Praeiti conjugation

Conjugate praeiti - to pass

Turn on word stress

Present tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
praeinu I pass
Tu
praeini you pass
Jis/ji
praeina he/she does pass
Mes
praeiname we pass
Jūs
praeinate you all pass
Jie/jos
praeina they pass

Past tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
praėjau I did pass
Tu
praėjai you did pass
Jis/ji
praėjo he/she did pass
Mes
praėjome we did pass
Jūs
praėjote you all did pass
Jie/jos
praėjo they did pass

Past frequentative tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
praeidavau I used to pass
Tu
praeidavai you used to pass
Jis/ji
praeidavo he/she used to pass
Mes
praeidavome we used to pass
Jūs
praeidavote you all used to pass
Jie/jos
praeidavo they used to pass

Future tense

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
praeisiu I will pass
Tu
praeisi you will pass
Jis/ji
praeis he/she will pass
Mes
praeisime we will pass
Jūs
praeisite you all will pass
Jie/jos
praeis they will pass

Conditional mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
praeičiau I would pass
Tu
praeitum you would pass
Jis/ji
praeitų he/she would pass
Mes
praeitume we would pass
Jūs
praeitute you all would pass
Jie/jos
praeitų they would pass

Imperative mood

Lithuanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
praeik you pass!
Jūs
praeikiteyou all pass!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for praeiti

There is no additional usage information for the verb praeiti.

Examples of praeiti

Example in LithuanianTranslation in EnglishFm.
Koridoriai ir vartai turėtų būti pakankamai platūs, kad pro juos galėtų laisvai praeiti du gyvūnai, o takelių plotis turėtų leisti judėti tik viena kryptimi.Passages and gates should be of sufficient width to permit two animals to pass freely, whereas races should be of width only to permit one-way movement.
mažiausiai 90 % gali praeiti per sietą, kurio akučių dydis – 0,160 mm,at least 90 % able to pass through a sieve with a mesh of 0,160 mm
mažiausiai 98 % gali praeiti per sietą, kurio akučių dydis – 0,630 mm.at least 98 % able to pass through a sieve with a mesh of 0,630 mm
Prieš naujos banknotų serijos emisiją ir po jos Eurosistema teikia gamintojams Eurosistemos apibrėžtą informaciją apie eurų banknotus ir aparatų atpažįstamus jų apsaugos požymius, kad jie galėtų sukonstruoti banknotų tvarkymo aparatus, kurie gali praeiti bendrąsias testavimo procedūras ir būti pritaikyti pagal naujus reikalavimus.The information, as specified by the Eurosystem, on euro banknotes and their machine-readable security features shall be provided to manufacturers by the Eurosytem in advance of the issue of a new banknote series and thereafter to enable them to build banknote handling machines that are able to pass the common test procedures and to adapt to new requirements.
8 straipsnyje numatyta, kad pareiškėjas turi praeiti mokumo patikrinimą.Article 8 stated that the applicant had to pass an evaluation of payment ability.
Taigi kai praeinu pro duris garsas pasikeičia.So when I pass by an open doorway, the sound changes.
Einu gatve, praeinu pro spurgų parduotuvę, visos spurgos sustatytos viena ant kitos, žiūriu į tai ir daros keista, praeinu pro vaisių stendą, visi obuoliai sudėti vienas ant kito.As I walk down the street, I pass a donut shop, where all the donuts are stacked one on top of the other, And I just look at that, it's a little weird, and I walk past a fruit stand where all the apples are all stacked one on top of the other,
Jie tik žiūri, kaip mes praeiname pro šalį.They take the time to watch us pass.
Na... ar praėjau?So. Did I pass?
Aš bent praėjau.At least I passed the bar.
"Aš irgi kartą praėjau Dimrilo vartus. Tyliai pasakė Aragornas.""'I too once passed through the Dimrill Gate... said Aragorn quietly."
Kaip praėjai teisės egzaminą Luisijanoje?How'd you pass the bar in Louisiana?
Tu jį praėjai.You passed. All right?
Tu tik praėjai?You just passing through?
Daugiau kaip metai praėjo nuo to laiko, kai, 2003 m. rugpjūčio mėn. pasirašius Akros visa apimantį taikos susitarimą, valdžią perėmė Liberijos nacionalinė pereinamojo laikotarpio vyriausybė.More than a year has passed since the National Transitional Government of Liberia took office following the signing of the Accra Comprehensive Peace Agreement in August 2003.
Pirma, nuo termino pagalbos sistemai suderinti su rekomendacijomis ir pakeistos energijos mokesčių sistemos įsigaliojimo praėjo 2,5 metai.Firstly, two and a half years have passed between the deadline for bringing the scheme into line with the Guidelines and the entering into force of a revised energy tax system.
Monetų kalyklų laikomos monetų atsargos apima tik tas monetas, kurios praėjo galutines kokybės patikras, nesvarbu, koks yra jų supakavimas ir pristatymo statusas.Coin stocks held by mints cover only coins which have passed final quality checks, irrespective of their packaging and delivery status.
Iš tikrųjų reikėtų priminti, kad pagal 2004 m. gaires, jei įmonė praeityje jau yra gavusi sanavimo arba restruktūrizavimo pagalbą ir jei nuo sanavimo pagalbos suteikimo arba restruktūrizavimo plano įgyvendinimo pabaigos praėjo mažiau nei 10 metų arba restruktūrizavimo plano įgyvendinimas buvo sustabdytas, Komisija neleis suteikti nei sanavimo, nei restruktūrizavimo pagalbos.It should be recalled that, according to the 2004 guidelines, if a company has already received rescue or restructuring aid in the past and if fewer than ten years have passed since granting of the rescue aid, since the end of the restructuring period, or since the end of implementation of the plan, the Commission will not authorise new rescue or restructuring aid.
Kai VIS reglamento 34 straipsnio 2 dalyje nurodytų įrašų lauke „TypeOfAction“, VIS aptinka nuostatą „Delete Application“ (ištrinti prašymą) arba „Automatic Deletion“ (automatinis ištrynimas), ji apskaičiuoja, kad praėjo vieneri metai nuo VIS reglamento 23 straipsnio 1 dalyje nurodyto saugojimo laikotarpio pabaigos ir įrašus ištrina.When records referred in Article 34(2) of the VIS Regulation, having the field ‘TypeOfAction’ set to either ‘Delete Application’ or ‘Automatic Deletion’ are found by the VIS, it shall calculate that one year has passed since the expiration of the retention period referred to in Article 23(1) of the VIS Regulation and then proceed to the deletion.
Prieš keletą dienų, mes praėjome kovos laukąA few days ago, we passed the battlefields
Man atrodo, mes praėjome Vinčesterį prieš savaitę.I think we passed through Winchester a week ago.
Visa tai praeisi.Everything will pass.
Bet nepanikuokite praeis su kiekviena diena.But don't be alarmed it will pass, within a day or two at the most.
Žinau, kad skausmas laikui bėgant praeis, ar ne?I know the pain will... It will pass in time, you know?
Na, tada praeik, jei tai ne tu.Well, then pass it if it ain't.

Questions and answers about praeiti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about praeiti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Lithuanian conjugation game!

Practice Lithuanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Lithuanian with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Lithuanian to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
apeitigo around
apsieitidispense (with something)
ateiticome
atsieiticost
eitigo
įeitienter
išeitileave
nueitigo away
paeitiwalk
pareiticome back
pereititraverse
prieitiapproach
sueiticome together
užeiticome in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
pareiticome back
pereititraverse
pradėtibegin
prarytiswallow
prašytiask
praustiwash
pražūtidisappear
prieitiapproach

Other Lithuanian verbs with the meaning pass

Verb
paduoti
pasuoti
prasilenkti

Do you know these verbs?

VerbTranslation
hipnotizuotihipnotise
išpranašautiforetell
išsilaisvintibecome free
kuštimove
pralaimėtilose
primatuotimeasure (a lot of something)
rodytishow
skerstislaughter
sudalyvautiparticipate
suspindėtishine