Zmusić (to force) conjugation

Polish
61 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zmuszę
I will force
zmusisz
you will force
zmusi
he will force
zmusimy
we will force
zmusicie
you all will force
zmuszą
they will force
Imperative
-
zmuś
you force!
niech zmusi
let him/her/it force
zmuśmy
let's force
zmuście
you all force
niech zmuszą
let them force
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zmusiłam
I forced
zmusiłaś
you forced
zmusiła
she forced
zmusiłyśmy
we forced
zmusiłyście
you all forced
zmusiły
they forced
Future feminine tense
zmuszę
I will force
zmusisz
you will force
zmusi
she will force
zmusimy
we will force
zmusicie
you all will force
zmuszą
they will force
Conditional feminine tense
zmusiłabym
I would force
zmusiłabyś
you would force
zmusiłaby
she would force
zmusiłybyśmy
we would force
zmusiłybyście
you all would force
zmusiłyby
they would force
Conditional perfective feminine tense
zmusiłabym była
I would have forced
zmusiłabyś była
you would have forced
zmusiłaby była
she would have forced
zmusiłybyśmy były
we would have forced
zmusiłybyście były
you all would have forced
zmusiłyby były
they would have forced
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zmusiłem
I forced
zmusiłeś
you forced
zmusił
he forced
zmusiliśmy
we forced
zmusiliście
you all forced
zmusili
they forced
Future masculine tense
zmuszę
I will force
zmusisz
you will force
zmusi
he will force
zmusimy
we will force
zmusicie
you all will force
zmuszą
they will force
Conditional masculine tense
zmusiłbym
I would force
zmusiłbyś
you would force
zmusiłby
he would force
zmusilibyśmy
we would force
zmusilibyście
you all would force
zmusiliby
they would force
Conditional perfective masculine tense
zmusiłbym był
I would have forced
zmusiłbyś był
you would have forced
zmusiłby był
he would have forced
zmusilibyśmy byli
we would have forced
zmusilibyście byli
you all would have forced
zmusiliby byli
they would have forced
Impersonal
zmuszono by
there would be forced
zmuszono by
there would be forced

Examples of zmusić

Example in PolishTranslation in English
"Potomek Saknussemma się pojawił, "zachowuje się jak król wulkanów, "stara się mnie zmusić bym wyjawił mu tajemnicę jego przodka.A Saknussemm descendant turns up, ...acts as if he were King of Volcanoes, ...tries to force me to surrender his ancestor's secret.
"próbował zmusić żołnierza do wstąpienia do drużyny bokserskiej.""...to force the soldier to join the interregiment boxing team."
(mężczyzna # 2) Zaczął postępowania aby zmusić Polanski z powrotem do Stanów Zjednoczonych.(man #2) Has begun proceedings to force Polanski back to the United States.
Przyłóżcie broń do głowy Trent'a Seward'a i zmuście go, że wypuścił mojego syna.Excellent. Hold your gun to Trent Seward's head and force him to let my son go.
- Nie zmusiłam cię, byś ze mną szedł.Please, as if I forced you to follow me anywhere.
- Powiesz, że ja nie miałam pojęcia i że gdy powiedziałaś mi prawdę, zmusiłam cię, byś się przyznała.- You going to tell them that I had no idea, and that when you told me the truth, I forced you to confess.
Dopóki nie zmusiłam się by przestać się nim opiekować.I know that. until I forced myself to stop caring about him.
Dwa miesiące temu porwałam ciebie i zmusiłam do bycia moim chłopakiem.Wow. 2 months ago I kidnapped you and forced you to be my boyfriend.
- Nie, tak było póki nie zmusiłaś mnie do włączenia go w to.- No, it was until you forced me to bring him back into it.
- Przybył tu, bo go zmusiłaś!You have forced him to come.
- Jen zmusiła mnie do przyjścia.Uh, Jen forced me to come.
- Twoja mama zmusiła cię, byś do mnie przyszedł.Your mom forced you to hang out with me.
- Że niby zmusiłyśmy ją do przyznania się do winy?- What, like we forced her to confess?
Praktycznie zmusiłyśmy ją do wyjścia.We practically forced her to go out.
"Ostatnie kontrowersje wokół niesławnego już Halicorpu, zmusiły firmę do zaniechania ekspansji New Lago.DON: "The recent controversy has forced "the already under-fire Halicorp "to rethink its move to the city of New Lago.
/Rozkazy te, zmusiły nas do ogłoszenia niepodległości./These orders have forced us to declare independence.
/Te rozkazy zmusiły nas /do ogłoszenia niepodległości.President Clark signed a decree declaring martial law. These orders have forced us to declare independence.
Aby poradzić sobie ze znacznym wzrostem ilości tłumaczeń, zwłaszcza w okresie, gdy kłopoty lokalowe zmusiły Centrum do ograniczenia procedur rekrutacji, Centrum musiało w większym stopniu zlecać tłumaczenia na zewnątrz.To enable it to cope with the considerable increase in the volume of translations, at a time when lack of office space has forced the Translation Centre to freeze recruitment procedures, the Centre has had to make greater use of external translation providers.
Tylko myślałam,... że gdyby zmusiła go do ślubu, zmusiłabym go również żeby mnie kochał.I just thought, if she forced him to marry me, it would force him to love me.
Ustępy 1 i 2 stosuje się bez uszczerbku dla innych przepisów ustawowych, które: a) przyznają podmiotowi uprawnionemu prawa do otrzymywania pełniejszej informacji; b) regulują stosowanie informacji przekazanej na mocy niniejszego artykułu w postępowaniach cywilnych lub karnych; c) określają odpowiedzialność za niewłaściwe wykorzystanie prawa do informacji; lub d) umożliwiają odmowę przekazania informacji, które zmusiłyby osobę określoną w ust. 1 do przyznania się do udziału lub udziału bliskich krewnych w naruszeniu prawa własności intelektualnej; lub e) zarządzają ochroną poufności źródeł informacji lub przetwarzania danych osobowych”.(d) afford an opportunity for refusing to provide information which would force the person referred to in paragraph 1 to admit to his/her own participation or that of his/her close relatives in an infringement of an intellectual property right; or
- Coś wymyślisz. Powiesz, że cię zmusiłem.Tell 'em I forced you to help me.
- Ja cię zmusiłem?- I forced you?
- Pieprzona... Nigdy przenigdy nie zmusiłem Ashley Dane do aborcji!Never... never have I ever forced Ashley Dane to get an abortion!
- Właściwie zmusiłem cię do tego. - Wcale nie.I forced you into it.
-Tak, zaimpasowałem pod damę kier... i zmusiłem Finch-Tattersalla, żeby poświęcił swojego asa.- Yes, I finessed my queen of hearts... and forced Finch-Tattersall to sacrifice his ace.
- Ale ty zmusiłeś nas do niego.Only because you forced us into it.
- Być może zmusiłeś ją do tego.- Maybe you forced her to come.
- Tato, zmusiłeś mnie do tego.It's not like you forced me to be here, Pop.
- To, do czego mnie zmusiłeś.- What you forced me to do.
- ...który zmusił ją, by pozbyła się twojego dziecka?- who forced her to abort your child? - You're changing the subject.
- ..i zmusił ich, aby nas uczyli.- ..and forced them to teach us.
- A co gdybym cię nie zmusił do tej misji?What would you have done if I hadn't forced you to come with me?
- Dokładnie. Leo zmusił go do wydania klucza i wziął Claudię jako zakładnika, żeby facet siedział cicho.Leo forced the bank manager to give up his vault key, taking Claudia the dog hostage to keep the guy from calling the police.
- Kto cię zmusił?- No one forced you.
/Phil obserwował, jak pracujemy, /aż zmusiliśmy go do walki.Phil was here to see how we work, until we forced his hand.
/Ubolewamy, że zmusiliśmy Komandora Chakotaya do /pomocy nam, ale było to konieczne dla naszego przeżycia.We regret that we forced Commander Chakotay to assist us, but it was necessary for our survival.
Ale to nie stanie się, bo go do tego zmusiliśmy.But it won't happen because we forced it on him.
Chyba myślisz, że zmusiliśmy go, żeby robił z nami interesy.It seems you think we forced him into doing business with us.
Dlatego zmusiliśmy ciebie do powrotu do domu... żebyś wszedł do Wielkiej Wspólnoty i został osądzony.That's why we forced you to return home... to enter the Great Link and be judged.
- To wy mnie do tego zmusiliście.- You people forced me into it.
/Postanowiliście zignorować /moje ostrzeżenie, zmusiliście mnie.You have chosen not to heed my warning. Sort of forced my hand.
Jednak z radością odwołam to oświadczenie, mówiąc wszystkim, że mnie zmusiliście, a Niko potwierdzi wasz motyw, mówiąc jak szybko zabraliście mnie ze szpitala.It's done. Oh, but I can happily retract my statement, tell the world I was forced into it, and Niko can confirm your motives in spiriting me out of the hospital.
Może zmusiliście go, żeby się chował.Maybe you forced him into hiding.
Mój syn Scott zniknął, bo porwaliście nas i zmusiliście do przyjazdu tutaj.My Scott is gone because you kidnapped us and forced us to come here.
- Jak dwaj rolnicy zmusili na ciężarówkę?- Like two farmers forced onto a truck?
- Nie rozumiesz, zmusili ją do tego.She was forced to do all of that.
- Tak, a jeśli Bosk dostanie mnie z powrotem, zmusi mnie do spełnienia trzeciego życzenia.Yes, and if Bosk gets me back, he will force me to grant his third wish.
/Wstańcie i odejdźcie! /W przeciwnym razie /zmusimy was do odejścia!Get out, or we will force them to go out.
A wtedy zmusimy go, by nam powiedział, gdzie jest jego kompleks.And then we will force him to tell us where his compound is.
A jeżeli oni zdecydują, że stanowisz dla siebie zagrożenie, zmuszą cię do zostania u nich.Now, if the public hospital thinks you're a risk, they will force you to stay with them, okay?
Importer Traxys France (przedstawiciel Delta) twierdził, że środki te zmuszą jego dostawcę Delta do zaprzestania działalności, co będzie skutkowało utratą 5–25 % zysku i miejsc pracy.The importer Traxys France (agent of Delta) argued that the measures will force its supplier Delta out of business which will result in the loss of 5 to 25 % of profits and jobs.
Naprawdę Jasper, uważasz że rosyjski rząd zmusiłby nastolatkę by zdobyła dla nich coś, co i tak już do nich należy?Seriously Jasper, do you really think the Russian government would force a teenage girl to steal something that already belonged to them?
- Zwykle zachowuję ciszę... /ale wasze dzisiejsze /oburzające zachowanie... /zmusiło mnie do przemówienia.- Normally I remain silent... but your outrageous behavior tonight has forced me to speak.
- to zmusiło ciebie, by poślubić mnie?- that forced you to marry me?
/Ostre prawo pracy zmusiło ich /do sprzedaży lemoniady bez akcyzy.Unfortunately, child-labor laws forced them into selling unregulated beverages on the street.
/To, oraz pojawienie się /Nessy Stein, /zmusiło Betheridge'a do przyznania, /że w tym /politycznie zmiennym regionie'This, coupled with Stein's spectacular re-emergence, 'forced Betheridge to concede 'that the region's already volatile political landscape 'is set once again to undergo yet more tumultuous upheaval.
A do brutalnych działań zmusiło mnie Centralne Dowództwo.Some of the harsher actions l took were forced on me by Central Command.
Na pewno zmusiłoby cię to, byś coś ze sobą zrobił.It sure would force you to step up a little bit.
Nie powiem nic, co zmusiłoby pana do złamania tajemnicy lekarskiej.I'm saying nothing that would force you to break the bonds of doctor-patient confidentiality.
Proszę nie robić niczego, co zmusiłoby mnie do odebrania go pani.Please don't do anything that would force me to take him away from you.
Tak. Ja, jako czarna owca klanu Witterów, potrzebuję miłości i uczucia kobiety, której przedsiębiorczość i oddanie zawstydziłyby mnie do cna tak, że zmusiłoby mnie to do kontaktu z... nazwijmy to wewnętrzną potrzebą sukcesu.Me, as the perennial black sheep of the Witter brood l just needed the love and affection of a woman whose drive and devotion will so shame me to the core that it would force me to get in touch with....

More Polish verbs

Related

musić
do
pomusić
do
przymusić
force
wmusić
force
wymusić
extort

Similar

brusić
sharpen
skusić
seduce
udusić
strangle
wdusić
do
wmusić
force
zbisić
do
zdusić
stifle
zgasić
extinguish
zlisić
do
złasić
do
zmamić
do
zmanić
do
zmącić
disturb
zmglić
do
zmówić
incite

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Polish verbs with the meaning similar to 'force':

None found.
Learning languages?