Vertellen conjugation

Conjugate vertellen - tell

Present tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
vertel I tell
Jij/Je/U
vertelt you tell
Hij/Zij/Het
vertelt he/she/it tells
Wij/We
vertellen we tell
Jullie
vertellen you all tell
Zij
vertellen they tell

Past tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
vertelde I told
Jij/Je/U
vertelde you told
Hij/Zij/Het
vertelde he/she/it told
Wij/We
vertelden we told
Jullie
vertelden you all told
Zij
vertelden they told

Future tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal vertellen I will tell
Jij/Je/U
zult vertellen you will tell
Hij/Zij/Het
zal vertellen he/she/it will tell
Wij/We
zullen vertellen we will tell
Jullie
zullen vertellen you all will tell
Zij
zullen vertellen they will tell

Conditional mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou vertellen I would tell
Jij/Je/U
zou vertellen you would tell
Hij/Zij/Het
zou vertellen he/she/it would tell
Wij/We
zouden vertellen we would tell
Jullie
zouden vertellen you all would tell
Zij
zouden vertellen they would tell

Subjunctive mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
vertelle I tell
Jij/Je/U
vertelle you tell
Hij/Zij/Het
vertelle he/she/it tell
Wij/We
vertelle we tell
Jullie
vertelle you all tell
Zij
vertelle they tell

Present perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
heb verteld I have told
Jij/Je/U
hebt verteld you have told
Hij/Zij/Het
heeft verteld he/she/it has told
Wij/We
hebben verteld we have told
Jullie
hebben verteld you all have told
Zij
hebben verteld they have told

Past perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
had verteld I had told
Jij/Je/U
had verteld you had told
Hij/Zij/Het
had verteld he/she/it had told
Wij/We
hadden verteld we had told
Jullie
hadden verteld you all had told
Zij
hadden verteld they had told

Future perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal verteld hebben I will have told
Jij/Je/U
zal verteld hebben you will have told
Hij/Zij/Het
zal verteld hebben he/she/it will have told
Wij/We
zullen verteld hebben we will have told
Jullie
zullen verteld hebben you all will have told
Zij
zullen verteld hebben they will have told

Conditional perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou verteld hebben I would have told
Jij/Je/U
zou verteld hebben you would have told
Hij/Zij/Het
zou verteld hebben he/she/it would have told
Wij/We
zouden verteld hebben we would have told
Jullie
zouden verteld hebben you all would have told
Zij
zouden verteld hebben they would have told

Imperative mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Du
vertel tell
Ihr
vertelttell

Attention: most Dutch verbs on CoolJugator have both ordinary and 'bijzin' forms. The 'bijzin' ones are used when the verb is in a secondary position in the sentence: for example, 'jij zegt dat ik aankom' ('you say that I am arriving'), even though the verb normally would be 'ik kom aan'.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for vertellen

There is no additional usage information for the verb vertellen.

Examples of vertellen

Example in DutchTranslation in EnglishFm.
! - Hij denkt om de pers te vertellen...- He's thinking of telling the press...
! Hij liet me beloven, dat ik het je niet zou vertellen.He made me promise not to tell you.
! Hoe kan ik het u vertellen?How could I tell you?
! Je kan het niet vertellen aan Lois.- You cannot tell Lois about this.
! Laten we ons verhaal eerst vertellen.- Let us tell you our story first.
! Ik bedoel, vertel me gewoon hoe ik je gelukkig kan maken!I-I mean, just tell me what I can do to make you happy!
! Ik vertel het tegen iedereen.I tell everybody.
! Ik vertel je de waarheid.I'm telling you the truth.
" Maar vertel me nu, wat heb ik eraan?"But now tell me what have l got?
"Als ik nog een woord van je hoor, vertel ik het tegen mijn vader."lf l hear one more word from you, l'll tell my dad.
"Als je iets anders vertelt,"If you tell anyone otherwise,
"Een vraag is gewoon een statement dat vertelt mij ​​wat je echt denkt."A question is just a statement that tells me what you're really thinking."
"Exit" vertelt het ware verhaal van de Deense politiek.'Exit' tells the true story about Danish politics.
"Geef een man een masker, en hij vertelt je de waarheid.""Give a man a mask, and he will tell you the truth."
"Het tijdschrift dat aan de tommies de waarheid over de oorlog vertelt."The magazine that tells the tommies the truth about the war.
! - Wat je vertelde, tegen de muur.- Where you told me, up against the wall.
"'Je kunt het', vertelde Giltoy z'n vriend steeds maar weer.""'You can do this', Giltoy told his friend, over and over."
"Agent Kim Burgess, een agent uit Platts district vertelde me... dat geen baliebrigadier in de stad zo veel charisma als brigadier Trudy Platt heeft." Zei jij dat?"Officer Kim Burgess, a beat co in Platt's district told me, no desk sergeant in the city has as much charisma as Sergeant Trudy Platt." You said that?
"CeCe vertelde me dat ze bij DiLaurentis langsging om met Alison te praten op dezelfde avond dat die verdween.Cece told me she stopped By the dilaurentis house To talk to alison the night she went missing.
"En Mozes vertelde het aan Aaron en aan al de kinderen van lsraél.""And Moses told it unto Aaron, and to all the children of israel."
"En ze vertelden Peter weg te blijven van de wolf."... and they told Peter to stay away from the wolf.
"Nee dat niet", zei hij, "maar mijn soldaten vertelden het me."I didn't", he said, "but my soldiers told me about it.
"We vertelden Hem, dat we ons geloof in hem hebben.""We told him that we put our faith in him."
'Te dun' Ik heb om ziekenzorgverzekering gevraagd met dekking. En ze vertelden me dat mijn BMI index te hoog was.I applied for healthcare through BlueCross BlueShield and they told me that my body mass index was too high.
'We zullen meegaan', vertelden ze hem."We will come with you, " they told him.
Dus ik vertelle mijn pappa, "Weet je wat?So I tells my daddy, "You know what?
En kwaad... ja, maar kun je ons vertelle hoe we daar komen?And evil... yes, but can you tell us how to get there?
Ik ben erg gevleid, Douglas, Maar er is een probleem, iets wat ik moet vertelle...I'm very flattered, Douglas, but, erm... there's a problem, something I should tell you. - Go on.
Maar sommige, vinden dat ze moeten vertelle waarom ik het verpest.But a few,the feel like they have to tell me What i'm screwing up.
! Het heeft ons verteld wat we wilden weten.It told us what we needed.
"...die verteld heeft over de Bundy bounce was... zie andere hand.""...told about the Bundy bounce was...
"Als Luke wilde dat ik het wist... "had hij het me wel in mijn vorige leven verteld... "en ik verwacht niet..."If Luke had wanted me to know, he would have told me back in my other lifetime, and I certainly don't expect-"
"Als je een brood," zou hij me verteld hebt,"If you have a loaf of bread," he would've told me,
"Als jongen werd mij verteld... "dat de Heer ons naar Zijn eigen evenbeeld heeft geschapen.'When I was a boy, I was told... '...that the Lord fashioned us from his own image.
De meesten van die kinderen maken het verhaal mooier met fantasieën, en denkbeeldige vrienden... verhalen vertellend, ik...Most of these kids dress up the facts with fantasies, imaginary friends... storytelling, I..
En zo heb ik de laatste 12 jaar doorgebracht, de ene leugen na de andere vertellend.And that's how I've spent the last 12 years... just telling one lie after another.
Ik heb hele nacht met hem gezeten. Kijkend in zijn ogen, vertellend hoeveel ik van hem hou. Geaccepteerd dat ik hem nooit zijn eerste woordjes zou horen zeggen.I spent a whole night looking in his eyes, telling him I loved him, accepting that I would never, ever hear his first word.
Ik heb om met hen geprobeerd te communiceren, vertellend hen om op te houden.I've been trying to communicate with them, telling them to stop.
Ik voel me als een antroploog... die een primitieve stam in het bos vind, hurkend rond een vuurtje... verhalen vertellend, vonken die opvliegen.I feel like an anthropologist... finding some primitive tribe squatting around a fire in the forest... telling stories, sparks flying up in the air.

Questions and answers about vertellen conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about vertellen
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
hertellenrecount
vergallenspoil
verhullenveil
verkillengrow cold
verlullendo
verrollenscroll
verteutendistance uten
vertillendo
vervallendo
vervellenpeel
vervullenfulfill
verzellendo
Different length:
navertellenrepeat
overtellenrecount
verstellenmend

Do you know these verbs?

VerbTranslation
verschilferendo
verschoppenspurn
verspiedenspy
verstevigenstrengthen
verstoppenhide
verstrammendo
vertegenwoordigenrepresent
vertekenendistort
verterendigest
vervalendecline