Pastroj (to clean) conjugation

Albanian
121 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
pastroj
I clean
pastron
you clean
pastron
he/she/it cleans
pastrojmë
we clean
pastroni
you all clean
pastrojnë
they clean
Past tense
pastrova
I cleaned
pastrove
you cleaned
pastroi
he/she/it cleaned
pastruam
we cleaned
pastruat
you all cleaned
pastruan
they cleaned
Future tense
do të pastroj
I will clean
do të pastrosh
you will clean
do të pastrojë
he/she/it will clean
do të pastrojmë
we will clean
do të pastroni
you all will clean
do të pastrojnë
they will clean
Imperative tense
-
pastro
you clean
-
-
pastroni
you all clean
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
pastroja
I was cleaning
pastroje
you were cleaning
pastronte
he/she/it was cleaning
pastronim
we were cleaning
pastronit
you all were cleaning
pastronin
they were cleaning
Past perfect tense
kam pastruar
I have cleaned
ke pastruar
you have cleaned
ka pastruar
he/she/it has cleaned
kemi pastruar
we have cleaned
keni pastruar
you all have cleaned
kanë pastruar
they have cleaned
Past pluperfect tense
pata pastruar
I had cleaned
pate pastruar
you had cleaned
pati pastruar
he/she/it had cleaned
patëm pastruar
we had cleaned
patët pastruar
you all had cleaned
patën pastruar
they had cleaned
Future perfect tense
do të kem pastruar
I will have cleaned
do të kesh pastruar
you will have cleaned
do të ketë pastruar
he/she/it will have cleaned
do të kemi pastruar
we will have cleaned
do të keni pastruar
you all will have cleaned
do të kenë pastruar
they will have cleaned
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të pastroj
I clean
të pastrosh
you clean
të pastrojë
he/she/it clean
të pastrojmë
we clean
të pastroni
you all clean
të pastrojnë
they clean
Subjunctive past tense
të pastroja
I clean
të pastroje
you clean
të pastronte
he/she/it clean
të pastronim
we clean
të pastronit
you all clean
të pastronin
they clean
Subjunctive past perfect tense
të kem pastruar
I have cleaned
të kesh pastruar
you have cleaned
të ketë pastruar
he/she/it have cleaned
të kemi pastruar
we have cleaned
të keni pastruar
you all have cleaned
të kenë pastruar
they have cleaned
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha pastruar
I have cleaned
të kishe pastruar
you have cleaned
të kishte pastruar
he/she/it have cleaned
të kishim pastruar
we have cleaned
të kishit pastruar
you all have cleaned
të kishin pastruar
they have cleaned
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të pastroja
I would clean
do të pastroje
you would clean
do të pastronte
he/she/it would clean
do të pastronim
we would clean
do të pastronit
you all would clean
do të pastronin
they would clean
Conditional past perfect tense
do të kisha pastruar
I would have cleaned
do të kishe pastruar
you would have cleaned
do të kishte pastruar
he/she/it would have cleaned
do të kishim pastruar
we would have cleaned
do të kishit pastruar
you all would have cleaned
do të kishin pastruar
they would have cleaned
Optative present tense
pastrofsha
I may clean
pastrofsh
you may clean
pastroftë
he/she/it may clean
pastrofshim
we may clean
pastrofshit
you all may clean
pastrofshin
they may clean
Optative past perfect tense
paça pastruar
I may have cleaned
paç pastruar
you may have cleaned
pastë pastruar
he/she/it may have cleaned
paçim pastruar
we may have cleaned
paçit pastruar
you all may have cleaned
paçin pastruar
they may have cleaned
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
pastruakam
I (apparently) clean
pastruake
you (apparently) clean
pastruaka
he/she/it (apparently) cleans
pastruakemi
we (apparently) clean
pastruakeni
you all (apparently) clean
pastruakan
they (apparently) clean
Admirative past tense
pastruakësha
I (apparently) cleaned
pastruakëshe
you (apparently) cleaned
pastruakësh
he/she/it (apparently) cleaned
pastruakëshim
we (apparently) cleaned
pastruakëshit
you all (apparently) cleaned
pastruakëshin
they (apparently) cleaned
Admirative past perfect tense
paskam pastruar
I (apparently) have cleaned
paske pastruar
you (apparently) have cleaned
paska pastruar
he/she/it (apparently) has cleaned
paskemi pastruar
we (apparently) have cleaned
paskeni pastruar
you all (apparently) have cleaned
paskan pastruar
they (apparently) have cleaned
Admirative pluperfect tense
paskësha pastruar
I (apparently) had cleaned
paskëshe pastruar
you (apparently) had cleaned
paskësh pastruar
he/she/it (apparently) had cleaned
paskëshim pastruar
we (apparently) had cleaned
paskëshit pastruar
you all (apparently) had cleaned
paskëshin pastruar
they (apparently) had cleaned
participle
gerund present
gerund past
Other
pastruar
cleaned
duke pastruar
cleaning
duke pasë pastruar
having cleaned

Examples of pastroj

Example in AlbanianTranslation in English
Ti paguhesh për të pastruar ullukët!You're being paid to clean the gutters!
Semi e përdorte për të pastruar penelat e pikturave.Sam used to clean her paintbrushes with it.
Merrini të gjithë për të pastruar këtë rrëmujë.OFFlCER: Come on, get everybody to clean this mess up now.
Dhe nuk ka pisllik të ngjitshëm për të pastruar.And there's no sticky mess to clean up.
-Gjithçka që po mundohem të bëj është të punoj me sa mundem për të pastruar tunelin.- AII I'm trying to do is work as hard as I can to clean up the tunnel.
Të pastroj Eliotin dhe të ha llampën.Yes, well, clean Elliott and eat the lamp.
Jo, të pastroj llampën.I mean, we'll... clea-clean the lamp.
Këtu jam që të pastroj të kaluarën.I'm just here to clean up the mess.
Duhet ta gjeni dikë, që ta pastroj këtë!You need to get somebody to come and clean up down here!
Unë më mirë ta pastroj atë.I better clean it up.
Ti e more një mësim. Por nuk e pastron dhomën kur je me pushime!But you don't clean your room when you on vacation!
Pse nuk e pastron pak atë zgavërr që i thua gojë?Why don't you clean out your bong, all right?
Unë jam vetëm një i cili pastron pas tij ... në qoftë se po kupton.I'm just the one who cleans up after him... if you get my meaning.
Zjarri nuk pastron, ai nxin.Fire doesn't cleanse, it blackens.
Edhe pse s'më pëlqen se si pastron Xheik këtu...And even though I don't like the way Jake cleans up around here,
Kur mund të pastrojmë vendin.Then we can clean up the country.
A mund t'ia pastrojmë shputën?Could we use your washroom to clean her foot?
A provojmë ne që t'ia pastrojmë ?You think we should try to clean it for him?
- Duhet ta pastrojmë!- We gotta clean this place up! - [Beeps]
Do ta pastrojmë tani, okay?Gonna get you all cleaned up now, okay?
Pra do të ma pastroni dosjen dhe të ma hiqni këtë gjë nga këmbët.So you'll clean my record and get this thing off my ankle.
Ju pastroni shumë shpejt këtu.You people sure do clean up quickly around here.
Ky nuk është perendimi i egër, ku mundeni ta pastroni rrugën me revoleIt's not the Wild West, where you can clean up the streets with a gun.
Dua që ti dhe Morrie ta pastroni atë.I need you or Morrie to clean that up. Please.
Që të pastroni një vend nga një frymë e keqe... ...duhet pikë së pari, që zona në fjalë të jetë krejt... ...e pastruar nga të gjitha kujtimet, pronësitë dhe gjërat e të vdekurit.In order to cleanse an area of an unhealthy spirit... it is first required, that said area be thoroughly... eradicated of all the decedent's earthly possessions, belongings and reminders.
Ato do ta pastrojnë.They will clean it.
Ata po pastrojnë motorin tani.They're cleaning the engine now.
Aty është vendi ku ata i pastrojnë, ndreqin dhe i mirëmbajnë të gjitha dokumentet dhe kontenierët. kur ato nuk janë në ekspozitë ose në qemer.That's where they clean, repair and maintain all the documents and the storage housings when they're not on display or in the vault.
Mund të "pastrojnë" të gjithë Shën Elize.It wouldn't be so clean in the center of town, would it?
Ata po pastrojnë statujën për nderin tim!They're even cleaning up that statue in my honor!
I përfshiva të gjitha flokët, I pastrova të gjitha vazot me shampon,I swept up all the hair, I cleaned out the shampoo bowls,
U prodhova në vitin 1980. U shpova nga një metal-shpuese. U shtypa dhe u pastrova./ was m\xA1nted \xA1n the year 1 980. /'ve been punched from sheet metal. /'ve been stamped and cleaned.
Kështu vajta në shtëpi dhe u pastrova. Dogja shkopin në oxhak.So I went home, and I cleaned up, and I burned the bat in my fireplace.
Dhe pastrova vendin timAnd I cleaned up my place
U shtypa dhe u pastrova.I've been stamped and cleaned.
E pastrove pjatën tënde!Wow, Dad, you really cleaned your plate.
Ju na dhatë qëndrat shëndetësore, dhe më pas shiun e kuq... .. dhe pastrove oqeanet tona dhe solle jetë në shkretëtirë... .. por cila është qëllimi i vërtetë pas gjithë kësaj bujarërie?Ask anything you wish. You gave us the Healing Centers and then Red Rain. You cleaned our oceans and brought life to our deserts.
Kur ka qënë hera e fundit që e pastrove?When was the last time you cleaned this?
Ti më pastrove makinën.Yeah, you cleaned my car.
E pastrove pjatën tënde! Çfarë?Wow, Dad, you really cleaned your plate.
Padre më pastroi jashtë në tavolinën e pokerit.The padre cleaned me out at the poker table. Yeah.
Ai luan shpejtë dhe me të madhe dhe ai ka të holla dhe kredi ... për te ndezur dritat tuaja. para një viti ai pastroi disa nga kasinot në ishujt Kayman. poshtë shkallëve ai na mori neve dy milionë dollar... dhe lartë ai mori sapun të lirë, shampo dhe peshqirat.He plays fast and big and he has the cash and the credit... to turn out your lights. About a year ago he cleaned out a couple of casinos in the Cayman Islands. Downstairs he takes us for two million... and upstairs he takes free soap, shampoo and towels.
Ajo pastroi me ne, lau rroba me ne... dhe na mësoi të gatuajmë.She cleaned with us did laundry with us... ...and taught us to cook
# Ajo vëtëm pastroi të gjithë ushqimin nga tavolina ## She just cleaned up all the food from the table #
Padre më pastroi jashtë në tavolinën e pokerit. Po. Përktheu dhe përshtati :The padre cleaned me out at the poker table.
Të dy pastruam vendin dhe shkuam për të ngrënë hamburger.Him and I cleaned things up and then went to Burger Fuel for a burger.
Madhëria juaj, ne i pastruam anijet sipas udhëzimeve tuaja.Your Majesty, we got the vessels cleaned, as per your instructions.
I pastruam rrugët dhe ua kthyem njerëzve.We cleaned up the streets and gave them back to the people.
Nga ç'farë kam dëgjuar, ju pastruat tërë Tarasko barinFrom what I hear, you cleaned out the entire Tarasco Bar.
Ju sapo e pastruat dhomën?You already cleaned the room?
Tashmë e pastruan.They already cleaned him up.
Ata e pastruan atë.They cleaned it up.
Ata duan të mposhtin qeverinë... që pastruan qytetin... nga tregtia e drogës.They wanna defeat the government... that cleaned the city for good... from the drug dealing.
Unë dhe babai yt do të pastrojmë ndërsa ti dhe shoku yt do të drejtoheni për lart.Your father and I will clean up while you and your friend head upstairs.
Tani shko pastro "llullën" dhe je gati.So just go clean the pipes, and it's a go.
Shko pastro "llullën".You know, clean the pipes.
Shko pastro tryezën tënde.Let's go clean out your desk.
- Po, pastro atë.- Yes, clean it out.
Do të bësh cfarë them, do të takohemi 1herë në javë, pastro hundën, dhe nuk do të këmi probleme.You do what I say, we meet once a week, keep your nose clean, and we won't have any trouble. You'll be able to eat off my nose.
Po pastroja faltoren.I was cleaning the chapel.
-Po pastroja rrëmujën tënde.- I was cleaning up your mess.
Unë po pastroja.I was cleaning.
Epo, ajo më la të hyj brenda, unë vetëm shkova prapa sikur po e pastroja pishinën, dhe unë nuk di asgjë për pastrimin e pishinës, në rregull?Well, she let me in, so I just went back like I was cleaning the pool, and I don't know anything about pool cleaning, right?
Sidoqoftë, po pastronte shtëpinë dhe kishte dëshirë që ti jepte këto.Anyway, she was cleaning the house and she wanted you to have these.
E pastronte revolen, dhe qëlloj në krah.He was cleaning his gun, we were gonna go hunting.
Jo, të pastroj llampën.I mean, we'll... clea-clean the lamp.
Këtu jam që të pastroj të kaluarën.I'm just here to clean up the mess.
Kështu, gruaja e tij thotë, "NdaIu,ti më thua se si të gatuaj, si të pastroj shtëpinë... "The words 'yes' and 'no.' So, his wife says, 'Hold it. You tell me how to cook, how to clean the house--'
Të gatuaj, të pastroj, dhe ti jap gji Mitch-it.Cooking and cleaning and breast-feeding Mitch.
Por nuk mund të punësosh dikë të pastroj?But can't you hire someone to clean?
- Të ka ra në mend të pastrosh për mbrenda?Did you remember to clean what's inside too?
Mendova se të thash të pastrosh kuzhinën. - E bëra.I thought I told you to clean up the kitchen.
Më mirë fillo të pastrosh këtë rrëmujë.You better start cleaning this mess up.
Thjesht duhet të pastrosh tubat.Just gotta clean the pipes.
Nëse ndonjëherë situata do bëhet e mërzitshme këtu, ti mund të pastrosh për Astrot.If it ever gets boring around here, you could bat cleanup for the Astros.
-Nuk do ta merrni -Duhet të pastrojë dhe të fshijë -Ju nuk e doni -T'u bërtasësh kafshëve- You can't have him - He's gotta clean and sweep
Tymosja është thjesht të ndezësh sherebelën dhe të ecësh nëpër gjithë shtëpinë... ...duke e lejuar tymin të qarkullojë dhe të pastrojë energjinë dhe hapësirën.Smudging is simply lighting the sage bundle and walking around your entire home... allowing the smoke to circulate and cleanse the energy and space.
Vetëm ata që blejn dhe shesin. Bosët janë ata të cilët të pastrojë.Not the town, only those who buy and sell... and the bosses are the ones who clean up.
Eja të të pastrojë.Come on, let's go clean you up.
Askush s'do të pastrojë. Të lutem.Nobody wants to stay and clean up.
Kur mund të pastrojmë vendin.Then we can clean up the country.
- Do të pastrojmë të gjithë shtëpinë.- We'll clean up the entire house.
- Duhet të pastrojmë!- We gotta clean this up!
Alfa, skuadra Bravo, të pastrojmë rrëmujën.Alpha, Bravo teams, let's clean up the rest of the mess.
Gjithçka që duhet të bëjmë është të të pastrojmë pak.All we have to do is just clean you up a little bit.
Që të pastroni një vend nga një frymë e keqe... ...duhet pikë së pari, që zona në fjalë të jetë krejt... ...e pastruar nga të gjitha kujtimet, pronësitë dhe gjërat e të vdekurit.In order to cleanse an area of an unhealthy spirit... it is first required, that said area be thoroughly... eradicated of all the decedent's earthly possessions, belongings and reminders.
Do të pastroni, para se të vijë mamaja?Better clean 'this up before mom ge'ts home.
Ju trapa do ta lusni të pastroni fuçi shumë shpejt.You assholes are gonna miss cleaning out oil barrels pretty soon.
Që të pastroni një vend nga një frymë e keqe... duhet pikë së pari, që zona në fjalë të jetë krejt... e pastruar nga të gjitha kujtimet, pronësitë dhe gjërat e të vdekurit.In order to cleanse an area of an unhealthy spirit, it is first required that said area be thoroughly... eradicated of all the decedent's earthly possessions, belongings and reminders.
Nuk dua që të pastroni në orarin e punës tashmë, kur unë nuk jam këtu..I don't want you to clean during working hours or while I'm absent.
Thjesht do hiqet se ka pasur një mosfuksionim në anije... .. kështu që mund të pastrojnë pa asnjë ndërhyrje. E keni parasysh këtë?All she's gonna do is say there was a shuttle malfunction... ...clean it up with no interference.
Nuk ke më fëmijë të birësuar si unë që të pastrojnë plehrat e tua.I guess no more foster kids like me to clean up your crap, either.
Dëgjoni, tani do të kalojmë në sallon... kështuqë të mund të pastrojnë tavolinat.- Hello, everyone. Let the receiver, and can clean up some tables.
Thuaju të lajnë fytyrën dhe të pastrojnë dhëmbët.Bid them wash their faces and keep their teeth clean.
Ku po shkon kjo botë, kur burrat e rritur nuk dinë të pastrojnë papastërtitë e veta?What's the world coming to, when adult men can't clean up their own mess?
Duheshe të më lejoje të pastroja atë para se të infektohej.You should let me clean that before it gets infected.
Natyrisht që do më pëlqenete të pastroja të pëgërat e dikujt tjetër, në vend që të jem në Havai.Sure, I'd love to clean somebody else's crap out of the RV... ...instead of being in Hawaii.
Ishte e lodhshme... ...ta përmbaja luftën, të pastroja rrëmujën... ...të fsheh historinë e familjes time.And a tiresome duty! Keeping the war contained, cleaning up the mess Hiding my family's unfortunate history
Mund të isha me familjen time duke ngrënë darkë në vend që të pastroja rrëmujën tënde pasi godite kokën dhe fillove të besoje në maskimin tënd.I could have dinner with my family now Instead of clean up after you because you hit your head i have started to believe in your cover.
Por për njerëzit që varen tek ti... ...të pastroje qytetin dhe ta kryeje ndershmërisht dhe...?What about the people depending on you... ...to clean the city up and do it honorably and...?
Të thashë të pastroje atë stivën me skrap para një ore!I told you to clean below the crane which Since hours ago
Unë vetëm dëshiroja që ti të pastroje ato.I just wanted you to clean those off.
Ne kemi qenë të kënaqur të lejonim Batmanin të pastronte rrugët tona deri tani.We've been happy to let Batman clean up our streets till now.
Shërbimi i Sigurt i Pastrimit e bën me rotacion turnin e natës, dhe ai tipi që duhej të pastronte Carom Club të shtunën në mbrëmje nuk u paraqit.Sterling Cleaning Service rotates a night crew, and the guy that was supposed to clean the Carom Club on Saturday night didn't show.
Ai nxorri platformën se do të pastronte rrugët e L.A.He goes on the platform that he's cleaning up the street of L.A.
Ndoshta...Ndoshta ajo do të donte të pastronte shtëpinë time.Maybe, uh... Maybe she'd like to clean my house.
Dy muaj duket si një kohë jashtezakonisht e gjatë për një të Diel denuese. ishte parashikuar që të pastronim librarinë.Two months seems like an awfully long time for Saturday detention. We're supposed to clean up the library.
Kur po studioja në Dubrovnik, gjithmonë druhesha kur duhej të pastronim pacientët.When I was studying in Dubrovnik, I always dreaded when we had to clean the patients.
ishte parashikuar që të pastronim librarinë.We're supposed to clean up the library.
U deshën pothuaj një javë të pastronin fashatin.It took almost a week to clean the town
Nëse do ta dija se një burrë do të hynte nga dritarja e dhomës së gjumit, do të kisha pastruar pak.If I knew a man was gonna climb into my bedroom window, I would have cleaned up a bit.
Nëse do ta dija se një burrë do të hynte nga dritarja e dhomës së gjumit, do të kisha pastruar pak.If I knew a man was gonna climb into my bedroom window, I would have cleaned up a bit.
Keni pastruar rrobat e mia?Have you cleaned up my stuff?
Bart, po të kishe pastruar dhomën tënde, kur ta kam kërkuar unë, kurrizi i babait tënd do të ishte ende në linjë.Bart, if you had cleaned up your room when I asked you to, your father's trick back would still be aligned.
- Mund ta mendosh këtë edhe duke u pastruar.- You might think about having that cleaned.
Kam pastruar të gjitha.I cleaned the whole place.
A kanë pastruar.- They cleaned it.
Më fal, mik i vjetër... por duket që ke mbetur i ngujuar duke pastruar njëriun e trashë.I'm sorry, old buddy, but it looks like you're stuck cleaning up the fat man.
Unë mund të ta paguaj ty duke pastruar apo duke bërë diçka.Well, I could pay you back by cleaning up or something.
Nuk do të isha i vetëm duke pastruar.I wouldn't be here by myself, cleaning up this whole bathroom.
Për një minutë isha duke pastruar dhëmbët e mij kur papritur ishte dikush aty.One minute was cleaning denture, the other was here.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

adhuroj
adore
besoj
believe
ndihmoj
help
nënkuptoj
imply
parapëlqej
prefer
peshohem
weigh
përkëdhel
stroke
qaj
cry
rrah
strike
takohem
meet

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'clean':

None found.
Learning languages?