Zniekształcić (to distort) conjugation

Polish
12 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zniekształcę
I will distort
zniekształcisz
you will distort
zniekształci
he will distort
zniekształcimy
we will distort
zniekształcicie
you all will distort
zniekształcą
they will distort
Imperative
-
zniekształć
you distort!
niech zniekształci
let him/her/it distort
zniekształćmy
let's distort
zniekształćcie
you all distort
niech zniekształcą
let them distort
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zniekształciłam
I distorted
zniekształciłaś
you distorted
zniekształciła
she distorted
zniekształciłyśmy
we distorted
zniekształciłyście
you all distorted
zniekształciły
they distorted
Future feminine tense
zniekształcę
I will distort
zniekształcisz
you will distort
zniekształci
she will distort
zniekształcimy
we will distort
zniekształcicie
you all will distort
zniekształcą
they will distort
Conditional feminine tense
zniekształciłabym
I would distort
zniekształciłabyś
you would distort
zniekształciłaby
she would distort
zniekształciłybyśmy
we would distort
zniekształciłybyście
you all would distort
zniekształciłyby
they would distort
Conditional perfective feminine tense
zniekształciłabym była
I would have distorted
zniekształciłabyś była
you would have distorted
zniekształciłaby była
she would have distorted
zniekształciłybyśmy były
we would have distorted
zniekształciłybyście były
you all would have distorted
zniekształciłyby były
they would have distorted
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zniekształciłem
I distorted
zniekształciłeś
you distorted
zniekształcił
he distorted
zniekształciliśmy
we distorted
zniekształciliście
you all distorted
zniekształcili
they distorted
Future masculine tense
zniekształcę
I will distort
zniekształcisz
you will distort
zniekształci
he will distort
zniekształcimy
we will distort
zniekształcicie
you all will distort
zniekształcą
they will distort
Conditional masculine tense
zniekształciłbym
I would distort
zniekształciłbyś
you would distort
zniekształciłby
he would distort
zniekształcilibyśmy
we would distort
zniekształcilibyście
you all would distort
zniekształciliby
they would distort
Conditional perfective masculine tense
zniekształciłbym był
I would have distorted
zniekształciłbyś był
you would have distorted
zniekształciłby był
he would have distorted
zniekształcilibyśmy byli
we would have distorted
zniekształcilibyście byli
you all would have distorted
zniekształciliby byli
they would have distorted
Impersonal
zniekształcono by
there would be distorted
zniekształcono by
there would be distorted

Examples of zniekształcić

Example in PolishTranslation in English
Na ciągniku nie może znajdować się żaden przedmiot, który mógłby zniekształcić poziom hałasu;There may be no object on the tractor likely to distort the noise level;
Nawet jeżeli już w chwili zakupu tych aktywów zadecydowano, że zostaną zbyte po ich wykorzystaniu, włączenie ceny sprzedaży do obliczenia części podlegającej odliczeniu mogłoby zniekształcić tę proporcję.Even if it has already been decided at the time when such assets are purchased that they will be sold when they have been used, the inclusion of the sale price in the calculation of the deductible proportion is liable to distort that proportion.
Stwierdzając ponadto brak jakiegokolwiek związku pomiędzy długiem podatkowym obliczonym zgodnie ze zwykłymi zasadami regulującymi podatek VAT a kwotami, które muszą wpłacać podatnicy chcący skorzystać z systemu abolicji podatkowej przewidzianego w art. 8 i 9 ustawy nr 289/2002, Komisja uważa, że przepisy te mogą poważnie zakłócić funkcjonowanie wspólnego systemu podatku VAT, zniekształcić zasadę neutralności podatkowej, na której zasadza się ten system oraz naruszyć obowiązek zapewnienia jednolitego poboru podatku we wszystkich państwach członkowskich.On the view that there is no link whatsoever between the tax debt calculated in accordance with the ordinary VAT rules and the amounts to be paid by the taxable persons wishing to take advantage of the amnesty arrangements provided for in Art -icles 8 and 9, respectively, of Law No 289/2002, the Commission maintains that the provisions laid down in those articles are liable seriously to disrupt the proper functioning of the common system of VAT, to distort the principle of fiscal neutrality inherent in that system and to infringe the obligation to ensure that VAT is collected in a uniform manner in all the Member States.
Guardia Civil wykorzystała komisję, zniekształciła wytyczne aresztując i torturując antyfrankowskich bojówkarzy.The Guardia Civil used the Commission. they distorted it arresting and torturing anti-Franco militants.
Te zaaranżowane przez państwo zakupy znacznie zniekształciły ceny w pierwszej połowie 2009 r. Warto zauważyć w tym kontekście, że pod koniec okresu objętego dochodzeniem ceny na chińskim rynku krajowym zmieniały się w kierunku odwrotnym do tendencji cenowych na rynkach światowych.Those State arranged purchases distorted the prices significantly during the first half of 2009. It is interesting to note in this respect that at the end of the investigation period prices on the Chinese domestic market moved in an opposite direction to prices on world markets.
Współpracujący chiński producent eksportujący powtórzył ten argument, wskazując, że wysokie zyski osiągnięte w 2004 i 2005 r. ze względu na wyjątkowe warunki rynkowe zniekształciły marżę zysku wykorzystaną na etapie tymczasowym.The cooperating Chinese exporting producer echoed the argument that the provisionally used profit margin is distorted by the high profits in 2004 and 2005 achieved due to exceptional market conditions.
Jednakże uznano, że zaproponowana metoda nie była odpowiednia, ponieważ zniekształciłaby wynik.However, the suggested formula was not considered appropriate since it would distort the result.
Podkreśla ona, że wyliczając utratę szansy poprzez obliczenie różnicy pomiędzy wynagrodzeniem, które powinna otrzymywać zainteresowana, gdyby została zatrudniona, a wynagrodzeniem, które rzeczywiście otrzymała, Sąd zniekształcił pojęcie utraty szansy.It points out that, by quantifying the loss of opportunity as the difference between the earnings which the person concerned would have received if she had been recruited and those that she actually obtained, the Court of First Instance distorted the notion of loss of opportunity.
Żaden komputer z serii 9000 nie popełnił jeszcze błędu, ani nie zniekształcił informacji.No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information.
Zbliżenie zniekształci obraz.Any closer and the image will distort.
Biorąc pod uwagę, że przedmiotowe produkty są jedynie odsprzedawane przez wspomnianych producentów unijnych, dodanie tego przywozu do wielkości ich sprzedaży zniekształciłoby obraz sytuacji i dlatego nie wydaje się to uzasadnione.Given that the products in question are only re-sold by the Union producers concerned, the addition of these imports to their sales volume would distort the picture does not therefore appear justified.
Jak podkreślił rzecznik generalny w pkt 68 swej opinii, włączenie tych obrotów do obliczania części podlegającej odliczeniu zniekształciłoby jego wynik w tym sensie, że nie odzwierciedlałby on już odpowiedniego udziału w wykorzystaniu towarów lub usług na użytek mieszany dla działalności opodatkowanej i działalności zwolnionej z podatku.As the Advocate General stated in point 68 of his Opinion, the inclusion of that turnover in the calculation of the deductible proportion would distort the resultant figure in the sense that it would no longer reflect the division of use of goods or services for mixed use as between taxable and exempt activities respectively.

More Polish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

zniekształcać
distort

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'distort':

None found.
Learning languages?