Zrozumieć (to understand) conjugation

Polish
83 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zrozumiem
I will understand
zrozumiesz
you will understand
zrozumie
he will understand
zrozumiemy
we will understand
zrozumiecie
you all will understand
zrozumieją
they will understand
Imperative
-
zrozumiej
you understand!
niech zrozumie
let him/her/it understand
zrozumiejmy
let's understand
zrozumiejcie
you all understand
niech zrozumieją
let them understand
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zrozumiałam
I understood
zrozumiałaś
you understood
zrozumiała
she understood
zrozumiałyśmy
we understood
zrozumiałyście
you all understood
zrozumiały
they understood
Future feminine tense
zrozumiem
I will understand
zrozumiesz
you will understand
zrozumie
she will understand
zrozumiemy
we will understand
zrozumiecie
you all will understand
zrozumieją
they will understand
Conditional feminine tense
zrozumiałabym
I would understand
zrozumiałabyś
you would understand
zrozumiałaby
she would understand
zrozumiałybyśmy
we would understand
zrozumiałybyście
you all would understand
zrozumiałyby
they would understand
Conditional perfective feminine tense
zrozumiałabym była
I would have understood
zrozumiałabyś była
you would have understood
zrozumiałaby była
she would have understood
zrozumiałybyśmy były
we would have understood
zrozumiałybyście były
you all would have understood
zrozumiałyby były
they would have understood
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zrozumiałem
I understood
zrozumiałeś
you understood
zrozumiał
he understood
zrozumieliśmy
we understood
zrozumieliście
you all understood
zrozumieli
they understood
Future masculine tense
zrozumiem
I will understand
zrozumiesz
you will understand
zrozumie
he will understand
zrozumiemy
we will understand
zrozumiecie
you all will understand
zrozumieją
they will understand
Conditional masculine tense
zrozumiałbym
I would understand
zrozumiałbyś
you would understand
zrozumiałby
he would understand
zrozumielibyśmy
we would understand
zrozumielibyście
you all would understand
zrozumieliby
they would understand
Conditional perfective masculine tense
zrozumiałbym był
I would have understood
zrozumiałbyś był
you would have understood
zrozumiałby był
he would have understood
zrozumielibyśmy byli
we would have understood
zrozumielibyście byli
you all would have understood
zrozumieliby byli
they would have understood
Impersonal
zrozumiano by
there would be understood
zrozumiano by
there would be understood

Examples of zrozumieć

Example in PolishTranslation in English
"Ale przede wszystkim jesteśmy w pełni do tego dojrzali moralnie..." "...aby zrozumieć co znaczy ten nowy krok w ewolucji człowieka..." "...aby patrzeć w przyszłość i skończyć z tymi bezsensownymi już tabu."But, above all, we have sufficient moral maturity to understand what this new step means for human evolution, to look at the future and put an end to certain meaningless taboos, inherited from ancient religions, old and useless memories.
"Chcę zrozumieć cię, Tammy."I want to understand you, Tammy.
"Człowiek musi zrozumieć Wszechświat, by móc zrozumieć swe przeznaczenie."Man must understand his universe in order to understand his destiny.
"Drogi Nathanielu, próbowałam powiedzieć ci prawdę, ale byłeś za mały, by zrozumieć.I tried to tell you the truth, but you were too young to understand.
"Jest dla mnie jasne, że jesteś emocjonalną kaleką która nie jest zdolna, żeby zrozumieć prawdziwą miłość.""It's clear to me now that you are an emotional cripple without any kind of capacity to understand true love."
Proszę zrozumiej, to jest twardy czas.Please understand, it's a tough time.
"Parking" - to zrozumiałam.Oh, well, I understood "parking lot."
"Zobaczyłam i zrozumiałam twój kraj""I have seen and understood your country"
'Źle zrozumiałam'. Myślałaś..."Misunderstood." You--you thought--
*Co zrozumiałam?Who has understood whom here?
- Chyba źle cię zrozumiałam.- Guess I misunderstood.
"To dowodzi, że przeczytalaś i zrozumiałaś po co ta nagana zostalka wydana.""This serves as an acknowledgment "that you have read and understood why this written reprimand was issued."
- Ale ich zrozumiałaś.But you understood?
- Ale ty zrozumiałaś?- But you understood?
- Ale zrozumiałaś co powiedział.But you understood what he said.
- Będziesz posłuszna, zrozumiałaś?You will behave, is that understood?
- Bo byś nie zrozumiała.Because you would not have understood.
- Gratulacje. - Pani Kloster, czy jest możliwość, - że źle pani zrozumiała męża?Mrs. Kloster, isn't it possible that you misunderstood your husband?
- Myślisz, że zrozumiała ten sygnał?Uh, do you think that she understood the signal? Yeah.
- Na pewno to zrozumiała.l'm sure she understood what you were going through.
Chyba się nie zrozumiałyśmy.I-I guess I misunderstood.
Kiedy zaczęłyśmy same zbierać nasze historie, zrozumiałyśmy, jak różne jesteśmy i jak różne są nasze życia. Wszystkie jednak potrzebujemy miejsca, w którym będziemy rozumiane i wspierane.When we started collecting stories ourselves, we understood how different we are and how different our stories and lives are, but we all need a place where we can be understood and where we can be supported:
Myślałam, że się zrozumiałyśmy, Sereno.I thought we understood each other, Serena.
Poprzednio chyba się nie zrozumiałyśmy.I think maybe you misunderstood me in our last meeting.
Bart, gdyby te kaczątka zrozumiały, jaki jesteś wspaniały, przestałyby cię gryźć.Bart, if those ducklings understood how magnificent you were, they'd stop biting your leg.
Chcę, żebyśmy się zrozumiały.Let me be rightly understood.
Bo gdybyś ty była w ciąży, zrozumiałabym gdybyś myślała o aborcji albo... oddanie dziecka do adopcji.Because if you were the one that was pregnant... I would understand you considering having an abortion or putting the baby up for adoption.
Chcę tylko powiedzieć, że... jeślibyś nadal chciał pójść na ten festiwal filmowy, ale zrozumiałabym jakbyś nie chciał, to z miłą chęcią bym z tobą poszła.What I'm trying to say is, if you'd still like to go to the film festival, and I would understand if you didn't, I'd pretty much love to go with you. I don't know, Buffy.
Gdyby to była chociaż rozmowa o pracę, zrozumiałabym.Well, it's not even an interview. If it was an interview, I would understand, but it's a drink.
Gdybyś to ty musiał pracować, zrozumiałabym to.If you had to work, I would understand.
Myślisz, że nie zrozumiałabym?Don't you think I would understand?
/I gdybyś zobaczyła to, /co ja, zrozumiałabyś.And if you saw what I saw you would understand.
Gdyby ciocia Helen żyła, mógłbym z nią porozmawiać... i wiem, że zrozumiałaby moje skrajne uczucia i fakt, żenadalnierozumiem,skąd sięonebiorą.If my Aunt Helen were still here, I could talk to her. And I know she would understand how I am both happy and sad and I'm still trying to figure out how that could be.
Gdyby moja matka była świadoma zrozumiałaby.Ms Henry, if my mother were lucid, she would understand.
Gdyby widziała pani jak zabijają pani rodziców, zrozumiałaby pani.If you had seen them kill your parents you would understand, Doctor.
Jakakolwiek przeciętna osoba z przeciętnym instynktem samozachowawczym, zrozumiałaby, że to wszystko, co ma artysta, to jego życie.Äny normal person with a normal sense of self-preservation would understand that all an artist has is his life.
Nie jestem pewien czy Lois zrozumiałaby, dlaczego jej nowy chłopak prowadzi podwójne życie.I'm not sure Lois would understand why her new boyfriend leads a double life.
"Zanim zrozumiałem, że jesteś taka gorąca""Before I understood that you're so hot"
(5)(10) Zapoznałem(-am) się i zrozumiałem(-am) treść załącznika II rozdział Ido dyrektywy 92/118/EWG (z ostatnimi zmianami), łącznie ze szczególnymi przepisami zawartymi w tym rozdziale, mającymi zastosowanie do produktów mięsnych opisanych w 9.1. i oświadczam, że produkty opisane w 9.1. spełniają wymogi przewidziane w tym rozdziale.(5)(10) I have read and understood Annex II, Chapter I, to Directive 92/118/EEC (as last amended), including the specific provisions in that Chapter applying to the meat products described in 9.1, and certify that the products described in 9.1 meet the requirements provided for in that Chapter.
- A potem zrozumiałem, że to on.- And then I understood it was him.
"Chcę się tylko upewnić, że dobrze zrozumiałeś, co mówiłem.""I just want to make sure you understood what I said."
- Ależ ty niczego nie zrozumiałeś!- They haven't understood anything!
- Chyba źle mnie zrozumiałeś.I don't think you understood me.
'Mam nadzieję że zrozumiał.'Let's hope he understood.
- Chyba pan nie zrozumiał.- I think you misunderstood my point.
- Chyba się zrozumieliśmy, pani.From the same source? I think you have understood me.
- Hera, nie zrozumieliśmy się...- Hera, you have misunderstood...
- To się nie zrozumieliśmy.- Well, I misunderstood.
- Uważam, że się zrozumieliśmy.- Consider it understood.
- Wszyscy zrozumieliśmy.- Everyone has understood.
- Chyba zrozumieli.- They understood.
- Ludzie go nie zrozumieli.But Carvel was misunderstood.
- Nie. Dopiero gdy zostaniemy zasymilowane, staniemy się jednością, i zrozumiem Panią, tak myślę.However, if we are assimilated our thoughts will become one, and l'm sure l will understand perfectly.
"A ty zrozumiesz moją nienawiść."/And you will understand my hatred.
"Te... wysyłam Ci w pamięci... wiedząc... że pojmiesz... i zrozumiesz moje chęci.""These I send in memory, knowing you will understand."
* Trudno być nastolatkiem, * gdy ten świat jest taki okrutny * Nikt nie traktuje cię poważnie. * Mówisz: "Kto mnie zrozumie?".* * it's tough being a teen * * when this world can be so mean * * no one takes you seriously * * you say, "who will understand me?" *
- Derek zrozumie.I think Derek will understand.
- Elena zrozumie.- Elena will understand.
- Firma "Biorg" to zrozumie. Zaufaj mi.Biorg will understand.
*już za parę chwil zrozumiemy siebie* *rozchmurz się, bracie, i żyj w świetle słońca*♪ Farther along we will understand why ♪ ♪ Cheer up, my brother, live in the sunshine ♪
Ale wiedz tylko, że zrozumiem-- wszyscy to zrozumiemy.But just know that I'll understand-- we all will understand.
"I ludzie, którzy mnie kochają zrozumieją, czemu to robię""And the people that love me will understand why I'm doing it
- Jakichś modnych alternatywnych kolesi którzy lepiej zrozumieją ten proces...- Hip alternative types who will understand the process better...
- Ludzie zrozumieją.- People will understand.
- Nie mogę odejść. Wszyscy to zrozumieją.Everybody will understand.
...odejść, zrozumiałbym....withdraw, I would understand.
I zrozumiałbym, gdybyś nigdy już nie chciała mnie widzieć.and I would understand if you never want to see me again.
Jeśli byłoby coś, zrozumiałbym.If it were, I would understand.
Mówię tylko, że zrozumiałbym, jeśli byś miała wątpliwości, czy chcesz poślubić faceta, nad którym wisi chmura.I'm just saying I would understand if you had second thoughts about marrying a man who's under a cloud.
'Muszę pogadać z kimś, kto zrozumiałby sprawę propozycji.I had to talk to someone who would understand about the offer.
- Nie. Max zrozumiałby, dlaczego.Max would understand why.
Bóg zrozumiałby, że zmieniłaś zdanie.God would understand you changed your mind.
Coś o fakcie że jestem rodzajem faceta kto zrozumiałby.Something about the fact that l'm the sort of man who would understand.
Gdyby pana kiedyś pobiła policja lub gdyby spalono panu dom tylko dlatego, że się pan urodził, może wówczas zrozumiałby pan, dlaczego uciekał.Sir, if you had ever been beaten by the police, or had your home burned for no other reason than being born, then, maybe, you would understand why he ran.
Ale po pierwsze, nie chcę iść do więzienia za zabicie kogoś takiego jak ty, nie, że mógłby się z tego wybronić, ponieważ, uwierz mi, ludzie zrozumieliby.But for one - I don't feel like going to prison for killing the likes of you, not that I couldn't get away with it, because believe me, people would understand.
Jej religijni przyjaciele z wyższych sfer nie zrozumieliby, że zrobiła to dobrowolnie.I do not think that her deeply religious friends, the first would understand.
Ludzie pewnie myślą, że to coś trochę dziwnego, ale jeśli by wiedzieli dlaczego to robię, zrozumieliby.Probably people think this is a bit odd, but if they knew why I was doing it, they would understand.
Chciałbym, aby więcej pracowników organizacji pomocowych (szczególnie tych, którzy pracują w krajach z dużą społecznością muzułmańską) zrozumiało i uszanowało te zasady.I wish more aid workers (especially aid workers that serve in countries where there are a lot of Muslims) understood this and respected it.
Europy naprawdę źle zrozumiało kosmiczne wydarzenia--- podobnych meteorów i komety--- ponieważ większość naukowców głównego nurtu wierzy?Europe really misunderstood cosmic events--- like meteors and comets--- as most mainstream scientists believe?
Jeśli kiedykolwiek dwóch ludzi źle się zrozumiało, to byliśmy to my.If ever two men misunderstood each other, it was us.
Jeśli nie zrozumiało się systemu klimatycznego,If you haven't understood the climate system,
Jeśli nie zrozumiało się wszystkich czynników... wzrostu temperatury: promieniowanie kosmiczne, Słońce, CO2, para wodna, chmury; nie połączy się ich...If you haven't understood all the components... that cause the increase the solar, the CO2, the water vapour, the clouds and put it all together,
Cóż, wiele kobiet zrozumiałoby gdybyś tam poszła i... zabrała to dziecko.Well, a lot of women would understand if you went over there and... got rid of that baby.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'understand':

None found.
Learning languages?