we waited
wy
czekaliście you all waited
oni
czekali they waited

Past feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
czekałam I waited
ty
czekałaś you waited
ona
czekała she waited
my
czekałyśmy we waited
wy
czekałyście you all waited
oni
czekały they waited

Future masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę czekał I will wait
ty
będziesz czekał you will wait
on
będzie czekał he will wait
my
będziemy czekali we will wait
wy
będziecie czekali you all will wait
oni
będą czekali they will wait

Future feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
będę czekała I will wait
ty
będziesz czekała you will wait
ona
będzie czekała she will wait
my
będziemy czekały we will wait
wy
będziecie czekały you all will wait
oni
będą czekały they will wait

Conditional masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
czekałbym I would wait
ty
czekałbyś you would wait
on
czekałby he would wait
my
czekalibyśmy we would wait
wy
czekalibyście you all would wait
oni
czekaliby they would wait

Conditional feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
czekałabym I would wait
ty
czekałabyś you would wait
ona
czekałaby she would wait
my
czekałybyśmy we would wait
wy
czekałybyście you all would wait
oni
czekałyby they would wait

Conditional perfective masculine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
czekałbym był I would have waited
ty
czekałbyś był you would have waited
on
czekałby był he would have waited
my
czekalibyśmy byli we would have waited
wy
czekalibyście byli you all would have waited
oni
czekaliby byli they would have waited

Conditional perfective feminine tense

Polish FormEnglish TranslationEx.
ja
czekałabym była I would have waited
ty
czekałabyś była you would have waited
ona
czekałaby była she would have waited
my
czekałybyśmy były we would have waited
wy
czekałybyście były you all would have waited
oni
czekałyby były they would have waited

Imperative

Polish FormEnglish TranslationEx.
ty
czekajyou wait!
on/ona/ono
niech czekalet him/her/it wait
my
czekajmylet's wait
wy
czekajcieyou all wait
oni
niech czekająlet them wait

Impersonal

Polish FormEnglish TranslationEx.
czekanothere was waited
czekano bythere would be waited

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for czekać

There is no additional usage information for the verb czekać.

Examples of czekać

Example in PolishTranslation in EnglishFm.
! Zamierzałem, ale naczelnik Pope powiedział, żeby nie czekać.I was going to, but chief Pope told us not to wait.
"Chcecie czekać, aż bolszewicka komisja´DDo you want to wait until a Bolshevik commission
"Dlaczego on zawsze musi czekać do ostatniej chwili.""Why does he always have to wait till the last possible second?"
"Ile trzeba czekać?""How long did you have to wait?
"Jestem pana wielką fanką i nie mogę czekać na kolejną dostawę."I'm a big fan, and I hate to wait for a new order.
"Ale czekam na swoje słodycze i idę na film."But I'm waiting to get some candy and I'm gonna go see a movie.
"Będę za tydzień w Paryżu i czekam na telefon, kropka, kropka, kropka".'I'm coming to Paris next week. I'm waiting for your call.' 'Dot dot dot.'
"Do zobaczenia po południu... czekam na tę chwilę." Co ma być po południu?"This afternoon we shall meet... awaiting the moment. " What"s this afternoon?
"Jeśli chcesz się ze mną spotkać, to czekam."If you've got the time, so do I. I'll be waiting."
"Na kogo ja czekam?""For whom I am waiting for?"
"Mam nadzieję, że czekasz na mnie."I hope, you wait for me.
"Na kogo czekasz?"Who are you waiting for?
"Ty czekasz na mnie...You're waiting for me. I'm not there.
"Typ, na którego czekasz 70 lat""The type you wait 70 years to come round
"Wiadomości, na które czekasz""The news that you've been waiting for
"Ale piach na żadną kobietę nie czeka, a monety nie kupią więcej czasu.""But dirt waits for no woman, and coins will buy no time."
"Czas nie czeka na nikogo""Time waits for no-"
"Księżyc czeka na ciebie.""The moon waits for you."
"Cześć, H.G., czekamy na ciebie"."hey, H.G., looky here, we're waiting for you." Oh, sorry.
"Mama i ja czekamy z niecierpliwością."Mother and l waiting impatiently your arrival.
"Siadamy i czekamy na autobus.We sit and wait for a bus.
"Siedzimy tu pośród piasku i burz i czekamy."We are just out here in the sand and windstorms waiting.
"W tej chwili sytuacja jest pod kontrolą..." "... ale nadal czekamy na odpowiedź robotów..."While the situation is now under control we are currently waiting for a comment from the robots'...
"Na co czekacie?""What are you waiting for?"
- Ciągle czekacie?-You guys still waiting?
- Do ataku! - Na co jeszcze czekacie?- What are you waiting for?
- Jak długo już tak czekacie?- How long have you been waiting?
- Myślałem, że czekacie na kombinezony.I thought you were gonna wait for those hazmat suits.
" Diabeł zawsze czekają w cieniu "."The devil is always waiting in the shadows."
"... balkon w każdym pokoju, basen i jacuzzi, wyborna kuchnia i boiska sportowe to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na gości w romantycznym hotelu Los Lomos"."Private balconies, invigorating pool and Jacuzzis, gourmet cuisine, and an array of activities are just some of the pleasures awaiting our guests at the romantic refuge that is Los Lomos. "
"Biegnę tam, bo już czekają lody i pączki smażone"l can't wait to get there to eat some google fries
"Ciepły posiłek i bezpieczne schronienie czekają na ciebie 300 metrów dalej"."Hot chow and safety are waiting for you only 300 yards away."
"Czas i przypływ nie czekają na człowieka"Time and tide wait for no man. If you're gonna do it, don't take her with you.
" a ja czekałem na Katherine,"while I waited for Katherine,
" butelce, na którą czekałem 65 lat, aby otworzyć. ""a bottle I waited 65 years to open."
"Ja na tego czekałem 8 lat, a to i tak krótko.""We waited eight years for ours and that wasn't bad.
"Nie mogę uwierzyć że czekałem tyle czasu żeby zrobić własne potpourri.""I can't believe I waited this long to make my own potpourri."
"Za długo czekałem z powrotem do domu, pomyślał."."l've waited too long to come home, he thought".
- A ty czekałeś aby nam teraz o tym powiedzieć!- And you waited now to tell us!
- Bo na to czekałeś.Because you waited for me to go home.
- Całe życie czekałeś na tę misję!You've waited all your life to command this ship.
- Chyba czekałeś za długo.I think you waited a bit too long, didn't you?
"Prywatny samolot czekał na błękitnym niebie."The private plane awaited in the blue sky.
- Abraham długo na ciebie czekał.Abraham has waited a long time to be with you.
- Bardzo długo czekaliśmy żeby powiedzieć dowidzenia.Well, don't get hurt. We waited a long time to say goodbye.
- I czekaliście z tym pół godziny?And you waited 30 minutes to tell me?
- O tak, wszyscy troje zginęliście, bo czekaliście na znak od Boga, który nigdy nie nadszedł, więc jesteście martwi.- Because you waited for a sign. It never came and you three died.
- Sarah walczyła o życie przez trzy lata, kiedy czekaliście na zgodnego dawcę.Sarah fought to stay alive for three excruciating years while you waited to find a match.
- Wiedzieliście o sprzedaży, ale czekaliście z poruszeniem tematu do samego końca.You knew this sale was in process, and you waited till closing to broach the topic.
/Na co czekaliście?Why have you waited ?
- Nie, napisałby ale wszyscy by czekali na możliwość przesłania filmu zrobionego na podstawie jego dramatu.- No, he would have written it, but everybody would have waited for it to be made into a movie - And then streamed it.
"Czekaj, teraz ci zapłacę..." I czekałam tam przez 5h po to aby mi zapłacił."Hold on, now I'll pay you..." And I waited there for 5 hours... for him to pay me.
"Tak długo czekałam, by to usłyszeć" głosił napis, "Megha".I have waited so long to hear this - Megha.
"Znowu czekałam na ciebie w niedzielę..."I waited for you again on Sunday.
* Razem z przybyciem tego * Na kogo czekałam całe życiewith the coming of someone for whom I have waited with all my heart
- Bardzo długo czekałam na tę rozmowę.I waited a long time to talk to you. Please. Go away.
- Dziwi mnie, że aż tyle czekałaś.- Not at all. - I'm surprised you waited this long.
- Fajnie, że czekałaś.Glad you waited for me.
- I czekałaś 3 dni, zanim na powiedziałaś?- You waited three days?
- Myślisz że to ty długo czekałaś, bo ja...You think you waited long? 'Cause I...
- Przepraszam, że czekałaś.- You've waited long, haven't you?
#Czekała na przeprosiny... #ale się nie doczekała.She waited for Oscar to apologize... but she did not hear a word.
- Byłaś jeszcze dzieckiem, - Twoja matka czekała na mnie.You were just a baby, and your mother waited for me.
- Wie pani, że panna Stokes, nauczycielka, na którą tak długo czekałyśmy...You know that Miss Stokes... the teacher for whom we'd waited so long...
/Długo na to czekałyścieYou have waited. So has she.
Chciałam podziękować tobie i mojej ciotce, że czekałyście na telefon.I wanted to thank you And my aunt waited for your call
To jest moment na który czekałyście.This is the moment you've waited for.
Tylko... nie mogę uwierzyć, że czekałyście tu całą noc.I can't believe you waited out there all night.
"Moje oczy, wydaje się, że czekały od wieków.""My eyes seem to have waited for ages."
- Pozostałe po prostu czekały.- The rest just waited.
/Cuda czekały na Twe słowa, /które byłeś gotów przemawiać /do strapionych i zlęknionych.Miracles waited on your word for which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety.
/Ned i jego matka czekały z Chuck na przyjazd jej ciotek Lily i Vivian./Ned and his mother waited with Chuck for her aunts Lily and Vivian to arrive.
/Powozy czekały przy krawężniku / przez cale przedstawienie.Carriages waited at the curb for the entire performance.
Kto czekałby na nas...Who would wait for a prisoner...
Nieprawda, czekałby na mnie.No, he would wait. I have to go there.
Matka czekałaby na mnie przed drzwiami... z kubkiem wypełnionym gorącą kawą, tak jak przedtem...My mother would wait for me at the door... with a cup filled with hot coffee, just like before...
Moja załoga czekałaby na mnie i rok, gdybym im kazała.My crew would wait on deck for a year if I asked them to.
! - Czekaj, czekaj, czekajcie.- Wait, wait, wait, wait.
"Czekaj, czekaj ..-Wait, wait ..
! - Czekaj, czekaj, czekajcie.- Wait, wait, wait, wait.
"Piersi." Czekajcie, czekajcie, jest tego więcej."Bosom." Wait, wait, there's more. That's awful.
"Proszę, nie czekajcie na mnie."Please, do not wait for me.
"Wracajcie do domu i czekajcie cierpliwie.""Go home and wait patiently."
"Zostańcie w swoich domach i czekajcie na zarazę i Anioła Śmierci, by"Stay in your homes and wait for pestilence and the Angel of Death
/Przychodzi do miejsca, które stworzyłem /i które zawsze na nią czekało.She comes to a place where I've made and always waited for her.

Questions and answers about czekać conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about czekać
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Polish conjugation game!

Practice Polish verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
doczekaćwait
naczekaćdo
nadczekaćdo
odczekaćwait
poczekaćwait
przeczekaćwait
wyczekaćwatch
zaczekaćwait

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
cackaćdo
ceckaćdo
ciekaćdo
ciskaćcast
ciukaćdo
cmokaćsmack
cyckaćdo
cyrkaćdo
czchaćdo
czepićcoif
czesaćcomb
czniaćdo
czuwaćwatch
czyhaćwatch
czytaćread
Different length:
doczekaćwait
naczekaćdo
odczekaćwait
poczekaćwait
szczekaćbark
wyczekaćwatch
zaczekaćwait

Other Polish verbs with the meaning wait

Verb
doczekać
odczekać
poczekać
przeczekać
zaczekać

Do you know these verbs?

VerbTranslation
doregulowaćadjust
drzyzdaćdo
łacićdo
pogapićgawk
położyćput
pozaczerniaćdo
rozbebeszaćdo
ujeździćbreak_in
wekslowaćdo
zmanierowaćdo