จ้อง [cch`ng] (to lower) conjugation

Thai

Conjugation of eiti

ผม/ฉัน
Present tense
จ้อง
cch`ng
I lower
Future tense
จะจ้อง
cha cch`ng
I will lower
Past tense
ได้จ้อง
dai cch`ng
I lowered
Present progressive tense
กำลังจ้อง
kamlang cch`ng
I am lowering
ผม/ฉัน
Present progressive (alternative) tense
จ้องอยู่
cch`ng yu
I am lowering
Learning languages?