Zweryfikować (to verify) conjugation

Polish
28 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zweryfikuję
I will verify
zweryfikujesz
you will verify
zweryfikuje
he will verify
zweryfikujemy
we will verify
zweryfikujecie
you all will verify
zweryfikują
they will verify
Imperative
-
zweryfikuj
you verify!
niech zweryfikuje
let him/her/it verify
zweryfikujmy
let's verify
zweryfikujcie
you all verify
niech zweryfikują
let them verify
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zweryfikowałam
I verified
zweryfikowałaś
you verified
zweryfikowała
she verified
zweryfikowałyśmy
we verified
zweryfikowałyście
you all verified
zweryfikowały
they verified
Future feminine tense
zweryfikuję
I will verify
zweryfikujesz
you will verify
zweryfikuje
she will verify
zweryfikujemy
we will verify
zweryfikujecie
you all will verify
zweryfikują
they will verify
Conditional feminine tense
zweryfikowałabym
I would verify
zweryfikowałabyś
you would verify
zweryfikowałaby
she would verify
zweryfikowałybyśmy
we would verify
zweryfikowałybyście
you all would verify
zweryfikowałyby
they would verify
Conditional perfective feminine tense
zweryfikowałabym była
I would have verified
zweryfikowałabyś była
you would have verified
zweryfikowałaby była
she would have verified
zweryfikowałybyśmy były
we would have verified
zweryfikowałybyście były
you all would have verified
zweryfikowałyby były
they would have verified
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zweryfikowałem
I verified
zweryfikowałeś
you verified
zweryfikował
he verified
zweryfikowaliśmy
we verified
zweryfikowaliście
you all verified
zweryfikowali
they verified
Future masculine tense
zweryfikuję
I will verify
zweryfikujesz
you will verify
zweryfikuje
he will verify
zweryfikujemy
we will verify
zweryfikujecie
you all will verify
zweryfikują
they will verify
Conditional masculine tense
zweryfikowałbym
I would verify
zweryfikowałbyś
you would verify
zweryfikowałby
he would verify
zweryfikowalibyśmy
we would verify
zweryfikowalibyście
you all would verify
zweryfikowaliby
they would verify
Conditional perfective masculine tense
zweryfikowałbym był
I would have verified
zweryfikowałbyś był
you would have verified
zweryfikowałby był
he would have verified
zweryfikowalibyśmy byli
we would have verified
zweryfikowalibyście byli
you all would have verified
zweryfikowaliby byli
they would have verified
Impersonal
zweryfikowano by
there would be verified
zweryfikowano by
there would be verified

Examples of zweryfikować

Example in PolishTranslation in English
- Będziemy musieli zweryfikować to nagranie.We will need to verify this recording.
- Muszę zweryfikować.- I need to verify.
- Nie chcą mówić, więc nie możemy zweryfikować ich wersji wydarzeń, ale ustaliłem, że cała trójka nie pracowała tamtej nocy.as you know, they're not talking so we can't confirm or deny Whatever story they plan on concocting, But I was able to verify That all three were not working that night.
/Chcą zweryfikować jakieś transakcje.They wanted to verify some out-of-state charges.
/Jesteśmy w drodze by to zweryfikować.We're en route to verify his claims.
Chodź tu i zweryfikuj mnie.Come here and verify that for me.
Rommie, zweryfikuj to czy inni jeńcy są przetrzymywani wg oskarżeń akceptowanych przez Federację.Oh, and, rommie, verify that the other prisoners are being held on Commonwealth-approved charges.
Kontrola Załogi, zweryfikujcie, że wszystkie procedury zostały sprawdzone.Crew Ops, verify all pre-test procedures are complete.
Abby zweryfikowała pismo.Abby verified the handwriting.
Biorąc jednak pod uwagę fakt, że Komisja badała już te przedsiębiorstwa i zweryfikowała przedłożone przez nie dane oraz fakt, że wszystkie te przedsiębiorstwa wywożą znaczne ilości modułów lub ogniw, zmiany próby nie uznano za konieczną.However, taking into account the fact that the Commission had already investigated these companies, verified the data submitted by them and also the fact that all of these companies had significant exports of modules and/or cells it was not deemed necessary to amend the sample.
Doktor Grace to zweryfikowała.Dr. Grace verified it.
Jak już wspomniano powyżej w motywach 136 i 137, Komisja zweryfikowała jakość danych i metodykę zastosowaną do ich zgromadzenia w trakcie wizyty weryfikacyjnej na miejscu, na podstawie której uznano, że zastosowana metodyka była odpowiednia oraz że wyniki są dokładne i odpowiednio wiarygodne.As already mentioned above in recitals (136) and (137) above the quality of the data and the methodologies used to collect them were verified by the Commission during an on-spot visit on the basis of which it was considered that the methodologies used were appropriate and the results accurate and reasonably reliable.
Jak już wspomniano powyżej w motywach 481–482, Komisja zweryfikowała jakość danych i metodykę zastosowaną do ich zgromadzenia w trakcie wizyty weryfikacyjnej na miejscu, na podstawie której uznano, że zastosowana metodyka była odpowiednia oraz że wyniki są dokładne i odpowiednio wiarygodne.As already mentioned above in recitals (481) to (482) above the quality of the data and the methodologies used to collect them was verified by the Commission during an on-spot visit on the basis of which it was considered that the methodologies used were appropriate and the results accurate and reasonably reliable.
Służby Komisji zgromadziły i zweryfikowały wszelkie informacje uznane za niezbędne do celów określenia dumpingu, wynikającej z niego szkody oraz interesu Wspólnoty.The Commission's services sought and verified all the information deemed necessary for the purpose of a determination of dumping, resulting injury and Community interest.
R3, zweryfikowałeś koordynaty na siatce poszukiwawczej?R3, have you verified those coordinates on the search grid?
Esposito zweryfikował je z restauracją.Esposito verified it with the restaurant.
Ron Henkoff z magazynu Fortune zweryfikował list z doktorem Millerem.Ron Henkoff from Fortune magazine verified the letter with Dr. Miller.
Tak więc Komisja uważa, że plan restrukturyzacji nie spełnia kryterium polegającego na oparciu „na realistycznych założeniach”, ponieważ rząd duński nigdy nie zweryfikował, czy przyjęte założenia były realistyczne.Therefore, the Commission considers that the restructuring plan does not fulfil the criterion ‘based on realistic assumptions’, because the Danish government never verified whether the assumptions were realistic.
Twierdzi bowiem, że urząd skarbowy przed wydaniem zgody na układ zweryfikował potencjał planu operacyjnego beneficjenta w zakresie przywrócenia długoterminowej rentowności przedsiębiorstwa.It submits that the tax office had verified the capacity of its business plan to restore long-term viability before agreeing to the arrangement.
W przypadkach, w których inicjatorzy lub, o ile dotyczy, pośrednicy są zarejestrowani w strefie euro lub w Zjednoczonym Królestwie, Eurosystem zweryfikował, że w tych krajach nie ma rygorystycznych przepisów dotyczących zwrotu aktywów.In cases where originators or, if applicable, intermediaries, were incorporated in the euro area, or in the United Kingdom, the Eurosystem has verified that there were no severe clawback provisions in those jurisdictions.
W omawianym przypadku powyższe kryterium jest spełnione, ponieważ rzeczywista wartość ekonomiczna portfela odpowiada […] mld EUR ([…] % wartości referencyjnej), a wartość przekazania odpowiada 14,8 mld EUR (62 % wartości referencyjnej), zatem wartość przekazania znajduje się poniżej rzeczywistej wartości ekonomicznej. Eksperci Komisji zweryfikowali wysokość rzeczywistej wartości ekonomicznej i uznali ją za uzasadnioną.That criterion is fulfilled in this case as the REV of the portfolio corresponds to EUR […] billion ([…] % of the notional value) and the transfer value to EUR 14,8 billion (62 % of the notional value).The transfer value therefore lies below the REV. The figure of the REV has been verified and found reasonable by the Commission’s experts.
Jeśli będzie potrzeba, zweryfikuje.If needs be, she will verify.
Komisja lub agencja wykonawcza zweryfikuje zgodność każdego wniosku z kryteriami kwalifikowalności i wyboru oraz dokona oceny wniosków na podstawie kryteriów przyznania finansowania,The Commission and/or EA will verify the compliance of each proposal with the eligibility and selection criteria and will evaluate them against the award criteria.
Komisja zweryfikuje realizację tego planu działań przed kolejnym spotkaniem Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, zanim zaproponuje dalsze kroki.The Commission will verify the implementation of this action plan before the next meeting of the Air Safety Committee before proposing any further action.
Komisja zweryfikuje zgodność każdego wniosku z kryteriami kwalifikowalności i wyboru oraz dokona oceny wniosków na podstawie kryteriów przyznania finansowania,The Commission will verify the compliance of each proposal with the eligibility and selection criteria and will evaluate them against the award criteria.
Przed opublikowaniem każdego zaproszenia do składania wniosków Komisja zweryfikuje, czy miała miejsce znaczna zmiana.Before each call, the Commission will verify, whether a significant change has taken place.
Jej akta służby to zweryfikują.Her service file will verify.
CTU zweryfikowało twój podpis.Ctu verified your signature.

More Polish verbs

Related

weryfikować
verify

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'verify':

None found.
Learning languages?