Ruumis noun declension

Declension of ruumis - body

Singular

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
ruumis body
accusative nom.
ruumis body
accusative gen.
ruumiin body
genitive
ruumiin (of) body
partitive
ruumista (part of) body
inessive
ruumiissa (in) body
elative
ruumiista (out of) body
illative
ruumiiseen (into) body
adessive
ruumiilla (at) body
ablative
ruumiilta (from) body
allative
ruumiille (onto) body
essive
ruumiina (as) body
translative
ruumiiksi (into) body
abessive
ruumiitta (without) body

Plural

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
ruumiit bodies
accusative nom.
ruumiit bodies
genitive
ruumiiden (of) bodies
partitive
ruumiita (part of) bodies
inessive
ruumiissa (in) bodies
elative
ruumiista (out of) bodies
illative
ruumiisiin (into) bodies
adessive
ruumiilla (at) bodies
ablative
ruumiilta (from) bodies
allative
ruumiille (onto) bodies
essive
ruumiina (as) bodies
translative
ruumiiksi (into) bodies
instructive
ruumiin (with) bodies
abessive
ruumiitta (without) bodies
comitative
ruumiineen (together with) bodies

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for ruumis

Examples of ruumis

Example in Finnish nounsTranslation in EnglishFm.
"En tiedä edes, saivatko omaiset ruumiin kotiin.""I don't even know if his family ever got his body back."
"Ennen kuin he näkevät ruumiin, - pitäisikö sinun sanoa, ettei papalla ole päätä?""hey, knucklehead, before they show up to see the body, "you maybe want to go inside and tell the family That grandpa is missing his head!"
"He löysivät ruumiin makuuhuoneen lattialta - talon lounaisosasta.""The officers discovered the victim's body "supine on the floor of a bedroom located in the southwest portion of the residence."
"Joosef, rikas arimatialainen, otti Jeesuksen ruumiin" "pani sen omaan hautaansa ja vieritti kammion ovelle kiven.""There came a rich man from Arimathea named Joseph. And Joseph took the body of Jesus and laid it in his own new tomb... hewn out of the rock, and rolled a stone against the entrance."
"Jos jättäisimme ruumiin tielle, saisitko piirrettyä ympärille viivat?"Do you think if we left the body right there on the sidewalk you could manage to trace around it?
"Etsinnät lopetettiin, kun Lois Einhornin ruumista ei löytynyt. ""A search ended today when rescue workers... "...were unable to find the body of Lois Einhorn..."
"Ottaen huomioon, että jokaisen ylioppilaskunnan moraalinen velvollisuus - on kirkastaa sekä ruumista että mieltä, - on nyt päätettävä, että kaikkien ylioppilaskuntien pitäisi... Pitäisi..."Whereas it is a moral obligation of every fraternity to glorify both the body as well as the mind, be it now resolved that all fraternities shall a... shall a... "
"Suojele tätä ruumista ja sielua."Protect this body and soul. "Sanctify this vessel so this soul can live on.
"Minä, Nancy, otan sinut, John"- "hengessä ja ruumiissa.""I, Nancy, take thee, John, in soul and body
"Täit viihtyvät Georgen ruumiissa niin hyvin,"Lice thrive so well on George's body
"ja kaksi sydäntä yhdessä ruumiissa ja kaksi sielua olet menettänyt."and two hearts in one body, and two souls thou hast lost.
"lhmisen ruumiissa hänellä oli mahdollisuus uuteen elämään."He realized, within a human body, he had a chance for a new life.
- Ei Farnsworthin ruumiissa.- But not with Farnsworth's body. - Why not? - It wasn't meant to be that way.
"Jos Susie kuoli kolme viikkoa sitten, ― miksi tappaja hankkiutui eroon ruumiista juuri nyt?"'If Susie died three weeks ago, why is the killer disposing of the body now?
"Kun ruumiista tulee yhtä maan kanssa - tiheä kesäyö hymyilee arvoituksellisesti."`"When the body joins with the earth," "the Summer night stands close and smiling."
"Kurja ihminen olen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?""Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?"
"Leipä ja suola syötynä ruumiista - yhden miehen synnit toisen kannettavaksi""Bread and salt eaten off the body... the sins of one man consumed by the other."
"Muistakaa kuolleet"-tukihenkilö näytti, että elämän puuttuminen- Johnnyn ruumiista ei tarkoita, että täytyy sulkea hänet elämästämmeOur "United Appeal for the Dead" caseworker, showed us that the absence of life from Johnny's body didn't have to mean his absence from our daily life.
"Ammuttiin kuolleeseen ruumiiseen.""just shot a dead body."
"Karkotettu Ethros hakeutuu toiseen ruumiiseen."When an Ethros is cast out, it seeks another body to inhabit.
"Siipien pinta-alassa verrattuna ruumiiseen ei ole mitään järkeä""The surface area of the wings and body mass make no sense. "
- Ducky tappaa heidät. Ei ruumiiseen saa koskea.You're not supposed to touch the body.
- En koskisi ruumiiseen, herra Mulder.I wouldn't touch the body, Mr. Mulder.
- Eikö ruumiilla ole yhtään luuta?She's missing every bone in her body ?
- Ilmeisesti Ted heitti häntä ruumiilla.Apparently Ted threw a dead body at her.
- Julkinen asianajaja ei ehdi tänään. Voit siis viettää yön asemalla Rayn kanssa tai tunnustaa, mitä teit ruumiilla ja mennä kotiin.Can't get a public defender down here today, which means you can spend the night in county with ray or come clean about what you were doing with Joe's body and go home.
- Kuten autosta löytyneellä ruumiilla?Same as the body in the car? Yeah, second one in two days.
Anna syntimme anteeksi ja valvo meitä tänä yönä - sillä me luovutamme, ruumiilla ja sielulla, kaiken käsiisi. Aamen.Forgive us our sins, and guard us tonight we confide in you with our body and soul, I place everything in your hands.
- Korjuu on slangia, otamme sielun ruumiilta joka on juuri...Reap is slang for when we take the soul out of a body who's just...
- Näyttää ruumiilta.- What's happened? - Looks like a body.
- Otitko ruumiilta sormenjäljet?Did you run prints on the body?
-Kaatuvalta ruumiilta?- A falling body?
Ehkä otit tämän kuolleelta ruumiilta.A thing easily taken from a body robbed of life.
- Ei, mutta se tekisi vahinkoa tälle ruumiille.No, but it would damage this body.
- En tiedä, mitä tehdä ruumiille.I didn't know what to do with the body!
- Hän seurasi minua toiselle ruumiille.- Followed me to another body.
- Katalaa tehdä niin ruumiille.A low thing, to do that to a body. Low. Why?
- Meidän on ratkaistava, mitä teemme senaattorin ruumiille.We still have the question of what to do with the Senator's body.
- Ei, vaan jo ruumiina.He's already done that. If any of this is true, we're about to find another body.
- Kiireisenä ruumiina.Busy, busy body.
Ellei tuomari pian vihellä, tyyppi kannetaan ulos ruumiina.Ref don't call it soon, Snoop's gonna send this cat out in a body bag.
He näkevät sinut vain ruumiina.Others, they just see you as a dead body on the slab.
Hyvä, koska lähdet täältä voittajana tai ruumiina.Good, because you're either leaving here as president or in a body bag.
Agnes on viimeisellä matkallaan, - ja hylännyt onton kuoren, jota ruumiiksi kutsumme.Agnes has reached the end of her path and discarded the hollow shell, that we call the body.
Ehtoollinen muuttuu Kristuksen ruumiiksi.That's right. The Eucharist becomes the body of Christ.
Esimerkiksi sitä käsitystä, että leivänpala voisi muuttua Vapahtajamme ruumiiksi, isä.For example, the idea that a piece of bread can become the body of our Saviour, Father.
He olivat tarrautuneet toisiinsa aivan kuin yhdeksi suureksi ruumiiksi.They clung tightly to each other as if they were one big body.
Leivän ja viinin koostumus muuttuu pyhässä messussa. Leipä muuttuu herramme Jeesuksen Kristuksen ruumiiksi ja viini muuttuu hänen verekseen.By the consecration of the bread and the wine at holy mass, there takes place a change in the whole substance of the bread into the substance of the body of Christ our Lord, and change in substance of the wine,
"He saavat nähdä niiden ruumiit jotka rikkoivat minua vastaan.""And they will go out and look on the dead bodies of those who rebelled against me."
"Ja ruumiit palavat rakkauden tulessa."And bodies burn in the furnace of love.
"Jos istuu joen äärellä tarpeeksi kauan, vihollisen ruumiit ajautuvat paikalle." - Sun Tzu."If you sit by the river long enough, you'll see the bodies of your enemies float by."
"Katsoin takaisin kuoppaan ja näin kuinka ruumiit sätkivät.""l looked back into the pit and saw that the bodies were twitching.
"Kun he palasivat, joku oli vienyt ruumiit pois." "Paikalla leijui kuoleman haju. Ruumiit oli viety äskettäin."But the bodies had been removed by persons unknown the stench of death was still thick but the bodies had been taken in a matter of hours..."
"Hollywood"- merkki, kaupungin kuuluisin maamerkki, oli tänään karmean löydön näyttämö vanhan pariskunnan ruumiiden löydyttyä sen luota.The Hollywood sign - tinsel town's best known landmark, was today the grim setting for the discovery of the bodies of an elderly couple.
"Ja jo liikkumattomat päät lepäsivät allaan makaavien - ruumiiden päällä.""The heads lying already motionless were on top of the bodies that lay... "...beneath them.
"Uutinen upseerien ruumiiden löytymi- sestä leviää. Myös mieheni ruumiin...News spread very fast of finding... bodies of Polish officers, including my husband's...
- Ampuja kenties luuli hänen kuolleen, - ja jätti hänet muiden ruumiiden sekaan.Shooter probably thought she was dead and dumped her with the other bodies.
- Emme. Mutta tekijä jätti taas suitsukkeita ruumiiden luo.But whoever it was left joss sticks on the bodies again.
"Alice Cooper" kuulosti vanhalta tädiltä, joka leipoi pikkuleipiä, - mutta jonka kellari oli täynnä ruumiita."Makes cookies for everybody. "But there's a lot of bodies buried in that cellar."
"Lopetin hommani noin 20:n minuutin jälkeen, koska ruumiita ei ollut."" I stopped being coroner after about 20 minutes, because there were no bodies there. "
"Napalmin polttamia ruumiita"?Napalm-charred bodies?
"Vedessä on paljon ruumiita.""Many bodies in the water. "
- Aika paljon ruumiita.That's a lot of bodies.
- Hän haluaa siirtää meidät uusiin ruumiisiin.She'd prefer to place us all in new bodies.
- Miten niistä on sitten jäänyt jälkiä ruumiisiin?So how could they have left trace on the bodies?
- Oliko ruumiisiin maalattu iskulauseita?Did any of the bodies have any slogans painted on 'em?
- Sinä olet tottunut ruumiisiin.- You're used to seeing bodies.
Ai se, joka unohtelee haarukoita ruumiisiin?What, your coroner who lost a fork inside of two bodies?
"Arvoituksellinen ruumis."Mystery surrounds body.
"Elävä kuollut ruumis.""A living dead body." So I'm a vampire.
"Hakekaa ruumis."- Please come pick up the body.
"Ja jokaisen heimon johtajan ruumis tarjottiin Jumalille -"And the body of each tribe's leader was offered to the gods...
"Jos jaksan odottaa joen rannalla, vihollisen ruumis lipuu ohi."If I wait patiently by the river, the body of my enemy will float by.

Questions and answers about ruumis declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about ruumis
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish declension game!

Practice Finnish noun declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar nouns

NounTranslation
Same length:
ruumenhusk

Other Finnish nouns with the meaning body

Noun
bodi
elimistö
kroppa
leipäteksti
vartalo

Noun body in other languages on CoolJugator

Verb
RUn
корпус
RUn
тело
RUn
тельце

Do you know these nouns?

NounTranslation
ruumiinvalvojaisetdeathwatch
ruumisarkkukorokecatafalque
ruttojuuributterbur
ruuhkathing
ruukkupot
ruokalajidish
ruumishuonething
ruusupuurosewood
ruusukakadugalah
ruumispaaritbier